Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə7/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   93

22
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
uygulaması  olarak  mülteci  nüfusun Avrupa’ya  girmemesi 
için  sınırlarda  (Balkan  Ülkelerinde)  tampon  bölgeler  ve 
kamplar
 2
  oluşturulmaya  başlandı.  Sınırları  çizmek  artık 
Batının kontrolündeki ulus-devlet stratejileri tekelinde de-
ğildir çünkü artık 
 evreninde gerçekliği moder-
nite olmayan otonom pratikler de söz sahibidir.
b) Modernitenin bir diğer krizi de hukuk alanında. Bütün 
tampon bölge oluşturma, sınırları kapatma eğilimi mülteci-
lere kendi topraklarında sığınma hakkı tanımak istememe-
sinden kaynaklanıyor. Modernitenin evrensel meşruluğunu 
dayandırdığı  hukuk  sistemi,  şimdi  kendi  hareket  alanını 
kısıtlamaktadır.  Söz  konusu Avrupa  devletleri  mültecileri 
“katletme” gibi çeşitli yöntemlere de başvursa uzun erimde 
önüne geçemediği ve geçemeyeceği etkilere maruz kalaca-
ğını bilmektedir
 3
. Yukarıdan aşağı 
 pratiği olan 
küreselleşme, sermaye için –tarihî bir söylemle- “Bırakınız 
geçsinler” idi, bugün aşağıdan işleyen mülteci hareketi ile 
kurgu tersine çevrilmiştir. 21. yüzyılın, dünya siyasal kültü-
ründe yaşanan tarihî bir kırılma olduğunu hatırlatıp değişen 
şeyler arasına ulusal sınırların, ulusal kimliklerin, modern 
hukuk ve modern demokrasi tahayyüllerinin çalışmadığını 
da ekleyelim.
II. 
Diğer  taraftan  Jean  Baudrillard’a  göre 
 4
,  insanlı-
ğı  yeniden  şekillendirecek  gözlediğimiz 
un 
yerine geçen 
 evreninde yaşıyoruz. Baudrillard 
nden  hareketle,  Fransız 
Aydınlanması 
2 http://bianet.org/bianet/siyaset/168639-avrupa-nin-sinir-ulkelerine-
yeni-multeci-kamplari
3  http://www.multeci.net/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=265:ab-muelteci-sorunu&catid=31:genel&Itemid=1
4 Baudrillard, J. (1994).Simulacra and Simulation. New York and 
London: University of Michigan Press. (Not: Birçok yayın evi tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir.)
Simülasyon Evreninde gerçeği Kaotik Farkındalık olan KARA DELİK
Bodrum Otobüs Garajında Bangladeşliler:
Kendiliğinden örgütlenme ve dayanışma pratiği.
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni


Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
23
sonrası  Batı  uygarlığının  (evrensel 
ilkeleri, gelişme ve ilerleme paradig-
maları) bugün varılan sonuçları itiba-
riyle  iflas  ettiğini  ve  kendisiyle  bir-
likte tüm insanlığı da peşinden belir-
siz bir sona doğru sürüklediğini iddia 
eder. Bugün Batı’nın dünyanın kade-
rini olumlu yönde değiştirebilme güç 
ve yeteneğini kaybettiğini, tam tersi, 
yaşadığı  bolluk  ve  sefahat  âlemin-
de trans hâlinde yumuşak bir ölümü 
çoktandır  kabullendiklerini  söyler. 
Son  yıllarda  mülteci  hareketlerinde 
Avrupa’nın düştüğü aciz durum, Ba-
udrillard’ın  teorisinin  modernleşme 
sürecini tamamlamış Avrupa hakkın-
da doğru tespitlerini kanıtlamaktadır. 
Bu oryantalist postmodern okumanın 
eksikliğini özellikle Ortadoğu ve Af-
rika topluluklarında geçerli olan Ka
 
 5
 
tamamlar. Bu teoriye göre 
twitter  gibi  internet  ağlarından  ve 
sosyal  medya  bilgi  edinmelerinden 
oluşan, 
 evreninde gerçeği 
kendi  topluluklarının  karmaşıklıkla-
rında yaşayan, kaotik farkındalık olan 
düzensiz duyarlı mülteci davranışları 
üretmektedir.  Bu 
lar  ke-
lebek  etkisi  gibi  modern  dünyanın 
öngörüsü/tanımı dışına çıkan 
zuhur olarak tanımladığımız yeni bir 
mülteci profili ortaya çıkarmıştır. 
III. 
Simülasyon  evreninde  yer 
edinen  sosyal  bir  olayın 
ya  da  hareketin  hemen  hemen  tüm 
dünya  üzerinde  takipçileri  oluşabil-
mektedir. Doğrudan ve hızlı biçimde 
haber  almanın  yanı  sıra  ilgili  gör-
sellere  hatta  videolara  erişmek  bile 
an  meselesidir. 
’ne  göre 
zuhur  olarak tanımlanan söz  konusu 
mülteci hareketi, sahip olduğu etkiyi 
evreninde edindiği yer ile 
sağlamış  ve  artırmıştır.  Zuhur  eden 
küresel  göç  akışında  Ortadoğu’dan 
gelen göçmenlerin yanı sıra Asya ve 
Afrika ülkelerinden insanlar da çeşit-
5 Akdeniz, K. G. (2010). “
”.  In:HFritzschand  K  KP-
hua  (Eds.),  Proceedings  of  the  Conference  in 
Honour  of  MurrayGell-Mann’s  80th  Birthday 
Quantum  Mechanics,  ElementaryParticles, 
Quantum CosmologyandComplexity: Singapo-
reWorldScientific, 630-637; www. akdeniz.com
li  yollarla  Avrupa  ülkelerine  gitme-
nin  yollarını  keşfetmiştir.  Bu  keşfin 
bilgisi  ise 
  evrenindeki 
paylaşımlar,  bundan  etkilenen  mül-
teci  adayları  ve  onların  pratikleriyle 
mümkün kılınmıştır.
Bugün  sosyal  alanda  yaşanan  kül-
türel  değişimi  kavramak  için  kar-
maşıklık  paradigmasının  kullanışlı 
olduğunu düşünmekteyiz. Sosyal ha-
reketlerin  organizasyon  formundaki 
değişim göz ardı edilmemeli ve daha 
fazla  önemsenmelidir.  Küresel  Mül-
tecilerin  birbiriyle  kurduğu  iletişim 
ve  dayanışma  ağının  işleme  formu, 
kendinden örgütlenme pratiği olarak 
ele alınabilir. Çünkü mültecilerin ha-
yatta  kalma  pratiği  ve  deneyim  bil-
gisi,  ürettikleri  ortak  amaç  etrafında 
dolaşmaktadır.  Söz  konusu  pratikler 
ve deneyim bilgisi, modern kültürün 
gerçeklik  ilkesini  içeren  “sınır”  ve 
ilişkili  uygulamalarını  (hukuk,  mil-
li  kimlik,  mülteci  tanımı,  pasaport 
vb.)  ortadan  kaldırabilecek  güce  ve 
meşruluğa  sahip  olduğu  için  Kaotik 
’nin 
ilgilendiği 
  evreninde  bir 
anarşi  (yeni  anarşi
 6
)  örneği  olarak 
okunabilir.    Bu  yazı  böyle  bir  oku-
manın izleklerini göstererek mülteci-
lerle dayanışmanın önemine ve uzun 
erimde yaşamlarımıza etkisinin daha 
iyi kavranabileceğine işaret edip yer-
yüzünün  sınırlara  sahip  olmadığını 
hatırlatmaktadır.
6 Akdeniz, K. G. (2013).“
”. In: Ş.E. Şefika andB.Santo 
(Eds.), Chaos, ComplexityandLeadership.
Switzerland: Springer, 183-187.
Türkmen Meryem
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə