Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmi


 Gülməmmədli Şəmistan İsmayıl oğluYüklə 2,8 Kb.

səhifə15/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

62 
 
4. Gülməmmədli Şəmistan İsmayıl oğlu, qrup 
M365a11 (AzTU). 
Mövzu: Yeni nəsil MRŞ-də idarəetmə texnologiyaların    
tətbiqi.  
Elmi rəhbər: t.ü.f.d. Məmmədov Ş.M.  
5. Muradov Səxavət Fərhad oğluqrup M366a7 
(AzTU). 
Mövzu: Naqilsiz lokal şəbəkələrdə informasiya  
təhlükəsizliyi. 
Elmi rəhbər: t.ü.f.d. Məmmədov Ş.M.  
6. Kərimov Kərəm Rafiq oğluqrup M366a7 (AzTU). 
Mövzu: Yeni nəsil MRŞ-də informasiya verilişi prosesinin                           
təhlükəsizlik məsələləri. 
Elmi rəhbər: dos. Rüstəmov Ə.R. 
7. Pənahlı Yusif İlqar oğlu, qrup M366a7 (AzTU). 
Mövzu: Rəqəmli trank rabitə şəbəkələrində informasiya  
təhlükəsizliyi məsələləri. 
Elmi rəhbər: dos. Rüstəmov Ə.R. 
8.  Ахмедов Чингиз,  гр. 315р (AzTU). 
Тема: Исследование алгоритмов безопасности. 
Научный руководитель: ст. препод. Султанова Ш.А. 
9. Мурадов Руслан, гр. 315р (AzTU).  
Тема: Исследование сетевой модели OSİ. 
Научный руководитель: ст. препод. Султанова Ш.А. 
10. Əsgərli Şəhla Aydın qızı, qrup M365a7 (AzTU). 
Mövzu: Diskret rabitə sistemlərində informasiyanın  
düzgün qəbulunun təmini üsulunun təhlili. 
Elmi rəhbər: dos. Qəhrəmanov V.A. 
11. Abdullayeva Aysel Bəylər qızı, qrup M365a6  
(AzTU). 
Mövzu: Çoxsaylı təsadüfi birgədaxilolma protokollarının 
təhlili. 


63 
 
 Elmi rəhbər: dos. Qəhrəmanov V.A. 
12. Abbasova Səadət Ədalət qızı, qrup 313a4 (AzTU). 
Mövzu: İnformasiya verilişi düzgünlüyünün artırılmasında 
korreksiyaedici kodlardan istifadə edilməsi effektliliyinin 
təhlili. 
Elmi rəhbər: dos. Qəhrəmanov V.A. 
13. Əliyev Ceyhun İlqar oğlu, qrup M366a11 (AzTU). 
Mövzu: Orta hündürlüklü peyk rabitə sistemlərin     
özəllikləri. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.A. 
14. Muradbəyli İlkin Tahir oğlu, qrup M366a10  
(AzTU). 
Mövzu: Aşağı hündürlüklü peyk rabitə sistemlərinin     
qurulması. 
Elmi rəhbər: dos. Məmmədov Ə.A. 
15. Əhmədova Salehə, qrup 366a7 (AzTU). 
Mövzu: İnternetə naqilsiz daxilolma üsulları barədə. 
Elmi rəhbər: Rəsulov Ruslan C. 
16. Нагиева А.Р., Гасанбейли Г.З., Абасова С.М., 
Талышханова Р.М., Бабаева Т.Дж., Хасаева С.Г
(НАКА, Институт Экологии). 
Тема: Oб одном подходе расчетов эффективности 
малых спутников 
земли. 
17. Hüsənli Elşad Eynulla oğlu, qrup M685a4 (AzTU).  
Mövzu: Peyk rabitə sistemlərində informasiya mübadilə- 
sinin özəllikləri.  
Elmi rəhbər: t.e.n. Ş.M.Məmmədov. 
18. Razimli Lalə Natiq qızı, qrup M685a4 (AzTU). 
Mövzu: Genişləndirilmiş spektr texnologiyalı sistemlərdə 
informasiyanın ötürülməsindəki problemlər.  
Elmi rəhbər: t.e.n. Q.Q.İbrahimov. 


64 
 
19. Абиев Теймур Азрет оглы, гр. А6625 (АГУНП). 
Тема: Навигация мобильных роботов. 
ÜÇÜNCÜ  İCLAS 
3 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 517, 9-cu bina
 
 
Sədr: prof. Məmmədov F.H. 
Katib: Osmanova Sərvin, qr. M365a1  
 
1. Soltanov C.S.,qrup M365a20; Əliyev M.C., qrup 
M365a8 (AzTU). 
Mövzu: Can-bus  lokal veriliş şəbəkəsində nasazlıqların 
təyin olunması üsulunun işlənilməsi. 
Elmi rəhbər:  dos.  Əliquliyev E.A. 
2. prof. Məmmədov F.H., diss.Orucova M.Y. (AzTU). 
Mövzu: Naqilsiz lokal şəbəkələrin “nöqtə-nöqtə” rejimində 
verilənlərin idarə olunma prosesinin analitik modelləri. 
3. Orucova M.Y. (AzTU). 
Mövzu: Naqilsiz lokal şəbəkələrin “nöqtə-nöqtə” rejimin-
də verilənlərin xidmət olunma prosesinin analitik 
modelləri. 
4. C.K.Yunisov, R.H.Çodarov, E.Ə.Hüseynova,      
N.Y.Yaqubzadə (MAKA-nın Elmi-Tədqiqat Aerokosmik      
İnstitutu). 
                          Mövzu: Məsafədən zondlamanın spektral sistemlərində 
                        ayırdetmə qabiliyyətinin artırılması məsələləri.  
           6. M.Ə.Qurbanova, S.S.İbrahimova (Milli Aerokosmik 
Agentliyi Kosmik Cihazqayırma Məxsusi Konstruktor 
Bürosu). 
            Mövzu: Müxtəlif növlü vibrotəsirlərin araşdırılması. 
            7. Osmanova Sərvin Ələddin qızı, qrup M365a1 
(AzTU).  
            Mövzu: Rəqəmli trankinq rabitə sistemlərinin dispetçer  


65 
 
            sistemləri ilə müqayisəli təhlili. 
            Elmi rəhbər: prof. Məhərrəmov V.Ə. 
             8. Məmmədova Xavər Aqil qızı, qrup M365a1 (AzTU). 
             Mövu: Radiotexniki dövrələrdə əks əlaqənin tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: prof. Məhərrəmov V.Ə. 
             9. Yusifli Şahin Şahbaba oğlu, qrup M365a2 (AzTU). 
             Mövzu: Dalğaötürən-yarıq antena qəfəsinin tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: prof. Məhərrəmov V.Ə. 
             10.Əliyeva Pərvanə Kəmaləddin qızı, qrup M365a2  
(AzTU). 
              Mövzu: İmpuls-kod modulyasiyalı veriliş sistemində 
maneəyə dayanıqlığın tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: dos. Binnətov M.F. 
             11. Rəsulov Elçin Əskər oğlu, qrup M365a3 (AzTU). 
              Mövzu: Neftayırmada rəqəmli elektron vasitələrinin 
tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: dos. Abbasov M.H. 
             12. Həsənzadə Elvin Şahin oğlu, qrup M365a3  
(AzTU). 
              Mövzu: Radiotexnikada yük əlaqəli cihazlar üzərində     
             qurulmuş süzgəclərin tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: dos.Məmmədov E.S. 
             13. Kazımova Sevil Elçin qızı, qrup M365a4 (AzTU). 
              Mövzu: Aerokosmik tədqiqatlarda santimetrlik diapazonlu 
radiolokasiya siqnallarının analizi. 
             Elmi rəhbər: dos. Əsədov X.Ə. 
            14. Əbdürəhimli Əli Tofiq oğlu, qrup M365a4 (AzTU).  
             Mövzu: Radiosistemlərdə siqnalizasiya sistemlərinin 
tədqiqi. 
             Elmi rəhbər: dos. Binnətov M.F. 
             15. Yunusov Əbdürəhman Vahab oğlu, qrup M365a4  
(AzTU). 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə