Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə27/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   93

64
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
 sözcüğünü, şu dönemin, ancak kısa yazı “oku-
yucuları” için 
 olması gerektiğinin bilinci 
ve  kabulüyle  başlatayım  fakat  değinilmesi  gereken 
başlıkların paylaşımı için “çerçeve”(lendirme) sözcüğünü 
kullanmayı yeğleyerek başlayalım, 
 olan yolculu-
ğumuza.
Varolan(lar)ın  dikkate  alınmasıyla  başlamak  durumunda-
yız,  herhangi  bir 
  ve/veya 
  kavramından 
bahsedeceksek.
Evrendekileri  ve  kendimizi,  duyularımızla,  daha  çok  da 
dokunabildiklerimiz,  görebildiklerimiz  üzerinden  algıla-
maya  başladığımızı  ve  düşünebilmeyi  becerebildiğimizi 
göz önünde bulundurursak, bir şeyin varoluşunun dibinde 
ve/veya öteki ucunda, “yokluk” ile de en belirleyici olan ve 
olması gereken 
 da anımsamak zorundayız-
dır. Varoluşumuzun, kısa sürede yok olmaması, yani sürek-
liliği için de bir hareket alanını, bir aralığı belirlemek ve 
kabul etmek durumundayızdır. 
Dünyanın dörtte üçünün sudan oluştuğunu göz önünde bu-
lundurarak,  sudan/denizden  arta  kalan  dörtte  birlik  kara/
katı arasındaki fark(lar), aralık ve eşik(ler), bize, ilk ve en 
öncelikli  ayrımlardan  birini  göz  önünde  bulundurmamız 
gerektiğini sürekli olarak anımsatır. Denizden sonraki nok-
tada da yolların tükendiği uclar ve uçurumlar, tekrar göste-
rir ve anımsatır, 
 var olduğunu.
Buradan da gövdemize geçerek devam edelim ilk 
 keşfetmeye ve/veya anımsa(t)maya. Varoluşumuzun 
ilk fiziksel/“kaba” göstergesi olan gövdemizin bütünselli-
ğinde  de  kendiyle  birlikte  çeşitli 
bulunmaktadır. 
Öncelikle, için, dıştan ayrılması, korunması, bütünlüğü ve 
varoluşunun sürekliliği için gerekli geçiş aralıkları, (yarı/
az/çok) (“)denetimli/denetimsiz(”) giriş ve çıkış 
/
eşikleri/kapıları/delikleri kullanılmaktadır. Göz kapakları-
mız ve dudaklarımız da için dışla olan 
, ilk ve en 
işlevsel olanlarıdır. Bunların ve öteki doku, kas, sinir ve 
olanaklarımızın yönetimi, bazı/belirli dönem, yaş, bi-
linç ve koşulların gerçekleşmesinde saklıdır ve bir o kadar 
B
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni


Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
65
da zorunludur. Bir çocuğun tuvalet eğitimi, 30 aylık [2,5 
yaş]  dönemindeki  doğal/fizyolojik  gelişimindeki 
dan sonra geçerlidir ancak. Bu eşikten önceki beklenti ve 
zorlamalar ise ilkokul öğrencisini, birkaç zekâ belirtisinden 
dolayı  üniversiteye  göndermek  gerektiğini  düşünmek  ka-
dar güdük/olanaksız bir yaklaşım ve beklentidir.
Bunun  gibi  binlerce  örnek,  fiziksel  alanda  verilebileceği 
gibi milyonlarcası da zihinsel alanda verilebilir. Felsefe ve 
bilim alanındaki sorgulamalar, araştırmalar ve çalışmalar, 
ileri  seviyelere  de  ulaşmıştır  ve  devam  da  edecektir.  Bu-
güne kadar, tüm alanlardaki çalışmaların süreç ve sonuçla-
rında/n elde ettiğimiz veri ve bilgilerin, bireysel olarak her 
birimizde  aranması  ve  bulunması  gereken  karşılıkları  ise 
bu  bilgileri,  uygulama  alanlarına, 
 çekmemizi gerektirmesidir.
bilemeyeceğimiz  kadar  geniş/derin  ve  “duyu/
algı/fizik/gövde 
” yaşamımızdaki en önemli aracımız 
olan  aklın,  dış  sınırlarının,
  olduğunu  gördüğü-
müz gibi, eşikte, “kendimiz”le birlikte ve/veya 
kendimizden ayrı olan, 
 olmak üze-
re bir de 
 bulunmaktadır. O 
da zamandır 
ve  ancak 
’(lar/da)dır.  Yaşamı,  yaşam;  bizi,  biz  yapan 
tek  gerçeklik  ise, 
’da,  AN
 “AN , AN  
AN
 AN”], 
’daki yaşanı-
lanların farkında olabildiklerimizde, içini/dışını, tüm çevre-
sini ve 
 farkındalığıyla deneyimlene(bile)n her 
bir 
’ımızda(kilerle) yaşanabilmesidir.
Zaman ve zeminle birlikte 
nin, 
uygulama  alanına  geçmemizi  sağlayacak  öncelikli  koşul-
ların başında da, ortak alanlarda, çeşitli koşul ve olanak-
larda, 
 temelli bir 
etkileşim ve ilişki yapısını gerçekleştirebilmemiz, davra
özen aracılığıyla birbirimize gös-
tereceğimiz 
 geçmektedir.
Bugüne kadarki tüm filozof, biliminsanı ve sanatçıların ayrı 
ayrı  görüş  ve  katkılarının  yanı  sıra,  üzerinde  uzlaştıkları/
uzlaşabilecekleri tek nokta, 
’tır. Kendi-
mizi tanımanın en öncelikli koşullarından biri de kendimizi, 
ancak ve ancak 
 tanım(lam)ayla 
olanaklı kılınabileceğidir.
 
Bunların da çeşitli örneklerini verebilecek olmamızın yanı 
sıra ve ötesinde, tüm çözümlerin ve sürekliliğin, 
le-
rimizden önce, 
larımızda olduğunu, 
’mizden 
  önce 
’ımızda
 yattığını anımsamamız yeterlidir. 
Bunu sağlamak üzere de yapacağımız herhangi bir işte, söy-
leyeceğimiz herhangi bir sözde, 
 ve yapıla-
cak  işe,  söylenilecek  söze 
menin  önemi,  yani 
önceliği ve 
yatmaktadır.
Bir  başkasının 
başladığı  yerde,  bizim 
bittiğini/başladığını  anlayarak  ve  anımsayarak,  öteki-
nin haklarının söz konusu olduğu yerde, kendi haklarımızın 
korunması için kendimizi, kendi bilinç, vicdan ve sorumlu-
luklarımızla 
gerektiğinin bilgi ve bilinciyle, 
uygulamasıyla başlamaktadır her şey.
“Yasak” olarak tanımlanan uygulamaların, öncelikle, ortak 
alanda birer yaşama kuralı ve 
olduğunu, 
bu 
olmadan hiçbir yolun oluşamayaca-
ğını ve herhangi bir paylaşımın gerçekleşemeyeceğini an-
layarak, 
“küçük/geçersiz/gereksiz” 
gö(ste)rmenin, “kişisel haz ve çıkarlar”ın “önde tutulması” 
yönünde gösterilecek “tepkilerin”, tamamen karşılıksız ve 
çocukça  olduğunu  da  anlamak  ve  anımsamak  gerekmek-
tedir. 
Kişinin, “istediği” “her” zaman, zemin ve koşulda, çevre-
sin(dekiler)i dikkate almaksızın “küfür etmeyi/edebilmeyi 
istemesi ve bunu bir hak görmesi”; bir başkasının okuması 
için hangi ortamda/ “hızda” olursa olsun tüm yazdıkların-
da, dilin en temel kurallarını bile yerine getirmeye özen-
memesi,  hatta  bozmaya  çalışması;  “istediği  reklâmı/gör-
seli, istediği yönde, kişileri ve toplumu sömür(t)ecek ara-
cı[çocuğu/ünlüyü]  ve  yöntemi  kullanması”;  “sigara/puro/
pipo/nargile  vs.”  yakarak  çevresini  rahatsız  etme  hakkı 
olduğunu  zannetmesi;  evsizlerin,  engellilerin,  yayaların, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə