Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə52/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   93

Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
113
insani  sıkıntıların  yaşanabildiği  ger-
çeğiyle yüzleştiriyor bizi. Bu yüzden 
icat  edilen  ve  geliştirilen  her  şeyin 
ötesinde  “insanlığı”  arıyor.  “Ne  ya
”  Bürokrasinin  ulaşılmaz-
lığı,  kolluk  kuvvetlerinin  mekanik-
liği,    uygarlık  ve  insan  arasında  ki 
kopukluk,  teknoloji  ve  iletişimin  en 
üst noktasında sağır bir insanın ken-
dini  duyurmak  için  intiharın  eşiğine 
gelişi,  göçmenlere  karşı  önyargılar, 
Ortadoğululara  karşı  önyargılar  der-
ken Berger’in eleştirisi ile ben de el 
sıkışmak  zorunda  kaldım.  Bu  yazıyı 
hazırlarken bildiğim bütün iletişimci-
leri iştahla tespit edip tek tek metinle-
ri tararken aynı çaresizliği ve uyduru-
lamazlığı ben de yaşadım. Bu yüzden 
o  kaynakların  hiç  birisi  bir  katkıda 
bulunamadılar. 
M
etin Bobaroğlu “
” isimli çalışmasında ekinler ara-
sında ki iletişimin yetersizliği açısın-
dan
 
şu tespitlerde bulunur:
Babel, küresel kaygıları arasında er-
gen sorunlarına ve onların günümüz-
deki konumlarına da el atıyor. Yuka-
rıda  da  bahsettiğimiz  gibi  bu  konu-
nun fonu Japonya. Japonya’nın kulla-
nılışı bugünkü medenî ve teknolojik 
düzeyin  dışavurumu  açısından  çok 
yerinde bir seçim olmuş. Bir gösterge 
ve iletişim devi olan ülkede sağır ve 
dilsiz  kız  Chieko,  yukarıda  da  biraz 
değindiğimiz gibi ne babası ile ilişki-
sinde ne de toplumla ilişkisinde ken-
dini duyumsayamamaktadır. Yaşıtları 
erkek ve kızların dünyası ise eğlence, 
uyarıcı  ve  boşluk  doludur.  “
” şöyle devam ediyor:
4 https://www.facebook.
com/metinbobaroglu/
posts/10152835219595240
Bu  sırada  Fas’ta  kültürler  arası  ya-
bancılığın  getirdiği  krizler  art  arda 
yaşanmaktadır.  Amerikalı  kocanın 
Faslılara  karşı  zaman  zaman  buyur-
gan tavrı, yolcuların bölgeyi kaçarak 
terk  edişi,  beklenen  yardım  konu-
sunda  yaşanan  sorunlar,  ─bunlardan 
bir  tanesi  helikopter  için  hükümetin 
hava sahasını açmaması ve haklı yere 
olayı  terör  eylemi  olarak  üstlenme-
ye  yanaşmaması-...derken,  “
” şunları ekliyor:            
5 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni


114
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
Yüzyılımızın  önde  gelen  medya  ku-
ramcısı  ve  düşünürü  Jean  Baudril-
lard  oluşturduğu 
  kura-
mında  burada  değinilen  gerçekleri 
ele  alır.  Sahici  bir  iletişim,  deneyim 
ve  uzlaşmanın  önünde  ki  en  büyük 
engellerden  olan 
,  bera-
berin de büyük bir yalnızlaşmayı ve 
yabancılığı  da  getirmektedir.  Şu  an 
medyada  insanlık  nasıl  gösteriliyor-
sa  o  şekilde  hem  kendimizi  hem  de 
ötekini  benimsemekteyiz.  Her  kav-
ram 
 olarak medyadan aktığı 
için hiç bir şey üzerine derinlemesine 
düşünülmemekte,  kahvaltı  yaparken 
rahatlıkla,  cinayet,  bombalama  ve 
terör eylemleri seyredilip bir eğlence 
programına veya futbol maçına geçi-
lebilinmektedir. Bireyler ise her şeyin 
farkında  oldukları  gibi  modern  dün-
yanın  getirdiği  rahatlıktan  da  çıka-
mamaktadırlar.  Her  şey  görüntüden 
ibarettir  ve  artık  görüntülerin  içe-
riklerinin  de  birbirlerinden  bir  farkı 
kalmamaktadır.  Sudan’da  savaş  sü-
rerken  televizyonu  kapattığın  da  sa-
vaş, birey için bitmektedir. Ama aynı 
simülatif yaklaşım duyarsızlaştırmak 
6 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html
yerine uyarıcı olarak da kullanılabil-
mektedir. Baudrillad, “
” kitabında bu konuya şu 
şekilde yaklaşır:
 
Bu  açıklamaya  göre  demek  ki  umut 
ve olgunlaşma bir zorunluluk olarak 
insanın  özünde  var.  En  kötü  zaman-
larda bile insanlığın bilgeliği engelle-
nemez bir refleksi geliştirmeyi başa-
rabiliyor. 
Aynı anda Meksika’da ise düğünden 
dönen kaçak göçmen kadın yeğeniyle 
beraber  sınırda  karşı  karşıya  kaldık-
ları  büyük  krizi  atlatmaya çalışmak-
tadırlar.  Kadının  göçmen  bürosu  ile 
yaşadığı süreç on beş yıllık emeğinin 
bir anda boşa gitmesine yol açacaktır. 
Aidiyet sorunun getirdiği bölünmüş-
lük  ve  çaresizlik  çok  canlı  bir  Mek-
sika sunumuyla anlatılıyor. Üç farklı 
bölgeden dünyaya bakan yapım mut-
luluğun  ve  saadetin  ne  olduğu  ko-
nusunda  da  soru  işaretleri  bırakıyor. 
Yine “
”e kulak verir-
sek şöyle bir öneri getiriyor:
7 Jean Baudrillard
, s:87.
koyarken de, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni


Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
115
: “DİNLE”, 
: Evren Gül
: Eraydın Erdoğan
Theodor  Adorno  ise  aynı  konuyu 
Martin  Heidegger’den  yaptığı  alıntı 
ile şu şekilde açıklamakta:
                           
Babel,  sınırları  haritaların  ötesinde 
8 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html 
9 Theodor. W. Adorno- 
 1962-
1964.  
okuyan bir film. İnsanın her yerde in-
san  oluşunu  ve  aczini  ama  bu  aczin 
bizi  birbirimize  muhtaç  ettiğini  ve 
yineleyerek  insanlaştırdığı  gerçeğini 
aktarıyor.  Bunu  da  oldukça  gerçek-
çi  bir  şekilde  yapıyor.  Hatta  filmin 
─olumsuzladığı 
  -yanılsa-
malı ve yabancı dünya saf dışı edilir-
cesine- büyük bir bölümü, el kamera-
sıyla  çekiliyor.  Böylece  insanı  “ger-
çeklikte”  bütün  yönleriyle  deneyim-
lemeye çalışıyor. Umut ve inanç dolu 
bir yapım olan Babel, sınırların zor-
lanması, esnemesi, hem olumlu hem 
olumsuz  anlamda  aşılması,  ortadan 
kalkması ve kesişmesini güçlü bir si-
nematografiyle anlatıyor.  Hemen  ele 
gelmeyen,  sözcüklerin  ötesinde  bir 
dili  anlattığı  gibi  bunu  duymaya  da 
çağırıyor. “
”, hatta “
”  dediği 
burada gizli.
• https://4kutsalkitap.wordpress.
com/2012/11/21/tevrat-bolum-1-11-babil-ku-
lesi/
• http://sanattarihivearkeoloji.blogspot.com.
tr/2013/03/arkeoloji-arkeoloji-sanat-tari-
hi-babil-babil-kulesi-babilin-asma-bahceleri-.
html#random
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Babil
• http://www.turkcebilgi.com/babil_kulesi
John Berger, 
, Metis 
yayınları, 2007. 
• https://www.facebook.com/metinbobaroglu/
posts/10152835219595240
• http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-ve-si-
nema-haberleri/950063-babel-2006-detay-
li-pdt.html
• Thedor. W. Adorno, Sahicilik Jargonu Alman 
İdeolojisi Üzerine 1962- 1964.
Jean Baudrillard
, Çev: Oğuz Adanır, Doğu- Batı Yayınları
http://www.harabe.net/topic/16297-babil-ku-
lesi-efsanesi/
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə