Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdurYüklə 446 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü446 b.
#58Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur

 • Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdurBədəndə həyat cövəri axır,

 • Bədəndə həyat cövəri axır,

 • QC onun mənbəyidir,

 • QC qoru- ondan bütün orqanların varlığı asılıdır.

 • Yadda saxla: hər şeyin əsası ondadır

 • QC sağlamdırsa orqanizm də sağlamdır

 • Текут по телу жизненные соки,

 • И в печени сокрыты их истоки.

 • Щади премного печень — от нее всех органов зависит бытие.

 • Запомни: в ней основа всех основ,

 • Здоров дух печени —

 • И организм здоров!

Təqribən 10 мln. Avropalı virus hepatitinin daşıyıcısıdır: 8 mln. Çoxu isə Hepatit C yoluxmuşdur (HCV);

 • Təqribən 10 мln. Avropalı virus hepatitinin daşıyıcısıdır: 8 mln. Çoxu isə Hepatit C yoluxmuşdur (HCV);

 • QC alkoqol xəstəliyi HCV sonra QC transplantasiyasının 2-ci səbəbidir

 • QC qeyri alkoqol xəstəliyi metabolik sindromun təzahürü kimi 3-24% avropalıda rst gəlinir

1. İnfeksion (virus) hepatitləri:

 • 1. İnfeksion (virus) hepatitləri:

 • Hepatit A

 • Hepatit B

 • Hepatit C

 • Hepatit D

 • Hepatit E

 • Hepatit F

 • Hepatit G

 • Hepatit TTV

 • Hepatit bir kompenent kimi: Sarı qızdrma, sitomeqalovirus infeksiyası, məxmərək, epidemik parotit, Epişteyn-Barr virusu, müxtəlif herpes virusları, Lassa qızdırması, AİDS

 • Bakterial hepatitlər: Leptospiroz, sifilis2. Toksiki hepatit:

 • 2. Toksiki hepatit:

 • Alkoqol hepatiti

 • Dərman hepatiti

 • Müxtəlif kimyəvi zəhərlənmələr zamanı hepatit

 • 3. Şüa hepatiti (Şüa xəstəliyinin komponenti kimi)

 • 4. Autoimmun xəstəliklərin nəticəsi kimi baş verən hepatitlər

Inkubasiya dövrü 15-30 gün

 • Inkubasiya dövrü 15-30 gün

 • Yoluxma yolu- fekal-oral

 • Kliniki gedişi

 • - Kəskin (sarılıqlı)

 • - Yarım kəskin (sarılıqsız)

 • - Subklinik (klinik təzahürlər olmadan)• Sarılıq (dəri və sklerada)

 • • Sarılıq (dəri və sklerada)

 • • Tez yorulma

 • • Qarında ağrılar

 • • İştahasızlıq

 • • Ürəkbulanma

 • • İshal

 • • Qızdırma

 • • Sidiyin rənginin tündləşməsiDərman hepatiti

 • Dərman hepatiti

 • Alkoqol hepatiti

 • Müxtəlif kimyəvi zəhərlənmələr zamanı baş verən hepatitlər • Dərman preparatının terapevtik dozalarla qəbulu zamanı QC baş verən patoloji proseslərHər 10-100 min əhaliyə 1 nəfərdə QC dərman zədələnmələri düşür.

 • Hər 10-100 min əhaliyə 1 nəfərdə QC dərman zədələnmələri düşür.

 • dərmanların törətdikləri kəskin QC çatmamazlığı ABŞ ildə 2000 adamdır

 • Sarılıqla hospitalizasiya olunanların 5% QC dərman zədələnmələri səbəbindən olur

 • - Dünyada QSİƏD qəbul edənlərin 1-2% (bunlar milyonladır) QC dərman zədələnmələri baş verir • Alkoqol qəbulu zamanı:

 • • K: 200-360 ml/həftə

 • • Q: 100-180 ml/ həftə

 • Təmiz etanol hesabı ilə. • Alkoqolun hepatoksik dozası ilə əlaqəsi olmayan

 • Steatohepatit, qeyri alkoqol Steatohepatit adlanır .

 • Qeyri alkoqol Steatohepatit termini 1980 ci ildə Ludwig tərəfindən hepatoksik dozada (>40 q mütləq etanolol) qəbul etməyənlər üçün işlədib Qaraciyərin piyli hepatozu (steatoz)

 •  Qaraciyərin piyli hepatozu (steatoz)

 •  Qeyri-alkoqol mənşəli steatohepatit

 •  Qeyri-alkoqol mənşəli steatohepatit fibroz ilə

 •  Fibroz (öz növbəsində 4 mərhələyə bölünür)QASH birincili və ikincili olur

 • QASH birincili və ikincili olur

 • Birincili QASH əsas səbəbləri:

 • Piylənmə, xüsusi ilə visseral (MC komponenti kimi), yaşa dolduqca risk artır. 75% QASH xəstələrdə (BKİ) 10-40% armış olur. Piylənmə (BKİ >30 kq/м2), 95-100% təsadüflərdə QC steatozu və 20-47% —QASH.

 • 2. II tip >ŞD və ya QTP 60% xəstələrdə QC piy distrofiyası, 15% — QASH. Per dərəcəsindən asılıdır.

 • 3. Hiperlipidemiya 20-80% QASH müşayiət olunur . Daha çox Hyper TQ zamanı, nəinki hyper XSdərman vasitələri (qlükokortikoidlər, amiodaron, esterogenlər,

 • dərman vasitələri (qlükokortikoidlər, amiodaron, esterogenlər,

 • tamoksifen, QSİƏDV)

 • malabsorbsiya sindromu (ileoyeyunal anastomozun qoyulması,

 • nazik bağırsağın geniş rezeksiyası, qastroplastika və s.)

 • kəskin arıqlama

 • uzunmüddətli parenteral qidalanma

 • nazik bağırsağın bakterial tərkibi

 • abetalipoproteinemiya

 • Veber-Krisçen xəstəliyi

 • Vilson xəstəliyi və s.

Аbdominal piylənmə

 • Аbdominal piylənmə

Əsasən qadınlar xəstələnir

 • Əsasən qadınlar xəstələnir

 • Hər 100 min əhaliyə 15-20 xəstələnmə halı düşür

 • Patoqenetik mexanizminin əsasında HLA membran reseptorlarının defekti dururTerminlərin beynəlxalq təsnifatına əsasən Xr. Hepatit termini QC elə diffuz iltihabi xəstəliklərini göstərir ki, kliniko-laborator və morfoloji dəyişikliklər 6 ay və daha çox davam edir

 • Terminlərin beynəlxalq təsnifatına əsasən Xr. Hepatit termini QC elə diffuz iltihabi xəstəliklərini göstərir ki, kliniko-laborator və morfoloji dəyişikliklər 6 ay və daha çox davam edir

K70 Qaraciyərin alkoqol xəstəliyi

 • K70 Qaraciyərin alkoqol xəstəliyi

 • K70.0 Qaraciyərin alkoqol mənşəli piy distrofiyası (piyli qaraciyər)

 • K70.1 Alkoqol hepatiti

 • K73 Başqa rubrikalarda təsnif edilməyən xroniki hepatit

 • K73.0 Başqa rubrikalarda təsnif edilməyən xroniki persistəedici hepatit

 • K73.1 Başqa rubrikalarda təsnif edilməyən xroniki lobulyar hepatit

 • K73.2 Başqa rubrikalarda təsnif edilməyən xroniki aktiv hepatit

 • K73.8 Başqa rubrikalarda təsnif edilməyən digər xroniki hepatitlər

 • K73.9 Dəqiqləşdirilməmiş xroniki hepatit

 • K76 Qaraciyərin digər xəstəlikləri

 • K76.0 Qaraciyərin başqa rubrikalarda təsnif edilməyən piy degenerasiyası

 • E83 Mineral mübadiləsinin pozğunluğu

 • E83.0 Mis mübadiləsi pozğunluğu

 • E83.1 Dəmir mübadiləsinin pozğunluğu • Xr. Persistəedici hepatit

 • Xr. Aktiv (aqressiv) hepatit

 • Xr. Lobulyar hepatitXroniki hepatit В;

 • Xroniki hepatit В;

 • Xroniki hepatit С;

 • Xroniki hepatit D;

 • Xroniki virus hepatiti naməlum tipli ;

 • Xroniki autoimmun hepatit;

 • Xroniki medikamentoz hepatit;

 • Xroniki kriptoqen (ideopatik ) hepatit

 • QC bir çox başqa xəstəlikləri kliniki və histoloji XH nişanələri ola bilər

 • Birincili bilar sirroz;

 • Vilson- Konovalov xəstəliyi;

 • Birincili sklerolaşdıran xolanqit;

 • QC alfa-1 antitripsin çatmamazlığıKliniki təzahürünə görə

 • Kliniki təzahürünə görə

 • ☻Kliniki manifest forma

 • ☻Subklinik forma

 • ☻İnapparat (virus daşıyıcısı) forma

 • Aparıcı patogenetik mexanizminə görə

 • ☻Sarılıqlı forma

 • ☻Sarılıqsız forma

 • Kliki gedişinə görə

 • ☻ Kəskin siklik gedişli (1-1,5 ay)

 • ☻ Kəskin proqredient gedişli (1,5- 3 ay)Astenovegetativ sindrom ( ümumi əzginlik, tez yorulma, iş qabiliyyətinin azalması);

 • Astenovegetativ sindrom ( ümumi əzginlik, tez yorulma, iş qabiliyyətinin azalması);

 • Dispeptik sindrom (ürəkbulanma, ağızda quruluq və acılıq hissi, iştahanın azalması, defekasiyanın pozulması, qarında köplük, arıqlama)

 • Abdominal sindrom (qarının sağ yuxarı kvadrantında və epiqastıral nahiyyədə yemək qəbulu, soyuqlama, fiziki yükdən sonra küt ağrılar)

 • Oynaq sindromu ( oynaqlarda deformasiya və hərəkət məhdudluğu verməyən uzun müddətli və ya fasiləli ağrılar);

 • Qızdırma simptomu (naməlum mənşəli periodik və ya uzun müddətli qızdırma);

 • Hemorraqik sindrom (burundan, diş dibindən qanaxma, dərialtı qançırlar, menorraqiya);

 • Sarılıq-qaşınma sindromu (sidiyin tündləşməsi, nəcisin ağarması, davamlı və ya fasiləli sarılıq, dəri qaşınması)Baxış

 • BaxışCiddi sarılıq və dırnağın qaşınma nativəsində parlaqlaşması

 • Ciddi sarılıq və dırnağın qaşınma nativəsində parlaqlaşmasıQara ciyərin sirrozu olan zəstədə : aydın təzahürlü sarılıq, qnikomastiya, Damar ulduzcuqları (çənədə və döşün sol tərəfində)

 • Qara ciyərin sirrozu olan zəstədə : aydın təzahürlü sarılıq, qnikomastiya, Damar ulduzcuqları (çənədə və döşün sol tərəfində)Qarın həcmcə böyüyüb

 • Qarın həcmcə böyüyüb

 • Köbək irəli çıxıb

 • Qarın venaları genəlib

QC və dalağın böyüməsi

 • QC və dalağın böyüməsi

 • Laborator

 • USM

 • Dəridən keçən biopsiya

Səviyyəsi qalxır

 • Səviyyəsi qalxır

 • bilirubinin

 • Öd tuşularının

 • XS

 • Lipoproteidlərin

 • Qələvi fosfotazanın

 • g-qlutamattranspeptidazanın

 • Xolestaz zamanı sidikdə öd piqmentləri (uroblin) təzahür edir, nəcisdə sterkobilin azalır və ya itirQammaqlobulinlərin səviyyəsinin qalxması

 • Qammaqlobulinlərin səviyyəsinin qalxması

 • Timol sınağı göstəricilərinin artımı

 • EÇS arması

 • Birləşdirici toxumanının deqradasiya məhsullarının qanda aşkarlanması (С-RZ, Seromukoid və b.

 • Hüceyrə və humoral ümmun reaksiya göstəricilərində dəyişikliklər: hepatositin subhüceyrə fraksiyasına antitellərin, antimitoxondrial və antinüvə antitellərinin təzahür etməsi, Т- и В-limfositlərinin miqdarının və funksional aktivliyinin azalması, imunqlobulinlərin səvyyəsini artımıÖzünü göstərir:

 • Özünü göstərir:

 • Qan zərdabında ümumi zülalın, xususi ilə albuminin, trasferrinin, XS miqdarının azalması

 • Qanın laxtalanma faktorlarının miqdarının azalması

 • Xolinesterazanın səviyyəsinin azalması

 • Alfa lipoproteinlərin səviyyəsinin azalması

 • Konyuqasiya olunmamış biluribinin fraksiyasınnın səviyyəsinin artmasıMüalicə.

 • Müalicə. • Bu patologiyanın müalicəsində standart terapiyaya məcmu effekt 60% :

 • Peq- interferon alfa (PEG-IFNα)+ ribavirin (RBV).

 • Papatheodoridis G, Cholongitas E. Chronic hepatitis Candno response to antiviral therapy: potential current and future therapeutic options. J Viral Hepat;:-96.

 • Davamlı virusaloji efektə nail olmaq olur:

 • - 45-55% halda , əgər virus 1 və 4 qenotipə aitdirsə;

 • 80% təsadüfdə əgər virus 2 и 3 qenotipə aitdirsə.

 • Papatheodoridis G, Cholongitas E. Chronic hepatitis C and no response to antiviral therapy: potential current and future therapeutic options. J Viral Hepat;:-96.

 • National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: management of hepatitis C. Hepatology;: S3-20.Konsensus interferon (CIFN) –166 amin tuşudan ibarət rekombinat interferon.

 • Konsensus interferon (CIFN) –166 amin tuşudan ibarət rekombinat interferon.

 • CIFN (18 μg) ribavirinlə kombinasiyası (RBV) peq.interferon - α ilə müalicədə virusun eleminasiyasına nail olunmayan daha 22% xəstədə davamlı virusoloji cavab alınıb

 • «-»

 • Gündəlik doza verilməsi ehtiyacı (qısa yarımxaric olma dövrü)

 • Bacon B, Regev A, Ghalib R, et al. The direct trial (daily dose consensus interferon and ribavirin: efficacy of combined therapy): treatment of non-responders to previous pegylated interferon plus ribavirin sustained virologic response data. Hepatology; (Suppl.):A.Albuferon (alb-IFN) - tərkibində interferon-α olan yeni rekombinat pretein.

 • Albuferon (alb-IFN) - tərkibində interferon-α olan yeni rekombinat pretein.

 • İnsani albumin – yarımxaricolma dövrünü 6 gün uzadır.

 • Saxlayıcı dozası yaşdan, cinsdən, irq və fibrozun mərhələsindən asılı olaraq 2-4 həftəlik intervalla yeridilir.

 • Dərman IIb faza tədqiqatdadır.

 • «+»

 • alb-IFN 900-1200 μg+ RBV PEG-IFNα-2a + RBV müqayisəsi:

 • - Antitel az tezlikdə əmələ gəlir (3% vs. 19%)

 • - Seyrək dozalanır.

 • Virusun 1-ci tip genotipində virusoloji cavab alb-IFN 900-1200 g+ RBV terapiyasında çəkidən asılı olara 51-59%- 61-74%Omeqa interferon– 60% interferon- α (IFNα) və 30% interfüeron β (IFNβ) homoloji.

 • Omeqa interferon– 60% interferon- α (IFNα) və 30% interfüeron β (IFNβ) homoloji.

 • «+»

 • Yaxşı keçirilir.

 • к 12 həftəlik müalicə zamanı 1 qenotipdə 6% (monoterapiya); 36% pibovirinlə kombinasiyada).PEG IFNα-2b + viramidin vs. PEG IFNα-2b + ribavirin:

 • PEG IFNα-2b + viramidin vs. PEG IFNα-2b + ribavirin:

 • «-»

 • Virusoloji cavabın 38% vs. 52%

 • «+»

 • Hemolitik anemiya 5% vs. 24%RNT replikasiyasının inhibitoru

 • RNT replikasiyasının inhibitoru

 • Protein translyasiyasının inhibitoru

 • Proteinaza inhibitoru

 • İmmun modulyatorlar ( IL-10, IL-12, IL-29)

 • Siklosporin A və analoqları

 • Terapevtik vaksinlər (Virusun səthində olan E1 qlikoproteidə yönəlmiş, Т-hüceyrə vaksini)Lıpidlərin biosintezinə təsir edən vasitəıər

 • Lıpidlərin biosintezinə təsir edən vasitəıər

 • FibratlarPEG-IFNα+RBV müalicəyə terapevtik cavab alınmayan 34 xəstətədə fibratların qamma-qlutamil transpetitazanın səviyyəsini azaltmaq qabiliyyəti aşkar olunmuşdur .

 • Statinlər – Virus hepatit C replikasiyasına inhibə edici təsir göstərir, lakin in vivo pilot tədqiqatı zamanı atorvastatininin terapevtik dozasına klinik cavab alınmamışdır

 • He Y, Duan W, Tan S. Emerging host cell targets for hepatitis C therapy. Drug Discov Today;:-17.1. Bitki mənşəlilər: karsil,leqalon, silibor, slimaprol, xofitol, hepabene, hepatoflak, planta, flamin.

 • 1. Bitki mənşəlilər: karsil,leqalon, silibor, slimaprol, xofitol, hepabene, hepatoflak, planta, flamin.

 • 2. Heyvani mənşəli: sirepar, erbisol.

 • 3. Tərkibində aminturşular olan dərmanlar: heptral, sitarqinin, ornitin, hrpasteril, hepasol, hepa-mers, qlutarqin.

 • 4. Tərkibində essensial fosfolipidlər olan dərmanlar : lipoliv, essensiale, lipofen, lipin.

 • 5. Sintetik mənşəli: Antral,tiotirazalin.

 • 6. Homeopatik dərmanlar : Qalium-xel, hepar-kompozitum.

 • 7. Öd turşusu preparatları: Ursoflak, ursosan,litoflaf, xoludeksan.S-ademetianinin əvvəlcə pegINF + Ribavirin terapiyasına cavab verməyən virus hepatit C genotip 1 xəstələrdə effekti

 • S-ademetianinin əvvəlcə pegINF + Ribavirin terapiyasına cavab verməyən virus hepatit C genotip 1 xəstələrdə effekti

 • 1 faza tədqiqat- pegINF + Ribavirin 2 –həftə müddəninə

 • 2 faza tədqiqat - pegINF + Ribavirin + S-ademetionin (1600vq/gün)S-ademetianinin əvvəlcə pegINF + Ribavirin terapiyasına cavab verməyən virus hepatit C genotip 1 xəstələrdə effekti

 • S-ademetianinin əvvəlcə pegINF + Ribavirin terapiyasına cavab verməyən virus hepatit C genotip 1 xəstələrdə effekti

 • 48 həftənin sonunda tədqiqata daxil olan xəstəıərin 71% virusoloji cavab alınmışdır

 • Onların 43% terapiyanın sonunda PZR (ПЦР) mənfi olmuşdur

 • S-ademetianinin təyini tədqiqata daxil olan xəstəıərin hamısında biokimyəvi müsbət cavab alınmışdır (АLТ orta azalmsı 37 U/ml, p=0.004)

 essensial fosfolipid (Essensiale) 600 mq, gündə 3 dəfə, yemək zamanı, 3-6 ay

 •  essensial fosfolipid (Essensiale) 600 mq, gündə 3 dəfə, yemək zamanı, 3-6 ay

 •  ademetionin 400-800 mq, gündə 2 dəfə, 3-6 ay

 •  ursodezoksixol turşusu 15 mq/kq x 3 dəfə, 3-6 ay

 •  polivitaminlər

Anoreksiya zamanı zond və ya parenteral yolla qidalandırmaq, vitaminlərin, əsasən də fol turşusunun, B-qrup vitaminlərinin, mikroelementlərin təyini vacibdir

 • Anoreksiya zamanı zond və ya parenteral yolla qidalandırmaq, vitaminlərin, əsasən də fol turşusunun, B-qrup vitaminlərinin, mikroelementlərin təyini vacibdir

 • Qlükokortikoidlər, qaraciyərin funksiyasının pozulması ilə gedən ağır alkoqol mənşəli hepatitlərdə Maddrey indeksi > 32 olduqda təyin olunur (Maddrey indeksi = 4,6 x (pasiyentin protrombin zamanı – nəzarət protrombin zamanı) + zərdab bilirubini). Metilprednizolon daxilə 32 mq/gün, 4-6 gün müddətində, dozanı tədricən azaltmaqla təyin edilir (uzun müddətli təyinat məqsədəuyğun deyildir).

 • Pentoksifillin daxilə 400 mq, gündə 3 dəfə, 4-6 həftə pentoksifillin ilə qlükokortikoidlərin kombinasiyası.

 • Essensial fosfolipid (Essensiale) vena daxili 500-1000 mq, hər gün, 2-3 həftə sonra daxilə 1000 mq/gün, 3-6 ay ərzində.

 • Metabolizmi yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ademetionin ə/d və ya v/d 400-800 mq/gün, 2-3 dəfə. Sonra 800-1600 mq/gündə daxilə, 1-6 ay.Ursodezoksixol turşusu 15 mq/kq, gündə 3 dəfə, 3-6 ay ərzində.

 • Ursodezoksixol turşusu 15 mq/kq, gündə 3 dəfə, 3-6 ay ərzində.

 • Qaraciyər ensefalopatiyası zamanı ornitin-aspartat 20-40 q/gündə, şüurun pozulma dərəcəsindən asılı olaraq, ensefalopatiyanın səviyyəsini azaltmaq məqsədilə daxilə 5 q, 2-3 dəfə. Ornitin-aspartat qaraciyər ensefalopatiyasına təsir etməklə yanaşı, hepatoprotektor kimi də təsiri vardır.

 • Prekoma və koma mərhələsində laktuloza: 20-30 q toz halında və ya 30-50 ml sirop halında, gündə 3 dəfə, daha sonra stulu normallaşdırmaq məqsədilə saxlayıcı doza təyin olunur. Həmçinin laktulozanı imalə şəklində (300 ml sirop – 700 ml su ilə) də istifadə etmək olar. Ödem və assit zamanı əvəzedici terapiya: venadaxili infuziya, 10% və ya 20% albumin. Doza və qəbul müddəti klinik göstəricidən asılı olaraq müəyyənləşdirilir, orta doza – 200 ml.

 • Sidikqovucular fərdi (seçilmiş) doza ilə diurez əldə etmək üçün

 • daxilə qəbul olunur.

 •  Spironolakton 100-400 mq/gün

 •  Furosemid 40-160 mq/gün daxilə və ya venadaxilinəTəbii fosfolidlərlə müalicə patogenetik əsaslandırılmışdır, əsas təsir masitəsi — 1,2-dilinoleil-fosfotidilxolin (DLFX),

 • Təbii fosfolidlərlə müalicə patogenetik əsaslandırılmışdır, əsas təsir masitəsi — 1,2-dilinoleil-fosfotidilxolin (DLFX),

 • Təsir mexanizmləri:

 • Hepatositlərdə lipid mübadiləsini tənzimləyir,

 • Antifibrotik, antioksidant təsirinə maikdir,

 • Piytoplayıcı hüceyrələrin fibroplastlara transformasiyasını azaldır,

 • Kollaqenazanın aktivliyini artırır,

 • Lipidlərin pereks oksidləşməsini səngidir in vivo F2 –izoprostan (LPO markeri) əmələ gəlməsini azaldır.Adometionin – ademetioninin çatmamazlığını aradan qaldırır, onun əsasən qara ciyər və beyində sintezini artırır.

 • Adometionin – ademetioninin çatmamazlığını aradan qaldırır, onun əsasən qara ciyər və beyində sintezini artırır.

 • Transmetilləşmə reaksiyasında iştirak edir (metil qrupu donatoru).

 • Qara ciyərdə qlutaminin, plazmada sistein və taurinin miqdarını artırır, metabilik reaksiyaları normallaşlırır.

 • Xoleritik təsir göstərir, ödçıxarıcı sistemdə öd turşularının passajını yaxşılaşdırır, hepatositləri sulfatlaşmamış öd turşularının toksiki təsirindən qoruyur.

 • Dezдезoksikasion,reqenerasiyaedici, antioksidant, antifibrotik, neyroprotektor, antidepressor təsirə malikdir.

Qlükoneoqenez

 • Qlükoneoqenez

 • QC qlükozanın əmələ gəlmə sürətini

 • İnsulinərezistentlik

 • periferiyada qlükozanın utilizasiyası

 • HiperinsulinemiyaAnoriksigen effekt

 • Anoriksigen effekt

 • 1500 mq gündəlik ozada baş verir, ona görə də piylənmənin müalicəsində 1000 mq/gün dozadan az təyinini mənası yoxdur

 • Lipid spektri

 • 1000mq/gün dozdan başlayaraq səhih yaxşılaşmağa başlayır və 3000 mq/gün dozada maksimuma çatır, ona görə də dozannın azaldılması- effektin azalması deməkdir.

 • İnsulinərezistentlik

 • 1500 – 3000 mq/gün dozada azalır. Qanda qlükoza 500 mq/gün dozadan başlayaraq azalmağa başlayır və 1500 mq/gün dozada maksimuma çatır.

-lipoye tursusu ilə müalicə (berlition, tioktasid)

 • -lipoye tursusu ilə müalicə (berlition, tioktasid)

 • -lpoe turşusu ilk növbədə;

 • ®- hepatositlərdə lipidlərin peroksid oksidləşmşsini tormozlayır,

 • ®- antioksidat sistemin aktivliyini artırır

 • ®- və hepatositlərin membranasını stabilləşdirir.

 • 17 QASH xəstə

 • 300 мq gündə 3 dəfə 30 gün

 • berlition qəbulu fonunda kliniki vəziyyətləri

 • yaxşılaşıb,hepatositlərin sitolizi və xolestaz

 • əlamətləri zalıb

 • ( С.Д.Подымова и И.В.Давлетишина и ороза 2004 cü il )..Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə