Psixologiya Nitq

3. Yazı və onun növləri3. Yazı və onun növləri
Nitqin hazırlanması və mərhələləri. Nitqin hazırlanmasında planın və konspektin rolu. Nitq
Yazi 19,6 Kb. 1
oxumaq
Нитг мядяниййяти щаггында анлайышНитг мядяниййяти щаггында анлайыш
Belə ki,iнсанын мяняви зянэинлийи онун нитгиндя тязащцр едир. Bura təkcə danışıq mədəniyyəti deyil, yazı mədəniyyəti də daxildir. Gözəl nitq insana cəmiyyətdə böyük nüfuz qazandırır. Nitq
Yazı 0,74 Mb. 1
oxumaq
Nitq hissələri haqqında qısa məlumatNitq hissələri haqqında qısa məlumat
Dilçilik dilin qanunauyğunluqlarını, inkişaf tarixini öyrənən elmdir. Bu elmin müxtəlif bölmələri vardır: fonetika, leksikologiya, dialektologiya, üslubiyyat və s. Dilçilik elminin ən böyük və geniş bölməsi qrammatikadır. Nitq
12,33 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə otağı/Cədvəl 11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 304; Cümə axşamı -13 40 15 10Mühazirə otağı/Cədvəl 11, Məhsəti küç.(Neftçilər Kampusu). Otaq 304; Cümə axşamı -13 40 15 10
Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov – Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat. Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2011. Nitq
Mühazirə 72,43 Kb. 1
oxumaq
İ Ç İ n d ə k I l ə Rİ Ç İ n d ə k I l ə R
Nitq
112,27 Kb. 1
oxumaq
Y anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdiriləY anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən maliyyələşdirilə
Nitq
2,91 Kb. 48
oxumaq
İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ Nİtq iNKİŞafi üZRƏ İŞİn başlica iSTİqaməTLƏRİİBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ Nİtq iNKİŞafi üZRƏ İŞİn başlica iSTİqaməTLƏRİ
I sinfə qəbul edilmiş uşaqların nitqi üzərində müşahidə apararkən müşahidə edirik ki, ailədən məktəbə gələn uşaqlarla uşaq bağçasından. Nitq
47,45 Kb. 1
oxumaq
VasiTƏLİ VƏ vasiTƏSİz niTQVasiTƏLİ VƏ vasiTƏSİz niTQ
Danışıqda başqasının dediyi sözləri özgə nitqi şəklində işlətmək üçün iki üsuldan istifadə. Nitq
19,86 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə