Clp tüzüğü Rehberlerinin Kullanımı


V.2. Tehlike SınıflandırmasıYüklə 187,52 Kb.
səhifə3/6
tarix10.11.2017
ölçüsü187,52 Kb.
#9633
1   2   3   4   5   6

V.2. Tehlike SınıflandırmasıBölüm 7’de sınıflandırmanın ana hatları tarif edilmiştir. Sınıflandırma pazara sunulan tonajdan bağımsız olarak CLP Tüzüğü (CLP Madde4(1)), veya REACH Tüzüğü (CLP Madde 4(2)’de belirtildiği şekilde) Madde 6, 7, 9, 17 or 18’e gore yapılmalıdır.
Sınıflandırma için tehlike sınıfları CLP Tüzüğü Ek I’in 2.kısmı ile 5. kısımları arasında belirtilmiştir. CLP tüzüğü uyarınca çeşitli roller için sorumluluklar daha önceki bölümlerde belirtilmiştir.

CLP iki çeşit sınıflandırma için hükümler içerir:
  • Özgün Sınıflandırma (Self Classification): Bir maddenin veya karışımın, sınıflandırması ve etiketlemesi için karar, o madde veya karışımın imalatçı, ithalatçı veya alt-kullanıcısı veya uygun olduğu yerlerde sınıflandırma yükümlülüğü olan eşya üreticileri tarafından alınmasıdır.
  • Harmonize Sınıflandırma: Bir maddedeki özel bir tehlike için sınıflandırma konusunda karar Topluluk düzeyinde alınır.


Bölüm 8 harmonize sınıflandırmaları nasıl kullanıcağınızı belirtmektedir.Bu bilgiler Şekil 8.1’de gösterilmiştir.

Ek VI Tablo 3.1’de uyumlaştırılmış bir sınıflandırma listelenmiştir.


Tehlike sınıfları için minimum sınıflandırmadan daha ciddi (şiddetli) sınıflandırmalar yapabilecek veri veya bilginiz var mı?


Maddenin fiziksel durumu hakkında bilgi sahibi olarak ve Ek VII’deki çevirim tablosunu kullanarak minimum sınıflandırmadan daha uygun bir sınıflandırma elde edildi mi?


Tehlike sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha uygun olan sınıflandırmayı kullanınız*


Evet

Evet


Şekil 8.1: Uyumlaştırılmış sınıflandırmaları kullanırken dikkate alınacak hususlarTehlike sınıfı için minimum sınıflandırmadan daha ciddi (şiddetli) sınıflandırmayı kullanınız*
Hayır

Hayır


Tehlike sınıfı için min. sınıflandırmayı kullanınız*
Not: * Bir karışım içerisinde madde kullanıyorsanız, karışımınızı sınıflandırırken o madde için belirlenmiş SCL ve/veya M-Faktörlerini dikkate almalısınız.Bölüm 9’da çevrim tablolarının nasıl kullanılacağına dair açıklama verilmiştir.
Çevirim tablolarının kullanımı, madde veya karışımlarınızı, CLP Başlık II’ye ve CLP Ek I’de gösterilen kriterlere uygun olarak yeni baştan sınıflandırmanız yerine CLP sınıflandırmasını belirlemenize izin verir. (CLP Madde 61(5)).
Siz veya tedarikçiniz bir maddeyi 1 Aralık 2010’dan önce DSD’ye uygun olarak veya bir karışımı 1 Haziran 2015’den önce DPD’ye uygun olarak sınıflandırmışsanız ve dikkate alınacak madde veya karışım ve tehlike sınıfı için daha fazla erişilebilir veriye sahip değilseniz bu çevirim tablolarını kullanabilirsiniz, ayrıca Modül 2 Bölüm 1.8’de verilen yönlendirmeye bakınız.
Bilgi kaynakları Bölüm 10’da verilmiştir. Muhtemel kaynaklar şunlardır:


  • Firma içi araştırmalar;

  • REACH (maddeler);

  • Taşımacılık Direktifleri (maddeler);

  • Diğer bilgi kaynakları:

    • AB kaynakları: ör. ESIS, EFSA

    • Uluslararası kaynaklar: ECHEM (OECD), NICNAS (Avustralya), IPCS (WHO)

    • US kaynakları: RTECS, US EPA, IRIS, OSHA, TOXNET, HSBD, PubMed

  • Test Yapılması


Bölüm 11’de test yapmanın rolü detaylıca verilmiştir. Madde veya karışımların fiziksel tehlikeleri, CLP Ek I Bölüm 2’de belirtilen yöntemler veya standartlar temel alınarak yapılan testler aracılığıyla belirlenmelidir.
Sağlık ve çevresel tehlikelerin tespit edilebilmesi için, CLP sizi yeni test yapmakla yükümlü kılmamaktadır. Bununla birlikte, bilgi sağlamak için REACH Ek XI 1. kısımda sağlanan kuralları uygulamak dâhil, bütün diğer araçları tüketmeniz durumunda yeni testler yapabilirsiniz. (CLP Madde 8).
Genelde, bütün yeni testler 440/2008 sayılı (EC) Tüzüğünde düzenlenen test yöntemlerine uygun olarak yürütülür; alternatif olarak, yeni testler uluslararası kabul görmüş veya uluslararası olarak doğrulanmış yöntemlere dayalı sağlıklı bilimsel ilkeler temel alınarak yapılabilir.
Testler madde veya karışımda piyasaya sürüldükleri ve kullanılacak olmaları makul olarak beklenebilen form(lar)da veya fiziksel durum(lar)da yapılır (daha fazla yönlendirme için Modül 2 Bölüm 1.2’ye bakınız).
Bunun dışında, hayvanları kapsayan yeni testler iyi laboratuvar uygulamaları ilkeleriyle uyumlu ve 86/609/EEC sayılı Direktifin kurallarına uyarak yapılmalıdır. Normalde böyle testleri dışarıdaki bir kuruma yaptırmanız gerekebilir.


Bölüm 12’de sınıflandırmanın temel basamaklarından bahsedilmiştir.
Bu basamaklar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

  1. Mevcut bilginin toplanması: Maddelerinizin her birinin sınıflandırmasını belirlemek için ilgili ve güvenilir bilgi toplamanız gerekir.

2) Bilginin uygun ve güvenilir olduğunu sağlamak için inceleme: Elde edilen tehlike bilgisinin

uygunluk ve doğruluğu konusunda değerlendirme yapmak için uzmanlığınızın olup

olmadığını dikkate almalısınız. Yoksa da uzman danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Siz veya

dâhil olan uzman, sınıflandırma için topladığınız bilginin uygun ve güvenilir olup

olmadığını belirlemek amacı ile inceleme yapmalıdır.

3) Sınıflandırma kriterlerine karşı bilgiyi değerlendirme:    1. Toplanan bilginin bir tehlike özelliği gösterip göstermediği kontrol edilmelidir.

    2. Bilginin ilgili tehlike kriterleriyle doğrudan karşılaştırılabilir olup olmadığı kontrol edilmelidir ;

    3. Dikkate alınan her tehlike sınıfı için sınıflandırma kriterleri sahip olduğunuz bilgiye doğrudan uygulanamıyorsa, kanıtların ispat gücünün tespiti, uzman görüşünü gerektiren mevcut bilgilere dayandırılır.

d. Maddenizin fiziksel zararları konusunda mevcut bilgiler sonuç almak için yeterli

değilse, CLP Ek I Bölüm 2’de gerekli görülüyorsa fiziksel tehlikeleri belirlemek içinyeni testler yapmanız zorunlu olacaktır.
4) Uygun bir sınıflandırmaya karar verme: Tehlike bilgisi değerlendirmesi özel bir tehlike için sınıflandırma kriterlerinin karşılandığını gösterirse, ilgili sınıflandırma ve etiketleme elemanları etiket ve Güvenlik bilgi formu için oluşturulmalıdır.
Bölüm 13 Karışımların sınıflandırılması ile ilgili bilgileri içerir.
Karışımınız daha önce sınıflandırılmadığında veya CLP başlık II’yle uyumlu bir biçimde sınıflandırmaya karar verdiğinizde: Sahip olduğunuz bilgilere ve eldeki tehlikeye bağımlı olarak sırası ile kullanarak sınıflandırma yapmanız gerekir (CLP Madde 9):


  1. CLP Ek I’deki madde kriterlerini uygulayarak karışımın kendisine ilişkin verileri kullanarak elde edilen sınıflandırma. Mevcut verilere, kriterler direkt olarak uygulanamadığında mevcut bilgilerin, kanıtların ispat gücünün belirlenmesinin değerlendirmesi için uzman kararı kullanmanız gerekir. (CLP Madde 9(3) ve CLP Ek I kısım 1.1.1);
  1. Sadece sağlık ve çevresel tehlikeler için: benzer karışımlarda yapılmış test verileri ve münferit tehlikeli içerikte olan maddeler konusunda bilgileri kullanan köprü ilkelerinin uygulanması temel alınarak sınıflandırma. Benzer karışımlar konusunda mevcut verilerin mümkün olduğunca fazla karışım için yararlanılabilir olmasını sağlamak için uzman değerlendirmesi uygulanmalıdır; ve
  1. Sadece sağlık ve çevresel tehlikeler için: Söz konusu tehlike için sınıflandırılmış maddelerin karışımda bulunması durumunda spesifik konsantrasyon limitleri ve M-Faktörleri dâhil olmak üzere sınıflandırmada hesaplama veya konsantrasyon eşikleri temel alınır. Bu durumda, karışımda bulunan maddeler için CLP Ek VI’da veya sınıflandırma ve etiketleme envanterinde sağlanan bütün spesifik konsantrasyon limitleri ve M-faktörleri dâhil olmak üzere bütün uyumlaştırılmış sınıflandırmaları kullanmanız gerekir.

Yüklə 187,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə