Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə82/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

8  avqust  1991-ci  il.
Erməxıistandakı  sonuncu  Azərbaycan  yaşayış  mentəqesi 
olan  Nüvədi  kəndi  erməni  quldur  birləşmələrinin  hücumu- 
na  məruz  qalmışdır.  Terrorçular  yaxşı  silahlanmışlar,  hərbi 
texnikaya  malikdirlər.  Kəndin  vəhşicəsinə  talan  edilməsi 
nəticəsində  orada  bir  nəfər  də  olsun  azərbaycanlı  qalma- 
mışdır.
18  avqust  1991-ci  il.  Goranboy.
Erməni  saqqallıları  Goranboy  rayonunun  Tanqaraqoyunlu 
kəndinə  hücum  etmişlər:  2  kəndli  öldürülmüş  və  3  nəfər 
yaralanmışdır.  «!İzvestiya»  qəzeti  1991-ci  il  16  avqust  tarix- 
li  nömrəsində  həmin  faktla  əlaqəddar  SSRİ  DİN-in  ictimai 
əlaqələr  mərkəzinin  rəisi  A.Çernenkonun  sözlərini  sitat 
gətirir:
«Hərbçilər silah  işlədə  bilttıədilər,  çünki  ermənilər pusqunun  ya- 
nında  qadınları  v ə  uşaqlan  «ön  xəttə»  çıxarmışdılar.  B elə  şəraitdə 
heç  də  hər  kəs  adama  güllə  ata  bilməz».
23  avqust  1991-ci  il.  Şuşa.
Erməni terrorçulan  Şuşa-Cəmilli yolunda  avtobusu  güllə- 
yə  tutmuşlar.  4  nəfər  həlak  olmuş,  13  nəfər  yaralanmışdır.
May  1991-ci  il.  Xankəndi.
Ermeni  terror qrupu  rus  zabiti,  SSRİ dttN-in daxili  qoşun- 
larının  mayoru  Xomiçi  qətle  yetinnişdir.
1991-ci  ilin  yayı.  Xankəndi.  Kərkicahan.
Rusiyanm  «Mayak»  radiostansiyasının  jumalisti  Leonid 
Lazareviç  erməni  terrorçusu  tərəfındən  qetlə  yetirilmişdir.
7  sentyabr  1991-ci  il.  Xocavənd.
Erməni terrorçulan  Xocavənd  rayönunun Tuğ  kəndində  2 
azərbaycanlmı  öldürmüşlər.  Terror  aktı  dinc  əhalini  qoıxut- 
maq  məqsədi  ilə  törədilmişdir.
7  sentyabr  1991-ci  il.  Xankəndi.
Erməni  terrorçuları  Xankəndindən  gələn  avtobusu  atəşə 
tutmuşlar.  3  səmişin  ölmüş,  20-si  yaralanmışdır.
14-18  sentyabr  1991-ci  il.  Goranboy.
Erməni  quldur birləşmələri  artilleyriyanm  və  ZTR-lərin 
köməyi  ilə  Goranboy  rayonundla  azərbaycanlılar  yaşayan 
bir  neçə  kəndə  hücum  etmişler.  Dinc  əhali  arasmda  ölən- 
lər  var.
21 sentyabr  1991-ci  il.  Goranboy.
Goranboy  rayonunun  Todan  kəndinin  sakini  erməni  ter- 
rorçusu  tərəfinden  yaralanmışdır.
25 sentyabr  1991-ci  il.  Xankəndi.
Kerkicahanm  (Xankendinin  yaxmhğında)  ermeni  terror- 
çuları  tərefinden  atəşe  tutulması  nəticesində  1  adam  helak 
olmuş  ve  6  nefer  yaralanmışdır.


29  sentyabr  1991-ci  il.  Goranboy.
Erməni  quldurları  azerbaycanlılarm  Zeyvə  və  Şəfəq 
kəndlərini  atəşə  tutmuşlar:  1  nefər həlak  olmuş,  9  nefer ya- 
ralanmışdır.
Sentyabr  1991-ci  il.  Goranboy.
Erməni  quldur  birləşmələri  «Daşnaksütyun»  terror  təşki- 
latınm  göstərişini  yerinə  yetirərək,  artilleriya  hücumundan 
və  «Qrad»  sistemindən  atəşə  tutduqdan  sonra  Azərbaycanm 
Goranboy  rayonunun  qərb  hissəsinə  hücuma  keçmiş,  bir  sı- 
ra  yaşayış  məntəqələrini  işğal  etmişlər.
Oktyabr-noyabr  1991-ci  il.  Xocavənd.
«Qarabağ»  terror  təşkilatından  olan  erməni  quldur  birləş- 
mələri  Dağlıq  Qarabağm  Xocavənd  rayonu  ərazisindən 
azərbaycanlı  əhalini  qovmaq  üçün  «Qrad»  sistemindən  atəş 
açdıqdan  sonra  bir  sıra  amansız  hücumlar  etmişlər.  30-dan 
artıq  yaşayış  məntəqəsi  işğal  olunmuşdur.
15  noyabr  1991-ci  U.  Xocavənd.
Zamzur  kəndinin  5  sakini  erməni  quldurları  tərəfındən 
qətlə  yetirilmişdir.  Ertesi  gün  bu  kənd  işğal  olunmuş  və  ta- 
mamilə  yandırılmışdır.
20  NOYABR  1991-Cİ  İL.  XOCAVƏND.
Azərbaycan  Respublikasınm  Xocavend  rayonunun  Qara- 
kənd  yaxmlığında  ermeni  terrorçuları  «Mi-8»  vertolyotunu 
vurmuşlar.
Vertolyotda  Azərbaycan  Respublikasmın 
Dövlət 
Katibi, 
xalq  deputatı  T.K.İsmayılov,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin  müavini, xalq de- 
putatı  Z.S.Hacıyev,
Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  Dövlət Müşaviri, 
xaiq  deputatı,  general-mayor  M.N.Əsədov,
Azərbaycan  Respublikasınm  Baş  Prokuroru,  xalq  depu- 
tatı,  Dövlət  Ədliyvə  müşaviri l.İ.Qayıbov,
xalq  deputatları  V.D.Cəfərov  və  V.T.Məmmədov, 
Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  Aparatı  Mətbuat 
Mərkəzinin  müdiri  O.M.Mirzəyev,
Azərbaycan  Respublikası  meliorasiya  və  su  təsərrüfatı 
nazirinin  birinci  müavini  Q.Q.Namazəliyev,
DQMV-nin  prokuroru LA.Plavski,
MTN-nin  DQMV  üzrə  şöbəsinin  rəisi  S.SJvanov,
DQMV  Dİİ-nin  rəisi  general-mayor  V.V.Kovalyov, 
DQMV  fövqəladə  vəziyyət  rayonunun  komendantı 
N.V.Jinkin,
Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Katibinin  köməkçisi 
R.M.Məmmədov,
Azteieradionun  jürnalistləri  A.M.Mustafayev,  A.İ.HÜ- 
seynzadə  və  FİŞahbazov,
Rusiya  Federasiyasmdan  müşahidəçilər  general-mayor 
M.D.Lukaşov  və  podpolkovnik V.M.Koçarov,
Qazaxıstan  daxili işlər nazirinin birinci müavini  general- 
mayor  S.D.Serikov  olmuşlar.
Bütün  səmişinlər  və  uçuş  heyəti  helak  olmuşdur.


8  dekabr  1991-ci  il.  Xankəndi.
Erməni  quldurları  Kərkicahan  qəsəbəsini  PDM  və  ZTR- 
lərdən  atəşə  tutmuşlar.  8  nəfər  ağır  yaralanmışdır.
22  dekabr  1991-ci  il.  Laçın.
Dekabrın  22-dən  23-nə  keçən  gecə  «Yevangiley»  ermə- 
ni  terror  qrupu  tərəfindən  Laçm  rayonunun  azərbaycanlılar 
yaşayan  Qaraqışlaq  kəndində  ilk  ekoloji  terror  aktı  törədil- 
mişdir.  Adı  çəkilən  terror  qrupuna  öz  «karyerasma»  «İntı- 
qam»  erməni  terror  təşkilatmda  başlamış  Yevangiley  Vas- 
kanyan  başçılıq  edir.  Ixtisasca  uşaq  həkimi  olan  Y.Vaskan- 
yan  indi  azərbaycanlı üşaqları  öldürməkdə  ixtisaslaşır.  «Ye- 
vangiley»  terror  qrupu  kifayət  dərəcədə  çevikdir  (14-yaraq- 
lıdan  ibarətdir),  yaxşı  silahlanmış  və  təchiz  olunmuşdur.  Bu 
qrup  «Daşnaksütyun»  beynəlxalq  erməni  terror  təşkilatının 
yeni  xəttinin  ekoloji  terroru  həyata  keçırməkdə  istifadə  edi- 
lən  erməni  təşkilatları  sırasma  daxildir.
23  dekabr  1991-ci  il.  Əsgəran.
«Qarabağ»  terror təşkilatmdan  olan  erməni  quldurları  Əs- 
gəran  rayonunun  Meşəli  kəridinə  hücüm  etmişlər.  6  adam 
öldürülmüş  və  15  nəfər  yaralanmışdır.
11 yanvar  1992-ci  il.
Erməni  quldur  birləşmələri  Füzuli  rayonunun  Cuvarh, 
Hoğa və  Xocavənd rayonunun  Axullu kəndlərinə  hücum  et- 
mişlər.  Kənd  sakinləri  arasmda  ölənlər  var.
18  yanvar  1992-ci  il.  Şuşa.
Erməni  terrorçuları  Şuşa rayonunun Nəbilər kəndini  işğal 
edib  yandırmışlar.  Yerli  əhali  arasında  ölənlər  var.
22  yanvar  1992-ci  il.
Erməni  quldur  birləşmələri  Şüşa rayonunun Qaybalı,  Ağ- 
dam  rayonunun  Xıdırlı  kəndlərinə  hücum  etmişlər.  Dinc 
əhali  arasında  ölənlər  və  yaralananlar  var.
28  yanvar  1992-ci  il.  Şuşa.
Şuşa  şəhəri  yaxınlığında  erməni  terrorçuları  Ağdam-Şuşa 
marşrutu  ilə  uçan  mülki  vertolyotu  vurub  salmışlar.  Uçuş 
heyətinin  3  üzvü  və  41  səmişin,  əsasən,  qadınlar  və  üşaq- 
lar  həlak  olmuşlar.
10  fevral  1992-ci  il.  Şuşa.
«Qarabağ»  teıror  təşkilatmın  rəhbərlik  etdiyi  erməni  qul- 
durlan  azərbaycanlılar yaşayan Malıbəyli  və  Quşçular  kəndlə- 
rini  işğal  etmişlər.  Dinc  əhali  arasında  çoxlu  ölənlər  var.
13  fevral  1992-ci il.  Ağdam.
Səhər  saat  6-da  müasir  silahlarla  silahlanmış  erməni  qul- 
dur  birləşməsi  azərbaycänlılar  yaşayan  Qaradağlı  kəndinə 
soxulmuş  ve  mülki  əhalini  qırıb-çatmışdır.  Qanli  divanın
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə