D grubu – 29 Ağustos 2016 – 23 Eylül 2016 DÖnem V göĞÜs hastaliklari stajinin öĞrenim hedefleriYüklə 254,77 Kb.
səhifə1/4
tarix26.03.2018
ölçüsü254,77 Kb.
  1   2   3   4

2016 – 2017 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(D GRUBU – 29 Ağustos 2016 – 23 Eylül 2016)

DÖNEM V GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Göğüs hastalıklarını teşhis etmek üzere nasıl anamnez alınacağını bilir ve uygular. Göğsün fizik muayenesinde inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonda saptanacak normal bulgular ile patolojik olanları bilir ve ayırt eder. Aldığı anamnez ve saptadığı fizik muayene bulgularını sentezleyerek ayırıcı tanı yapabilir.

Göğüs hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılacak laboratuvar yöntemlerini ve radyolojik yöntemleri bilir. Akciğer grafisini tekniğine uygun olarak okumayı bilir. Solunum fonksiyon testlerinin endikasyonlarını sayar ve basit spirometrik testi yorumlamayı bilir. Bronkoskopinin göğüs hastalıklarında kullanım alanlarını bilir.

Pnömoni tanısını koyar, hastalığın ağırlığını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre uygun hastalara tedavi başlar, diğer hastaları uygun şekilde sevk eder.

Akciğer tüberkülozunun tanısını koyar, tanı koyduğunda hastalık ihbarını yapar ve takip ve tedavisi için hastayı Verem Savaş Dispanserine yönlendirir.

Astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastaların takibini yapar, hem akut alevlenme durumunda, hem de hastalık stabil olduğu dönemde tedavilerini hastalığın ağırlığına uygun şekilde düzenler.

Akciğer kanserinin yol açacağı semptomları, fizik muayene bulgularını ve radyolojik bulguları bilir; kanserin erken teşhisinin önemini bilir ve akciğer grafisinde tek nodül saptanan hastaları uzmana sevk eder.

Pulmoner embolizme zemin hazırlayan faktörleri, hastalığın yol açacağı semptomları bilir, tanıdan kuşkulandığı hastaları uzmana yönlendirir.

Plevral sıvı tanısını koyar, ayırıcı tanı için gereken yöntemleri bilir; gerektiğinde ve yeterli olanak sağlandığında torasentez yapabilir.

İnterstisyel akciğer hastalıklarınının ortak tanısal özelliklerini bilir, ve tanıdan kuşkulandığı hastaları ayırıcı tanı yapılmak üzere uzmana sevk eder.

Çevresel ve mesleksel maruziyetler ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişkiyi ve korunma yollarını bilir, hastalara bu konuda danışmanlık yapar, meslek hastalığından kuşkulandığı kişileri uzmana sek eder.

Uyku apne sendromunun yol açacağı semptomları bilir ve tanıdan kuşkulanılan hastaları polisomnografik tetkik için yönlendirir.

Solunum yetmezliği tanısını koyar ve solunum yetmezlikli bir hastaya uygun yaklaşım sergiler.

Sualtı ve yüksek irtifa gibi anormal şartlarda, solunum sisteminin adaptasyon mekanizmalarını ve bu şartlara bağlı olarak gelişen hastalıklar ile bunlara yönelik basit tedavi girişimlerini bilir.

29 Ağustos 2016, Pazartesi


09.00 – 09.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Münire Çakır

09.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

11.30 – 12.20 Serbest çalışma


13.30 – 14.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Serbest çalışma


30 Ağustos 2016, Salı RESMİ TATİL
31 Ağustos 2016, Çarşamba
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (Pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Ahmet Bircan
13.30 – 14.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

16.30 – 17.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan
1 Eylül 2013, Perşembe
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan
13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

16.20 – 17.20 Serbest çalışma


2 Eylül 2016, Cuma
08.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan
13.30 –14.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden KOAH (Pratik) Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden KOAH (Pratik) Dr. Ahmet Akkaya

16.20 – 17.20 Serbest çalışma

5 Eylül 2016, Pazartesi
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Rezan Demiralay
13.30 – 14.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 16.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

6 Eylül 2016, Salı


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Astım Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Solunum fonksiyon testleri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden astım (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden astım (Pratik) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu Dr. Münire Çakır

7 Eylül 2016, Çarşamba


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Akciğer kanserleri Dr. Önder Öztürk
13.30 – 14.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. E. Elif Özkan

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden akciğer kanseri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden akciğer kanseri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay

8 Eylül 2016, Perşembe


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Pulmoner embolizm Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Vaka üzerinden pulmoner embolizm (Pratik) Dr. Münire Çakır

14. 30 –15.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


9. Eylül. 2016. Cuma


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Pnömoniler (I) Dr. Ahmet Bircan
13.30 –14.20 Pnömoniler (II) Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden pnömoni Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden pnömoni Dr. Ahmet Akkaya

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Ahmet Akkaya
12-15 Eylül 2016 KURBAN BAYRAMI TATİLİ
19. Eylül. 2016. Pazartesi
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi (I) Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi (II) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Vaka üzerinde solunum yetmezliği (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Vaka üzerinde solunum yetmezliği (Pratik) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Ahmet Akkaya

20. Eylül. 2016. Salı


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay
13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Serbest çalışma

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

21. Eylül. 2016. Çarşamba


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


22. Eylül. 2016. Perşembe


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk
13.30 – 14.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Klinik pratik (Oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 16.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

23. Eylül. 2016. Cuma
09.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Doç. Dr. Önder Öztürk)

10.30 – 14.30 Sözlü sınav


Toplam 24 Saat Teorik, 36 saat pratik ders
- Öğrenciler 3 gruba ayrılacak:

1. hafta: 1. ve 2. grup serviste, 3. grup poliklinikte

2. hafta: 2. ve 3. grup serviste, 1. grup poliklinikte

3. hafta: 1. ve 3. grup serviste, 2. grup poliklinikte
-Poliklinikte olan öğrenciler;

-Sabah 09.00’da poliklinikte olacak ve asistan hekim eşliğinde hasta değerlendirecekler.


*Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

– Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

– PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

– Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

– BCG uygulaması

– Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim


-Staj boyunca her öğrencinin en az 1 kere bronkoskopi işlemine gözlemci olarak katılması zorunludur.

-Her hafta Salı günü 13:00’de Hasta Konseyi yapılmaktadır.

2016 – 2017 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(E GRUBU – 3 Ekim 2016 – 21 Ekim 2016)

DÖNEM V GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Göğüs hastalıklarını teşhis etmek üzere nasıl anamnez alınacağını bilir ve uygular. Göğsün fizik muayenesinde inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonda saptanacak normal bulgular ile patolojik olanları bilir ve ayırt eder. Aldığı anamnez ve saptadığı fizik muayene bulgularını sentezleyerek ayırıcı tanı yapabilir.

Göğüs hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılacak laboratuvar yöntemlerini ve radyolojik yöntemleri bilir. Akciğer grafisini tekniğine uygun olarak okumayı bilir. Solunum fonksiyon testlerinin endikasyonlarını sayar ve basit spirometrik testi yorumlamayı bilir. Bronkoskopinin göğüs hastalıklarında kullanım alanlarını bilir.

Pnömoni tanısını koyar, hastalığın ağırlığını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre uygun hastalara tedavi başlar, diğer hastaları uygun şekilde sevk eder.

Akciğer tüberkülozunun tanısını koyar, tanı koyduğunda hastalık ihbarını yapar ve takip ve tedavisi için hastayı Verem Savaş Dispanserine yönlendirir.

Astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastaların takibini yapar, hem akut alevlenme durumunda, hem de hastalık stabil olduğu dönemde tedavilerini hastalığın ağırlığına uygun şekilde düzenler.

Akciğer kanserinin yol açacağı semptomları, fizik muayene bulgularını ve radyolojik bulguları bilir; kanserin erken teşhisinin önemini bilir ve akciğer grafisinde tek nodül saptanan hastaları uzmana sevk eder.

Pulmoner embolizme zemin hazırlayan faktörleri, hastalığın yol açacağı semptomları bilir, tanıdan kuşkulandığı hastaları uzmana yönlendirir.

Plevral sıvı tanısını koyar, ayırıcı tanı için gereken yöntemleri bilir; gerektiğinde ve yeterli olanak sağlandığında torasentez yapabilir.

İnterstisyel akciğer hastalıklarınının ortak tanısal özelliklerini bilir, ve tanıdan kuşkulandığı hastaları ayırıcı tanı yapılmak üzere uzmana sevk eder.

Çevresel ve mesleksel maruziyetler ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişkiyi ve korunma yollarını bilir, hastalara bu konuda danışmanlık yapar, meslek hastalığından kuşkulandığı kişileri uzmana sek eder.

Uyku apne sendromunun yol açacağı semptomları bilir ve tanıdan kuşkulanılan hastaları polisomnografik tetkik için yönlendirir.

Solunum yetmezliği tanısını koyar ve solunum yetmezlikli bir hastaya uygun yaklaşım sergiler.

Sualtı ve yüksek irtifa gibi anormal şartlarda, solunum sisteminin adaptasyon mekanizmalarını ve bu şartlara bağlı olarak gelişen hastalıklar ile bunlara yönelik basit tedavi girişimlerini bilir.

3. Ekim. 2016. Pazartesi


09.00 – 09.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Münire Çakır

09.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

11.30 – 12.20 Serbest çalışma


13.30 – 14.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Serbest çalışma

4. Ekim. 2016. Salı
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (Pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Ahmet Bircan
13.30 – 14.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

16.30 – 17.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene (Pratik) Dr. Ahmet Bircan
5. Ekim. 2016. Çarşamba
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan
13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Solunum sistemi radyolojisi (Pratik) Dr. Ahmet Bircan

16.20 – 17.20 Serbest çalışma


6. Ekim. 2016. Perşembe
08.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan
13.30 –14.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden KOAH (Pratik) Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden KOAH (Pratik) Dr. Ahmet Akkaya

16.20 – 17.20 Serbest çalışma


7. Ekim. 2016. Cuma
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Rezan Demiralay
13.30 – 14.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 16.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Plevral sıvılı hastaya yaklaşım (Pratik) Dr. Rezan Demiralay

10. Ekim. 2016. Pazartesi


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Astım Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Solunum fonksiyon testleri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden astım (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden astım (Pratik) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu Dr. Münire Çakır

11. Ekim. 2016. Salı


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Akciğer kanserleri Dr. Önder Öztürk
13.30 – 14.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. E. Elif Özkan

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden akciğer kanseri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden akciğer kanseri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay

12. Ekim. 2016. Çarşamba


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Pulmoner embolizm Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Vaka üzerinden pulmoner embolizm (Pratik) Dr. Münire Çakır

14. 30 –15.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


13. Ekim. 2016. Perşembe


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Pnömoniler (I) Dr. Ahmet Bircan
13.30 –14.20 Pnömoniler (II) Dr. Ahmet Bircan

14.30 – 15.20 Vaka üzerinden pnömoni Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Vaka üzerinden pnömoni Dr. Ahmet Akkaya

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Ahmet Akkaya

14. Ekim. 2016. Cuma


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi (I) Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi (II) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Vaka üzerinde solunum yetmezliği (Pratik) Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Vaka üzerinde solunum yetmezliği (Pratik) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Ahmet Akkaya

17. Ekim. 2016. Pazartesi


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay
13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Ahmet Akkaya

15.30 – 16.20 Serbest çalışma

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

18. Ekim. 2016. Salı


08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır
13.30 – 14.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

14.30 – 15.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

19. Ekim. 2016. Çarşamba
08.30 – 09.00 Hasta hazırlığı (pratik)

09.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)11.10 – 12.00 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk
13.30 – 14.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri (Pratik) Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Klinik pratik (Oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 16.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

20. Ekim. 2016. Perşembe
8.30 – 9.00 Hasta hazırlığı (pratik)

9.00 – 11.00 Hasta viziti (İlgili öğretim üyesiyle)

11.10 – 12.00 Serbest çalışma
13.30 – 14.20 Vaka tartışması Dr. Ahmet Akkaya

14.30 – 15.20 Vaka tartışması Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Vaka tartışması Dr. Rezan Demiralay
21. Ekim. 2016. Cuma
09.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Doç. Dr. Önder Öztürk)

10.30 – 14.30 Sözlü sınav


Toplam 24 Saat Teorik, 40 saat pratik ders
- Öğrenciler 3 gruba ayrılacak:

1. hafta: 1. ve 2. grup serviste, 3. grup poliklinikte

2. hafta: 2. ve 3. grup serviste, 1. grup poliklinikte

3. hafta: 1. ve 3. grup serviste, 2. grup poliklinikte
-Poliklinikte olan öğrenciler;

-Sabah 09.00’da poliklinikte olacak ve asistan hekim eşliğinde hasta değerlendirecekler.


*Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

– Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

– PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

– Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

– BCG uygulaması

– Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim


-Staj boyunca her öğrencinin en az 1 kere bronkoskopi işlemine gözlemci olarak katılması zorunludur.

-Her hafta Salı günü 13:00’de Hasta Konseyi yapılmaktadır.

2016 – 2017 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(F GRUBU – 31. Ekim. 2016 – 18. Kasım. 2016)

DÖNEM V GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJININ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Göğüs hastalıklarını teşhis etmek üzere nasıl anamnez alınacağını bilir ve uygular. Göğsün fizik muayenesinde inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonda saptanacak normal bulgular ile patolojik olanları bilir ve ayırt eder. Aldığı anamnez ve saptadığı fizik muayene bulgularını sentezleyerek ayırıcı tanı yapabilir.

Göğüs hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılacak laboratuvar yöntemlerini ve radyolojik yöntemleri bilir. Akciğer grafisini tekniğine uygun olarak okumayı bilir. Solunum fonksiyon testlerinin endikasyonlarını sayar ve basit spirometrik testi yorumlamayı bilir. Bronkoskopinin göğüs hastalıklarında kullanım alanlarını bilir.

Pnömoni tanısını koyar, hastalığın ağırlığını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre uygun hastalara tedavi başlar, diğer hastaları uygun şekilde sevk eder.

Akciğer tüberkülozunun tanısını koyar, tanı koyduğunda hastalık ihbarını yapar ve takip ve tedavisi için hastayı Verem Savaş Dispanserine yönlendirir.

Astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastaların takibini yapar, hem akut alevlenme durumunda, hem de hastalık stabil olduğu dönemde tedavilerini hastalığın ağırlığına uygun şekilde düzenler.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə