Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə73/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   93

152
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
Yansız olabilmeyi överek ilerleyelim: 
Malmîsanij takma adı ile yazan Kürt 
yazar Mehmet Tayfun, Said-i Nursi’yi 
yansızca,  sansürlemeden  ele  alabil-
miştir  “
.” “

 15
 
Bilim doktoru derecesi alan ilk Orta-
doğulu olan Kemal Mazhar Ahmed’in 
yıllar  önce  yapabildiği  şu  özeleştiri 
gözden  kaçırılmamalı  ve  ders  alına-
bilmelidir: “
” 
...“

 16
  Bu  özeleştiri  Türkleri 
aklamıştır  denilebilir  mi? Yoksa  öze-
leştiri yapmaya özendirir mi? PKK bir 
terör  örgütü  değil  demek  yansız  bir 
tutum olabilir mi? Jitem konusu ince-
leyen  yanlılığını  sürdürebilir  mi?
 17
 
 18
 
Diyarbakır Cezaevi dehşeti nasıl yad-
sınabilir?
 19
  Ülkemiz  solcuların  sağcı, 
sağcıların da solcu yeğlemelerle seçim 
sandığına  gidebildiği  gözlenen,  dina-
mikleri kolayca anlaşılamayacak, çö-
zülemeyecek nitelikte olan bir ülkedir. 
Türk-Kürt  ayrışması  şeklinde  yaşa-
nan  sorun  çok  katmanlıdır  ve  farklı 
15
 Said-i Nursi ve Kürt Sorunu (1991). 
İstanbul: Doz Basım ve Yayıncılık. (ss.39,83)
16
 Ahmed, K.M. (1975) 
 Ankara: Berhem 
Yayınevi. (ss. 62-63)
17 

09.Temmuz.2011http://www.radikal.com.
tr/turkiye/ve-devlet-jitemi-resmen-kabul-
etti-1055684/
18 
çıkan
üstünü örtüyorlar. 10.Temmuz. 2011 http://
haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/her-tarafi-
ayyuka-cikan-jitemin-hala-ustunu-ortuyorlar-
haberi-44375
19 Hines, N.
. The Times. http://web.archive.
org/web/20110805121414/http://www.
timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/
article3832983.ece
alanların uzman görüşlerini gerektirir 
kuşkusuz;  ancak,  insan  kendisinde 
gizil  olan  ussal  doğasına  yetkinlikle 
ulaşabilmek  için  devlete  gereksinim 
duyar;  devleti  özbilinçli  yurttaş  top-
lulukları  olarak  yönlendirir  ve  kendi 
istencini  devletin  edimi  olarak  izler. 
Bu durumda o ya da bu düşünce değil 
evrensel  yasaları  temel  alan  düşün-
menin  yansıması  olarak  sivil  toplum 
örgütlenmeleri,  mesleki  örgütlenme-
ler,  sendikalaşma,  partilerin  gençlik 
kollarının kurulması, bilim-sanat-fel-
sefe  gruplarının  etkinlik  kazanması, 
toplumun  iç  dinamiğinin  organik  bir 
göstergesi  olarak  eş  deyişle  devle-
tin  istencinde  kendini  gösterebilme-
si  önemlidir.  Bu  yönde  bir  anlayış 
ile terör aracılığı ile kendi istenci ile 
uyumsuz hâle getirilmiş, baskılanmış 
Kürtlerin, özbilinçli olarak yönetimin 
yasama  ayağına  katılabilmelerinin 
ve  bunun  sürdürülebilir  olmasının 
ne  denli  önemli  olduğu  anlaşılabilir, 
yüzlerce  yıllık  bir  geçmişin  sağlıklı 
çözümlemesi  yapılmadan  tikel  istek, 
sanı  ve  Özbilinçsiz  yorumlar  yap-
maktan  kaçınılmalıdır.  Oysa,  yurttaş 
düzeyinde  bu  sorun  sorumlulukların 
devredildiği,  dürtüsel, keyfi bir düz-
lemde  ele  alınmaktadır;  yanlı  tutum 
iç  savaşların  beslendiği  fay  hatların-
dandır,  mikro-milliyetçilik  virusuna, 
bağışıklığı  zayıflamış  bir  beden  sun-
mamak, bu yönde sorumluluk almak 
önemlidir.  Büyük  Ortadoğu  Projesi 
bağlamında,  bir  dönemin  olanaklılı-
ğı, günümüzün ise realitesi olan etnik 
provakasyonlara  karşı  dikkatli  olun-
ması  konusunda  sağduyu  çağrıları 
yeni  değildir.  Kışkırtıcı  tutumların 
tetiklediği iç çatışmaların olabileceği 
uyarıları  uzun  zamandır  yapılmakta-
dır.
 20
 Yalnızca, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ile o dönemin Rusyası, Hıristiyan 
mezheplerinin  fay  hatları,  Birinci 
Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi 
ve  sonrası,  İkiz  Kuleler’den  sonra 
başlayan  “Yeni  Dünya  Düzeni”  ve 
bu parametrelere bağlı olarak değişen 
“hinterland”  bölgeleri,  fay  hatları  ile 
ilgili kapsamlı bir çözümleme şu anda 
Türkiye’nin  Doğusunda  olanlar  ile 
20
 Bilgin, F. 

İstanbul: İlk Yayınları
ilgili daha sağlıklı bir yorum olanağı 
verebilir.  Özdeşlik  Ayrımdan  soyut-
landığında  anlak  Özdeşliğidir;  eği-
timli yurttaşların bile korteks baskısı-
nın kalktığı durumlarda içine düştüğü 
yanlılık,  “Batı”nın,  dünyanın  içinde 
düştüğü  durumdan  Özsel  olarak  ayrı 
değildir. Ülkemizde halklar değil halk 
vardır,  ortak  çıkarları  birbirine  bağlı 
bir  yurttaşlar  bütünü  olarak,  genetik 
olarak, kültürel olarak, psikolojik ola-
rak  içiçe  geçmiş  bir  halkın  unsurları 
olmaları  bakımından  bölünmeleri, 
aralarına  sınır  çekmeleri 
.  Kuşkusuz,  hukuk  devletinin 
yaşamın  bir  realitesi  olduğu,  insan 
haklarına  saygılı  yönetimlerin  edim-
lerinde  vatandaşın  kültürel  açıdan 
gelişmesine  ve  kendisini  özgürce 
ifade  edebilmesine  olanak  tanındığı, 
turizmin  canlandığı,  sürdürülebilir 
iş  yatırımlarının  arttığı  bir  Doğu  ve 
Güneydoğu  Anadolu 
aşamasının sağlıklı ilerlediğinin gös-
tergeleri  olacaktır.  Bu  da  sağlıklı  bir 
aşamasının şimdiden 
geçildiğini imler. İlk iki aşamanın ar-
tık  geriye  dönülmemek  üzere  geride 
bırakılması  yerinde  olur.  Üçüncü  ve 
beşinci  aşamalar  arasında  geçişler 
olması  ve  zaman  zaman  beklenen-
den  daha  geriye  düşmek  biçimsel 
anlamda  gerilemek  olarak  fenomen-
ler  dünyasına  çıksa  da  gerçekte  elde 
edilen kazanımlar her zaman deneyim 
olarak  kendilerini  korurlar.  Geriye 
gidişlerin  birisinde  2500  yıl  öncesi-
ne gidip, Kreon’a “
” diye seslenen 
Antigon’u işitebilmek dileğiyle.
Hegel’in ardında bıraktığı ka-
lıtı, özbilinçli bir yurttaş olarak kusur-
suz  bir  Türkçeye  çevirerek,  bize  bu 
varsıllığın  kapısını  açan  Sayın  Aziz 
Yardımlı’ya  gönülden  teşekkür  ede-
rim, ekinimize katkısı yadsınamaz. 
Dostluğumuzun ilk gününden 
bugüne dek beni bütünsel düşünmeye 
yönlendirmekten  bir  an  bile  vazgeç-
meyen ve böylece kavrayışımı geliş-
tiren değerli dostum Sayın Metin Bo-
baroğlu’na minnettarım.
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə