Çevre kimyasi


mg/Lx1g/1000mgx1 mol/94 g= 9,57.10-3 mol fenolYüklə 446 b.
səhifə9/18
tarix10.11.2017
ölçüsü446 b.
#9643
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

 • 900 mg/Lx1g/1000mgx1 mol/94 g= 9,57.10-3 mol fenol

 • 3 mol fenolle 14 mol Cr2O7-2

 • 9,57.10-3 mol fenol X mol

 • X=0,04466 mol Cr2O7-2

 • 1 mol Cr2O7-2 den 1,5 mol O2 oluşursa

 • 0,04466 mol Cr2O7-2 X

 • X= 0,06699 mol O2 oluşur.

 • 0,06699 mol O2 = 0,06699 mol O2. 32 g/mol = 2,14 g/L O2 = 2140 mg/L O2 = KOİ

 • II. Yol.(fenolün biyolojik olarak tamamen parçalandığı varsayıldığından teorik KOİ=teorikBOİ)

 • C6H5OH + 7O2  6 CO2 + 3 H2O

 • 1 mol C6H5OH için 7 mol O2 gerekirse

 • 9,57.10-3 mol için X

 • X=0,0669 mol O2

 • 0,06699 mol O2 = 0,06699 mol O2. 32 g/mol = 2,14 g/L O2 = 2140 mg/L O2 = KOİ • b-

  • b-

  • BOİ

  • CnHaObNc + ( n + a/4 – b/2 – 3/4c ) O2  n CO2 + ( a/2 – 3/2c ) H2O + c NH3

  • C6H5OH+ (6+6/4-1/2) O2  6 CO2 + ( 6/2 ) H2O

  • C6H5OH + 7 O2  6 CO2 + 3 H2O

  • 1 mol C6H5OH için 7 mol O2 gerekirse

  • 9,57.10-3 mol için X

  • X=0,0669 mol O2

  • 0,06699 mol O2 = 0,06699 mol O2. 32 g/mol = 2,14 g/L O2 = 2140 mg/L O2 = BOİ

  • BOİ5= %70xBOİ= 0,7x2140 mg /L O2 = 1,498mg/L =1498 mg/LO2

  • c- TOC

  • C+ O2  CO2

  • 1 mol C6H5OH de 6 mol C varsa

  • 9,57.10-3 mol X mol C var

  • X= 0,05742 mol C

  • 0,05742 mol Cx12 g/mol = 0, 689 g/L = 689 mg/L

  • d- TOC ye göre O2

  • 1 mol C ile 1 mol O2 tepkimeye girerse

  • 0,05742 mol C 0,05742 mol O2 tepkimeye girer

  • 0,05742 mol O2 x 32 g/mol = 1,837 g O2 1 L de olduğuna göre 1837 mg /L O2  5-Katı Madde Tayini

  • 5-Katı Madde Tayini

  • Atık sularda suyun dışındaki diğer maddelere katı maddeler denir. Katı maddeler genel olarak atık suların 103°C da buharlaştırılarak kalıntının (bakiyenin) sabit tartıma getirilmesiyle bulunur. Bu şekilde bulunan katı maddeye toplam katı madde denir. Katı maddeler başlıca iki gruba ayrılır.

  • 1) Atık sularda çözünmüş olan katı maddeler

  • 2) Atık sularda süspansiyon halinde bulunan katı maddeler

  • Atık sular mutfak tuzundan şekerlere, şekerlerden ince kum tanelerine kadar çok çeşitli katı maddeler ihtiva eder. Bunlardan mutfak tuzu çözünmüş maddelere, ince kum taneleriyse, süspansiyon halindeki katı maddelere örnek verilebilir. Bunları ihtiva eden atık sular bir Gooch krozesinden süzülürse mutfak tuzu, şeker gibi maddeler süzgeçten geçtiği halde, ince kum taneleri geçmez ve süzgeçte toplanır. Süzgeçten süzülen atık suyun hacmi, Gooch krozesinin süzme . yapmadan önceki ve süzme yaptıktan sonraki kütleleri belliyse, atık suda süspansiyon halindeki katı madde bulunur. Bu şekilde bulunan katı madde litrede mg olarak verilir (mg/L).

  • Gooch krözesi esas olarak dibi ince delikli bir kroze olup bu delikler üzerine cam parçalarının veya cam liflerinin sinterleştirilmesiyle elde edilen bir disk yerleştirilmiştir.Katı maddeler suda çözünenler, çözünmeyenler diye ikiye ayrıldığı gibi uçucu olanlar, olmayanlar diye de ikiye ayrılır. Yaklaşık 600 °C'da uçan katı maddelere uçucu, uçmayanlara da uçucu olmayan (sabit) katı maddeler denir. Uçucu olan katı maddeler genel olarak organik, uçucu olmayanlar da inorganik maddelerdir. Organik maddelerin büyük bir kısmı 600 °C'a varmadan önce buharlaşır, çok az kısmı da bu sıcaklıklarda yanar. Bu arada şunu da söylemekte yarar vardır. inorganik maddelerden pek az bir kısmı da söz konusu sıcaklıklarda parçalanabilir. Ancak, bu kadar bir parçalanma önemli bir hata meydana getirmez.  Örnek . 100 ml lik Bir atık su analizinde

  • Örnek . 100 ml lik Bir atık su analizinde

  • a) Buharlaştırma kabının sabit tartıma getirilmiş ilk kütlesi, 26,5322 g

  • b) Numunenin 103 °C da buharlaştırılmasından sonra kabın+Kalıntının sabit tartıma getirilmiş kütlesi, 26,5642 g

  • c) Kap ve kalıntının 600 °C da sabit tartıma getirilmiş kütlesi, 26,5422 9

  • ölçümleri yapılmıştır. Buna göre:

  • a) toplam katı maddeyi

  • h) toplam uçucu katı maddeyi

  • c) toplam sabit katı maddeyi hesaplayınız.

  • a) Toplam katı =26,5642 - 26,5322 g/ 0,100 L = 320 mg/L

  • b)Toplam uçucu katı = 26,5642 - 26,5422g/ 0,100 L =220 mg/L

  • c)Toplam sabit katı = 26,5422 - 26,5322g / 0,100 L=100 mglL  6-Azot Tayini

  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə