Çekirdeği stabil olmayan nüklidlerin parçalanmaları sırasında çevreye saldıkları ışınlardır



Yüklə 445 b.
tarix05.02.2018
ölçüsü445 b.
#25567



Çekirdeği stabil olmayan nüklidlerin parçalanmaları sırasında çevreye saldıkları ışınlardır.

 • Çekirdeği stabil olmayan nüklidlerin parçalanmaları sırasında çevreye saldıkları ışınlardır.







 • 1982

 • Birey başına ort doz 3.6 mSv/yıl

 • Radon %54

 • Doğal kaynaklar %27

 • Tıbbi %15



Sağlığın korunması ve geliştirilmesi

 • Sağlığın korunması ve geliştirilmesi

 • TANI

 • TEDAVİ

 • ARAŞTIRMA











 • Stokastik etkilerle ilgili belirsizliklere bir yaklaşım getirmek için etkin doz birimi başına ölüm ihtimali katsayısı belirlenmiştir.

 • Düşük dozlar nedeniyle kanser olup ölme olasılığı katsayısı ;

 • 1 Sv (1000 mSv) için 5 x 10 -2 olarak kabul edilmektedir.

 • Halkın her yıl almasına izin verilen doz düzeyi 1 mSv'dir.

 • 1 mSv doz nedeniyle kanserden ölme olasılığının 100 000'de 5 olduğu varsayılmaktadır.

 • Hayat sürecinde radyasyon dışındaki nedenlerle ölümle sonuçlanan kanser riski:

 • % 20 - 25

 • Hayat sürecinde radyasyona bağlı ölümcül kanser riski:

 • % 0.5-3





Radyasyon Korunma (RK) Sistemi, ICRP tarafından RK’nın üç temel ilkesinin uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

 • Radyasyon Korunma (RK) Sistemi, ICRP tarafından RK’nın üç temel ilkesinin uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

 • 1. Gerekçelendirme

 • Net bir fayda beklenmiyor ise, uygulanmaz.

 • 2. Optimizasyon

 • ALARA “As Low As Reasonable Achievable”

 • Mümkün olan endüşük dozun alınmasının başarılması

 • 3. Doz sınırları

 • Doz sınırları riski minimize etmek için herhangi bir bireyin normal çalışma koşullarında kabul edilemez sınırlarda doz almasını önlemek amaç edinilmiştir.



Mesleki, yasal ve sağlık sigortası amaçlı radyolojik uygulamaların, klinik bir bulgu yoksa ve kişinin sağlığı ile ilgili önemli bir bilgi beklenmiyorsa, profesyonel kuruluşlar tarafından istenmedikçe gerekçelendirilmemesi.

 • Mesleki, yasal ve sağlık sigortası amaçlı radyolojik uygulamaların, klinik bir bulgu yoksa ve kişinin sağlığı ile ilgili önemli bir bilgi beklenmiyorsa, profesyonel kuruluşlar tarafından istenmedikçe gerekçelendirilmemesi.

 • Kişiler için belirli bir avantaj veya topluma ekonomik ve sosyal olarak net bir fayda sağlamayan toplum taramaları vb durumlar





Teşhis ve tedavi yapılan hastalar

 • Teşhis ve tedavi yapılan hastalar

 • Radyasyon çalışanları

 • Stajer, öğrenciler, diğer sağlık çalışanları

 • Hasta yakınları

 • Çevre

 • Toplum





Sorumluluklar

 • Sorumluluklar

 • Lisans Sahibi/ İşveren

 • Tedarikçi Firma

 • Çalışanlar

 • Radyasyon Korunma Sorumlusu

 • Hekimler

 • Yetkin Uzmanlar (Radyasyondan Korunma Uzmanı-Medikal Fizik Uzmanı vb)

 • Etik Komite









 • Yeni ve modifiye edilmiş tesislerin tasarımı, zırhlama hesaplarının yapılması, güvenlik sistemlerinin kontrolü

 • Radyasyondan Korunma Programının hazırlanması

  • Alan sınıflandırılması
  • Doz sınırlarının belirlenmesi
  • Yerel kuralların hazırlanması
  • Kişisel ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması
  • İş yeri ölçüm programlarının hazırlanması uygulanması
  • Tehlike durumu planlarının hazırlanması
  • Kaza ve tehlike durumunun yönetimi
  • Kaza sonuçlarını hafifletecek eylemlerin yapılması
 • Radyasyon Ölçüm cihazlarının seçimi



Doz ve risk değerlendirmesi

 • Doz ve risk değerlendirmesi

 • Kalite temini

 • İç denetim

 • Optimizasyon

 • Radyoaktif atık yönetimi

 • Radyoaktif maddelerin güvenli taşınması

 • Çevresel ölçümleri yapılması

 • Kayıt sisteminin kurulması













Kuruluş içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri çalışma

 • Kuruluş içinde bulunan radyasyon alanlarında; radyasyon kaynağının özellikleri çalışma

 • koşulları ve zırhlama koşullarını göz önünde bulundurarak denetimli ve gözetimli alanları

 • belirler ve görev tanımlarına göre ‘Çalışma Koşulu’ A ve B’de çalışan kişileri ve harici

 • görevlileri sınıflar.

 • Denetimli ve gözetimli alanlara giriş/çıkışların kontrollü yapılması için planlamayı

 • yapar; görsel/sesli radyasyon uyarı işaretlerinin uygun şekilde yerleştirilmesini ve çalışır

 • durumda olmasını sağlar.



Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar

 • Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar

 • “radyasyon alanı”

 • olarak değerlendirilir.





















Radyoaktif maddelerle ilgili çalışmalar kontrol

 • Radyoaktif maddelerle ilgili çalışmalar kontrol

 • Lisans alma aşamalarında karşılaşılan problemler

 • Radyoaktif atıkların korunma, depolanma ve taşınması

 • Sıvı Atıklar

 • Katı atıklar

 • Radyasyonla çalışan cihazların ve radyoaktif maddelerin envanteri

 • Radyasyon güvenliği eğitimi standartizasyonu

 • Çalışan personelin özlük hakları

 • Çalışanların dozimetre okumaları ve alan ölçümleri kayıt ve kontrol

 • Dozimetre takibi

 • Ulusal ve ulaslararası mevzuat takibi

 • Cihaz kalibrasyon ve bakım onarım

 • Hasta dozlarının takibi

 • Kaza durumunda iş akış şeması

 • (RGK ? ÇSB? İş güvenlği uzmanı kime haber verilmeli?)



Radyasyon alanları dışındaki cihaz kontrol ve takibi

 • Radyasyon alanları dışındaki cihaz kontrol ve takibi

 • Radyasyon korunma programının hazırlanması uygulanması ve denetimi ???

 • RGK aktif çalışması, görev yetki ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenememesi

 • Kurşun önlük ve koruyucuların kalite kontrolü denetim

 • Proje ve yapılan araştırmalarda etik komite onayı ???

 • Özel Hastane ve merkezlerde durum…RGK var mı ??? RKS eksikliği RKU mı olmalı???

 • İl Sağlık müdürlüklerine bağlı RGK var mı ??? Hangi illerde ???

 • RGK yer ve istihdam ihtiyacı

 • RGK sekreterya sık değişmesi

 • RGK başkan ve görev alan kişilerin sık değişmesi

 • Stajyer ve öğrenciler doz takibi ve dozimetre sağlanması ????

 • Hastanede alan ve hasta doz ölçümü için gerekli radyasyon ölçüm cihazları finans sıkıntısı

 • Radyasyon kazasında çalışacak teknik elemanların doz takibi ve korunması

 • Tıbbi ışınlama uygulanacak hastalarda hasta onam formu ????? (Radyoloji,NT,Radyasyon Onkolojisi vb.)

 • Hasta kaza dozlarında uygulama nasıl ??? Kim yetlkili ???



 • RKU ve RGS eğitim programlarının düzenlenmesi.(Lisans,yüksek Lisans…

 • Sağlık Bakanlığı, TAEK, dernekler işbirliği, daha sık eğitim ve paylaşım toplantıları

 • Türkiyede sağlık alanında ortak RG politiklarının tartışılabileceği RGK toplantıları

 • Çok yataklı üniversite hastanelerinde RGU bulunma zorunluluğu,

 • Medikal alanda çalışan RGS,iş sağlığı güvenliği uzmanları, iş yeri hekimlerinin standart RG eğitimlerinin planlanması ve standardizasyonu.

 • Özel hastaneler ve merkezlerde RGK

 • Radyasyonla çalışılan alanlarda RGS bulunma zorunluluğu getirilmesi , yasal düzenlemeler

 • Radyasyon güvenliği el kitaplarının standardizasyon çalışmaları

 • Acil durum planlarının standardizasyonu çalışmaları

 • Dernekler çatısında RKS, RKU, iş yeri hekimleri ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarının dahil olduğu çalışma grupları oluşturulması.

 • Bölgesel Radyasyon Danışma Kurulu yapılandırılması.Yapılanmada RKU zorunluluğu olması yetkinin atrttırılması.






Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə