##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299


##num=9// level= 1// sumtest=12 //name=Təlimin qanunauyğunluqları və prinsipləri//Yüklə 0,49 Mb.
səhifə9/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

##num=9// level= 1// sumtest=12 //name=Təlimin qanunauyğunluqları və prinsipləri//


1. . . . müəyyən şəraitlərdə baş verən proseslərdə obyektiv, zəruri, ümumi, sabit və təkrar olunan qarşılıqlı əlaqələrdir

A) vasitə

B) metod

C) qanunauyğunluq

D) prinsip

E) məzmun

2. Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A) əyanilik prinsipi;

B) elmilik prinsipi;

C) şüurluluq və fəallıq prinsipi;

D) sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi;

E) nəzəriyyə və praktikanın əlaqəsi prinsipi.

3. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır

1 - Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən

2 - məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən

3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyindən

4 - əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A) 4; 1; 3

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 1; 3; 2

E) 4; 1; 2

4. Təlimin prinsiplərini seçin

1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3;

C) 1; 2; 4

D) 2; 3; 4

E) 3; 4; 5

5. Təhsil - tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?

1 - cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və tempindən

2 - şagirdlərin yaş imkanlarından

3 - cəmiyyətin tələbat imkanlarından

4 - maddi - texniki təminatdan

5 - pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən

A) 1; 3; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 3; 4; 5

E) 2; 3; 5

6. Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının ardıcıl sırasını göstərin

1 - təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu

2 - təlimin metodları qanunauyğunluğu

3 - təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu

4 - təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu

5 - təlimin idarə olunması

A) 3; 4; 1; 2; 5

B) 1; 3; 4; 5; 2

C) 1; 2; 3; 4; 5

D) 4; 5; 2; 1; 3

E) 2; 4; 3; 5; 1

7. Əyaniliyin növlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - təbii əyanilik

2 - şərti əyanilik

3 - şəkli əyanilik

4 - hərəki əyanilik

5 - sözlü əyanilik

A) 1; 3; 5; 2; 4

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 3; 1; 4; 5

D) 3; 4; 1; 5; 2

E) 4; 5; 3; 2; 1

8. Təlimin qanunauyğunluqları və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - ümumi qanunauyğunluqlar

2 - xüsusi qanunauyğunluqlar

a - Sistemin ayrıca komponentinə aid edilir

b - Psixoloji aspekti ilə seçilir

c - Öz təsiri ilə bütün sistemi əhatə edir

A) 1 - c; 2 - a

B) 1 - a; 2 - b

C) 1 - a; 2 - c

D) 1 - b; 2 - a

E) 1 - b; 2 - c

9. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın

1 - əyanilik prinsipi

2 – müvafiqlik prinsipi

3 – elmilik prinsipi

a - təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr üzərində qurmağı tələb edir

b - elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında təhsilin məzmununa gətirməyi tələb edir

c - tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

10. Uyğunluğu tapın:

1 - Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi tələb edir

2 - Təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır

3 - Qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir

a - öyrənilən fənnin həyat üçün, istehsalat üçün əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmaq

b - hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqəni

c - Təlimin prinsipləri

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - c; 3 - b

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

11. Uyğunluğu tapın:

1 - Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil

2 - Təhsil - tərbiyənin məqsədi amillərin təsirindən asılıdır

3 - Təlimin idarə olunması amillərdən asılıdır

a - nikbinlik

b - Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyindən, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından

c - Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyətindən və tempindən, cəmiyyətin tələbat və imkanlarından, pedaqoyi elm və praktikanın inkişaf səviyyəsi imkanlarından

A) 1 - a; 2 - c; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

12. Uyğunluğu tapın:

1 - Təlimin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər

2 - Təlimin idarə olunması asılıdır

3 - Təlim keyfiyyətinin qanunauyğunluğu

a - Təlimin daxili, xarici stimulları

b - Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəliliyinin əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından və onda əldə olunmuş nəticələrdən, öyrənilən materialların xarakterindən və həcmindən, şagirdlərin oxumağa qabiliyyətindən, təlim müddətindən asılılığı

c - təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyindən , korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə