Boğazköy arxivində Xeit çarlarına aid neçə min gil lövhəciyi saxlanılır? AYüklə 292,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü292,77 Kb.
#69429


1

Boğazköy arxivində Xeit çarlarına aid neçə min gil lövhəciyi saxlanılır?    A) 

20 min;      B) 15 min;     C) 12 min;     D) 25 min;     E) 18 min.

2

Azərbaycana və Naxçıvana aid nadir əlyazmalar hansı ölkə və ya şəhərlərdə saxlanılır?    A) Fransa, Ruminiya;        B) ABŞ, Kanada;     C) Polşa, 

Avstriya;     D) İtaliya, Almaniya;        E) Qahirə, London, İstanbul, Ankara, 

Təbriz, Tehran.

3

Müqəddəs Orden Cəmiyyəti neçənci ildə harada qurulmuşdur?   A) 1618-ci ildə Fransada;    B) 1438-ci ildə Almaniyada;     C) 1718-ci ildə Polşada;   D) 

1838-ci ildə İtaliyada;      E) 1635-ci ildə Norveçdə.

4

Azərbaycanda arxivşünaslıq neçənci əsrdən başlamışdır?    A) XVI əsrdən;  B) XVII əsrdən;    C) XVIII əsrdən;   D) XIX əsrdən;   E) XX əsrin 

əvvəllərindən.

5

Arxiv işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq neçənci əsrdən başlayıb?   A) XV əsrin əvvəllərindən;   B) XVI əsrin əvvəllərindən;   C) XX əsrin 

əvvəllərindən;   D) XIX əsrin əvvəllərindən;    E) XVIII əsrin əvvəllərindən.

6

BMT təkidi ilə neçənci ildə Beynəlxalq Arxiv Şurası yaradıldı?   A) 1938-ci ildə;  B) 1948-ci ildə;   C) 1953-cü ildə;   D) 1955-ci ildə;    E) 1961-ci ildə.

7

Arxivşünaslığın nəzəriyyə və metodikasının neçə tədqiqat obyekti var?  A) 4;  B) 8;   C) 6;    D) 7;   E) 5.

8

Milli Arxiv haqqında qanun neçə fəsil və neçə maddədən ibarətdir?  A) 3 fəsil, 18 maddə;   B) 4 fəsil, 20 maddə;   C) 5 fəsil, 23 maddə;    D) 6 fəsil, 25 

maddə;   E) 7 fəsil, 30 maddə.

9

. Beynəlxalq Arxiv şurasının nizamnaməsi neçə fəsil və neçə maddədən ibarətdir?   A) 28 fəsil, 80 maddə;    B) 31 fəsil, 90 maddə;    C) 38 fəsil, 92 

maddə;   D) 42 fəsil, 98 maddə;    E) 48fəsil, 102 maddə.

10

Azərbaycan Respublika Milli Arxiv İdarəsi YUNESKO yanında Beynəlxalq Arxiv Şurasına neçənci ildə tam hüququ üzv qəbul edildi?   A) 1986;  B) 

1992;   C) 1996;   D) 1998;   E) 1999.

11

Məzmuna görə əmrlər neçə qrupa bölünür?   A) 2 qrupa;   B) 3 qrupa;   C) 4 qrupa;    D) 1 qrupa;   E) 5 qrupa.

12

Arayış nə sənəddir və neçə qrupa bölünür?  A) 3 qrupa;   B) 4 qrupa;  C) 6 qrupa;   D) 2 qrupa;   E) 1 qrupa.

13

Təşkilatlarda neçə cür məruzə var?   A) 2;    B) 3;   C) 4;   D) 5;  E) 6.14

Arxivlərin neçə növü var?  A) 4;  B) 2;  C) 5;  D) 6;   E) 7.

15

Arxiv fondu nəyin məcmusudur?  A) İşin məcmusudur;    B) Fondun məcmusudur;    C) Siyahıların məcmusudur;   D) Sənədlərin məcmusudur;   

E) Saxlama vahidinin məcmusudur.
16

Sənədlər çap olunarkən vərəqədə nə qədər sahələr saxlanılır?  A) Soldan 25 

mm, sağdan 8 mm, yuxarıdan 20 mm, aşağıdan 20 mm;    B) Soldan 20 mm, 

sağdan 15 mm, yuxarıdan 25 mm, aşağıdan 25 mm;   C) Soldan 30 mm, 

sağdan 10 mm, yuxarıdan 22 mm, aşağıdan 22 mm;   D) Soldan 20 mm, 

sağdan 15 mm, yuxarıdan 22 mm, aşağıdan 25 mm;    E) Soldan 24 mm, 

sağdan 10 mm, yuxarıdan 20 mm, aşağıdan 20 mm.

17

Arxivlər profilinə görə neçə hissəyə bölünür?   A) 2 hissəyə;   B) 3 hissəyə;    C) 4 hissəyə;   D) 5 hissəyə;    E) 6 hissəyə.

18

Fondların yenidən nömrələnməsi kimin icazəsi ilə aparıla bilər?  A) Dövlət Arxivinin icazəsi ilə;  B) Milli Arxiv İdarəsinin icazəsi ilə;   C) Təşkilat 

Arxivinin icazəsi ilə;  D) Nazirlər Kabinetinin icazəsi ilə;   E) Ali Məclisin 

icazəsi ilə.

19

Arxivdə sənədlərin uçot qaydaları və sxemi kimin əmri ilə təsdiq edilir?  A) Arxiv İdarəsinin Rəisinin əmri ilə;   B) Nazirlər Kabinetinin əmri ilə;  C) 

Dövlət Arxivinin direktorunun əmri ilə;  D) Ali Məclisin əmri ilə;  E) 

Təşkilat arxivinin əmri ilə.

20

Sənədlər mühafizəxanalardan oxu zalına,təşkilatlara, sərgilərdə nümayiş üçün hansı müddətlə verilə bilər?   A) Oxu zalına, tədqiqatçılara – 1 ay, 

təşkilatlara, fiziki şəxslərə - 3 ay, nümayiş üçün sərgilərə - 6 ay;     B) Oxu 

zalına, tədqiqatçılara – 2 ay, təşkilatlara, fiziki şəxslərə - 3 ay, nümayiş üçün 

sərgilərə - 5 ay;    C) Oxu zalına, tədqiqatçılara – 4 ay, təşkilatlara, fiziki 

şəxslərə - 2 ay, nümayiş üçün sərgilərə - 3 ay;     D) Oxu zalına, 

tədqiqatçılara – 3 ay, təşkilatlara, fiziki şəxslərə - 3 ay, nümayiş üçün 

sərgilərə - 5 ay;   E) Oxu zalına, tədqiqatçılara – 2 ay, təşkilatlara, fiziki 

şəxslərə - 6 ay, nümayiş üçün sərgilərə - 4 ay.

21

Neçə kataloq sistemi var?     A) 4;     B) 6;      C) 8;     D) 7;     E) 5.22

Rusiya İmperiyasının Dövlət Arxivi neçənci ildə təşkil edilmişdir?   A) 1876-

cı ildə;   B) 1858-ci ildə;   C) 1879-cu ildə;   D) 1886-cı ildə;   E) 1834-cü 

ildə. 


23

Naxçıvan MR Arxiv İdarəsinin əsasnaməsi hansı il, ay və gündə təsdiq 

olunmuşdur? A) 16 fevral 2002-ci il;  B) 6 mart 2000-ci il;  C) 27 oktyabr 

2003-cü il;    D) 18 noyabr 2003-cü il;   E) 5 dekabr 2003-cü il.

24

Azərbaycan Respublikasında “Arxiv işinin təkmilləşdirilməsi” haqqında fərman nə vaxt imzalanıb?   A) 18 noyabr 1999-cu il;   B) 15 oktyabr 2001-ci 

il;   C) 2 dekabr 2002-ci il;   D) 18 oktyabr 2003-cü il;   E) 25 yanvar 2005-ci 

il.

25

Arxiv sənədləri Azərbaycan Respublikası arxiv fondu çərçivəsində neçə üsulla təşkil olunur?   A) 1;    B) 2;  C) 3;    D) 4;    E) 5. 


26

Şəxsi mənşəli fondlara hansılar aiddir?   A) ailə və müəssisə fondları;  B) 

nəsil və idarə fondları;    C) ailə və nəsil fondları;    D) təşkilat və idarə 

fondları;  E) ailə və təşkilat fondları.

27

Sənədlərin neçə istifadə formaları var?   A) 5;    B) 6;    C) 7;    D) 8;    E) 9.28

Ekspertizanın metodikasının əsaslarının təməli nə vaxtdan qoyulmağa 

başladı?  A) XIV-XVIII əsrlərdə;   B) XV-XVI əsrlərdə;    C) XVII-XVIII 

əsrlərdə;     D) XVIII-XIX əsrlərdə;     E) XIX-XX əsrlərdə.

29

Sənədlərin dəyərinin ekspertizası nəticəsində işlər neçə yerə ayrılır?  A)3;  B)2;   C) 4;     D) 5;         E) 6.

30

Təşkilatların sənədləri məlumatın əhəmiyyətinə görə neçə qrupa bölünür? A) 3;    B) 4;    C) 5;  D) 6;  E) 7.

31

Moskvanın hansı muzeyində mixi yazılı lövhəsi saxlanılır?  A) Lermontov;  B)Puşkin;  C) Tolstoy;  D) Nekrasov;  E) Yesenin.

32

Neçənci ildə Xorsabat qazıntıları zamanı Assur hökmdarının siyahısı tapılıb? A) 1832;  B) 1845;  C) 1850;   D) 1855;  E) 1860.

33

B.e.ə. neçənci əsrdə Sovet arxivi yaradılıb?   A)V əsrdə;   B)VI əsrdə;   C)VII əsrdə;   D)VIII əsrdə;   E)IX əsrdə.

34

Fransa neçənci ildə ilk Fransız Milli Arxivini qurdu?  A) 1680;  B) 1710;  C) 1790;   D) 1801;   E) 1820.

35

İndoneziyada milli arxiv neçənci ildə qurulmuşdur?  A) 1760;  B) 1810;  C) 1845;  D) 1879;   E) 1892. 

36

Belçikada milli arxiv neçənci ildə qurulmuşdur?  A) 1866;  B) 1879;  C)1882;  D) 1891;  E) 1896.

37

Rus qanunvericiliyində “Arxiv” adı ilk dəfə olaraq kimin hakimiyyəti dövründə yarandı?   A) I İvanın;  B) I Pyotrun;   C) II Pyotrun;  D) 

Yekaterinanın;  E) II İvanın.

38

Neçənci ildən arxiv sənədləri kargüzarlıqdan ayrılaraq mərkəzi və yerli təşkilatlarda arxivlə yaranır?  A) 1784;   B) 1818;   C) 1876;  D) 1720;   

E)1746.


39

Neçənci ildə quberniyalarda elmi arxiv komissiyalarının təşkili haqqında çar 

tərəfindən qanun verilib?  A) 1876;  B) 1881;  C) 1889;  D) 1894;   E)1896.

40

Arxiv orqanları neçənci ildə Ümumrusiya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin tabeliyinə verilmişdir?  A) 1918;  B) 1922;   C) 1924;  D) 

1926;  E)1928.
41

Dövlət arxiv fondu haqqında yeni əsasnamə SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən 

nə vaxt təsdiq edilmişdir?  A) 4 aprel 1980-cı ildə;   B) 2 may 1981-ci ildə;  

C) 6 iyun 1982-ci ildə;  D) 8 iyul 1983-cü ildə;  E) 8 avqust 984-cü ildə.

42

Sənədləşmə sistemini neçə tipə bölmək olar?  A) 3;  B) 4;  C) 2;  D)5;  E)6.43

Şəxsi xidməti arayışlar neçə cür olur?   A) 1;  B) 3;  C) 4;  D) 2;  E) 5.

44

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv fondunun uçot təsnifat vahididir A)Arxiv işi;   B) Arxiv fondu;   C) Dövlət arxivi;   D) Arxiv sənədləri;  

E)İnformasiya təhlükəsizliyi.

45

Arxiv sənədləri Azərbaycan Respublikası arxiv fondu çərçivəsində neçə üsulla təşkil olunur?   A) 1;  B) 2;  C) 3;  D) 4;   E) 5.

46

Naxçıvanda arxiv quruculuğunun əsası nə vaxt qoyulmuşdur?  A) 16 dekabr 1922-ci ildə;   B) 15 noyabr 1923-cü ildə;   C) 18 oktyabr 1924-cü ildə;  D)13 

dekabr 1925-ci ildə;   E) 21 dekabr 1926-cı ildə.

47

Naxçıvan MR Dövlət Arxivində neçənci əsrin sənədləri mühafizə edilir?  A)XV;  B) XVI;  C) XVII;  D) XVIII;  E) XIX. 

48

Milli arxiv fondu sənədlərinin idarə, müəssisə və təşkilatlarda saxlama müddəti neçə ildir?  A) 4;  B) 5;    C) 6;  D) 7;  E) 8.

49

Komplektləşdirmə mənbələrindən sənədlər arxivə neçə nüsxə siyahı ilə birlikdə verilir?   A) 5;  B) 4;  C) 2;    D) 3;  E) 6.

50

Sığorta fondunun sürəti neçə nüsxə tərtib olunur?  A) 4;  B) 5;  C) 3;    D) 6;  E) 2. 

1

Arxivlərimiz haqqında sonuncu məlumat kitabı neçənci ildə və hansı dildə buraxılmışdır ? a) 1978-ci il, Rus dilindəb) 1994-cü il, Azərbaycan dilində c) 

1987-ci il, Rus dilində d) 1985-ci il, Türk dilində e) 1975-ci il, Azərbaycan 

dilində

2

Sənədlər istifadə üçün açıqlıq dərəcəsinə görə neçə yerə bölünür ? a) İki b)Altı c) Üç d) Beş e) Dörd

3

Arxiv kolleksiyası nədir ? a) Milli arxiv fondunun tərkibində  xüsusi yer tutan sənədlər məcmusu b) Bir yaxud bir neçə əlamətlərə görə  (tematik, 

nominal, obyekt, müəlliflik, xronoloji və s.) birləşmiş müxtəlif mənşəli 

sənədlərin məcmusu c) İstifadəsi məhdudlaşdırılmış sənədlər məcmusu d) 

Meydana gəlmə şəraitinə, məxfilik dərəcəsinə görə fərqlənən sənədlər 

məcmusu e) Bir hüquqi şəxsin (təşkilatın) fəaliyyəti nəticəsində yaranan 

sənədlərin  məcmusu
4

Arxivin komplektləşdirmə mənbələrinin siyahısının dəqiqləşdirilməsi  üçün 

əsas ola bilməz ? a) Təşkilatın yaradılması b) Təşkilatın yenidən təşkili c) 

Təşkilatın ləğvi d) Təşkilatın başqa arxivin komplektləşdirmə mənbəyinə 

verilməsi barədə yuxarı arxiv orqanının qərarı e) Təşkilat rəhbərinin 

dəyişdirilməsi 

5

Aşağıda göstərilənlərdən biri arxivdə yaradılmır. a) Direksiya b) Elmi Şura c)Ekspert Yoxlama Komissiyası (EYK) d) Arxiv sənədlərində məxfiliyin və 

onlardan istifadənin məhdudlaşdırılmasının çıxarılması üzrə komissiya 

e)Mərkəzi Ekspert Komissiyası (MEK)

6

Mühafizəxanalara aid əsas və köməkçi uçot sənədləri harada saxlanılır ? a)Ayrıca otaqda və ya uçot sənədlərinə cavabdeh şəxsin(əməkdaşın) iş 

otağında b) Direktorun yaxud onun müavininin otağında c) Metodiki 

kabinetdə d) Sərgi zalında e) Mühafizəxanaların özündə

7

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil. a) Mühafizəxanalarda fondların və işlərin yerlərini dəqiqləşdirmək üçün fond və qəfəsə göstəriciləri tərtib 

olunur. b) Fond üzrə topoqrafik kart göstəriciləri hər fond üçün ayrılıqda 

tərtib edilir. c) Topoqrafik göstəricilərin bir nüsxəsi arxivin uçot işi ilə 

məşğul olan əməkdaşında, ikinci nüsxəsi isə direktorda olmalıdır. d) Qəfəsə 

8

Mühafizəxanalardan verilən sənəd və siyahıların yerinə nə qoyulur ? a) Fond vərəqi b) Adlı kataloq c) Akt d) Soraq kitabçası e) Əvəzedici kart

9

Siğorta fondunun surəti neçə nüsxə tərtib olunur ? a) Dörd  b) Beş c) Üç d) Altı e) İki

10

Sənədlərin elmi və əməli dəyərinin ekspertizası işi harada həyata keçirilə bilər? 1. Dövlət arxivlərində 2. Kitabxanalarda 3. İdarələrin kargüzarlığında 

4.Muzeylərdə 5. İdarə arxivlərində 6. İdarələrin kadrlar şöbəsində  a) 1,5,6 

b)1,3,5 c)1,2,4, d) 2,4,5 e) 3,5,6

11

Ekspert Komissiyaları (EK) harada yaradılır? a) Nazirlikdə b) Komitədə c)Şirkətdə  d) Konserndə e) İdarə, təşkilat, müəssisələrdə


12

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil ? a) Xarici vətəndaşlar 

Azərbaycan Respublikası dövlət arxiv fondunun sənədlərindən dövlətlərarası 

müqavilələr və ya Azərbaycan Respublikasının digər dövlətlərlə bağladığı 

ikitərəfli müqavilələr əsasında istifadə edə bilərlər. b) Xarici ölkələrin 

vətəndaşları dövlət arxiv fondu sənədlərindən həmin ölkələrin səfirliklərinin 

və ya xarici ölkə idarələrinin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 

vasitəsilə Milli Arxiv İdarəsinin ünvanına göndərdikləri məktublar əsasında 

istifadə edə bilərlər. c) Tədqiqatçıların dövlət arxiv fondu sənədlərindən 

istifadəsi Azərbaycan Respublikası dövlət arxivlərinin oxu zallarında 

tədqiqatçıların işləməsi qaydaları ilə müəyyən olunur. d) Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları dövlət arxiv fondunda saxlanılan sənədlərdən 

səlahiyyətli təşkilatların ərizələri əsasında istifadə edə bilərlər.  e) Dövlət 

arxivlərinin oxu zallarında işləməyə buraxılmış tədqiqatçılar müəyyən 

olunmuş qaydada anket doldurur və dövlət arxivlərinin iş qaydaları ilə tanış 

edilirlər.

13

 Hansı orqanların arxivlərinin Milli arxiv fondunun dövlətə məxsus hissəsinin sənədləri ilə komplektləşdirilməsi qadağandır ?

1. Məhkəmələrin 2. Muzeylərin 3. Təhsil müəssisələrinin  4. Kitabxanaların  

5. Dini icmaların 6. Komitələrin 7. İctimai təşkilatların  8.Xəstəxanaların 

a)1,2,7,8 b) 3,5,6,8 c) 2,4,5,7 d) 2,3,67 e) 1,3,6,8

14

Sənədlərin ekspertizası hansı halda aparılmır ?  a) Sənədlər qaydaya salınmamış halda daxil olduqda b) Fondların tərkibində çoxlu miqdarda 

dublet və az əhəmiyyətli sənədlər olduqda c) Sənədlər qaydaya salınmış 

halda daxil olduqda  d) Məhkəmənin qərarı olduqda e) Siyahıların yenidən 

işlənməsi prosesində

15

Aşağıdakılardan hansı sənədlərin və sənəd informasiyasının axtarılması üçün nəzərdə tutulan soraq vasitələrinin (ikinci sənəd informasiyası) və məlumat 

bazalarının müxtəlif növləri üzrə sənədlərin təsviri elementlərinin 

məcmusudur? a) Fond işi b) Fond vərəqi c) Elmi-məlumat aparatı d) 

Göstərici e) Siyahı

16

Neçə kataloqlar sistemi var? A) 4 B) 8 C) 6 D) 7  E) 5 17

Sənədlərin nəşrinin tipləri neçə cürdür? A) 2  B) 3  C) 4 D) 5 E) 6
18

Mühafizəxanalarda sənədlərin mühafizəsinin temperatur-rütubət rejimi neçə 

olmalıdır ? Temperatur:   A) 14-18     B) 17-19   C) 20-22  D) 22-24   E)26-

28

19Sənədlərin nəşri üçün elmi məlumat aparatına neçə ünsür daxildir? A)3 B)2 

C)7  D)4 E)5

20

Sənədlərin nəşr edilməsi formaları neçə cürdür? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 3 21

Arxiv çərçivəsində sənəd materiallarının neçə sxemi var? A) 4  B) 5  C) 6  

D)7 E)10  

22

Kargüzarlıqda yaranmış sənədlər öz mənsəblərinə görə neçə qrupa bölünür? A) 2 B) 8 C) 6 D) 3 E) 4 

23

Şəxsi mənşəli fondların sənəd materialları üçün təsnifat sxemi neçə cürdür? A)8 B)12 C)9 D)6 E)4

24

Milli arxiv fondunun mühafizəsinin təmin edilməsi neçə cürdür? A)4 B)5 C) D) 7 E)3

25

Vərəqələrin nömrələnməsi haqqında aşağıda göstərilən fikirlərdən  biri düzgün deyil? A)  Daxili siyahının vərəqələri ayrıca olaraq nömrələnirlər 

B)Fotoşəkillər və başqa illüstrasiya materialları vərəqin arxa tərəfinin sağ  

yuxarı küncündə nömrələnirlər C) Əgər sənədə bir kənardan başqa sənədlər 

26

Komplektləşdirmə mənbələrindən sənədlər arxivə  neçə nüsxə siyahı ilə birlikdə verilir? A)Beş nüsxə  B)Üç nüsxə C)Dörd nüsxə D)İki nüsxə 

E)Yeddi nüsxə 

27

Arxiv sənədləri üzrə  sosial-hüquq xarakterli sorğular qeydə alındığı vaxtdan  nə qədər müddətdən geç olmayaraq icra edilməlidir?  A) 20 gündən B) İki 

Aydan  C) 15 gündən D) 10 gündən E) Bir Aydan

28

Arxivin öz profilinə aid olmayan sorğuların aidiyyatı üzrə digər arxivlərə və  ya təşkilatlara göndərilməsi, habelə bu barədə ərizəçiyə xəbər verilməsi 

sorğu daxil olduqdan  sonra neçə gün ərzində yerinə yetirilir? A)10 gün  B) 5 

gün C)7 gün D)15 gün E)30 gün

29

Arxivin elmi-məlumat aparatı (kataloqlar, məlumat bazası və s.) üzrə sorğular onun qeydə alındığı vaxtdan etibarən  neçə gün ərzində icra edilir? 

A)5 gün B)10 gün C)15 gün D)20 gün E)7 gün
30

Arxivlərarası nəşirlərin hazırlanması işini hansı dövlət orqanı tənzimləyir? 

A)Nazirlər Kabineti B)Bələdiyələr C)Mədəniyyət və  Nazirliyi D)Yerli İcra 

Hakimiyyəti orqanları E)Milli Arxiv İdarəsi

31

Aşağıda göstərilənlərdən biri arxivin (arxivlərin) sənədləri yaxud fondları haqqında  sistemləşdirilmiş qaydada məlumatları əks etdirmək və onların 

tərkib və məzmunu ilə tanışlıq üçün yaradılır? A)Kataloq B)Soraq kitabçası 

C)Göstərici D)Xülasə E)Siyahı

32

Aşağıdakılardan biri  fondlararası  arxiv məlumat vasitəsi olub, arxivin sənədləri  haqqında informasiyanı mövzular ( sahələr ) üzrə qruplaşdırır? 

A)Soraq kitabçası B)Fond vərəqi  C)Xülasə D)Siyahı E)Kataloq

33

Arxivin  soraq – məlumat vasitəsi olub əlifba, sistemli yaxud hər hansı bir əlamət üzrə  tərtib olunmuş, istinad mənbələri də göstərilməklə, arxiv 

sənədlərində mövzuların adının  (adlarının) siyahısıdır? A) Siyahı B) Kataloq 

C) Fond vərəqi D) Soraq kitabçası E) Göstərici

34

Aşağıda göstərilənlərdən biri ayrı-ayrı sənədlər kompleksinin tərkib və məzmunu haqqında sistemləşdirilmiş məlumatların daxil olduğu və onların 

mənbəşunaslıq təhlili ilə  tamamlanan  arxiv soraq kitabıdır? A) Annotasiya 

B)Elmi-məlumat aparatı C)Kataloq D)Xülasə E)Göstərici35

Aşağıda göstərilənlərdən  biri düzgün deyil? A) Arxiv Komplektəşdirmə 

mənbəyi ehtimalı olan təşkilatların siyahılarını tərtib edə bilməz B) Arxivin 

komplektəşdirmə mənbələrinin siyahısının tərtib edilməsi və icrası arxiv 

əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir C) Komplektləşdirmə mənbəyi olan 

təşkilatların sənədləri  arxivə qaydaya salınmış halda, elmi – məlumat aparatı 

ilə birlikdə  qəbul edilir D) Arxiv daimi mühafizə üçün verilməmiş 

sənədlərin  axtarışını təşkil edir E) Sənədlərin tərkibi və məzmunu haqqında 

arxivin soraq vasitələri və məlumat bazaları arxivlərarası, fondlararası, 

fonddaxili ola bilər.

36

Aşağıda göstərilənlərdən  biri düzgün deyil? A) Şəxsi mənşəli  fondlarda olan  əlyazmalar və məktublar tikilirlər B) Hər bir saxlama vahidinin 

qalınlığı 30-40 mm-dən çox olmamalıdır C) Hər bir saxlama vahidinin 

vərəqələrinin miqdarı  200-250 vərəqdən çox olmamalıdır D) Saxlama 

vahidinin əvvəlində, zəruri hallarda sənədlərin annotasiyası yerləşdirilir  E) 

Fonosənədin sərlövhəsinə orada əks olunmuş hadisənin adı, hadisənin yeri və 

tarixi, janrı  daxildir.

37

 Elektron arxivlərin dünyada ilk Milli İnstitutu harada yaradılmışdır? A)İsveçrədə B)İngiltərədə C) Fransada D) Polşada E) Moskvada

38

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil? A) Fondlar siyahısında fond  arxivə ikinci dəfə daxil olan zaman da yazılır  B) Fondun adı fondlar 

siyahısına siyahının titul vərəqindən,yaxud tarixi arayışdan köçürülür  C) 

Fond vərəqi fond ilk dəfə daxil olanda tərtib edilir   D) Fond vərəqində fonda 

daxil olan,siyahıya alınmış və alınmamış bütün sənədlər qeyd  edilir   E) 

Fond üzrə topoqrafik kart göstəriciləri hər fond üçün ayrılıqda tərtib edilir.

39

Milli arxiv fondunun komplektləşdirilməsinə rəhbərlik və nəzarəti bilavasitə həyata keçirir? A)Bələdiyyələr  B)Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları 

C)Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası D) Milli Arxiv İdarəsi 

E)Mədəniyyət və  Nazirliyi40

Ekspertizanın metodikasının əsaslarının təməli nə vaxt qoyulmağa başladı? 

A)ХIV-ХVIII əsrlərdə  B)XIII- XV əsrlərdə  C)XIV- XVII əsrlərdə  D)XVI -

XVIII əsrlərdə  E)XII- XVII əsrlərdə

41

Sənədlərin dəyərinin ekspertizası daha da sürətli inkişaf edərək nə vaxt tam formalaşdı? A)XIX əsrdə B)ХХ əsrdə  C)XXI əsrdə  D)XVIII əsrdə  E)XVII 

əsrdə


42

Mərkəzi Ekspert Komissiyası (MEK) yaradıla bilməz? A)  Konserndə  

B)Komitədə  C)Müəssisədə   D)Nazirlikdə  E) Birliklərdə

43

Mərkəzi ekspert yoxlama komissiyasının (MEYK)  qərarları hansı dövlət orqanının rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunur?  A)Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə 

İdarələrarası Komissiyasının B) Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv 

İdarəsinin C)Şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin D) Azərbaycan 

Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin  E)Dövlət 

Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin

44

Elektron sənədlər onların istehsalından  neçə il sonra arxivə qəbul edilir? A)7   B)3  C)10  D)8 E)5

45

Aşağıda göstərilən məlumatlardan  biri  işin üz qabığı(cildi)  təsvir olunan zaman  aşkar edilib göstərilmir?  A) Saxlma vahidinin sərlövhəsi  B) 

Saxlama vahidinin ilk və son tarixləri C) Saxlama vahidinin fiziki vəziyyəti  

D) Struktur hissəsinin adı E) Saxlama vahidindəki vərəqlərin miqdarı

46

İşin təsdiqetmə qeydində aşağıdakı xüsusiyyətlərdən bir göstərilmir? A)Yapışdırılmış vərəqələrin nömrələri B)Foto şəkillər,sənədlər yapışdırılmış 

vərəqələrin nömrələri  C)Müstəqil nömrələri olan sənədlərin adı və 

vərəqələrin miqdar D) Saxlama vahidinin kargüzarlıq nömrəsi və cildin sıra 

nömrəsi  E)Zərflərin nömrələri və  zərflərdə olan vərəqlərin miqdar
47

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgündür? A) İki və ya daha artıq təşkilat 

adından hazırlanan sənədlər blanklarda tərtib edilir  B) Müstəsna hallarda 

belə açıq rəngli, zəif boyalı kağız işlətməyə yol verilmir  C) Xarici dildə çap 

edilmiş rekvizitlərə malik blanklardan istifadə edilməsinə yalnız sənədin 

mətni həmin blankı göndərən təşkilat tərəfindən xarici dildə yazıldıqda yol 

verilir  D)Blanklar 2 nömrəli ağ yazı kağızından hazırlanmalıdır E) Müəyyən 

ardıcıllığa  və məcburi ciddi qaydalara riayət edilməklə tərtib edilən 

sənədlərə    fərdi sənədlər deyilir.

48

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil ?  A) Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və ona möhür vurulması vasitəsi ilə   həyata 

keçirilir  B) Əgər sənəd blankda tərtib edilmişdirsə, sənədi imzalamış şəxsin 

vəzifəsi  tam şəkildə   göstərilir  C) Komissiyanın tərtib etdiyi sənədlər 

imzalanarkən sənədi tərtib etmiş şəxslərin vəzifələri  deyil, komissiya üzvləri 

arasında vəzifələrin bölgüsü göstərilir D) Təşkilatlara göndərilən sənədlər 

göndərən təşkilatın rəhbəri və ya onun müavinləri   tərəfindən imzalanır E) 

Sənədlərin kompüter üsulu ilə hazırlanması 6.38-90 dövlətlərarası standartın 

tələbinə uyğun surətdə həyata keçirilir.

49

Qeyd olunma vasitələrindən asılı olmayaraq bütün sənəd növləri  neçə qrupa bölünür ?  A) 7   B) 3   C) 5   D) 6  E) 2

50

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil ?  A)  Vəzifə təlimatları arxiv direktorunun  müavini tərəfindən təsdiq olunur B)  Arxivin işini müəyyən 

edən ən vacib sənəd onun Əsasnaməsidir C)  Arxiv işçilərinin ştat sayı 

arxivdəki sənədlərin sayı, arxivin statusu və müəssisənin maddi   imkanları 

əsasında təyin olunur D) Arxivin strukturu və ştat cədvəli Azərbaycan 

Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi  tərəfindən(rayon dövlət arxivləri istisna 

olmaqla) təsdiq olunur E) Sənədin əsli birinci dəfə lazımi qaydada tərtib 

olunan, imzalanan sənəddir

51

Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinin “Elektron xidmət” portalı  neçənci  ildə istifadəyə verilmişdir ?  A) 2010  B) 2012   C)2009  D) 2013 E) 2011

52

Romada senzorlar və kvestorlar tərəfindən idarə olunan  Senat Arxivi  neçənci əsrdə yaradılmışdı ?  A) e.ə  IV əsrin ortasında   B) e.ə  VI əsrdə  

C)e.ə  III əsrdə  D) e.ə V əsrin ortasında E) e.ə VII əsrin ortasında
53

Hazırlanma yerinə görə tərtib olunan sənədlər neçə yerə bölünürlər ? A) 5 

B)7 C)4 D)3 E)2

54

Aşağıda göstərilən fikirlərdən biri düzgün deyil ? A)  Sənədlərin hüquqi yaxud fiziki şəxsin fonduna düzgün aid edilməsi onların fond  

mənsubiyyətini müəyyənləşdirməklə həyata keçirilir B) Təşkilatın və onun  

ilk ictimai təşkilatlarının sənədləri bir yerdə fondlaşdırılır  C) Xaric olan 

sənədlərin sürətləri onun müəlifi olan təşkilatın fonduna aiddir D) Fondların 

siyahısının yenidən çap edilməsi yalnız  fondtəşkiledənin  icazəsi ilə  aparıla 

bilər  E)Sənədlərin fondlaşdırılması - arxiv fondları və arxiv kolleksiyaları 

üzrə  sənədlərin  bölgüsüdür

55

Sənədlər arxiv mühafizəxanalarından oxu zalına,tədqiqatçılara və arxiv işçilərinə xidməti istifadə   üçün  hansı müddətə verilir ?  A) bir ay  B) 15 

gün   C) iki ay  D) 20 gün E) 10 gün

56

Sənədlər arxiv mühafizəxanalarından təşkilatlara,fondtəşkiledən fiziki şəxslərə müvəqqəti istifadə üçün  hansı müddətə verilir ? A) dörd ay  B) altı 

ay  C) iki ay D) bir ay  E) üç ay

57

Mühafizəxanada olan fondların və sənədlərin bütövlükdə uçotu üçün əsasdır ? A) Mühafizəxananın pasportu B) Siyahıların  reyestri  C) İşlərin ,sənədlərin 

siyahısı  D) Fond vərəqi E ) Fond işi

58

Aşağıda göstərilənlərdən biri düzgün deyil ?  A) Audiovizual sənədlərin uçot vərəqləri fond vərəqələri kimi nömrələnir və saxlanır  B) Fond vərəqi 

yenidən tərtib edildikdən sonra köhnə fond vərəqi məhv edilir  C) Hər il 

yanvarın 1-ə görə siyahıların reyestrinə il ərzində daxil olmuş,çıxmış və   

ümumi miqdar barədə yekun qeydi edilir  D) Fondların siyahısının yenidən 

çap edilməsi yalnız arxiv işinin idarəçiliyi üzrə yuxarı  orqanın icazəsi ilə 

aparıla bilər  E) Hər bir sənədin adını sadalayıb onun hər birinin məzmununu 

göstərmək yolu ilə  sərlövhələr tərtib etməyə yol verilmir.

59

Arxivdə  neçə nüsxə siyahı olmalıdır ?  A) 4  B) 5  C) 2  D) 6 E) 3
60

Aşağıdakı fikirlərdən biri düzgün deyil ? A) Fiziki vəziyyəti pis olan, habelə 

sürəti çıxarılarkən fiziki vəziyyətinə ziyan dəyə biləcəyi ehtimalı olan 

sənədlərdən sürət çıxarılmır  B) Arxiv müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq, 

respublikadaxili, regional, arxivlərarası və  sahələrarası sərgilərin 

61

Nitroəsaslı kinosənədlərin mövcudluğunun və vəziyyətinin yoxlanılması neçə ildən bir həyata keçirilir ? A) 7  B) 6   C) 3  D) 2  E) 4 

62

Aşağıdakılardan hansı dövlət arxivinin filialı deyil ? A)  Ağdam  B) Şirvan  C)Şəki  D) Ucar  E) Yevlax

65

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi neçənci ildən Beynəlxalq Arxiv Şurasının üzvüdür ? A) 1996-cı ildən   B) 2000-ci ildən  C) 1990-cı 

ildən  D) 1995-ci ildən  E) 1997-ci ildən

66

Həşəratları və kifləri vaxtında aşkar etmək üçün seçmə yolu ilə ildə neçə dəfə  mühafizəxanalara mütləq entemoloji və mikoloji baxış keçirilməlidir? A) 2 

B)4  C)3 D) 5  E) 7

67

Arxivdə mühafizə olunan nadir sənədlərin mövcudluğunun və vəziyyətinin yoxlanılması neçə ildən bir həyata keçirilir ?  A) 5 il  B) 6 il  C) 10 il  D) 2 il  

E) 1 il


68

 Aşağıdakılardan hansı düzgün fikir deyil ? A)  Arxiv sənədi - mühafizə 

edilən və ya edilməli olan, informasiya daşıyıcısının növündən asılı 

olmayaraq dövlət, cəmiyyət və ya öz mülkiyyətçisi üçün tarixi, elmi, mədəni 

əhəmiyyət kəsb edən sənəd deməkdir B)  İşin təşkili- Sənəd dövriyyəsinin, 

saxlamanın və müəssisənin cari fəaliyyətində  sənədlərdən istifadənin təşkili 

deməkdir C)Ümumi arxivlər sənədlərin yaranma vaxtından‚ informasiyanın 

verilmə üsulu və texnikasından asılı olmayaraq‚ müəyyən əraziyə aid olan 

sənədləri saxlayır D) Arxivlər özlərinin komplektləşmə mənbələrində 

yaranan müasir sənədlərlə öz fondlarının   müntəzəm olaraq artırılması yaxud 

69

Beynəlxalq Arxiv Şurası neçənci ildə yaradıldı ?  A) 1938-ci il B) 1931-ci il  C) 1928-ci il  D) 1969-cu il   E) 1948-ci il   

70

Aşağıdakılardan hansı sənədlərin məhv olmasının fiziki-kimyəvi amillərindən deyil ? A) Temperaturun kəskin fərqi və havanın artıq quruluğu  

B)Düz günəş şüaları  C) Yüksək rütubətli havanın olması və zərərli 

qatışıqların D)Sənədlərdə tozun əmələ gəlməsi E) Sənədlərdə kifin meydana 

gəlməsi


71

Arxivlərdə mühafizəxanaların hündürlüyü neçə m-dən artıq olmamalıdır ? 

A)1.5 m  B) 2.5 m  C) 3.5 m   D) 2 m  E) 1.8 m

72

Arxiv mühafizəxanalarında qəfəsə sıralarının arasındakı baş keçid neçə sm olmalıdır ? A)  50 sm   B) 75 sm  C)  95 sm  D)  45 sm  E)  65 sm


73

Arxivçilərin ilk dəfə xüsusi hazırlığı hansı ölkədə aparılmağa başlanmışdır?  

A)Fransada  B) Almaniyada  C) Rusiyada  D) Böyük Britaniyada E)İtaliyada

74

Kağız əsaslı xüsusilə qiymətli sənədlərin mövcudluğunun və vəziyyətinin yoxlanılması neçə ildən bir həyata keçirilir ?  A) 10 il  B) 15 il C) 5 il  D) 3 il  

E) 8 il


75

Aşağıda verilmiş cümlələrdən hansı düzgün fikirdir ? 1. Arxivdə birincisi 

sığorta nüsxəsi olmaqla, mütləq 3 nüsxə siyahı olmalıdır 2. Birləşmiş arxiv 

fondları və kolleksiyaları ümumi əsaslarla uçota alınır 3. Fond vərəqi 

yenidən tərtib edildikdən sonra köhnə fond vərəqi bir qayda olaraq məhv 

edilir 4.Audiovizual sənədlərin uçot vərəqləri fond vərəqləri kimi nömrələnir 

və saxlanılır 5. Arxiv mühafızəxanasının pasportu yalnız bir dəfə hər bir 

mühafizə¬xana üçün tərtib edilir  A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,2,4 D) 2,3,5 E)1,4,5

76

Şəxsi mənşəli və audiovizual sənədləri mühafizə edən xüsusi arxivlər istisna olmaqla, hansı dövrə aid sənədlərin uçotu ayrılıqda aparılır ? A) Yalnız sovet 

dövrünə qədər və 1920-ci ildən sonrakı dövrə aid olan sənədlər  B) Yalnız 

sovet dövrünə qədər olan sənədlər  C) Yalnız sovet dövründən sonrakı 

sənədlər  D) Yalnız sovet dövrü və 1991-ci ildən sonrakı dövrə aid olan 

sənədlər  E) Yalnız 1991- ci ildən sonrakı dövrə aid olan sənədlər 

77

Qaydaya salınmamış (dağıntı halında) sənədlər neçə vərəq hesabı ilə bir şərti saxlama vahidi kimi hesablanır ? A) 200   B) 150   C) 250  D) 100  E) 180

78

Aşağıdakılardan hansı Məlumat-arayış sənədləşməsi sisteminə daxildir ? 1.arayışlar‚ aktlar‚  2.sxem,plan 3.protokollar‚ mərüzələr  4.izahat ərizələri‚ 

telefonoqramlar  5.teleqramlar‚ plan  6. məktublar, proqram A) 1,3,6 B)1,2,5 

C) 1,3,4 D) 2,4,5 E) 1,2,6 79

Aşağıda verilmiş cümlələrdən biri düzgün deyil ?  A) Qaydalar- təşkilati 

xüsusiyyət daşıyan, bir işin, davranışın gedişini tənzimləyən və həyata 

keçirilməsini tələb edən xidməti sənəddir  B)  Reqlament-təşkilat 

rəhbərliyinin, kollegial və ya məsləhətçi orqanların fəaliyyətinin  nizamını 

quran hüquq aktdır C)Məlumat və metodiki xarakterli məsələlər üzrə  

idarəetmə orqanlarının verdiyi hüquqi aktların icrası ilə əlaqədar olaraq idarə 

və müəssisə tərəfindən verilən sərəncamverici  sənədlərə göstərişlər deyilir 

D) Müəssisə və təşkilatların bütün mərhələlərinin sənədli informasiya ilə 

təchiz edilməsi  prosesi kargüzarlıq sferasını təşkil edir E) Əsasnamə-

müəssisələrin‚ təşkilatların yaranmasını rəsmiləşdirən və onların quruluşunu‚   

funksiyasını‚ hüquqi vəziyyətini müəyyənləşdirən hüquqi akta deyilir

80

Arxivlər profilinə görə neçə yerə bölünür?  A)4 B)3  C)2  D)5  E)681

Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzgündür? A) Mühafizəxanalar arxivin qonşu 

otaqlarından ən azı üç saata qədər odadavamlı divarla  ayrılmalıdır  B) Arxiv 

binasının tikilməsi və binanın arxiv üçün uyğunlaşdırılması şəhər və ya rayon 

icra  hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış xüsusi normativ və layihə sənədləri 

əsasında həyata  C) Arxiv binası tikiləcək sahənin yararlığı  yalnız 

Azərbay¬can Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəyi ilə müəyyən 

edilir  D)Kinosənədlər və mikrofilmlər karton qutular "yoloçka tipli " 

qəfəsələrə  üfüqi vəziyyətdə  yığılır E) Arxivin mühafizəsi arxiv təşkilatları 

ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin  müvafiq qurumları 

arasında arxivin mühafizəsi və buraxı¬lış rejiminə əməl edilməsi   barədə 

bağlanan xüsusi müqavilə əsasında həyata keçirilir

82

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi  Beynəlxalq Arxiv Şurasının hansı kateqoriyasına qəbul edilmişdir ?  A) B  B) D  C)  A  D)  C  E)  V

83

Aşağıda verilmiş cümlələrdən hansı səhvdir?  A) Vəzifə təlimatı idarənin rəhbəri‚  müavini və onun xidməti heyətindən başqa qalan   bütün işçiləri 

üçün tərtib olunur B) Vəzifə təlimatları idarənin rəhbəri tərəfindən təsdiq 

olunur C)Vəzifə təlimatları  işçilərin vəzifələri‚ hüquqları və məsuliyyətləri 

orada öz əksini tapır D) Arxivin əsasnaməsi Azərbaycan Respublikası Milli 

Arxiv İdarəsi tərəfindən təsdiq   olunan nümünəvi Əsasnamə üzrə işlənib 

hazırlanır  E) Vəzifə təlimatları idarənin rəhbəri tərəfindən tərtib olunur
84

Aşağıda verilmiş cümlələrdən hansı kargüzarlıq sisteminə aiddir ? 

A)Müəssisə və təşkilatlarda kargüzarlıq yalnız mərkəzləşdirilmiş qaydada 

aparılır B)Müəssisə və təşkilatlarda kargüzarlıq işinin aparılmasının təşkili 

üzrə məsuliyyət təlimat  görə yalnız müəssisə və təşkilat struktur 

bölmələrinin rəhbərlərinə həvalə edilir  C) Müəssisə və təşkilatlarda 

kargüzarlıq işinin aparılmasının təşkili üzrə məsuliyyət təlimata  görə 

müəssisə və təşkilat rəhbərinə həvalə edilir D)  Müəssisə və təşkilatlarda 

Sənəd layihələrinin tərtibi, çap edilməsi, çoxaldılması, saxlanması, 

göndərilməsi ilə ələqadər olaraq olan fəaliyyət isə xüsusi kargüzarlığa aid 

edilir.

85

Aşağıdakılardan hansı düzgün deyil ?  A) Audiovizual sənədləri‚ ədəbiyyat və incəsənətə aid sənədləri‚ ictimai-siyasi təşkilat və   hərəkatların 

sənədlərini‚ elmi-texniki sənədləri saxlayan arxivlər xüsusi arxivlərdir  

B)Xüsusi arxivlər tarixi‚ məzmunun tematikasına yaxud informasiyanın 

verilmə üsulu və  texnikasına görə məhdudlaşan sənədləri saxlayır C)Ümumi 

arxivlər sənədlərin yaranma vaxtından‚ informasiyanın verilmə üsulu və    

texnikasından asılı olmayarq‚ müəyyən əraziyə aid olan sənədləri saxlayır 

D)Xüsusi arxivlər tarixi‚ məzmunun tematikasına yaxud informasiyanın 

verilmə üsulu və  texnikasına görə məhdudlaşmayanan sənədləri saxlayır  

E)Sığorta fonduna texniki nəzarət hər üç ildən bir həyata keçirilməli, bu vaxt 

hər il üzrə  hazırlanmış sığorta surətlərinin 20 % yoxlanılmalıdır.

86

Arxiv sənədlərinin sərgilərdə nümayiş üçün neçə ay müddətinə verilə bilər ?  A)1ay  B) 6 ay C) 3 ay  D) 5 ay E) 7 ay

87

Aşağıdakılardan  hansı düzgün fikir deyil ?  A) Arxivlərə daxil olan sorğular tematik, genealoji və sosial-hüquq xarakterli  sorğulara   bölünür B) Arxiv 

arayışı - sorğunun predmeti barədə məlumatlardan ibarət olub, üzərində 

arayışın tərtibatında istifadə olunan sənədlərin axtarış əlamətləri göstərilən, 

hüquqi qüvvəyə   malik  rəsmi arxiv sənədidir  C) Arxivlər tərəfindən  

istifadəçilərin sorğuları üzrə işlərin icra müddəti və qiyməti onlarla  

razılaşdırılmır  D) Arxivlər xaricdə yaşayan Azərbaycan və xarici 

vətəndaşların, habelə vətəndaşlığı  olmayıb xaricdə yaşayan şəxslərin sosial-

hüquq xarakterli sor¬ğularını icra edirlər  E) MDB-yə üzv olan dövlətlərə 

göndərilməsi nəzərdə tutulan arxiv arayışları, arxiv  çıxarışları və arxiv 

88

Aşağıda verilmiş cümlələrdən hansı düzgün fikir deyil ? A)  Fond vərəqində fonda daxil olan, siyahıya alınmış və alınmamış bütün sənədlər qeydə   alınır  

B) Uçota alınmamış şəxsi mənşəli sənədlərin arxivdə saxlanılma¬sına icazə 

verilir  C) Müvəqqəti, o cümlədən depozitar mühafizədə olan sənədlərin 

miqdarı arxivin pasportunda   hesaba alınır  D) Öz həcminə, tərkibinə və 

əhəmiyyətinə görə muzey kolleksiyaları olan muzey əşyalarının  kompleksi 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və  Nazirliyinin müəyyən etdiyi  

qaydada uçota alınır  E)Arxivdə mühafizə edilən işlərdən pasportların, hərbi 

89

Sənədlərin mövcudluğu və vəziyyətinin yoxlanılması zamanı aşkar edilmiş çatışmayan saxlama vahidlərinə nə tərtib edilir? A) Fond vərəqi  B) Uçot 

kartoçkası C) Adlı kataloq  D) Uçot vərəqi  E) Daxili siyahı
90

Aşağıdakı fikirlərdən biri düzgün deyil? A ) Fiziki vəziyyəti əvvəlcədən 

yoxlanılmamış sənədlərin qəbulu və mühafizəxanalarda    yerləşdirilməsinə 

yol verilmir B ) Qaydaya salınmamış sənədləri müha¬fizəxanalara qəbul 

etməyə yol verilmir C ) Daxil olmuş sənədlər bioloji ziyanvericilərə 

yoluxmuşsa sanitar-gigiyenik  işlənməyə    göndərilir D ) Kinosənədlərin və 

rulonda olan mikrofilmlərin yeni şəraitə uyğunlaş¬ması 15 gündən,   maqnit 

lenti və disk əsaslı sənədlər 4 gündən, foto sənədlər və mikrofişlər 18 saatdan 

az  olmamaqla, yeni şəraitə uyğunlaşdırılmalıdır  E) Mühafizəxanalardan 

verilən sənəd və siyahıların yerinə əvəzedici kart qoyulur.

91

Bərpası mümkün olmayan sənədin hesabdan silinməsi hansı dövlət orqanın yazılı razılığı əsasında həyata keçirilir ? A) Milli Arxiv İdarəsinin B) 

Nazirlər Kabinetinin   C) Azərbaycan Respublikasının Preziden¬ti yanında 

Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə  Komissiyanın D) Daxil İşlər Nazirliyinin  

E)Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin

92

Avropanın bir neçə dövlətində olduğu kimi İspaniyada da kral arxivləri hansı əsrdə yaranmışdı?  A) XV əsrdə  B) XIII əsrdə  C) XVII əsrdə   D) XII əsrdə  

E) XIV əsrdə

93

Misir ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə XV-XIV əsrlərə aid arxiv materialları tapılmışdır və həmin arxiv materialları hansı Qədim 

Misir fironunun məbədindən tapılmışdır?  A) firon Neferirkaranın    B) firon 

III Tutmos  C) firon II Ramzes    D) firon I Ramzes   E)  firon III 

94

Zaqafqaziya ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə IX-VI əsrlərə aid tapılan mixi yazılı arxiv materialları hansı qədim dövlətə aiddir?  

A)Misir  B) Babil   C) Urartu   D) Assuriya   E)  Finikiya

95

Azərbaycan Respublikası Salman Mümtaz adına  Dövlət   Ədəbiyyat    və  İncəsənət Arxivi neçənci ildən fəaliyyətə başlamışdır? A)1966 B)1967 

C)1969  D)1970  E)1975

96

Dövlət   Ədəbiyyat    və  İncəsənət Arxivinə  neçənci ildə  mətnşünas Salman Mümtazın adı verilmişdir? A)1995 B)1997  C)1998 D)2000 E)1996

97

Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivi nə vaxt yaradılmışdır? A)1968 B)1969  C)1970  D)1971 E)1963

98

Hal-hazırda unifikasiya edilmiş sənədləşmə sisteminin neçə növü var? A)6   B)8  C)10  D)12 E)5


99

Rusiya imperiyasının dövlət arxivi  neçənci ildə təşkil edilmişdir? A)1855 

B)1879 C)1834  D)1886 E)1844

100


Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivi, Mərkəzi Dövlət Arxivinin 

hansı illərini əhatə edən sənədləri əsasında  neçənci ildən müstəqil olaraq fəaliyyət göstərir? A)1925 B)1927 C)1930   D)1935 E)1938

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid

Yüklə 292,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə