C fiziki şəxsin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsi üzrə işçi öz əmək qabiliyyətinin realizəsi ilə bağlı işin yerinə yetirilməsi zamanıYüklə 402,03 Kb.

səhifə1/15
tarix24.02.2018
ölçüsü402,03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


1718 ƏMƏK HÜQUQU  

1.  Əmək münasibətləri nə vaxt yaranır?   

 

a)  işçi işə başlayanda b)  işəgötürən sərəncam verdikdə 

c)  fiziki şəxsin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsi üzrə işçi öz əmək 

qabiliyyətinin realizəsi ilə bağlı işin yerinə yetirilməsi zamanı 

d)  işçi əmək litabçasını aldıqda 

e)  əmək müqaviləsini bağladıqda və işəgötürən sərncam verdikdə 

2.    Əmək münasibətlərində əmlak elementi kimi muzdlu əmək nədir?     a.  əməyin ödənilməsi, əmək münasibətlərinin iştirakçılarının qarşılıqlı maddi 

məsuliyyəti  

b.  əmək münasibətlərinin iştirakçılarının maddi məsuliyyəti 

c.  əməyin ödənilməsi 

d.  kompensasiyanın verilməsi 

e.  görülən işə görə pulun ödənilməsi 

3.    Muzdlu əməyin məqsədi nədir?   

 

a.  işəgötürən üçün mənfəət götürmə, əməyin nəticəsinin satılması yolu ilə 

insanların tələbatlarının       ödənilməsi, işçi üçün isə əmək haqqı almaqdır 

b.  cörülən işdən cəlir götürülməsi 

c.  əməyin nəticəsinin satılması yolu ilə insanların tələbatlarının ödənilməsi 

d.  müəyyən müddətə görülən işlər üçün sərf olunan əməyin ödənilməs 

e.  yerinə yetirilən iş üçün sərf olunan əməyin müəyyən hissəsinin ödənilməsi 

4  Aşağıdakılardan hansı əmək hüquq normalarını əks etdirir?    

a)  imperativ xarakterli normalar 

b)  dispozitiv xarakterli normalar 

c)  tövsiyyə xarakterli normalar 

d)  alternativ xarakterli normalar e)  imperativ, dispozitiv, tövsiyyə xarakterli normalar 

5 Əmək vəzifələrinin pozulmasına görə işəgötürən tərəfindən hansı tənbeh 

tədbirləri tətbiq edilə bilər?   a)   

intizam tənbeh tədbirləri 

b)  inzibati tənbeh tədbirləri 

c)  xəbərdarlıq 

d)  töhmət və şiddətli töhmət 

e)  işdən azad etmə 

 6 Aşağıdakılardan hansı əmək hüququnun metodunu əks etdirir?   

 

a)  müqavilə xarakterli olmasıdır b)  əmək münasibətlərində tərəflərin hüquq bərabərliyinin uzlaşması 

c)  əmək münasibətlərinin mərkəzləşdirilmiş lokal, dövlət və müqavilə yolu ilə 

tənzimlənməsinin   uzlaşması 

d)  işçilərin və işəgötürənin əmək və mənafelərinin müdafiə üsulları sisteminin 

mövcudluğu 

e)  bütün cavablar düzdür 

7  Əmək hüququnun xüsusi hissəsinə hansı institutsional normalar daxildir?   

a)  əmək müqaviləsi 

b)  iş vaxtı, istirahət vaxtı 

c)  əmək haqqı, əmək intizamı 

d)  maddi məsuliyyət, əmyəin mühafizəsi e)  bütün cavablar düzdür 

8  Əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl edilməsi üzərində nəzarəti hansı dövlət 

orqanı həyata keçirir?     

a)  AR Vergilər Nazirliyi 

b)  AR Maliyyə Nazirliyi 

c)  AR Nazirlər Kabineti d)  AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyi 

e)  Milli Məclisin Hesablaşma Palatasının auditorları  

 9 Əmək hüququnda vahidlik nəyi ifadə edir?   

a)  diferensiallığı 

b)  xüsusiliyi 

c)  ümumiliyi d)  lokal normaları 

e)  ümumiliyi və xüsusiliyi 

10  Əmək hüququnda diferensiallıq nəyi ifadə edir?   

 

a)  diferensiallığı b)  xüsusiliyi 

c)  ümumiliyi 

d)  lokal normaları 

e)  ümumiliyi və xüsusiliyi 

11  Aşağıdakılardan hansı əmək şəraitinin differensasiyasını özündə əks etdirir?     

a)  sahəvi diferensasiya 

b)  subyekt diferensasiyası 

c)  ərazi diferensasiyası 

d)  güzəştlər və məhdudiyyətlər 

e)  sahəvi diferensasiya, subyekt diferensasiyası, ərazi diferensasiyası 

12  Normativ hüquqi aktlar nə vaxt qüvvəyə minir?   

 

a)  qəbul olunduğu gün b)  dərc edildiyi gün 

c)  3-cü oxunuşdun keçdikdən sonra  

d)  Prezident imzaladıqdan sonra  

e)  Milli Məclis təsdiq etdiyi gün 

13  Normativ hüquqi aktın zamana görə qüvvəsi nəyi müəyyən edir?  

a)  normativ hüquqi aktın nə vaxt qəbul olunmasnı 

b)  normativ hüquqi aktın nə vaxt qüvvəyə minməsini 

c)  normativ hüquqi aktın nə vaxtadək qüvvədə olmasını d)  normativ hüquqi aktın nə vaxt qəbul olunmasnı, nə vaxt qüvvəyə minməsini 

və nə vaxtadək qüvvədə olmasını 

e)  nə vaxt dərs olunmasını 

14  Normativ hüquqi aktın məkana görə qüvvəsi nəyi müəyyən edir?   

 

a)  normativ hüquqi aktın aid edildiyi əraziyə görə 

b)  normativ hüquqi aktın nə vaxtadək qüvvədə olmasını c)  normativ hüquqi aktın nə vaxt qüvvədən düşməsini 

d)  normativ hüquqi aktın aid edildiyi səlahiyyətli dövlət orqanına görə 

e)  normativ hüquqi aktın aid edildiyi respublika ərazisində yerləşən xarici hüquqi 

şəxsə görə  

 

15  Sosial tərəfdaşlıq prinsipi nəyi nəzərdə tutur?   a)  işçilərin və işəgötürənlərin qarşılıqlı fəaliyyətini 

b)  sosial tərəfdaşlığı 

c)  məcburi əməyin qadağan edilməsini 

d)  ədalətli əmək şəraitinin təmin edilməsiniəməyin azdlığı, hüquq bərabərliyini  

e)  əməyin azdlığı, hüquq bərabərliyini  

16  Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi hansı ictimai münasibətləri 

tənzimləyir?   

a)  yalnız işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini 

b)  işçilər, işəgötürən və yerli icra hakimiyyəti orqanları arasında yaranan 

münasibətlər  

c)  işçilər, işəgötürənlər, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları arasında 

yaranan münasibətlər  

d)  hüquqi şəxslər arasında yaranan əmlak münasibətlərini 

e)  işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə onlarla 

müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəxslər arasında həmin 

münasibətlərdən törəyən digər hüquq münasibətlərini  

17  Müddət axınının başlanması təqvim üzrə müəyyən edilmiş vaxtın .....     a)  ertəsi günündən hesablanır  

b)  birinci gündən hesablanır  

c)  birinci həftəsindən hesablanır  

d)  sonuncu gündən hesablanır 

e)  işçinin və işəgötürənin mülahizəsindən asılıdır 

18  Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində haqqı ödənilən işə cəlb edilə bilərmi?     

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə