Bu sayimizdaYüklə 293,83 Kb.

səhifə7/7
tarix22.07.2018
ölçüsü293,83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

15 may 2017-ci il

http://w w w.amu.edu.az

Stomatologiya  fakültəsinin III  kurs, 721

b

 qrup tələbəsi Qədirova Yunisə Bəşarət qızının   adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün eti-

barsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika    fakültəsinin  V    kurs,  100

b

  qrup  tələbəsi Məhəmmədli Səma Fuad qızının   adına verilmiş tələbə bileti itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika    fakültəsinin  I    kurs,  164

b

  qrup  tələbəsi Qədimova Zümrüd Cəfər qızının   adına verilmiş tələbə bileti itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin III kurs, 40

b

 qrup tələbəsi Al-lahverdi Fuad Şahin oğlunun  adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

II  müalicə-profilaktika    fakültəsinin  II    kurs,  203

b

  qrup  tələbəsi Sultanlı Nəzrin Fəxri qızının   adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

II  müalicə-profilaktika    fakültəsinin  III  kurs,  245

a

  qrup  tələbəsi Abduləliyeva Ayan Firuz qızının   adına verilmiş tələbə bileti itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

Qasımova Səbinə Lazım qızına 2000-ci ildə Azərbaycan Tibb Uni-

versiteti tərəfindən pediatr  ixtisası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi 

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin II kurs, 201

a

 qrup tələbəsi Ab-basova Məryam İlqar qızının  adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV kurs, 76

b

 qrup tələbəsi Ne-çirvan Yılmazın  adına verilmiş  qiymət kitabçası  itdiyi üçün etibar-

sız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin IV  kurs, 742

a

 qrup tələbəsi İbrahimo-va Kübra Rza  qızının   adına verilmiş qiymət kitabçası   itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin I kurs, 170

a

 qrup tələbəsi İb-rahimova Aynurə Bayram  qızının  adına verilmiş tələbə bileti  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika    fakültəsinin  I  kurs,  169

b

  qrup  tələbəsi Nemətzadə Sona Fərhad   qızının  adına verilmiş tələbə bileti  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

“Təbib” qəzetinin kollektivi,  

fizioterapiya və  idman təbabəti ka-

fedrasının  əməkdaşları  kafedranın  

assistenti, t.ü.f.d.  Nurlana Əliyevaya  

atası  

Vilayət müəllimin

  

 vəfatından kədərləndiklərini bildi-rir və  dərin hüznlə  başsağlığı verirlər. 

III cərrahi xəstəliklər  kafedrasının 

əməkdaşları kafedranın professoru   

Baxşəliyev Baxşəli Rəsul oğlunun

  

 vəfatından kədərləndiklərini bildi-rir və mərhumun ailəsinə  dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər. 

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının  

əməkdaşları kafedranın dosenti 

Nazim Əzizova anası  

Sahibə xanımın

  

 vəfatından kədərləndiklərini bildi-rir və dərin hüznlə  başsağlığı verirlər. 

Nevrologiya  kafedrasının  

əməkdaşları kafedranın dosenti 

Ramin Rzaye və  əzizi  Rəna xanımın 

 

 vəfatından kədərləndiklərini bildi-rir və  dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Latın dili  kafedrasının  

əməkdaşları kafedranın müəllimi 

Esmira Hacıyevaya qaynanası   Cənnət xanımın

  

 vəfatından kədərləndik ləri ni bildi-rir və  dərin hüzn lə  başsağlığı verirlər. 

Qidalanma və kommunal gigiyena 

kafedrasının əməkdaşları kafed-

ranın tədris hissə  müdiri Təranə 

İskəndərovaya əzizi   

İvram Bayramovun 

 

 vəfatından kədərləndik lə ri ni bildi-rir və  dərin hüznlə  başsağlığı verirlər. 

Baş redaktorELDAR İSMAYIL

Müəlliflərlə  redaksiyanın 

mövqeyi  üst­üstə düşməyə 

bilər.


Əlyazmalar  geri  qaytarılmır.

Qəzet “Təbib”  qəze ti nin  

kompyuter mər kə zində yığılır, 

səhi fə lənir, “Bəxtiyar­4” İKŞ­də 

çap olunur. 

     


Ü N V A N I M I Z:

Mərdanov qardaşları - 98

c

2-ci mərtəbə,

Tel.: 595-24-97 

tabibqazeti@gmail.com

Lisenziya Н ­ 022633

İndeks ­0269

Sayı 1800  Kafedraların müdirləri:  

- Fizioterapiya və idman təbabəti kafedrası 

- Komunal və qidalanma gigiyenası kafedrası 

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası 

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

Kafedranın professoru: 

- Epidemiologiya kafedrası - 1 yerKafedraların dosentləri:   

    


- Onkologiya kafedrası - 1 yer 

- I uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)

- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- III uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası - 1 yer 

- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası - 1 yer

- Farmakologiya kafedrası - 2 yer

- Azərbaycan dili kafedrası -1 yer

- Bioloji kimya kafedrası -1 yer

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası -1 yer

- Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası -1 yer

Kafedraların assistentləri:

- Tibbi biologiya və genetika 

  kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

- I mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer 

- I mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası - 1 yer 

- II daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer 

- Onkologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- I uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Uşaq cərrahlığı kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Travmatologiya və ortopediya 

  kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Psixiatriya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)

- Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrası -1 yer

- II uşaq xəstəlikləri kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Uşaq stomatologiyası kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası - 1 yer

Kafedraların  baş müəllimləri: 

- Mülki Müdafiənin Tibb Xidməti kursu - 1 yer 

- Əczaçılıq kimyası kafedrası - 1 yer

- Latın dili kafedrası - 1 yer

- Bioloji kimya kafedrası - 1 yer

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası - 2 yer 

- Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrası - 1 yer

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası - 1 yerKafedraların müəllimləri:

- Azərbaycan dili kafedrası - 1 yer

- Azərbaycan dili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

Elmi Tədqiqat Mərkəzi  

 

- Patoloji proseslərin maddələşdirilməsi   və eksperimental terapiya şöbəsi (kiçik elmi işçi) - 1 yer

- Eksperimental cərrahi şöbəsi (baş elmi işçi) - 1 yerBiokimya  kafedrası üzrə elmi tədqiqat laborato-

riyası:   

- Biokimya kafedrası üzrə Elmi Tədqiqat 

  Laboratoriyası (kiçik elmi işçi) - 1 yer (0,5 vahid)

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim 

olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 

30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış 

ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir: 

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14

Telefon: 597-43-23

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI 

YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN

MÜSA BİQƏ ELAN EDİR Allah  rəh mət  elə sin!

Respublikanın  25 ali məktəb 

tələbələri arasında  keçirilmiş 

2017-ci ilin Universiadasında 

uni ver sitetimizin  idman  klubu 

ko man da hesabında   280  xal 

yığa raq I yerə (İdman Akad emi-

yası  müsabiqədən kənar)  layiq 

görül müşdür. 

Universitetimizin rektoru, profes-

sor  Gəray  Gəraybəyliyənin  diq qət 

və  qayğısı  sayəsində  komanda-

mızın  yarışlarda  fəal  iştirakı  üçün 

hər cür şərait yaradılmış, yarışların 

maliyyələşdirilməsi,  iş ti rak çıların 

idman  geyimi  ilə  təmin  olunması 

yüksək  səviy yə də  həyata  keçiril-

mişdir.  Məhz  bunun  nəticəsində 

tələbələrimiz ali təhsil müəssisələri 

arasında  14  idman  növü  üzrə 

keçirilən  2017-ci  ilin  Universia-

dasında  müvəffəqiyyətlə  çıxış 

etmişdir:  Basketbol  üzrə  (oğlan-

lar,  məşq çi  S.İsayeva)  I,  voleybol 

üzrə  (oğlanlar,  məşqçi  C.Baba yev)  

I,  dama  üzrə  (məşqçi  professor 

K.Kəbirlinski) I, sərbəst gü ləş üzrə 

(məşqçi professor Z.Məmmədov) I, 

Yunan-Roma  güləşi  üzrə  (məşqçi 

professor  Z.Məmmədov)  I,  yün-

gül  atletika  üzrə  (qızlar,  məşqçi 

X.Şıxlı)    II,  voleybol  üzrə  (qızlar, 

məşqçi Ş.Bayramov) II, badminton 

üzrə  (qızlar,  məşqçi  N.Mehdiyeva) 

II    və  badminton  üzrə  (oğlanlar, 

məşq çi N.Mehdiyeva) II yerə layiq 

görülüblər.

Bu  qələbənin  qazanılmasında 

idman  klubunun  sədri  professor 

Kamal  Kəbirlinskinin  əməyi  xüsusi 

qeyd  edilməlidir.  Onun  rəhbərliyi 

sayəsində 

müəllim-məşqçilər 

yüksək fədakarlıq göstərmişlər.

Bu 

qələbələr münasibətilə 

“Təbib”  idman  klubunun  bütün 

müəllim-məşqçilərini  təbrik  edir, 

daima zirvələrdə olmalarını arzula-

yırıq.

Q.ASLANOV,

“Təbib” idman klubunun müəllim-

məşqçisi

Danimarka alimlərinin fikrincə, 

dəniz kələmi damar divarlarını 

möhkəmləndirdiyi üçün ürək 

ağrılarından əziyyət çəkənlərin 

onunla qidalanması faydalıdır. 

AZƏRTAC «AiF Zdorovye» qəzetinə 

istinadla xəbər verir ki, onlar bu 

qənaətə apardıqları təcrübədən 

sonra gəliblər.

Tədqiqatçılar təcrübə zamanı 

ürək-damar xəstəliyindən əziyyət 

çəkənləri iki qrupa ayırıblar: bir qrup 

adəti qaydada qidalanıb, o biri qru-

pun yeməyinə isə dəniz kələmindən 

əlavələr ediblər. Məlum olub ki, hər 

gün qida rasionuna dəniz kələmi 

əlavə edənlərdə ürəyin işi stabilləşib, 

arterial təzyiq normaya düşüb və on-

lar özlərini kifayət qədər yaxşı hiss 

edirlər.


Bununla belə bir sıra qastroen-

teroloji patologiyalar zamanı ondan 

istifadə etmək olmaz, ona görə də 

əvvəlcədən həkimlə məsləhətləşmək 

lazımdır.

Ürək ağrılarına qarşı... dəniz kələmi

• 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris 

Cərrahiy 

yə Klinikasının ağız və üz-çənə 

cərrahiyyəsi kafedrasının elmi-praktik 

istiqamətlərindən biri anadangəlmə və qa-

zanılma qüsurların aradan qaldırılması-

dır. Xüsusən, üz-çənə nahiyəsində müxtəlif 

səbəblərdən (şiş götürülməsindən, travmadan 

sonra) yaranan toxuma qüsurlarının aradan 

qaldırılması yolları və bu məqsədlə istifadə 

olunan müxtəlif növ dilimlərlə bərpa edici 

əməliyyatların effektivliyi artırılır.

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının ağız və üz-çənə 

cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri Məhəmməd Da-

vudovun  dediyinə  görə,  belə  əməliyyatlardan 

biri bu yaxınlarda onlar tərəfindən icra edilib: “ 

Xəstəmizdə üst dodağın törəməsi ilə əlaqədar 

olaraq üst dodaq tam şəkildə rezeksiya olun-

du. əmələ gələn qüsurun həcmini və nahiyənin 

funksional əhəmiyyətini nəzərə alaraq toxuma 

qüsurunun sərbəst damar ayaqcıqlı ön qol di-

limi ilə aradan qaldırılması əməliyyatına qərar 

verdik. Əməliyyatımız klinikamızın həkim trav-

matoloqu və əl cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşmış 

doktor Nicat Səttarovun iştirakı və dəstəyi ilə 

uğurla  nəticələndi.  Həm  funksional,  həm  də 

estetik baxımdan qənaətbəxş nəticə əldə olun-du”.

ATU-nun mətbuat xidməti: tebib qezeti
tebib qezeti -> BöYÜk elmi Şurada 2 Bakıda ikinci Azərbaycan- alman-türk tibb konqresi keçirilib
tebib qezeti -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan
tebib qezeti -> Qış semestr imtahan larına start verilib 20 yanvar faciƏSİ tariXİMİZİn qürur səHİFƏSİDİR
tebib qezeti -> Tədris Terapevtik Klinikasının diaqnostik və müalicə işlərinin vəziyyəti, onların yaxşılaşdırılması yolları müzakirə edilmişdir
tebib qezeti -> Tibb Universitetində beynəlxalq elmi konfrans keçirilib Kardiologiya Akademiyasının ilk toplantısı
tebib qezeti -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib qezeti -> Atu-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Fəxri Fərmanla təltif edilib
tebib qezeti -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib
tebib qezeti -> Atu-da “Düzgün kliniki Praktika” seminarı keçirilib
tebib qezeti -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə