Broj: 3600/09 od 22. VII. 2009. (933)Yüklə 9,45 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü9,45 Kb.

Broj: 3600/09 od 22. VII. 2009. (933)

Na temelju čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 24. st. 1. Statuta GEOFIZIKE d.d. Zagreb, Savska cesta 64, uprava Društva 22. 7. 2009. g. donosi odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

GEOFIZIKE d.d., Zagreb, koja će se održati 16. 9. 2009. g. u 14 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Savska cesta 64, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka:

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara,

2. Izbor predsjednika Glavne skupštine,

3. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2008. g.,

4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2008. g.,

5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji, donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu i odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2008. g.,

6. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2008. g.,

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2008. g.,

8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. g.,

9. Donošenje Odluke o utvrđenju prestanka mandata članovima Nadzornog odbora Društva,

10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Sukladno utvrđenom dnevnom redu Glavne skupštine, Uprava i Nadzorni odbor Društva na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.) Za predsjednika Glavne skupštine bira se gosp. Mijo Meter, dipl. oec. iz Zagreba, Isce 4c,

Ad 3.) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2008. g.,

Ad 4.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2008. godinu.

Ad 5.) Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća godišnjeg obračuna za 2008. g.

Utvrđuju se financijska izvješća za 2008. g. i to:

Bilanca sa zbrojem ukupne aktive i pasive od 248.891.878,00 kn,

Račun dobiti u gubitka s pozicijama: ukupni prihodi – 110.700.946,00 kn

ukupni rashodi – 109.675.926,00 kn

dobit prije oporezivanja – 1.025.020,00 kn

porez na dobit – 300.734,00 kn

dobit nakon oporezivanja –724.286,00 kn

Dobit za poslovnu 2008. godinu u iznosu od 724.286,00 kn raspoređuje se:

a) za obvezne zakonske rezerve – 36.214,30 kn,

b) za prijenos kao neraspoređena dobit u sljedeće razdoblje – 688.071,70 kn.

Utvrđuje se izvješće o novčanim tijekovima.

Utvrđuje se izvješće o promjenama kapitala.

Ad 6.) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2008. godini.

Ad 7.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2008. godinu.

Ad 8.) Revizorom Društva za 2009. godinu imenuje se tvrtka Infokorp d.o.o. Zagreb, Glamočka

Ad 9.) Donosi se Odluka o utvrđenju prestanka mandata članovima Nadzornog odbora.

Utvrđuje se da prestaje mandat članovima Nadzornog odbora:

1. Mirjani Pejković, dipl. oec. iz Zagreba, Ogrizovićeva 38,

2. Mihovilu Žužulu, dipl. iur. iz Zagreba, Mlinovi 13,

3. Peri Vukšiću, dipl. ing. iz Zagreba, Horvaćanska 57.

Ad 10.) Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor biraju se sljedeći članovi:

1. Mirjana Pejković, dipl. oec. iz Zagreb, Ogrizovićeva 38,

2. Mihovil Žužul, dipl. iur. iz Zagreba, Mlinovi 13,

3. Vladimir Vidović, ing. iz Zagreba, Zvonigradska 14.

III. Slijedom navedenog dnevnog reda i prijedloga odluka, Uprava Društva upućuje

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijali za Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka mogu se razgledati u Službi pravnih, općih i kadrovskih poslova Društva radnim danom od 9 do 11 sati. Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako najkasnije u roku od 10 dana prije održavanja Skupštine prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničarem se smatra osoba koja je kao vlasnik dionica legitimirana na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Skupštine. Ako je dioničar na redovnoj Glavnoj skupštini zastupan po opunomoćeniku, tada se prilaže punomoć za zastupanje ovjerena kod javnog bilježnika. Prijava za sudjelovanje u Glavnoj skupštini podnosi se Upravi.GEOFIZIKA d.d.
Zagreb


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə