Böhranlı müəssisələrin maliyyə stabilliyiYüklə 29,36 Kb.
tarix05.12.2017
ölçüsü29,36 Kb.

Böhranlı müəssisələrin maliyyə stabilliyi


 1. Valyuta sisteminin elementləri və növləri.

 2. Beynəlxalq Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı.

 3. Qızılın beynəlxalq Valyuta münasibətlərində rolu: klassik və müasir

 4. 1929-cu ildə dünya iqtisadi böhranı və 1933-cü ildə qızıl standartının ləğvi.

 5. Sabit kurslu Bretton-Vuds Sistemi. 1946-1973-cü ilədək sistemin fəaliyyəti. Sistemdə istifadə edilən «dollar pariteti».

 6. Yamayka valyuta sistemi.

 7. Avropa valyuta sistemi və Avro Avropa Birliyinin pul vahidi kimi.

 8. Təklif yönlü iqtisadi siyasət və dollar.

 9. Beynəlxalq Pul Fondunun kreditləri və BPF - nin nəzarət funksiyası.

 10. Beynəlxalq likvidlik.

 11. Beynəlxalq finansda əsas paritet şərtləri.

 12. Tək qiymət qanunu və arbitraj. Satın alma gücü paritesi (PJP).

 13. Faiz paritesi (FR). Ümumi Fiser təsir (FE). Beynəlxalq Fiser təsiri (İFE).

 14. Tədiyə balansı anlayışı.

 15. Tədiyə balansının strukturunu təhlil edin.

 16. Cari əməliyyatlar hesabı.

 17. Kapital hərəkətləri hesabı.

 18. Ehtiyat aktivləri hesabı.

 19. Azərbaycanın tədiyyə balansı və Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi.

 20. Makroiqtisadi tarazlığın təminatında valyuta siyasətinin rolu və əhəmiyyəti.

 21. valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti.

 22. Valyuta siyasətinin istiqamət və formaları.

 23. Valyuta siyasəti - ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas təminatı kimi.

 24. Valyuta siyasətinin formaları

 25. Mərkəzi Bank - valyuta siyasətinin həyata keçirən insitut kimi.

 26. Valyuta məzənnə siyasəti

 27. Azərbaycanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri.

 28. Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi

 29. Sabit kurs sistemi

 30. Üzən kurs sistemi

 31. Valyuta kursunun dəyişməsinə təsir edəən amillər

 32. Nominal və real valyuta kursları.

 33. Valyuta mövqeyi: uzun mövqe və qısa mövqe.

 34. Beynəlxalq finans bazarlarının strukturu və ona köklü şəkildə təsir edən amillər.

 35. Beynəlxalq pul bazarları: valyuta bazarı və avropul bazarı.

 36. Valyuta bazarınin funksiyaları

 37. valyuta bazarınin xarakteristikasi.

 38. valyuta interbank bazarı.

 39. Spot valyuta bazarı. Müddətli valyuta təhvil bazarı.

 40. Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimlənməsi.

 41. Azərbaycanda valyuta nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri.

 42. Azərbaycanda valyuta nəzarəti orqanları və agentlərin səlahiyyətləri.

 43. Avrobazarlarla fond saxlayan ölkələr.

 44. Beynəlxalq kapital bazarları və Beynəlxalq istiqraz bazarı.

 45. Beynəlxalq səhm ixracı və satışı.

 46. Sendikasyon kreditləri.

 47. Qlobal finans mərkəzlərinin status qazanması üçün lazımi şərtlər.

 48. İnkişaf dərəcələrinə görə fond birjalarının təsnifatı.

 49. Beynəlxalq bankların insitisuonal xidmət vahidləri.

 50. Dünya iqtisadiyyatında Transmilli Banklar (TMB).

 51. Beynəlxalq bankçılıq fəaliyyətində risk növləri.

 52. Beynəlxalq bankçılıq fəaliyyətində yeni kreditləşdirmə texnikaları

 53. İnkişaf etmiş ölkələrin bank sistemləri arasında rəqabət.

 54. Xarici bankların Azərbaycan Bank Sistemində yeri.

 55. Xarici ticarətdə istifadə edilən hesablaşmaların formaları:

 56. Rəsmi qaynaqlarla ticarəti kreditləşdirmə.

 57. Xarici ticarətin kreditləşdirilməsində banklar tərəfindən araşdırılan ölkə risk dəyərləndirilməsi.

 58. Beynəlxalq kreditin mahiyyəti.

 59. Beynəlxalq kredit münasibətlərinin (evolyusiyası təkamülü).

 60. Beynəlxalq kreditin əldə etmənin əlamətlərinə görə təsnifatı.

 61. Beynəlxalq kreditin funksiyaları.

 62. Beynəlxalq kreditin ölkələrarası iqtisadi əlaqələrin gücləməsində rolu.

 63. Beynəlxalq kreditin şərtləri.

 64. Beynəlxalq borc böhranı.

 65. Ölkənin xarici borclanmasına təsir edən amillər.

 66. Dünya təcrübəsi kontekstində borc böhranının həlli proqramları.

 67. Kreditor olan kommersiya banklarının problemləri.

 68. Beynəlxalq portfel investisiyası və risk

 69. Finans nəzəriyyəsində qəbul edilən risklər.

 70. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə qoyulan qısamüddətli investisiyalar və portfel investisiyalar investisiya alətlərinin növlərinə çeşidli investisiya fondlarının təşkil.

 71. Beynəlxalq sərmayə bazarlarında xarici portfel investiyalarının tənzimlənməsi.

 72. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəlmiş beynəlxalq kapital hərəkətləri qısamüddətli yatırımlar və “ isti pul” əməliyyatı.

 73. Portfel investisiyasına təsir göstərən amillər

 74. Beynəlxalq maliyyə – kredit təşkilatları: ümumi anlayış və qruplaşdırma.

 75. Beynəlxalq likvidlik.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə