Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsiYüklə 18,61 Kb.
tarix14.09.2018
ölçüsü18,61 Kb.
#68565

Magistratura Mərkəzi II kurs 88-94 saylı qruplarda “Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi” fənni üzrə imtahan

suallari 1. Qiymətləndirmə obyekti kimi biznesin xüsusiyyətləri.

 2. Biznesin qiymətləndirilməsinin əsas amilləri və obyektiv əsasları.

 3. Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsinin əsas prinsipləri.

 4. Müəssisənin biznes əhatə amillərinin təsnifatı.

 5. Müəssisənin marketinq imkanlarının təhlili.

 6. Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliyinin qiymətləndirilməsi.

 7. Müəssisənin əsas vəsaitlərin dəyərinin müəyyən edilməsi.

 8. Dövriyyə aktivlərinin ayrı-ayrı növlərinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri.

 9. Ehtiyatların qiymətləndirilməsi.

 10. Kadr potensialının qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları.

 11. Kadr potensialının qiymətləndirilməsinə yanaşmalar.

 12. Aktivlər (xərc) və faydalılıq modelləri.

 13. Qudvill və kadr potensialı arasında əlaqə.

 14. Biznesin qiymətləndirilməsinə xərc yanaşmasının tətbiqi halları.

 15. Balans və bazar xüsusi kapital metodları

 16. Xalis aktivlərin dəyəri metodu.

 17. Ləğvetmə dəyəri metodu.

 18. Sahibkarın təsəvvürünə əsaslanan qiymətləndirmə prinsipləri

 19. Bazar mühiti ilə bağlı qiymətləndirmə prinsipləri

 20. Əmlakdan istifadə ilə bağlı qiymətləndirmə prinsipləri

 21. Daha yaxşı və səmərəli istifadə prinsipi

 22. Xərc yanaşmasının tətbiqi alqoritmi

 23. Müqayisə yanaşmasının tətbiqi alqoritmi

 24. Tyubin əmsalı

 25. Biznesin qiymətləndirilməsinin subyektləri və obyektləri

 26. Analoq müəssisələrin seçilməsi meyarları.

 27. Müəssisənin bazar cəlbediciliyi metodu.

 28. Dividendin kapitallaşdırılması metodu.

 29. Sahəvi əmsallar metodu.

 30. Pul axını modelinin seçilməsi.

 31. Müəssisənin pul axınlarının diskontlaşdırılması metodu ilə qiymətləndirilməsi mərhələləri.

 32. Kapital aktivlərinin qiymətləndirilməsi modeli.

 33. Kapitallaşdırma metodunun bazası.

 34. Müxtəlif obyektlər üçün kapitallaşdırma dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

 35. Rekapitallaşdırma metodları.

 36. Opsion yanaşmasının əsas cəhətləri.

 37. Opsion yanaşmasının baza düsturu və onun tətbiqi sferası

 38. Müəssisənin xüsusi kapitalının qiymətləndirilməsində opsionlar nəzəriyyəsinin tətbiqi.

 39. Maliyyə təhlilinin əsas analitik prosedurları.

 40. Maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinin hesablanması qaydaları.

 41. Müxtəlif əmtəələrin qiymət indeksləri üzrə inflyasiyanın uçotu.

 42. Kapitallaşdırma dərəcəsinin mahiyyəti və hesablanması

 43. Diskontlaşdırma dərəcəsinin mahiyyəti və hesablanması

 44. Müəssisənin istifadəsindən əldə olunan gəlir növləri

 45. Gəlir yanaşmasının tətbiqi alqoritmi

 46. Gəlir yanaşmasının baza düsturu

 47. Likvidlik əmsallarinın hesablanması

 48. Ümumi renta multiplikatoru

 49. Opsion yanaşmasının üstünlükləri və çatışmazlıqları

 50. Gəlir yanaşmasının üstünlükləri və çatışmazlıqları

 51. Maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsinin ilkin-zəruri şərtləri.

 52. Səhmlərin bazar dəyərinin müəyyən edilməsi.

 53. İstiqrazların bazar dəyərinin qiymətləndirilməsi.

 54. Maliyyə aktivlərinin tərkibi

 55. Adi səhmlərin dəyərinin müəyyən edilməsi üsulları

 56. İmtiyazlı səhmlərin dəyərinin müəyyən edilməsi üsulları

 57. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinə yanaşmalar.

 58. Kəşflərin və əmtəə nişanlarının qiymətləndirilməsi.

 59. Elmi-texniki məhsullara qiymətlərin əmələ gəlməsi.

 60. Qudvillin dəyərinin qiymətləndirilməsi.

62. Qeyri-maddi aktivlərin tərkibi

63. Qeyri-maddi aktiv qruplarının xarakterik xüsusiyyətləri

64. Qeyri-maddi aktivlərin xərc yanaşması əsasında qiymətləndirilməsi metodları

65. Qeyri-maddi aktivlərin mənəvi köhnəlməsi səviyyəsinin müəyyən edilməsi

66. Qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyərinin hesablanması

67. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinə gəlir yanaşmasının metodları

68. Əmtəə nişanlarının qiymətləndirilməsi

69. Fəaliyyətdə olan müəssisənin (FOM) dəyəri anlayışı.

70. Fəaliyyətdə olan müəssisənin qiymətləndirilməsi konsepsiyası

71. Biznes üçün aktivlərin dəyərinin müəyyən edilməsi.

72. Müəssisənin investisiyalaşdırma məqsədilə qiymətləndirilməsi metodları.

73. İnvestisiyanın rentabelliyi normasının hesablanması.

74. Layihələrin təhlili üçün diskontlaşdırma dərəcəsinin seçilməsi.

75. İnvestisiyanın ödəmə müddətinin müəyyən edilməsi metodu.

Yüklə 18,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə