Cavad heyət bu əsəri türk olmadığına baxmayaraq, saatlarca yalnız lığa dözən və mənim rahatlıqla bu kitabı ərsəyə gətirməyimə imkan yaradan sev­ gili həyat yoldaşım Fəridə xanıma ithaf edirəm. TÜRk diLLƏRİYüklə 38,18 Kb.

səhifə44/48
tarix09.03.2018
ölçüsü38,18 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

“Bayatılar”,  haz.  Hüseyn  Feyzullahi,  ikinci  çap,  Şəms  nəş.,  Təbriz, 
1359(1980).
“Bayatılar”, haz.  M.Ə.Fərzanə, dördüncü çap, Fərzanə nəş., Tehran,
1361  (1982).
“Behlul  Danəndə  lətifələri”,  haz.  Ə.Mənzuri  Xamneyi,  Tehran,
1362 (1983).
“Çiçəklər”  (Azərbaycan  şeir  və  ədəb  xadimlərinin  əsərlərindən  nü­
munələr), Bəhmən mətbəəsi,  1360 (1981).
“D ivani-V aqif’, Firdovsi nəş., Təbriz,  1358 (1979).
“Gecədir bax,  gecədir”  (Nima,  Furuğ  Fərruxzad,  Şamlu və  Əxəvan 
Salesin  şeirlərindən),  seçən  və  tərcümə  edən:  Səməd  Behrəngi, 
Şəms nəş.,  1358 (1979).
“Günəş qardaş  salam sənə”, Möcüz nəş.,  1360 (1981).
“İmadəddin  Nəsiminin  seçilmiş  əsərləri”  haz.  H.Ulduz,  Təbriz, 
1358(1979).
“Koroğlu”  (Seyidzadənin  şeirində,  saz  şeirində),  Fərzanə nəş.,  Teh­
ran,  1358  (1979).
“Koroğlu”, Mir Mehdi Seyidzadə; Ə.M.Xamneyi, Tehran,  1358 (1979).
“Külliyati-Möcüz Şəbüstəri”, Təbriz,  1357 (1978).
“Məhəbbət  dastanları”,  haz.  Ə.Mənzuri  Xamneyi,  Yaran  nəş.,  Təb­
riz,  1364(1985).
“Saib Təbrizi” (qəzəllər), haz.  Qulamrza Muxlis, Təbriz.
“Seçilmiş  türki  şeirlər”,  haz.  Telimxanlı,  Yuxarı  Qəhrəmnalı  nəş., 
Təbriz,  1357(1978).
“Siçan və pişik”, haz. Ə.Mənzuri Xamneyi, Tehran,  1358 (1979).
“Şəhriyar  Azərbaycan  dilində”,  haz.  Yəhya  Şeyda,  Təbriz,  1360
(1981).
“Aşıqlar”,  Azərbaycan  ədəbiyyatı  məcmuəsi,  №  3,  Ana  nəş.,  Təb­
riz,  1358  (1979).
155


“Şəhriyar  və  Heydərbabaya  məktublar  və  nəzirələr”,  Fərzanə  nəş., 
Tehran,  1358 (1979).
“Türki təranələr”, haz. Həsən Məcidzadə.
“Uşaq nəğmələri”, Ana nəş., Təbriz,  1358  (1979).
“Vətən  eşqi”  (şeirlər,  hekayələr  və...),  Rəfət  nəş.,  Təbriz,  1357 
(1978).
Ağçaylı  Ə.  “Qaşqay  el  ədəbiyyatı”,  Gülşən  mətbəəsi,  Təbriz,  1361 
(1982).
Alar Ə. “Aysız gecələr”, Evrin nəş., Təbriz,  1358  (1979).
Alar Ə. “Dumanlı günlər”, Evrin nəş., Təbriz,  1358  (1979).
Alar  Ə. “Heydərbabadan  Şəhriyara məktub və  Babək mənzuməsi”, 
Evrin nəş., Təbriz,  1359 (1980).
Aşıq Qəşəm (Davər). “El məni atmaz”, Təbriz,  1358  (1979).
Azəri  Qulaməli.  “Yoxsullar nəğməsi”,  iki  cild,  Yaran  nəş.,  Təbriz, 
1363  (1984).
Azəroğlu B. “Savalan nəğmələri”, Təlaş nəş., Təbriz,  1364 (1985). 
Barış. “Al şafaqlar”, Təbriz,  1360 (1981).
Barışmaz  (Heydər  Abbasi).  “Nəğmə  dağı  və  istemar”,  Təlaş  nəş., 
1363  (1964).
Bariz  Abbas;  Xətibi,  Heydər;  Haşimi,  Fəramərz.  “Qızıl  quş”, 
Təbriz,  1359(1980).
Bigdili Q. “Kəhliyə salam”, Vəhid mətbəəsi, Tehran,  1359 (1980).
Biriya  Məhəmməd.  “Ürək  sözləri”,  haz.  Yəhya  Şeyda,  Təbriz, 
1360(1981).
Bəşiri, İbrahim. “Berə Sözü” (Heydərbaba şəklində bir mənzumə), 
Darut-təbliğe-eslami nəş., Qum,  1360 (1981).
Bəxtiyar (M.H.Huşi). “İnqilab yolunda”, Təbriz,  1358  (1979).
Coşğun  (H.Katibi).  “Azərbaycan  tablosu”,  Aban  nəş.,  Tehran, 
1358(1979).
156


Düzgün  Hüseyn. “Bakı  lövhələri”, Tehran,  1360 (1981).
Düzgün  Hüseyn. “Kiçik şeirlər”, Tehran,  1359 (1980).
Düzgün  Hüseyn. “Məcmueye-şe’r”,  1358  (1979).
Düzgün  Hüseyn.  “Uçğun  daxma”  (şeir  məcmuəsi),  İnqilab  nəş., 
Tehran,  1361  (1982).
F ik ri K ənare Ə rdəbili. “Divani-Fikri”, üçüncü cild, Tehran. 
F ərşb a f Həbib. “Dan yeri”, Behruz nəş., Təbriz,  1359 (1980).
F ərşb af H əbib.  “Qaradağ  kəndlerində”,  Behruz  nəş.,  Təbriz,  1359
(1980)  .
Fərəcullahi İsm ayıl. “Əxgər”, Tikab,  1361  (1982). 
G ülm əhəm m ədi S əttar. “Seçilmiş əsərlər”.
H adi  İsm ayıl. “Hubab” (türkcə əsərlər), Firdovsi nəş., Təbriz,  1360
(1981)  .
H aqbeygi X eyrullah. “Herisdən bir səs”,  1360 (1981).
H üseyni M irsaleh. “Ömər Xəyyamın rübailəri”.
H əddad Ə ləkbər.  “Odlu sözlər”, Təbriz,  1358  (1979).
Kəndoğlu  F.  “Vətən  oğlu”  (türki  şeirlər  məcmuəsi),  Təbriz,  1358 
(1979).
K ərim i M arağeyi H. “Rəngarəng”,  6 cild, Marağa,  1358  (1979).
M arağayi  O hədiddin.  “Məsnəvi  Cami-cəm”,  tərcümə  edənlər: 
Q.Bigdili və Xəlil Yusifi, Tabeş nəş., Təbriz,  1364 (1985).
Mişovlu  M.  “Çerik  həmasəsi”,  cild  1,  Mütərəqqi  İranlı  Türk  Ro- 
şənfikrlər Cəmiyyəti nəşriyyatı,  1356 (1977).
M ösini Həsən. “Ədəb damcıları”,  Sahil nəş., Təbriz,  1364 (1985).
M ücavir S arabi H əm dullah. “Qızıl bulaq”,  Sarab,  1359 (1980).
M əhzun M.Ə. “Hicran xəstəsi”, Tehran,  1358  (1979).
N abdil  Ə lirza.  “Tülkü kitabı”  (Baqir Xalxalinin  Sələbiyyə  əsərinin 
yenidən yazılışı), Təbriz,  1358  (1979).
157


N atiqi  (Seyid  M ehdi  E tim ad).  “Gəlinlər  bəzəyi”,  Yəhya  Şeyda, 
Təbriz,  1360(1981).
Niqabi. “Bayatılar”, Təbriz,  1358 (1979).
N üsrət Bəxtiyar. “Qızıl qan”.
Oxtay (Əlirza Nabdil). “İşıq”, Rəfət nəş., Təbriz,  1357  (1978).
Pənahi Abbas. “Xanım nənə”, Maku,  1359 (1980).
Qaflantı. “Seçilmiş əsərləri”,  1359 (1980).
Qasımzadə F. “Qaçaq Nəbi”, Elnaz nəş., Təbriz,  1358  (1979).
Qüreyşi  Bürcəli  (Türkoğlu).  “Təpəyin  Dağı”  (şeirlər-qəzəllər), 
Tehran,  1358 (1979).
Q əriq Zəncani. “Türki novhələr”.
Rahim  Məmməd.  “Qüdrət  nəğmələri”,  Azəməşr,  Bakı,  1342 
(1963).63
Rəncduzan  M əhəmməd  İbrahim .  “Axan  bulaq”,  Əlmehdi  nəş., 
Təbriz,  1363 (1984).
Rəzzaqi  Əkbər. “Golzare-Hoseyni”, üçüncü çap,  Telim nəş.,  Savə, 
1363  (1984).
S.C.F., “Mokalemeye-məxfiye-Şah ba xahərəş Əşrəf Pəhləvi”, Təbriz.
Sabir M.Ə. “Hophopnamə”,  ikinci çap,  Fərzanə nəş.,  Tehran,  1360 
(1981).
S abir M.Ə. “Məktəb uşaqlarına töhfə”, Dəniz nəş., Təbriz.
S abir M.Ə. “Məktəb uşaqlarına”.
SafL“Külliyati-gəncineyi-Hüseyni”, Firdovsi nəş., Təbriz,  1359 (1980). 
S ahir Həbib. “Lirik şeirlər”, Eyvaz nəş., Tehran.
S ahir Həbib. “Səhər işıqlanır”, Tehran,  1358 (1979).
Naseh Ərdəbili. “Ürək aynası”,  Sahil nəş., Təbriz,  1364 (1985).
63 Bu kitab İslam inqilabından sonra İranda təkrar çap edilmişdir.
158
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə