Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmiYüklə 2,8 Kb.

səhifə11/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

45 
 
15. Məmmədova Gülmirə, qr.413a (AzTU). 
Mövzu: Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə 
davamlı inkişafın təmin edilməsi.  
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov. 
16. Bayramova  Türkan, qr.413a (AzTU). 
Mövzu: Müasir dövrdə urbanizasiya və onun yaratdığı 
ekoloji problemlər.     
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov. 
 
DÖRDÜNCÜ  İCLAS 
4 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 331, əsas  bina
 
Sədr: dos. A.A.Xəlilova 
Katib:
 Əliyeva Zəhraqr.414a (AzTU).
 
 
1. Əliyeva Zəhra, qr.414a (AzTU). 
Mövzu: Xəzər dənizinə antropogen təsirin öyrənilməsində 
məsafədən zondlamanın rolu.   
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
2. Süleymanov Ürfan, qr.414a (AzTU). 
Mövzu:  Məsafədən zondlama vasitəsilə Abşeron 
yarımadası üzərində atmosferi çirkləndirən maddələrin 
öyrənilməsi.    
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov. 
3. Məmmədova Güllü, qr.414a (AzTU). 
Mövzu: Bitki örtüyünün öyrənilməsində məsafədən 
zondlamanın rolu.    
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
4. Ağayeva Camalə, qr.414a (AzTU). 
Mövzu: Antropogen təsirə məruz qalmış torpaqların 
aerokosmik üsullsrla öyrənilməsi.   
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  


46 
 
5. Qafarov Qadir qr.864a2 (AzTU). 
Mövzu: Azərbaycanın iri şəhərlərində əhalinin 
sağlamlığının atmosfer çirklənməsindən asılılığı.  
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
6. Dünyamalıyeva Ülviyyə, qr.434a (AzTU).   
Mövzu: Dünya okeanlarının əsas çirkləndiriciləri.  
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
7. Əliyev Şəmsi, qr.434a (AzTU).     
Mövzu: Nəqliyyat sahəsində baş verən yanğınlar  
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
8. Novruzov Natiq, qr.434a (AzTU).     
Mövzu: Xəzər dənizinin çirklənmə səbəbləri.  
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
9. Bağırov Rauf, qr.434a (AzTU).     
Mövzu: Texnogen elektromagnit şüalanması yaşayış 
sahələrində ekologiya faktoru kimi.   
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
10. Mirzəyev Kamran, qr.434a (AzTU).     
Mövzu: Torpağın ağır metallarla antropogen təsirə məruz 
qalması.   
Elmi rəh: prof. Ş.Ə.Əhmədov.  
11. Х.С.Талыбова, А.В.Гейдарова, Н.Ф.Багирова, 
Н.А.Миркасумова, Г.А.Пашаева, С.П.Челебиев.  
Тема: Прогнозирующая модель загрязнения 
атмосферы города Баку. 
12. И.Г.Нагдалиева
1
, С.И.Гасанова
1

А.В.Сулейманов
1
, Н.Х.Зейналова
2
, Н.М.Аскеров
1

Э.А.Мамедова
2
  (НАКА Институт Экологии
1
,  
НАКА Институт Космического Исследования 
Природных Ресурсов
2
). 
Тема: Определение оптимального множества 
запаздывающих аргументов для прогнозирующей 


47 
 
модели  экологического процесса с помощью 
корреляционного анализа. 
 
BEŞİNCİ  İCLAS 
3 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 105, IV  bina
 
Sədr: prof. Namazov S.N. 
                      Katib:
 Vəliyeva Aygünqr.454S  
 
1. Ş.M.Maşayev, V.F.Qəhrəmanov, A.M.Quliyeva 
(AzTU). 
Mövzu: Molibdenli ovuntu poladlarının bişirilmə 
texnologiyası və bişirmənin poladın xassələrinə təsiri. 
2. Ş.M.Maşayev (AzTU). 
Mövzu: Tərkibində xrom-molibden olan ovuntu 
poladlarının presləmə və bişirmə texnologiyalarının 
birləşdirilməsi imkanlarının öyrənilməsi.  
3. V.F.Qəhrəmanov, E.Ə.Əliyev, R.S.Şahmarlı, 
Ş.M.Maşayev (AzTU). 
Mövzu: Yüksək keyfiyyətli çuqunlardan hazırlanmış səthi 
ağarmış dəyirman kürələri. 
4. L.H.Əzimova (AzTU). 
Mövzu: Dəmirin bir başa reduksiyaetmə yolu ilə alınma 
texnologiyasının müqayisəli analizi. 
5. E.N.Qafarov (AzTU). 
Mövzu: Yüksək temperatur və yük altında işləyən alət 
materiallarına qoyulan tələblərin araşdırılması.  
6. A.M.Quliyeva (AzTU). 
Mövzu: Cr-Si-Ni-Mo əsaslı bişirilmiş polad köpüklərinin 
mexaniki xassələrinin tədqiqi.  
7. Vəliyeva Aygün,  qr.454S (AzTU). 
Mövzu: Al-Al
2
O
3
 sistemli ovuntu kompozisiya 
materiallarının alınma texnologiyası. 


48 
 
Elmi rəhbər: prof. S.N.Namazov. 
8. R.L.Əliyev, qr.454S (AzTU). 
Mövzu: Poladın elektrik sobalarında təkrar əridilməsi.  
Elmi rəhbər: prof. S.N.Namazov. 
9. Babayeva Nərminə, qr.454r (AzTU). 
Тема: Методы упрочнения длинномерных деталей. 
Elmi rəhbər: prof. R.İ.Şükürov.  
10. F.Rəcəbov, qr.454r (AzTU). 
Тема: Термомеханическая обработка насосных штанг. 
Elmi rəhbər: prof. R.İ.Şükürov.  
11. D.Baxışova, qr.454r (AzTU). 
Тема: Современные методы производства стали. 
Elmi rəhbər: dos. N.R.Mir-Babayeva.  
12. T.Əmiraslanova, qr.454r (AzTU). 
Тема: Производство ферросплавов. 
Elmi rəhbər: dos. N.R.Mir-Babayeva.  
13. Z.T.Dadaşova, qr.444a (AzTU). 
Mövzu: Molibden tərkibli filizlərin zənginləşdirilməsi. 
Elmi Rəhbər: dos. R.V.İslamov. 
14. A.A.Məmmədova, qr.443a (AzTU). 
Mövzu: Berillium filizlərinin zənginləşdirilməsi. 
Elmi rəhbər: dos. R.V.İslamov. 
15. T.R.Rəsulov, qr.443a (AzTU). 
Mövzu: Litium filizlərinin zənginləşdirilməsi. 
Elmi rəhbər: dos. R.V.İslamov.  
16. Alıyev Sultan, qr.444a (AzTU). 
Mövzu: Filiz ehtiyatının hesablanması. 
Elmi rəhbər: dos. F.Q.Qəhrəmanov.  
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə