##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=2// level= 1// sumtest=11 // name= Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri və rolu //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə2/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

##num=2// level= 1// sumtest=11 // name= Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri və rolu //


1. Pedaqoji elmlər sistemi necə yaranmışdır?

A) Pedaqogikanın təsir dairəsinin daralması nəticəsində

B) Pedaqogikanın təkmilləşməsi nəticəsində

C) Pedaqogikanın predmetinin qeyri - müəyyənliyi nəticəsində

D) Pedaqogika elminin şaxələnməsi nəticəsində

E) Pedaqogikanın digər elmlərlə əlaqəsi nəticəsində

2. Pedaqogika elminin sahələrini seçin

1 - Məktəbəqədər pedaqogika

2 - Antropologiya

3 - Xüsusi pedaqogika

4 - Pedaqoji psixologiya

5 - Ali məktəb pedaqogikası

6 - Pedaqogika tarixi

7 - Məktəb gigiyenası

A) 1; 3; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 4; 5; 7

D) 1; 2; 4; 6

E) 3; 4; 5; 7

3. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin

1 - Psixologiya

2 - Riyaziyyat

3 - Anatomiya və fiziologiya

4 - Iqtisadiyyat

5 - Məktəb gigiyenası

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 3; 4; 5

D) 2; 3; 4

E) 1; 4; 5

4. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin

1 - Etnopedaqogika

2 - Surdopedaqogika

3 - Pedaqoji psixologiya

4 - Tiflopedaqogika

5 - Sosial pedaqogika

6 - Oliqofren pedaqogika

7 - Loqopediya

A) 2; 4; 6; 7

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 5; 7

D) 4; 3; 2; 5

E) 1; 3; 4; 6

5. Xüsusi pedaqogikanın sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Loqopediya;

2 - Surdopedaqogika;

3 - Oliqofrenpedaqogika;

4 - Tiflopedaqogika

A) 2; 4; 3; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 2; 1

D) 4; 3; 1; 2

E) 1; 3; 2; 4

6. Pedaqoji elm sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Ali məktəb pedaqogikası

2 - Məktəbəqədər pedaqogika

3 - Məktəb pedaqogikası

4 – Peşə təhsili pedaqogikası

5 – Orta ixtisas təhsili pedaqogikası

A) 2; 3; 4; 1; 5

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 3; 4; 5; 1

D) 3; 4; 5; 6; 1

E) 5; 4; 3; 2; 1

7. Xüsusi pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 - surdo pedaqogika

2 - tiflopedaqogika

3 - oliqofrenpedaqogika

4 - loqopediya

a - nitqi qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir

b - əqli cəhətdən geri qalmış uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir;

c - kor uşaqların tərbiyəsindən bəhs edir;

d - lal - kar uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir

A) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - c

C) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 4 - b

E) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - a

8. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 - Məktəb pedaqogikası

2 - Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)

3 - Müqayisəli pedaqogika

4 - Pedaqogika tarixi

a - Kütləvi məktəblərdə təlim - tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir

b - bəşər cəmiyyəti yaranandan bəri tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı

məsələlərini öyrənir

c - müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir

d - fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir

A) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - c

C) 1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

D) 1 - c; 2 - d; 3 - c; 4 - b

E) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

9. Xüsusi pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 – Surdopedaqogika

2 – Tiflopedaqogika

3 – Oliqofrenpedaqogika

4 – Loqopediya

a - əqli inkişafında gerilik olan uşaqların təlim - tərbiyəsinin qanunauyğunluqlarını öyrənir

b - kor və zəifgörən uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir

c - lal - kar uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir

d - nitqi qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsini öyrənir

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a; 4 - d

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

C) 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a

D) 1 - d; 2 - a; 3 - c; 4 - d

E) 1 - a; 2 - d; 3 - a; 4 - c

10. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 – Sosial pedaqogika

2 – Peşə pedaqogikası

3 – Xüsusi pedaqogika

a - konkret peşə fəaliyyətlərinin qanunauyğunluqlarını və xüsusiyyətlərini öyrənir

b - müxtəlif yaşlı və müxtəlif sosial kateqoriyalalra mənsub insanların tərbiyəsi və təhsili məsələlərini öyrənir

c - fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsi məsələlərini öyrənir

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

11. Uyğunluğu tapın:

1 - “Defektologiya”nın tərkib hissəsidir

2 - Təhsil sisteminin son yüksək pilləsi olan tədris müəssisələrində təlim prosesinin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənir

3 - Peşə pedaqogikasının vəzifəsidir

a - Ali məktəb pedaqogikası

b - Surdopedaqogika

c - Konkret peşə fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını və xüsusiyyətlərini öyrənir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə