Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmiYüklə 2,8 Kb.

səhifə14/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

57 
 
Elmi rəhbər: prof. N.M.Rəsulov.  
5. Turan Bulak, qr. M565xaM (AzTU).   
Mövzu: Silindrik dişli çarxların surətköçürmə ilə 
pardaqlanmasında istilik rejiminin yüngülləşdirilməsinin üç 
üsulu.  
Elmi rəhbər: prof. N.M.Rəsulov. 
6. t.f.d. Hüseynov R.S., dissertant Abbasov İ.T. 
(AzTU).   
Mövzu: Mürəkkəb səthli hissələrin ifrat uzunluqlu alətlərlə 
frezlənməsi.  
Elmi rəhbər: t.e.d., professor, Yusubov N.D.  
7. Qurbanov Məhəmməd, qr. 564a1 (AzTU).   
Mövzu: Nasos-mədən çeşidli hissələrdə ikitərəfli konik 
yivlərin texnolojilik araşdırılması.  
Elmi rəhbər: ass. Abbasova İ.Ə.  
8. Abbasova İ.Ə. (AzTU).   
Mövzu: Nasos kompessor muftalarının konik yivlərinin bir 
tərəfdən emalı zamanı oxluğun sərtliyi və dəqiqlik 
məsələləri.  
9. İbadov Vüsal, qr. M565aKt (AzTU).   
Mövzu: Uzununa verişli daxili pardaqlamada həqiqi kəsmə 
dərinliyinin təyini.  
Elmi rəhbər: t.e.n., dos. Səmədov M.K.  
10. İsmiyev Tural, qr. M565aKt (AzTU).   
Mövzu: Daxili yanma mühərriklərinin qazpaylayıcı valının 
istismar göstəricilərinin texnoloji təminatının analizi.  
Elmi rəhbər: t.e.n., dos. Səmədov M.K.   
11. Məsimova Lamiyə (AzTU).   
Mövzu: Daxili pardaqlamada kəsmə sxeminin səthin kələ-
kötürlüyünə və torna dəqiqliyinə təsirinin tədqiqi.  
Elmi rəhbər: t.e.n., dos. Səmədov M.K.   
12. Cabbarlı Nail Cəmil oğlu, qr. M565aKt (AzTU).  


58 
 
Mövzu: Kəsmə rejimi elementlərinin optimallaşdırılması 
əsasında müstəvi pardaqlama texnoloji əməliyyatının 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi.  
Elmi rəhbər: t.e.n., dos. Məmmədov Ə.S.  
13. ass. Abbasova H.M. (AzTU).   
Mövzu: Müasir RPİ çoxməqsədli dəzgahlarda çoxalətli 
ikisupportlu sazlamalar zamanı emal prosesinin idarə 
edilməsi.  
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. Yusubov N.D.  
14. Dəmirova Gülbəniz Vahid qızı (AzTU).   
Mövzu: İkidiyircəkli profildiyirləyən dəzgahda 
yivdiyirləmədə pəstahın diametri-sazlama ölçü əlaqələri.  
15. İsmayılov Orxan Fuad oğlu, qr. M516a1 (AzTU).   
Mövzu: Körpülü kranın arabacığının hərəkət mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi. 
Elmi rəhbər: pror. A.H.Abdullayev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


59 
 
6. RADİOTEXNİKA  VƏ  RABİTƏ BÖLMƏSİ
 
BİRİNCİ  İCLAS 
3 may 2016-cı il, saat 14-00, otaq 414, VIII bina 
 
Sədr: dos. Binnətov M.F. 
  Katib: Гумбатова Нармин, гр.M366r3 
 
1. Cəbiyev Rüstəm Adıkişi oğlu, qr.M366a10 (AzTU). 
Mövzu: Telefon şəbəkəsində yaranan trafikin 
araşdırılması. 
Elmi rəhbər: dos. Atayev E.B. 
2. Sattarzadə Tural Süleyman oğlu, qr. M366a11 
(AzTU). 
Mövzu: Mobil rabitə şəbəkələrinin səmərəliliyinin      
artırılması. 
Elmi rəhbər: dos. Atayev E.B. 
3. Гумбатова Нармин Халил кызы, гр.M366r3 
(AzTU).  
Тема: Определение структурной надежности     
мултисервисной сети. 
Научный руководитель: dos. Ataev Э.B. 
4. Əlizadə Nülufər Zaur qızı, qrup M365a10 (AzTU). 
 Mövzu: NGN şəbəkəsində trafikin marşrutlaşdırma  
 üsullarının təhlili. 
 Elmi rəhbər: dos. Atayev E.B. 
5. Zeynalabdinov V.E., qr.M 365a6 (AzTU). 
Mövzu: NGN şəbəkəsinin qurulması zamanı 
siqnallaşmanın rolu. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.H. 
6. Mehrəliyev F.A., qrup M 365a6 (AzTU). 
Mövzu: Softswıtch serveri trafikinin analizi. 


60 
 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.H. 
7. Həsənov Xəyal Mübariz oğluqrup M365a6 (AzTU). 
Mövzu: NGN şəbəkəsinin üç səviyyəli modeli. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.H. 
8. Abdullayev İlqar Məmmədəli oğlu, qr. M365a6 
(AzTU). 
Mövzu: NGN şəbəkəsinin dörd səviyyəli modeli. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.H. 
9. Mehtiyeva Nərminə Mehman qızı, qrup M365a6  
(AzTU). 
 Mövzu: NGN şəbəkələrinin idarəetmə üsullarının təhlili. 
 Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.H. 
10. Babazadə Xəyalə Mikayıl qızı, qrup M365a7 
(AzTU). 
 Mövzu: Lokal telekommunikasiya şəbəkələrində məlumat 
veriliş prosesinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. 
Elmi rəhbər: dos. Tağıyev Ə.D. 
11. Quluzadə İlahə Arzu qızı, qrup M365a7  (AzTU). 
Mövzu: Telekommunikasiya şəbəkələrində icazəsiz     
qoşulmaların aşkar edilməsi. 
Elmi rəhbər: t.e.n. İbrahimov Q.Q. 
12. Babazadə Xəyalə Mikail qızı, qr.M365a7  (AzTU). 
Mövzu: Lokal telekommunikasiya şəbəkələrində      
homomorf  şifrələnmənin istifadəsi.  
Elmi rəhbər: b/m, t.ü.f.d Əliyev H.Ə. 
13. Гадиров Аслан, гр.314р  (AzTU). 
Тема: Нагрузка и ее измерение, прогнозирование      
распределение. 
Научный руководитель: доц. Касумов А.Б. 
14. Kamallı Hikmət Rafael oğlu, qr.M366a7 (AzTU). 
Mövzu: Telekommunikasiya sistemlərində maneədavamlı 
kodlama üsulunun tədbiqi. 


61 
 
Elmi rəhbər: Rəsulov Ruslan C. 
15. Həsənova Sara Elşad qızı, qrup M366a11 (AzTU).             
Mövzu: Telekommunikasiya şəbəkələrində trafiklərin     
tədqiqi.  
Elmi rəhbər: prof. Həsənov A.N. 
16. Həsənova Sürəyya Alşan qızı, qrup M366a10  
(AzTU).                         
Mövzu: İnternet vasitəsi ilə IP- telefon rabitəsinin təşkili. 
Elmi rəhbər: dos. Tağıyev Ə.D.   
17. Quliyeva Ballı Elçin qızı, qrup M685a4 (AzTU). 
Mövzu: Peyk rabitəsində informasiyanın ötürülməsinin 
təşkili. 
Elmi rəhbər: t.e.n. Ş.M.Məmmədov.   
 
İKİNCİ  İCLAS 
5 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 414, 9-cu bina 
Sədr: dos. Binnətov M.F. 
Katib: Гумбатова Нармин, гр.M366r3 
 
      1. Salamova Xəyalə Eldar qızı, qrup M366a14 (AzTU). 
      Mövzu: İnformasiya ölçmə sistemlərində məsafəni təyin 
edən ultrasəs diapazonlu datçikin işlənməsi. 
Elmi rəhbər: dos. Binnətov M.F. 
2. Talıblı Cavid Eldar oğlu, qrup M366a7 (AzTU). 
Mövzu: FNŞ-da təhlükəsizliyin təmin edilməsi üsulları. 
 Elmi rəhbər: dos. Rüstəmov Ə.R.  
3. Hüseynov Natiq Eldar oğluqrup M365a11 (AzTU). 
Mövzu: Yeni nəsil mobil rabitə şəbəkələrində idarəetmə  
məsələləri. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.A. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə