Clp tüzüğü Rehberlerinin KullanımıYüklə 187,52 Kb.
səhifə4/6
tarix10.11.2017
ölçüsü187,52 Kb.
#9633
1   2   3   4   5   6

V.3. Tehlike İletişimiBölüm 14’de etiketleme detaylı olarak açıklanır.
Şunlar açıklanmaktadır:


 • Neler etiketlenecek:
  • tehlikeli olarak sınıflandırılan madde ve karışımlar;

  • Karışımın kendisi tehlikeli olarak sınıflandırılmıyorsa bile, içerisinde CLP Tüzüğü Ek II-Bölüm 2’de belirtilen konsantrasyonların üzerinde bir veya birden fazla tehlikeli olarak sınıflandırılmış madde içeren karışımlar;

  • Patlayıcı eşyalar (ürünler);
 • Kimler etiketleme yapacak: etiketleme gerektiren ve ambalajlanacak her tür madde veya karışımı piyasaya süren üreticiler, ithalatçılar, alt-kullanıcılar (formülatörler dahil) veya distribütörler (perakendeciler dahil). Bunlara patlayıcı eşyaların üretici ve ithalatçıları da dahildir;
 • Etiketler nereye konmalıdır: madde veya karışımınızı kaplayan ambalajın bir veya birden fazla yüzeyine yapıştırılmalıdır (CLP Madde 31). Ambalaj yatay ve normal bir şekilde durduğunda etiket okunabilir olmalıdır. Etiketlerin, ambalajın büyüklüğüne göre minimum bir ölçüsü vardır;
 • Etiket hangi dilde olmalıdır: Etiketler, Üye Ülke(ler) başka türlü istemedikçe madde veya karışımın piyasaya sürüldüğü Üye Ülkenin resmi dilinde / dillerinde olmalıdır;
 • Etikette hangi bilgiler olmalıdır:
  • Ürün tanımlayıcıları

  • Tehlike piktogramları

  • Uyarı kelimesi

  • Tehlike cümlecikleri (ve kodları)

  • Önlem cümlecikleri (ve kodları)

  • Ek bilgiler
 • Etiket nasıl düzenlenmelidir: Etiketlerinizi uygun olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Ancak tehlike piktogramları, uyarı kelimeleri, tehlike ve önlem cümlecikleri etiket üzerinde bir arada yer almalıdır;
 • Etiketler ne zaman güncellenmelidir: önem derecesi daha yüksek olan yeni bir tehlike veya Madde 25’e göre yeni ilave etiket bilgileri gerektiği durumlarda madde veya karışımınızın sınıflandırma ve etiketinde sebepsiz yere gecikmeksizin güncelleme yapılmalıdır (CLP Madde 30). Buna, en az bir sınıflandırılmış madde içeren sınıflandırılmamış karışımlar da dahildir.
 • Ambalajlanmamış madde ve karışımlara ne olacak: profesyonel kullanıcılara ambalajlanmamış malzeme tedarik edildiği durumlarda, etiket bilgileri ve diğer ilgili tehlike bilgisi etiket dışında farklı şekillerde ve genelde Güvenlik Bilgi Formu ile iletilir. İstisnai olarak, madde ve karışımlar bazen son tüketiciye de ambalajsız olarak sunulabilir.


Bölüm 15 etiketleme için öncelik kurallarının uygulanmasını kapsamaktadır.
Genel olarak kurallar aşağıdaki sırayla uygulanmalıdır:


 • Uyarı kelimesi: “Tehlike” uyarı kelimesini kullanmanız gerektiği yerde, “Uyarı” kelimesi etikette bulunamaz.

 • Piktogramlar: Bir madde veya karışımın sınıflandırması etikette birden fazla piktogramla sonuçlanırsa, aşağıda özetlenen öncelik kuralları gerekli olan piktogram sayısını azaltmak için uygulanır (CLP Madde 26). Genel bir kural olarak her tehlike sınıfı için en ciddi tehlike kategorisini gösteren bu piktogramları dâhil etmeniz gerekir. Bu, bir maddenin hem uyumlaştırılmış hem de uyumlaştırılmamış sınıflandırmaları durumunda da geçerlidir. (CLP Madde 26(2)). Rehberde daha detaylı bilgi bulunabilir;

 • Tehlike cümlecikleri: Açık bir şekilde tekrar veya fazlalık bulunmadığı sürece, etikette bütün tehlike ifadeleri bulunmalıdır;

 • Önlem cümlecikleri: Madde veya karışımınızın tehlike sınıflandırmasına göre belirlenebilecek bütün önlem ifadeleri setini değerlendirmeli ve açıkça gereksiz veya fazla olanları çıkarmalısınız. Etikette tehlikelerin ciddiyetini yansıtmak için daha fazla gerekmedikçe altı önlem cümleciğinden fazla bulunmamasına çalışın. Önlem cümleciklerinin sayısını azaltmak için sadece bir cümle oluşturacak şekilde ifadeleri birleştirebilirsiniz (CLP Ek IV);


Bölüm 16 Özel etiketleme ve ambalajlama durumlarını kapsamaktadır

- Aynı madde – farklı etiketleme ve ambalajlama durumları

Belirli ambalaj tipleri etiketlemeye uygun olmayabilir. Aynı zamanda tehlikeli madde ve karışımlar birkaç kat ambalajın içinde bulunabilir: bunların yanısıra, hem CLP hem de taşımacılık mevzuatına göre etiketleme gereklilikleri kapsamında olabilirler.

- Küçük veya etiketlenmesi zor ambalajlar için etiketleme istisnaları

Çok küçük ambalajlarda veya CLP Madde 31’in gerekliliklerini karşılamanın imkânsız olduğu yapı veya şekillerde madde veya karışım tedarik eden bir imalatçı, ithalatçı, alt-kullanıcı veya distribütörseniz, CLP’de etiketleme ve ambalajlama gereklilikleri için istisnalar bulunur (CLP Madde 29).

- Halka sunulan kimyasallar: Çocuk emniyetli anahtarlar ve dokunsal uyarılarla ilgili hükümler için ambalajlama kuralları

Halka madde veya karışım sunuyorsanız, ambalajınıza çocuk emniyetli anahtarlar ve/veya dokunsal (dokunarak hissedilen) uyarılar koymalısınız (CLP Ek II Bölüm 3). Bu hükümler özel bir tehlike sınıfı/kategorisi veya tablolar şeklinde gösterilen bazı maddelerin konsantrasyonuna bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu hükümler ambalajın kapasitesi ne olursa olsun geçerlidir.

- Çeşitli ambalaj katlarının etiketlenmesi için özel kurallar


CLP Madde 33 tehlikeli madde veya karışımların ambalajlamasının, dış, iç ve belki ara ambalajlama olduğu durumlar için yeni kurallar düzenler. Genel bir kural olarak, prensipte bir dış ambalajın etiketlenmesi hem taşımacılık hem de CLP kurallarına tabi olduğunda, taşımacılık mevzuatına uygun olarak etiketleme veya işaretleme yeterlidir ve CLP etiketlemesinin görünmesine ihtiyaç yoktur. Ambalajlamanın çeşitli katlarına ilişkin diğer farklılıklar için lütfen CLP Madde 33’e bakınız.

Bölüm 17 Güvenlik Bilgi Formları konusunu kapsamaktadır

Güvenlik Bilgi Formları tedarik zincirinde, zincirdeki bütün aktörlere madde ve karışımların kullanımından ortaya çıkan risklerin yönetimiyle ilgili sorumluluklarını karşılamada yardımcı olan önemli iletişim araçlarıdır.


Ne zaman güncellenecek?:
Mevcut bir Güvenlik Bilgi Formunun sınıflandırma ve etiketlemeye ve CLP içeriğine ilişkin olarak aşağıdaki durumlarda güncellenmesi gereklidir:


   • Daha önce DSD / DPD’ye uygun olarak halihazırda sınıflandırılmış olan madde veya karışımı CLP’ye uygun olarak sınıflandırmanız, etiketlemeniz ve ambalajlamanız durumunda, ( 1 Haziran 2015’ten önce böyle bir madde veya karışım için Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması durumunda) hem DSD / DPD sınıflandırmalarını hem de yeni CLP sınıflandırmalarını maddeler için bütün spesifik konsantrasyon limitleri veya M-faktörlerini içerecek şekilde Güvenlik Bilgi Formuna dâhil etmeniz gerekecektir. Ayrıntılı bilgi için bu rehber dokümanın 4. kısmına da bakınız; ve

   • Tehlikeler konusunda yeni bilgilere ulaşıldığı durumlarda.Neler güncellenecek?


 • Bütün yeni veya değiştirilmiş sınıflandırmalar, maddeler için spesifik konsantrasyon limitlerindeki veya M-faktörlerindeki bütün değişiklikleri içererek, Güvenlik Bilgi Formunuzun 2. Kısmına (Tehlike Tanımlama), 3. Kısmına (İçerik Bilgisi) ve 15. Kısmına yeni etiketlemeniz de dâhil edilmelidir. Yeni bir tehlike cümleciği tam olarak Güvenlik Bilgi Formunun 16. Kısmında (Diğer Bilgiler) bulunacaktır.

 • Güvenlik Bilgi Formunuzun diğer kısımlarının da yeni veya değiştirilmiş sınıflandırılmanın dayandırıldığı bilgiler ile tutarlılığını sağlamak için gözden geçirmeniz gerekecektir.

 • Madde veya karışım sınıflandırmalarınız değiştiyse (tehlikenin ciddiyeti arttı veya azaldıysa), bu değişikliklerin madde veya karışımınızın güvenli olarak yönetimi konusunda nasıl etkileri olacağını, alt-mevzuatların etkilerini dikkate alarak düşünmeniz gerekir.

 • REACH ile bağlantılı olarak Kimyasal Güvenlik Raporundaki bilgilerin, Güvenlik Bilgi Formundaki (7. Kısım (Taşımacılık ve Depolama), 8. Kısım (Patlama Kontrolleri/Kişisel Korunma) veya 13. Kısım (Bertaraf Hususları))’daki bütün güncellemelerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

 • DSD ve DPD kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılmamış ancak CLP Tüzüğü kapsamında tehlikeli olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla sağlık veya çevresel zararlı etkileri olan maddeyi gaz olmayan karışımlarda ağırlık olarak ≥ %1 ve gaz karışımlarda hacimsel olarak ≥ %0.2 eşiğinden fazla içeren karışımlar için yeni Güvenlik Bilgi Formları hazırlamanız gerekebilecektir (REACH Madde 31(3)).

Yüklə 187,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə