##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=3// level= 1// sumtest=15 // name= Pedaqogikanın metodologiyası və elmi - tədqiqat metodları //Yüklə 0,49 Mb.
səhifə3/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

##num=3// level= 1// sumtest=15 // name= Pedaqogikanın metodologiyası və elmi - tədqiqat metodları //


1. Metodologiya . . . təşkilinin prinsip, forma və metodları haqqında təlimdir:

A) idrak fəaliyyətinin

B) əxlaq tərbiyəsinin

C) sosioloji tədqiqatların

D) tərbiyəvi işlərin

E) mənəviyyat məsələlərinin

2. Metodoloji biliklərin səviyyəsini müəyyən edin.

1 - İdraki səviyyə

2 - Fəlsəfi (ümumi elmi) səviyyə

3 - Bioloji səviyyə

4 - Konkret elmi səviyyə

5 - Texnoloji səviyyə

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 2; 3; 4

E) 1; 3; 5

3. Müsahibənin növlərini göstərin

1 - Qarşılıqlı müsahibə

2 - ümumi müsahibə

3 - müəyyən problem üzrə aparılan müsahibə

4 - kollektiv müsahibə

5 - qabaqcadan müəyyən olunmuş suallar üzrə müsahibə

6 – intervü

A) 2; 3; 5; 6

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 2; 4; 5

D) 3; 4; 5; 6

E) 4; 5; 6; 1

4. İstiqamətlərinə görə pedaqoji tədqiqatların növlərini müəyyən edin.

1 - Elmi

2 - Fundamental

3 - Əməli

4 - Tətbiqi

5 - İşləmələr

A) 2; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 1; 3; 5

5. Pedaqoji tədqiqatların komponentləri ardıcıllığı:

A) predmeti, vəzifələri, metodları, vasitələri , texnologiyası

B) idrak nəzəriyyəsi, aktuallığı, metodları

C) obyekti, yeniliyi, tətbiqi

D) texnologiyası, vasitələri, predmeti

E) tətbiqi, metodları, vəzifələri, predmeti

6. Pedaqoji tədqiqatın komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1) metodlar; 2) predmeti; 3) vasitələri; 4) vəzifələri; 5) texnologiyası

A) 2; 4; 1; 3; 5

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 3; 4; 5; 2; 1

D) 4; 5; 3; 2; 1

E) 5; 3; 4; 1; 2

7. Müşahidənin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Sistematik və epizodik

2 - Açıq və gizli

3 - Geniş və məhdud

A) 2; 3; 1

B) 1; 2; 3

C) 3; 2; 1

D) 1; 3; 2

E) 3; 1; 2

8. Pedaqoji eksperimentin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Yoxlayıcı eksperiment

2 - Müəyyənedici eksperiment

3 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment

A) 2; 3; 1

B) 1; 2; 3

C) 1; 3; 2

D) 2; 1; 3

E) 3; 2; 1

9. Pedaqoji tədqiqatların istiqamətləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.

1 - Fundamental tədqiqatlar

2 - Tətbiqi tədqiqatlar

3 - İşləmələr

a - pedaqoji prosesin ayrı - ayrı tərəflərini dərindən öyrənmək və pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmağa xidmət edir

b - konkret elmi - praktik tövsiyələri əsaslandırmaqdır

c - ümumiləşdirilmiş konsepsiyaların işlənib hazırlanmasıdır

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

10. Pedaqoji eksperimentin mərhələləri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 - Müəyyənedici eksperiment

2 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment

3 - Yoxlayıcı eksperiment

a - sınaqdan keçirilmiş metodika nəticəsində alınan nəticələrin düzgünlüyünü dəqiqləşdirmək

b - problemlə bağlı məktəb təcrübəsindəki vəziyyəti üzə çıxarmaq

c - irəli sürülmüş fərziyyənin konkret həlli metodikasını hazırlayıb tətbiq etmək

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

11. Uyğunluğu tapın:

1 - Pedaqogika elmi öz predmeti haqqında informasiyanı onun vasitəsilə toplayır

2 - Pedaqoji gerçəkliyi tədqiq etmək üçün metodoloji platforma rolunu oynayır

3 - Müşahidə, müsahibə, anketləşmə, pedaqoji, eksperiment

a - Pedaqogikanın tədqiqat üsullarıdır

b - Metodlar vasitəsilə

c - İdrak nəzəriyyəsi

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

12. Uyğunluğu tapın:

1 - Pedaqoji prosesdə açıq və gizli, geniş və məhdud, sistematik və epizodik anlayışları bu tədqiqat metoduna aiddir

2 - Hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin münasibəti bu tədqiqat metodu vasitəsilə müəyyən olunur

3 - Müəllim və şagirdlərin fəaliyyətini xüsusi təşkil etməklə irəli sürülən fərziyyənin düzgünlüyünü öyrənmək və yoxlamaq bu tədqiqat metodu vasitəsilə həyata keçirilir

a - Müşahidə

b - Pedaqoji eksperiment

c - Müsahibə

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

13. Uyğunluğu tapın:

1 - Tədqiqatın fərziyyəsi (hipotezası) eksperimentin bu növündə həyata keçirilir

2 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperimentdə alınan nəticələrin və işlənib hazırlanan metodikanın məktəb təcrübəsində tətbiqi eksperimentin bu növündə həyata keçirilir

3 - Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq ilkin mərhələdə eksprimentin bu növündən istifadə olunur

a - Müəyyənedici eksperiment

b - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment

c - Yoxlayıcı eksperiment

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - c

14. Metodoloji biliklərin səviyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - Fəlsəfi səviyyə

2 - Konkret elmi səviyyə

3 - Texnoloji səviyyə

a - tədqiqatın metodikası və texnikası

b - fəlsəfi biliklər sistemi

c - xüsusi elmi fənlər üzrə tədqiqatlarda tətbiq olunan prinsip və metodların məcmusu

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - a 2 - c; 3 - b

D) 1 - b; 2 - a; 3 - c

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

15. Tədqiqat metodları və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 – Müsahibə

2 – Anketləşdirmə

3 – Pedaqoji eksperiment

a - yazılı şəkildə keçirilən kütləvi sorğu metodu

b - irəli sürülən fərziyyənin düzgünlüyünü təşkil olunmuş şəraitdə yoxlanmağa xidmət edən metod

c - hər hansı fakt və hadisəyə müəllim və şagirdlərin münasibətini öyrənməyə imkan verən metod

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə