Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinəYüklə 220,67 Kb.

səhifə1/8
tarix02.06.2018
ölçüsü220,67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


1

Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə 

aid olan tədbirlər hansıdır: А) Cərrahi işləmə, passiv drenaj, 

kompression-distraksion osteosintez В) Cərrahi işləmə və 

intramedulyar osteosintez С) Cərrahi işləmə, aktiv drenaj, 

sınıqların xarici fiksasiyası D) Cərrahi işləmə, vakuumlaşdırma 

və gips  sarğısının qoyulması Е) Antibiotiklərın vurulması,  

novokain blokadası,  seqmentin immobilizasiyası

2

Kombinə olunmuş travmaya aiddir: A)bud və bazu sınığı B)baldır sınığı, termiki yanıq C)kəllə travması, əzilmə, bud 

sınığı D)daxili qanaxma, çanaq sınığı E)dalağın cırılması, kəllə-

beyin travması

3

İntramedulyar fiksatorların çıxarılması üçün optimal müddət  hansıdır: А) 5 il   В) 6 ау   С) 3 il   D) 1 il    Е) 7 il

4

Müştərək travmaya aiddir: A)bazu və bud sümüyünün sınığı, qara ciyərin zədələnməsi B)hər iki bud sümüyünün sınığı, 

kimyəvi yanıq C)bud şıxığı, saidin kəsilmiş yarası D)sol yuxarı 

ətrafı termiki yanığı, kəllə-beyin travması E)bütün sadalananlar 

aiddir


5

 Aşıq-baldır oynağının  hemartrozu  zamanı aparıcı simptom 

hansıdır? А) Ətrafın funksiyasının  pozulmasıВ) Qansızma      

С) Ağrı D) Oynaq boşluğuna qan yığılması 

Е)Qamış-incik sindesmozun cırılması  

6

 Aşıq-baldır oynağının  odlu silahla   yaralanmalarının ilkin cərrahi işlənməsi müasir mərhələdə nədən ibarətdir?       

А)Yara kanalının  yarılması , kəsilməsi , ultrasəslə işlənməsi, 

antibiotiklərlə  sümükdaxili yuyulması  , aktiv drenajı, 

immobilizəedici sarğının və  ya modulun qoyulması                 

В) Toxumaların  yarılması , kəsilməsi və   tamlığının    bərpası   

С) Yaranın sümükdaxili antibiotiklərlə yuyulması 

D)Vakkumun istifadəsi    Е) Yaranın drenajı

7

 Çıxıqlar ən çox rast  gəlinir:  A) bud-çanaq oynağında B) bazu 

oynağında   C) diz oynağında  D)dirsək oynağında E) mil-bilək 

oynağında

8

Oynağın  açıq zədələnməsinin ən dürüst  simptomu hansıdır?  А) Oynaq proyeksiyasında dərin  yaranın  olması В)Sinovial 

mayesinin yaradan axması  С)Oynaqnahiyəsindəçoxlu 

qanaxmalı  yaranın   olması D) Yumşaq toxumaların 

yaralanması  ilə   oynaq hissəsində    qırıqların   krepitasiyası  

Е)  Oynağın  proyeksiyasında  yaranın  olması və  onun 

funksiyasının    kəskin məhdudlaşması 

9

Çoxsaylı sınıqlara hansılar aiddir:  А) Bir ətraf  həddində  iki sınıq В) Dayaq-hərəkət aparatının  iki və  daha artıq  anatomo-

funksional sahələrinin  zədələnməsi С) Bir seqment həddində  

iki və daha çox sınıqlar D) Bütün sadalananlar  Е) Iki və  daha 

artıq  ətraf   həddində  iki və  daha çox sınıqlar
10

Müştərək  travmaya hansılar aiddir: А) Bütün sadalananlar 

doğrudur В) Kəllə  sümüklərinin və  bud sümüyünün sınığı С) 

Kerək  sümüyünün və said sümüklərinin, çanaq  sümüklərinin  

sınmaları D) Qabırğaların çoxsaylı   sınıqları və  baldır 

sümüklərinin sınığı  

Е)Pnevmotoraks,ağciyərinzədələnməsi,bazu sümüyünün sınığı 

11

 Kombinə edilmiş zədələnmələrə hansılar aiddir: А) Sol bazu sümüyünün sınığı, sol baldırın hər  iki sümüyünün sınması, döş   

qəfəsinin əzilməsiВ) Kəllə-sifət  travması, baş beyninin 

əzilməsi, sağ baldırın travmatik qopması С) 

Hemopnevmotoraksla  qabırğaların çoxsaylı   sınıqları, sidik 

kisəsinin  qarındaxili parçalanması  ilə   çanaq  sümüklərinin 

sınması   D) Sol baldır sümüklərinin sınığı, bədənin  termiki 

yanığı  Е) Çanağın  əzilməsi , kəllə  əsasının  sınığı, baş 

beyninin əzilməsi

12

Dizaltı arteriya zədələndikdə nə baş verir?А) Baldır və pəncənin nekrozu   B) Ətrafın xroniki işemiyası

С) Venoz və  limfa durğunluğu  D) Dəridə trofiki pozğunluqlar 

Е) Baldır venalarının  trombozu

13

Saidin hansı çıxığında о,uzanmış görünür:  А) arxa  В) ön        С) sümüklərin aralanması ilə olan   D) iç      Е) bayır 

çıxıqlarında

14

Bud sümüyü boynunun sınıqlarının klassifikasiyasında aşağıdakılar ayırd edilir, hansından  başqa: А)burmalaraltı      

В) medial  С) subkapital D) lateral  Е) heç biri

15

Bud sümüyü boynunun açıq osteosintezi sadalanan üstünlüklərə malikdlr,  hansından  başqa: А)az travmatikdir  В)  

dəqiq repozisiya etmək    С) fiksatorun dəqiq keçirilməsi D) 

qırıqların möhkəm bərkidilməsi Е) xəstənin tez 

aktivləşdirilməsi

16

 Çanaq  halqasının pozulması ilə müşahidə olunan  sınıqlara  aşağıdakılardan hansı  aiddir: А) qasıq  sümüyünün  sınığı В) 

qalça sümüyü qanadının sınığı С) oturaq və qasıq sümüklərinin 

eyni  tərəfdən sınığı  D) sirkə kasası  kənarının   sınığı Е) 

oturaq və  qasıq  sümüklərinin  əks tərəfdən sınığı

17

İntramedullyar  osteosintez sadalanan ağırlaşmalara səbəb  ola bilər,hansından   başqa: А) yalançı oynaq В) şok və qanitirmə  

С) piy emboliyası D) diz oynağının deformasıyaedici  artrozu  

Е) irinləmə

18

Birincili   cərrahi işləmənin aparılmasının  əsas  məqsədidir: А) yaşama qabiliyyatini itirmiş     toxumaların kəsilib atılması 

və mikrobların inkişafi üçün  şəraitin ləğvi  B)yad  cisimlərin 

və  qan laxtalarının təmizlənməsi С) yaranın skalpellə 

sterilizasiyası D) dəri və dərialtı  toxmaların  kənarının 

düzləndirilməsi

Е) qan laxtalarının təmizlənməsi və  ikincili qanaxmanın 

qarşısını almaq üçün  tromblaşmış  damarların baglanması

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə