##book id=354//book name= Fərdi inkişafın biologiyası // ##fk=104//ks=03//fn=354// sumalltest= 307Yüklə 0,51 Mb.
səhifə1/15
tarix20.09.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#69408
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

##book_id=354//book_name= Fərdi inkişafın biologiyası //

##fk=104//ks=03//fn=354// sumalltest= 307 //

##Fakültə :kimya və biologiya

##Bölmə : azərbaycan əyani

##İxtisas: biologiya müəllimi

##Qrup :301, 302, 303, 304, 305

##Fənn : Fərdi inkişafın biologiyası

##Müəllim :b. e. n. , dos. Ağayeva L. Ü.

##Kafedra müdiri: prof. Ə. N. Fərəcov

##book_id=354//book_name=Fərdi inkişafın biologiyası//

##fk=104//ks=03//fn=354//sumalltest=0//

##Kafedranın işçi qrupunun üzvləri Həsənova L. H

##Mehdizadə N. M.

##Ağayeva L. Ü.


##num= 1// level= 1// sumtest=21 // name= Fərdi inkişafın biologiyasının mövzusu, inkişaf tarixi və metodları. //


1. Fərdi inkişafın biologiyasının vəzifəsi:

A). ontogenezin idarə olunması yollarının işlənib hazırlanmasıdır.

B) inkişaf edən orqanizmdə gedən makro - və mikromorfoloji prosesləri

öyrənməkdir.C) inkişaf proseslərini idarə edən faktor və mexanizmlərin aydınlaşdırılmasıdır

D) orqanizmin fizioloji - biokimyəvi proseslərini tədqiq etməkdir

E) fərdin bətndaxili inkişaf proseslərini öyrənməkdir.

2. Fərdi inkişafın biologiyasının məqsədi:

A). inkişaf proseslərini idarə edən faktor və mexanizmlərin aydınlaşdırılmasıdır

B) inkişaf edən orqanizmdə gedən makro - və mikromorfoloji prosesləri

öyrənməkdir.C) ontogenezin idarə olunması yollarının işlənib hazırlanmasıdır.

D) orqanizmin fizioloji - biokimyəvi proseslərini tədqiq etməkdir.

E) fərdin bətndaxili inkişaf proseslərini öyrənməkdir.

3. Nöqtələrin yerinə düzgün variantı seçin :

Veysman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fikrini irəli sürmüşdür.

A) ontogenezin filogenezin qısa təkrarı olduğu

B) müxtəlif növlərin rüşeymlərinin yetkin formalara nisbətən daha çox oxşar olduğu

C) cinsi və somatik hüceyrələrin eyni olmaması

D) inkişafın gedişində yeni formaların əmələ gəlməsi

E) rüşeym elementlərinin bir - birinə induksiyaedici təsir göstərməsi

4. Volf elmə hansı yeniliyi gətirmiıdir ?

A) spermatozoidi kəşf etmişdir

B). inkişaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

C) toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir.

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) determinasiya anlayışını elmə gətirmişdir.

5. Hansı variant doğrudur?

1 - Volf

2 - Ber

3 - Morqan

a - ilk dəfə rüşeym təbəqələrini öyrənmişdir.

b - inkişaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

c - irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini yaratmışdır.

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - b

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

6. Morqan elmə hansı yeniliyi gətirmişdir?

A) irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini yaratmışdır.

B) ilk dəfə rüşeym təbəqələrini öyrənmişdir.

C) embrional induksiya anlayışını elmə gətirmişdir.

D) xromosomların sayının sabitliyini müəyyən etmişdir.

E) rüşeymlərin oxşarlığı qanununu müəyyən etmişdir.

7. Şpeman elmə hansı yeniliyi gətirmişdir?

A) ilk dəfə rüşeym təbəqələrini öyrənmişdir

B) irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini yaratmışdır.

C). embrional induksiya anlayışını elmə gətirmişdir.

D) xromosomların sayının sabitliyini müəyyən etmişdir.

E) rüşeymlərin oxşarlığı qanununu müəyyən etmişdir.

8. Ontogenez nədir və hansı dövrlərə bölünür?

A) yumurta hüceyrə mayalanandan orqanizm ölənə qədər olan dövrü əhatə edir, prenatal və postnatal dövrlərə bölünür.

B) yumurta hüceyrə mayalanandan orqanizm ölənə qədər olan dövrü əhatə edir, prenatal , postnatal və neonatal dövrlərə bölünür.

C) orqanizm doğulandan ölənə qədər olan dövrü əhatə edir, prenatal, postnatal və neonatal dövrlərə bölünür.

D) yumurta hüceyrə mayalanandan doğulana qədər olan dövrü əhatə edir, neonatal və postnatal dövrlərə bölünür.

E) yumurta hüceyrə mayalanandan doğulana qədər olan dövrü əhatə edir, prenatal və neonatal dövrlərə bölünür.

9. İohansen elmə hansı yeniliyi gətirmişdir?

A) toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir

B) spermatozoidi kəşf etmişdir.

C). gen anlayışını elmə gətirmişdir.

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) inkiıaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

10. Levenhuk elmə hansı kəşfi gətirmişdir?

A) spermatozoidi kəşf etmişdir.

B) determinasiya anlayışını elmə gətirmişdir.

C) toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir.

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) inkiıaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

11. Boveri elmə hansı yeniliyi gətirmişdir?

A) embrional induksiya anlayışını elmə gətirmişdir

B) irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini yaratmışdır.

C). xromosomların sayının sabitliyini müəyyən etmişdir.

D) ilk dəfə rüşeym təbəqələrini öyrənmişdir.

E) rüşeymlərin oxşarlığı qanununu müəyyən etmişdir.

12. Fişer hansı elmi yeniliyi etmişdir?

A) spermatozoidi kəşf etmişdir.

B) toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir.

C) zülalların amin turşu zəncirləri olduğunu müəyyən etmişdir

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) inkiıaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

13. Aşağıdakı variantlardan hansı doğrudur?

1 - Premorfizm təliminə görə:

2 - . Epigenez təliminə görə:

a - gələcək orqanizmin detalları inkişafın lap əvvəlindən müəyyən edilir, inkişaf prosesində yeni hissələr əmələ gəlmir, yalnız böyümə baş verir.

b - inkişaf prosesində dəyişilmə baş verir, gələcək orqanizmin detalları inkişafın əvvəlində olduğu kimi qalmır, yeni quruluş detalları və yeni formalar əmələ gəlir.

c - inkişaf prosesində morfoloji əlamətlər ilə funksional əlamətlərin inkişafı bir birindən asılı olmadan gedir

A) 1 - c; 2 - b

B) 1 - b; 2 - c

C) 1 - a; 2 - c

D) 1 - a; 2 - b

E) 1 - c; 2 - a

14. Malpigi elmə hansı kəşfi gətirmişdir?

A) spermatozoidi kəşf etmişdir

B) determinasiya anlayışını elmə gətirmişdir.

C). toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir.

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) inkiıaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

15. Nöqtələrin yerinə düzgün variantı seçin :

Şpeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fikrini irəli sürmüşdür.

A) rüşeym elementlərinin bir - birinə induksiyaedici təsir göstərməsi

B) müxtəlif növlərin rüşeymlərinin yetkin formalara nisbətən daha çox oxşar olduğu

C) ontogenezin filogenezin qısa təkrarı olduğu

D) inkişafın gedişində yeni formaların əmələ gəlməsi

E) cinsi və somatik hüceyrələrin eyni olmaması

16. Ru elmə hansı kəşfi gətirmişdir?

A) toyuq rüşeyminin orqanogenezini öyrənmişdir

B) spermatozoidi kəşf etmişdir.

C). determinasiya anlayışını elmə gətirmişdir.

D) premorfizm təlimini irəli sürmüşdür.

E) inkişaf prosesində yeni formaların əmələ gəlməsini açmışdır .

17. Nöqtələrin yerinə düzgün variantı seçin :

Hekkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fikrini irəli sürmüşdür.

A) cinsi və somatik hüceyrələrin eyni olmaması

B) müxtəlif növlərin rüşeymlərinin yetkin formalara nisbətən daha çox oxşar olduğu

C) rüşeym elementlərinin bir - birinə induksiyaedici təsir göstərməsi

D) inkişafın gedişində yeni formaların əmələ gəlməsi

E) ontogenezin filogenezin qısa təkrarı olduğu

18. Nöqtələrin yerinə düzgün variantı seçin :

Volf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fikrini irəli sürmüşdür.

A) inkişafın gedişində yeni formaların əmələ gəlməsi

B) ontogenezin filogenezin qısa təkrarı olduğu

C) rüşeym elementlərinin bir - birinə induksiyaedici təsir göstərməsi

D) müxtəlif növlərin rüşeymlərinin yetkin formalara nisbətən daha çox oxşar olduğu

E) cinsi və somatik hüceyrələrin eyni olmaması

19. Driş elmə hansı anlayışı gətirmişdir?

A) determinasiya anlayışını elmə gətirmişdir.

B) embrional tənzim anlayışını elmə gətirmişdir.

C) embrional induksiya anlayışını elmə gətirmişdir.

D) kompetensiya anlayışını elmə gətirmişdir.

E) ekspresiya anlayışını elmə gətirmişdir

20. Ber elmə hansı yeniliyi gətirmişdir?

A) xromosomların sayının sabitliyini müəyyən etmişdir.

B) irsiyyətin xromosom nəzəriyyəsini yaratmışdır.

C) embrional induksiya anlayışını elmə gətirmişdir.

D) ilk dəfə rüşeym təbəqələrini öyrənmişdir.

E) embrional tənzim anlayışını elmə gətirmişdir.

21. Nöqtələrin yerinə düzgün variantı seçin :

Ber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fikrini irəli sürmüşdür.

A) müxtəlif növlərin rüşeymlərinin yetkin formalara nisbətən daha çox oxşar olduğu

B) ontogenezin filogenezin qısa təkrarı olduğu

C) rüşeym elementlərinin bir - birinə induksiyaedici təsir göstərməsi

D) inkişafın gedişində yeni formaların əmələ gəlməsi

E) cinsi və somatik hüceyrələrin eyni olmaması


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə