Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. RomanlarYüklə 7,78 Mb.

səhifə1/320
tarix26.08.2018
ölçüsü7,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   320


Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu  

  http://www.kitabxana.net  

 - Milli Virtual Kitabxananın   

Azərbaycan Respublikası Prezidenti  

yanında Gənclər Fondunun  

(AzGF) maliyyə dəytəyi ilə

 

 

  

 

  

 

  

 

Ədəbi-poetik,  kulturoloji-kreativ  

tərcümə e-Antologiyası  

 

Dördüncü buraxılış –  IV cild 

İkinci kitab

 

 

 2013 

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu 08.11.2013 

Çağdaş dünya 

ədəbiyyatı. Bədii nəsr. 

Romanlar, povestlər 

 


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 www.kitabxana.net 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu   

http://www.kitabxana.net

  - Milli Virtual 

Kitabxananın  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə 

dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji 

ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 04 (153 - 2013) 

 

 Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin yanında 

  

Azərbaycan Gənclər Fonduhttp://youthfoundation.az

 

 

Çağdaş dünya ədəbiyyatı  

Bədii nəsr  

 

ROMANLAR, POVESTLƏR 

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ tərcümə e-Antologiyası   

Dördüncü buraxılış - IV cild

 

İkinci kitab  

Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)  

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə  “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-

innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının 

ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Üçüncü buraxılışda dünya 

ədəbiyyatının ən böyük ədəbi növü – müasir xarici nasirlərin azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif 

səpkili romanları daxil edilib. Elektron kitaba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların müxtəlif 

mövzulara həsr olunmuş irihəcmli modern, intellektual, populyar, postmodern kimi pyeslərin elektron 

variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və başqa 

dillərdən tərcümə olunmuş bu səhnə əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin 

sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi 

minnətdarlığımızı bildirirk. 

 E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu, 

beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər 

Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net  - Milli Virtual 

Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir 

formada yayım və istifadə qəti qadağandır. 

 

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı –

 2013. Elektron Kitab N 04 (153 

 2013) 


 

Virtual redaktoru v

ə

 e-n


əşrə

 

hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

  

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 

 Çağdaş Dünya ədəbiyyatı 

 

Bədii nəsr ROMANLAR 

 POVESTLƏR 

 

 

Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ  tərcümə e-Antologiyası  

 

Dördüncü buraxılış - IV cild  

İkinci kitab

 

 

  

BAKI – 2013 

 

 Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

 

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana

 

  


 

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”.

 

Ə

dəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu

  

www.kitabxana.net

  

Milli Virtual Kitabxana 

 Ġçindəkilər  

1.

 Qabriel Qarsia Markes. “Patriarxın payızı”. Roman.       -----------     səh. 5 

Tərcümə edəni: Afaq Məsud 

 

2.

 Corc Oruell. "1984". Roman.  

 

  

-----------     səh. 132 

İngilis dilindən çevirəni: Vilayət Quliyev 

 

3. 

Qabriel Qarsia Markes. “Bizdə oğru yoxdur”. Povest.    ----------- səh. 279 

Tərcümə edəni: Mahir Qarayev 

 

4. 

Orxan Pamuk. “Bəyaz qala”. Roman.  

 

    ––––––––– səh. 303 Tərcümə edəni: Fərid Hüseyn 

 

5. 

Riçard Bax. “Conatan Livinqston adlı qağayı”. Povest.   -----------       səh. 490 

Tərcümə edəni: Nihalə 

 

6. 

Kobo Abe. “Qumluqdakı qadın”. Roman.   

 

    -----------  səh. 394 Tərcümə edəni: Balaxan Nəzərov 

7.

 Jorj Blon. “Ölümə yürüş”. Povest.    

                           -----------      səh. 470 

Tərcümə edəni: Kamil Vəli Nərimanoğlu 

 

8. 

Beso Xvedelidze. "Tampo". Povest.  

 

 

 -----------  səh. 484 

Tərcümə edəni: Arifə Arifqızı 

 

9.

 Cığatay Şıxzamanov. “Qardaşlar".  Povest.   

 

 -----------   səh. 504 

Tərcümə edəni: Südabə Ağabalayeva 

 

 

10. 

Herman Hesse. “Yalquzaq”. Roman.  

 

 

-----------  səh. 551 Alman dilindən tərcümə edəni: Vilayət Hacıyev 

    


 

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   320


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə