Cavad heyət bu əsəri türk olmadığına baxmayaraq, saatlarca yalnız lığa dözən və mənim rahatlıqla bu kitabı ərsəyə gətirməyimə imkan yaradan sev­ gili həyat yoldaşım Fəridə xanıma ithaf edirəm. TÜRk diLLƏRİYüklə 38,18 Kb.

səhifə43/48
tarix09.03.2018
ölçüsü38,18 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

ƏLAVƏ


Şəkəvinin  iki  cildli  “Təfsirəl-bəyan  (Qurani-kərim)  türki”  (“Elmiy- 
yə” mətbəəsi,  Qum,  1399 h.q.) kitabından əlavə
İran İslam inqilabından sonra Azərbaycan türkcəsi ilə və ya 
Azərbaycanla bağb nəşr olunan ən önəmli kitablar
a)  Türk dilinin təlimi ilə bağlı əsərlər:
“Ana dili”,  6 cild.  Fərzanə nəş., Tehran,  1358 (1979).
Bağçıban,  Səminə,  “Gəlin  türkcə  danışaq”  (üç  kasetlə  birgə),  Teh­
ran,  1360(1981).
Cavid  S.  “Xodamuze-zəbane-Azərbaycanı”,  üçüncü  çap,  Tehran, 
1360(1981).
Fərid Məhəmməd. “Ana dilimizi belə yazaq”, Təbriz.
Fərzanə  M.Ə.  “Məbaniye-dəsture-zəbane-Azərbaycani”,  üçüncü 
çap, Fərzanə nəş., Tehran,  1358 (1979).
İşraqi  Abbas.  “Mixahəm  torki-ye  Azərbaycani  yad  begirəm”, 
Şəms nəş., Təbriz,  1358 (1979).
İşraqi  Abbas.  “Xodamuze-torki  (ləhceye-Estanbuli)”,  Şəms  nəş., 
Təbriz,  1358 (1979).
Peyfun  Məhəmməd.  “Fərhənge-Azərbaycani-farsi”,  Daneşe-Paye 
nəş., Tehran,  1361  (1982).
Rızayi Məhəmməd. “Xodamuze-torki”, Lalə nəş., Təbriz.
Xaməneyi  Ə.M.  “Türkcə-farsca  məmuli  danışıqlar”,  Tehran,  1360 
(1981).
Zehtabi  Məmmədtağı.  “Ana  dilimizi  necə  yazaq”,  Tehran,  1360 
(1981).
Zehtabi  Məmmədtağı.  “İran  türkcəsinin  sərfi”,  Armağan  nəş., 
1358(1979).
151


b)  T ü rk c ə  ə d ə b i-tə d q iq i k ita b la r  və ta rix lə   b a ğ lı ə s ə rlə r
“Azadlıq qəhrəmanları”, iki cild, üçüncü çap, Təbriz.
“Kitabi-Dədə  Qorqud”,  haz.  M.Ə.Fərzanə,  Fərzanə  nəş.,  Tehran, 
1358 (1979).
“Koroğlu”, Atropat nəş., Tehran.
“Külliyati-kitabi-Əsli və Kərəm” (türkcə), Firdovsi nəş., Təbriz.
“Külliyati-Muxtamamə” (türkcə), Firdovsi nəş., Təbriz.
“Külliyati-Rüstəmnamə” (türkcə), Firdovsi nəş., Təbriz.
“Külliyati-Əmir Ərsəlan” (türkcə), Firdovsi nəş., Təbriz.
“Qoşmacalar-tapmacalar”, Əlbürz nəş., Tehran,  1359 (1980).
“Sejimqulu”, haz. Yəhya Şeyda, Dədə Qorqud nəş., Təbriz.
“Sihahül-əcəm;  Hinduşah  Naxçıvani”,  haz.  Q.Bigdili,  Mərkəze- 
Nəşre-Daneşqahi nəş., Tehran,  1361  (1982).
“Şəhrivərin on ikisi (1324-1325)”, ikinci çap, Günəş nəş., Təbriz.
“Tarixe-Azərbaycan”, A.E.A Tarix İnstitutu,  ikinci cild,  tərcümə və 
əlavə: Nəsrullah Fəlsəfi Bayat, Ərk nəş., Təbriz,  1360 (1981).
“Təranehaye-xəlqe-Azərbaycan”,  haz.  Davud  Məmmədbəyov,  kö­
çürən:  Mənijə Əlipur.
“Yusif və  Züleyxa”,  türkcəyə  tərcümə  edən:  Sirus  Qəməri,  Qəməri 
nəş., Təbriz.
“Ədəbi  yarpaqlar”,  iki  cild,  Tehranda  yaşayan  azərbaycanlılar  cə­
miyyəti, Tehran,  1358 (1979).
Afiyət M. “Sərdari-milli Səttarxan”, Təbriz.
Axundov  Nazim.  “Azərbaycan  tənz  ruznamələri  (1906-1920)”, 
Fərzanə nəş., Tehran,  1358 (1979).
Axundov Əhliman;  Tapdıq İlyas. “Aşıq Şəmşir-San Aşıq haqqın­
da bir neçə söz”, tərcümə edən:  Səfi M., Behruz nəş., Təbriz.
152


Behrəngi  Səməd.  “Çuğundur  satan  oğlan  və  bir  neçə  аул  nağıl”, 
tərcümə:  M.Afıyət  və  H.Məmmədzadə,  Şəms  nəş.,  Təbriz,  1359
(1980).
Behrəngi  Səməd.  “Qoşmacalar,  tapmacalar  (Azərbaycan  folklo­
ru)”, Əlbürz nəş., Tehran.
Bigdili Q.  “Şəhriyarla görüş”, Tehran,  1358  (1979).
C a b b arlı  Cəfər.  “Hekayələr”,  Azərbaycan  ədəbiyyatı  məcmuəsi, 
№ 4,  Ana nəş.
C am ali  Əsədullah.  “Dan  Ulduzu-Zəncan  şairləri”,  Zəncan,  1359 
(1980).
Cavid  S.  “Azərbaycan  folklorundan  nümunələr”,  iki  cild,  Fərzanə 
nəş., Tehran,  1359 (1980).
Cavid S. “Dostlar görüşü-ədəbiyyat ocağı”, Tehran,  1359 (1980).
Cavid  S.  “Nəhzəti-milliyi-Azərbaycan  haqqında  Amerika  Xaricə 
Vizarətinin məktubları”, Tehran,  1358 (1979).
Cavid S. “Tağuti dövrəsindən xatirələrim”, Tehran,  1358  (1980).
Cavid S. “Tarixe-Hezbe-Edalət”, Tehran.
Cavid S., Xam əneyi Ə.M. “Tapmacalar”, Tehran,  1358  (1979).
F ərşb af  H.  “Qaradağ  Kəndlərində”,  Behruz  nəş.,  Təbriz,  1359 
(1980).
H eyət  C avad.  “Azərbaycan  ədəbiyyat  tarixinə  bir  baxış”,  birinci 
cild, Tehran,  1358  (1979).
K ərim i  M.  “Ədəbiyyate-bastane-Azərbaycan”,  İşıq  nəş.,  Təbriz, 
1358 (1979).
M ehdi Hüseyn. “Odlu Qılınc” (hekayələr),  Sabir nəş., Təbriz.
Niqabi.  “Uşaqlar  bağçasında  qönçələr”,  Məhəmməd  nəş.,  Təbriz, 
1358 (1979).
153


Nəcdi  Səməd.  “Bəhri-təvil,  SAVAK  dilincən”,  Mehrqan  nəş.,  M a­
rağa,  1358 (1979).
Pişəvəri  C.  “21  Azər-nitqlər  və  məqalələr”,  Fərzanə  nəş.,  Tehran, 
1358 (1979).
Q uds  Yəqub.  “Atalar sözü”, birinci  cild, Nəvid nəş.,  Tehran,  1359 
(1980).
Seyidzadə M ir M ehdi. “Koroğlu”, Fərzanə nəş.,  1358  (1979).
Səbahi  Gəncəli.  “Həyat  faciələrindən”,  Dünya  nəş.,  Tehran,  1359 
(1980).
Səbahi  Gəncəli.  “Qartal”,  ikinci  çap,  Fərzanə  nəş.,  Tehran,  1357
(1978)  .
Səbahi  Gəncəli.  “Şeirimiz  zamanla  addımlayır”,  Dünya  nəş., 
Tehran,  1360(1981).
Sədiq  Hüseyn.  “Günəşli  vətən  yaddaşları”  (Səfəmamə),  Tehran, 
1360(1981).
Sədiq Hüseyn. “Sayalar”, Tehran,  1357 (1978).
Şeyda  Yəhya.  “Ədəbiyyat  ocağı -  Müasir  Azərbaycan  şairləri  şeir 
antologiyası”, Təbriz,  1364 (1985).
Şirnidə  Ə.  “Azadlıq  qəhrəmanı  Heydər  Əmoğlu”,  Yaşar,  1358
(1979)  .
Şəbüstərli M. “Bağban El Oğlu”, Tufan nəş., Təbriz,  1358  (1979).
Təbrizli Ə. “Dil və ədəbiyyat”, Atropat nəş., Tehran,  1360 (1981).
X orrəm  Ələsgər. “Ədəb xəzinəsi”, Tehran,  1359 (1980).
Zehtabi  M əmmədtağı.  “Vayqanlı  Adam  -  həyatı  və  əsərləri”,  Şə- 
büstər mətbəəsi, Təbriz,  1359 (1980).
c)  Şeir kitabları
“Aslı  və  Kərəm  dastanı”,  haz.  Ə.Mənzuri  Xamneyi,  Mocudi  nəş., 
Tehran,  1363  (1984).
154
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə