Conținutul rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase artYüklə 24,83 Kb.
tarix08.11.2018
ölçüsü24,83 Kb.

ANEXA Nr. 8 la

Ordinul nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră

CONȚINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

Art. 1. -

Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice și se transmit astfel:

a) la nivel local:

- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de apărare împotriva inundațiilor al Comitetului local pentru situații de urgență;

- se aprobă de către președintele Comitetului local pentru situații de urgență;

- se transmit prin grija primarului către Centrul operațional județean (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență) și la Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

b) la nivelul deținătoriilor de construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor:

- se întocmesc, de către unitatea afectată în baza prevederilor planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic;

- se aprobă de către conducătorul/directorul unității afectate;

- se transmit către Centrul operativ al Administrației Bazinale de Apă/ Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

c) la nivel județean:

- se întocmesc de către Grupul de suport tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local și puse la dispoziție de Centrul operațional județean (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență);

- se aprobă de către președintele Comitetului Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență;

- se transmit către Centrul operativ al Ministerului Mediului și Pădurilor prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului prin grija prefectului și către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență prin grija Centrul operațional județean.

Art. 2. -

Rapoartele operative vor cuprinde:1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantități cumulate de precipitații căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantități totale de precipitații cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje ghețuri, scurgeri de pe versanți, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparația acestora cu debitele de calcul ale digurilor și cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localități și râuri, de la un raport la altul;

2) situația pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model:


Nr. crt.

Bazin hidrografic, municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoare/

Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare

Obiective afectate

Cauzele afectării pe fiecare localitate în parteComuna... ... ... ... ... .. 
Satul... ... ... ... ... ... ..
- Victime omenești 
- nr. persoane sinistrate 
- nr. de case din care:
- distruse 
- avariate 
- nr. anexe gospodărești: 
- distruse 
- avariate 
- nr. obiective socio- economice și administrative (se menționează școala, grădinița, biserica, spitalul, primăria etc.) 
- nr. obiective culturale 
- zone protejate 
- nr. poduri 
- nr. podețe 
- km DN 
- km DJ 
- km DC 
- km străzi 
- km drum forestier 
- km CF 
- ha teren arabil 
- ha pășuni, fânețe 
- ha păduri 
- km rețele de alimentare cu apă, canalizare 
- nr. fântâni 
- nr. construcții hidrotehnice afectate (cu menționarea denumirii, capacităților, deținătorului) 
- rețele electrice, telefonice 
- rețele alimentare cu gaze naturale

- revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia)
- blocaje de ghețuri 
- scurgeri de pe versanți 
- băltiri, ape interne 
- rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii și administratorului lucrării 
- incapacitate de preluare a rețelei de canalizare 
- alte cauzeTOTAL JUDEȚ 
Nr. total localități afectate... ... ... ... ... ... .
- Victime omenești 
- nr. persoane sinistrate 
- nr. de case din care: 
- distruse 
- avariate 
- nr. anexe gospodărești: 
- distruse 
- avariate 
- nr. obiective socio- economice și administrative (se menționează școala, grădinița, biserica, spitalul, primăria, etc.) 
- nr. obiective culturale 
- zone protejate 
- nr. poduri 
- nr. podețe 
- km DN 
- km DJ
- km DC 
- km străzi 
- km drum forestier 
- km CF 
- ha teren arabil 
- ha pășuni, fânețe 
- ha păduri 
- km rețele de alimentare cu apă, canalizare 
- nr. fântâni 
- nr. construcții hidrotehnice afectate (cu menționarea denumirii, capacităților, deținătorului) 
- rețele electrice, telefonice 
- rețele alimentare cu gaze naturale
3) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice: avertizarea populației, forțe de intervenție care acționează, evacuarea populației, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraților și obiecte de primă necesitate.

Prin fluxul informațional al Ministerului Mediului și Pădurilor, raportul operativ va fi completat la nivel de Sistem de Gospodărire a Apelor cu următoarele informații:1) colaborarea cu țările vecine în conformitate cu Regulamentele comune;

2) modul de exploatare și de comportare a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, volume acumulate în acumulările permanente și nepermanente, manevrele efectuate la baraje și derivații de ape mari, modul de funcționare al stațiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.;

3) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte etc.);

4) construcții hidrotehnice afectate.

Art. 3. -

Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informațiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos și în funcție de evoluția fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informațiile și pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.Art. 4. -

Rapoartele operative întocmite la nivel județean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraș, comună) și pe fiecare sat aparținător acestora, precum și centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.Art. 5. -

Se vor întocmi Rapoarte operative și pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:a) dacă a fost aplicat planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime înregistrate în secțiunile de control care au determinat restricțiile; folosințele de apă restricționate; măsuri de raționalizare;

b) modul de asigurare al necesarului de apă în localitățile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

c) modul de asigurare al necesarului de apă în localitățile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populație.

Art. 6. -

Rapoartele operative elaborate de instituțiile/structurile implicate vor fi stocate și pe suport electronic - CD/DVD.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə