D qadimgi XorazmningYüklə 5,14 Mb.
səhifə1/27
tarix10.05.2018
ölçüsü5,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Tarix

1. Markaziy Osiyoda mil. avv. VII-VI asrlarda mavjud bo‘lgan Ko‘zaliqir shahri qaysi davlatning markazlaridan biri bo‘lgan?D) Qadimgi Xorazmning

2. Quyidagilardan milodiy II asrda yashagan qadimgi yunon tarixchisini aniqlang.B) Arrian

3. Odamning ilk ajdodlari topilgan Olduvoy darasi qayerda joylashgan?C) Sharqiy Afrikada

4. Ilk paleolitning so‘ngi davrida qanday jarayon odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga undagan edi?A) Buyuk muzlashning boshlanishi

5. Quyidagilardan qaysi biri so‘ngi paleolitda sodir bo‘lgan?C) odamlarning urug‘ jamoalarga ajralib chiqishi

6. Quyidagi qaysi davrda O‘rta Osiyoda

o‘zlashtiruvchi xo‘jalikdan ishlab chiqaruvchi

xo‘jalikka o‘tilgan?C) neolit davrida

7. Qaysi davrdan boshlab odamlar kulolchilik

xumdonlaridan foydalanishga kirishganlar?C) eneolit davridan

8. Doro I saklar ustiga qachon yurish qilgan?

C) hukmronligining uchinchi yili

9. Makedoniyalik Aleksandr yurishlari davrida

mahalliy zodagonlar - Xoriyen va Oksiartning

qal’alari qayerda joylashgan edi?D) Hisor tog‘larida

10. Aleksandrga qarshi kurash olib borgan Spitamen

qayerda makedoniyaliklarga qarshi pistirma

qo‘ygan edi?A) Zarafshon daryosi bo‘yida

11. Xorazmda shaharsozlikning boshlanishi : : :A) mil. avv. VII asrga borib taqaladi

12. Mil. avv. VI-V asrlarda Xorazm quyidagi qaysi

davlat tarkibiga kirgan?

D) Ahamoniylar

13. Quyidagi qaysi shahardan Kushon davlatida

suyakdan yasalgan haykalchalar topilgan?

A) Pompeydan

14. Eng qadimgi yo‘llardan bo‘lgan ”La’l yo‘li”

qayerdan boshlangan edi?

D) Pomir tog‘laridan

15. Paziriq qo‘rg‘oni xarobalari qayerda joylashgan?A) Tog‘li Oltoyda

16. Quyidagi qaysi shaharni Xitoy tarixchilari Bityan

deb ataganlar?

C) Qang‘dezni

17. Buyuk ipak yo‘lining qaysi tarmog‘i Qang‘

hududlaridan o‘tgan?

A) shimoliy

18. Sho‘rabashat ko‘hna shahri xarobalari qayerda

joylashganligini aniqlang.

B) Farg‘onada

19. Dovon davlati barham topgan asrni aniqlang.D) milodiy II asrda

20. Quyidagi yodgorliklarning qaysi biridan xom

g‘ishtdan qurilgan zinapoyali ibodatxona

qoldiqlari topilgan?B) Oltintepadan

21. Hind sivilizatsiyasi vakillari asos solgan

Sho‘rto‘qay savdo manzilgohi qayerda

joylashgan?C) Amudaryoning chap qirg‘og‘ida

22. Quyidagilardan qoyatosh rasmlar

yodgorliklarining eng qadimgilari ketma-ketligi

to‘g‘ri berilgan javobni toping.A) Altamir, Lasko, Kapovaya

23. Odamni o‘rab turgan muhitda jonlar va

ruhlarning mavjudligiga e’tiqod fanda : : :

B) animizm nomini olgan.

24. Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida

joylashgan?

C) Zamonbobo

25. Bronza davriga oid quyidagi qaysi yodgorlikdan

yirik-yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa

doni topilgan?D) Sopollitepadan

26. Jarqo‘ton manzilgohi rejasida : : :A) shaharning ilk alomatlari ko‘zga

tashlanadi.

27. Kavkazdagi Maykop qo‘rg‘oni yodgorligi qanday topilmalari bilan mashhur bo‘lgan?B) temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

28. Oromiy yozuvi (alifbo)ni yaratgan oromiy qabilalari qaysi hududda yashagan?C) Dajla daryosi yuqori oqimida

29. Quyidagi yodgorliklardan qaysi birida aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona

qoldiqlari topilgan?

D) Qo‘yqirilganqal’a

30. O‘rta Osiyodagi eng qadimgi yozuvlardan biri . so‘g‘d yozuvi shakllangan davrni aniqlang.A) mil. avv. III-II asrlar

31. ”Bir kuni erta tongda : : : suv olish uchun daryo bo‘yiga boribdi. Zilol suvda u : : : elchilaridan birining siymosini ko‘rib qolibdi.” Bu yerda

kimlar haqida so‘z yuritilayapti?

B) Zardusht va Axuramazda

32. Mitra qanday ma’bud sanalgan?B) quyosh va yorug‘lik xudosi

33. Shiroq afsonasi haqida ma’lumot bergan tarixchini ko‘rsating?C) Poliyen

34. Kushon davriga oid Qoratepa yodgorligi joylashgan hududni aniqlang.C) Surxondaryo viloyatida

35. O‘rta Osiyodagi ilk ibodatxona qoldiqlari qaysi manzilgohdan topilgan?B) Jarqo‘ton

36. Qaysi davrga kelib O‘rta Osiyoning janubida sug‘orma dehqonchilik vujudga keldi.D) mil. avv. IV ming yillikda

37. O‘rta paleolit davri sanasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javob variantini aniqlang.B) 100-40 ming yilliklar

38. Marhumlar ko‘milgan eng qadimgi qabrlar va diniy e’tiqod kurtaklari qaysi davrda vujudga

kelgan?

A) o‘rta paleolit

39. Quyidagi qaysi manzilgohdan 1938-yilda 3 mingdan ziyod tosh qurollari va turli hayvonlarning suyak qoldiqlari topilgan?C) Teshiktosh

40. Turarjoylar qurilishi dastlab qaysi davr odamlarining muhim ixtirosi bo‘lgan?C) so‘nggi paleolit

41. Quyidagi manzilgohlardan qaysi birining uch qator mudofaa devori bo‘lib, devorning qalinligi ikki metrga boradi?D) Sopollitepa

42. Pompey Trogning ma’lumotiga ko‘ra qadimiylikda misrliklar bilan bahslasha oladigan xalqni aniqlang.A) baqtriyaliklar

43. Buyuk muzlik davri qachon boshlangan?A) ilk paleolitning so‘nggi davrida

44. Dastlabki diniy e’tiqod bilan bog‘liq bo‘lgan manzilgohni aniqlang.C) Teshiktosh

45. Eng qadimgi tasviriy san’atning rivojlanishi uchun asos bo‘lib xizmat qilgan omilni aniqlang.B) odamning dunyoni tushunishga intilishi

46. Buyuk muzlik davri qachon o‘z poyoniga yetdi?A) mezolit davri boshlanishi bilan

47. Qaysi davrdan O‘rta Osiyoda sopol idishlar sirti

turli naqshlar bilan bezatila boshlangan?

B) eneolit

48. O‘lkamiz hududidagi qadimiy manzilgohlarning

qaysi biri nisbatan keyinroq paydo bo‘lgan?

D) Qiziltepa

49. Diniy e’tiqodlar kurtaklari va marhumlar

ko‘milgan eng qadimgi qabrlar insoniyat

tarixining qaysi davrida vujudga kelgan?B) o‘rta paleolitda

50. Toshkent viloyatining Ohangaron daryosi

vodiysidan topilgan qadimgi aholi manzilgohini

aniqlang.C) Ko‘lbuloq

51. Insonlar tomonidan munchoqlar, tumorlar va

uzuklar qaysi tarixiy davrdan boshlab yasala

boshlangan?C) so‘nggi paleolitt

52. Doro I ning Suzadagi saroy qurilishi haqidagi

bitigini eslang, unda sakkizinchi guruh deb qaysi

xalqlar tilga olingan?A) so‘g‘diylarr

53. Quyidagilardan qaysi biri ilk paleolit davri

odamiga mansub emas?

B) neandertal

54. Sopollitepa manzilgohiga : : : darvozadan

kirilgan.

C) bitta

55. O‘rta Osiyoda qo‘l tegirmoni (yorg‘uchoq),

charxpalak qaysi davrda ixtiro qilingan?

D) bronza

56. Zardushtiylik dinida yer yuzidagi eng qo‘rqinchli

yovuzlik nima bo‘lgan?

D) o‘lim

57. Quyidagi qaysi manzilgohdan 20 dan ko‘proq

sopol haykallar topilgan?

A) Tuproqqal’adan

58. Yunon-makedoniyaliklar armiyasi qaysi davrdan

boshlab baqtriyalik va so‘g‘dlik yoshlar hisobiga

to‘ldirila boshladi?B) mil. avv. IV asr so‘ngi choragidan

59. Salavkiylar davlatidagi yirik shaharlar va

madaniy markazlarni belgilang.

A) Baqtra, Maroqand, Termiz

60. Mezolit davrining oxirida Old Osiyoda : : :B) ibtidoiy omochli-ziroatchilik va ibtidoiy

chorvachilik vujudga keldi

61. Neolit davrida hunarmandchilik rivojiga zamin

yaratgan omilni aniqlang.

D) o‘troq turmush tarziga o‘tilishi

62. Mil.avv. 545-540-yillar oralig‘ida Kir II bosib

olgan hududlarni aniqlang.

B) Parfiya, Marg‘iyona va Baqtriya

63. Kushon davri me’morchiligida asosiy e’tibor

nimaga qaratilgan edi?

C) saroylar va ibodatxonalar qurilishiga

64. Qang‘uy davlatiga qachon va kimlar asos solgan?B) mil. avv. III asrda, saklar

65. Xitoy tarixchilarining guvohlik berishicha: ”Xan

sulolasi zamonida Shi mulklari : : :

C) dovon davlatining shimoliy tumanlarini

tashkil etardi

66. Eng qadimgi odamlar rivoji xronologik jihatdan

to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

D) avstralopitek, zinjantrop, pitekantrop,

sinantrop, neandertal, kromanyon

67. Mil. avv. VI asrda shimoli-g‘arbiy Hindistonning

bir qismi Ahamoniylar davlati tarkibiga kirgan

vaqtda O‘rta Osiyoda : : :A) ko‘chmanchi saklar harbiy qabila

ittifoqi tashkil topdi

68. Salavka : : : davlat hukmdori bo‘ldi.C) uzoq davom etgan o‘zaro urushlardan

keyin

69. Qang‘ (Qang‘uy) davlati dastlab tashkil topgan

paytida uning chegaralari hozirgi qaysi

hududlarni egallagan?D) Toshkent vohasi, Chimkent viloyati va

Sirdaryo bo‘yi hududlarini

70. O‘zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar

joylashgan o‘rni noto‘g‘ri berilgan javobni

aniqlang.D) Yerqo‘rg‘on Farg‘ona viloyatida

71. Qadimgi odamlar ancha takomillashgan kesuvchi,

arralovchi va parmalovchi mehnat qurollarini

qachon yasaydigan bo‘lishgan?C) taxminan 25-30 ming yil muqaddam

72. Insoniyatning ijtimoiy taraqqiyoti bosqichlari

to‘g‘ri ko‘rsatilgan javob variantini aniqlang.

1) urug‘ jamoasi; 2) urug‘; 3) qabilalar ittifoqi;

4) hududiy qo‘shnichilik jamoasi; 5) qabila;

6) davlat.B) 2, 1, 4, 5, 3, 6

73. Zardushtiylik ta’limotiga ko‘ra borliq va bizni

qurshab olgan hamma narsa qanday ikki

ibtidodan yaralgan?C) ezgulik va yovuzlik

74. Zardushtiylik dinidagi xudolardan qaysi birining

homiyligiga farovonlik va mol-davlat

bag‘ishlovchilik ham kiradi?

D) Mitra

75. Mitra qanday ma’bud sanalgan?B) dehqonlar va chorvadorlarning hosil,

farovonlik va mol-davlat bag‘ishlovchi

homiysi

76. Yunonistonda Zardusht ismining ”Zorastr”

shaklida talaffuz qilinishiga asosiy sabab nima?

A) bu yerda uni birinchi galda donishmand

yulduzshunos sifatida bilishar edi

77. Zardushtiylik tarqala boshlagan kezlarda diniy

marosimlar qayerlarda o‘tkazilgan?

D) ochiq osmon ostida, gulxan qarshisida

yoki uydagi o‘choq olovi yonida

78. Zardushtiylikda umrning tub ma’nosi nimadan

iborat?

D) ezgu amal, ezgu so‘z va ezgu fikr

79. Zardushtiylikda yovuzlik bilan kurashda

ezgulikka yordam berishda asosan qanday

amallarni bajarish lozimligi ko‘rsatilgan?C) yolg‘on so‘zlamaslik, aldamaslik,

va’daga vafo qilish, faqat ezgu ishlarni

amalga oshirish

80. Surxko‘tal yodgorligidan topilgan yozuv : : : .C) yunon alifbosidagi kushon bitigi edi

81. O‘rta Osiyodagi mil. av. V-IV asrlarga oid

bo‘lgan manzilgohni aniqlang.

B) Oybo‘yirqal’a

82. O‘rta Osiyo bo‘yicha eng qadimgi yozuvlar

topilgan manzilgohlarni aniqlang.

D) Oybo‘yirqal’a, Qo‘yqirilganqal’a

83. Miloddan avvalgi I asr va milodning dastlabki

asrlarida Xorazmda : : : .

A) kumush va mis tangalar zarb qilingan

edi

84. Makedoniyalik Aleksandr yurishlarida

qatnashgan tarixchini aniqlang.

B) Aristobul

85. Bundan 4-5 ming yil ilgari O‘rta Osiyo aholisi : : :A) Hindiston, Eron va Old Osiyo o‘lkalari

bilan madaniy munosabatda bo‘lgan.

86. Quyidagi manzilgohlarning hududiy jihatdan

joylashuvi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

a) Zamonbobo b) Uzunqir c) Qiziltepa

d) Ko‘zaliqir

1) Qashqadaryoda 2) Surxondaryoda

3) Xorazmda 4) Buxoroda

B) 2-c; 3-d; 4-a; 1-b

87. O‘zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar nomi

to‘g‘ri keltirilgan javob variantini aniqlang.

A) Qiziltepa, Yerqo‘rg‘on, Uzunqir

88. Quyidagi tarixiy voqealarning qaysi biri milodiy

III asrga oid?

C) To‘xtovsiz urushlar natijasida Kushon

davlati parchalanib ketdi

89. Buyuk ipak yo‘lining ”kumush yo‘l” tarmog‘i

qaysi hududlar orqali o‘tgan edi?

D) O‘rta Osiyo, Xazar hoqonligi, Bulg‘or

davlati, Kiyev Rusi

90. Xammurapi qonunlarida jinoyatchiga nisbatan

qo‘llanilgan jazo turi to‘g‘ri ko‘rsatilgan variantni

aniqlang.

1) shifokorning o‘ng qo‘li kesib tashlangan;

2) arxitektor qatl etilgan;

3) qarzdor 5 yil muddatda qullik majburiyatini

o‘tagan;

4) ayblanuvchi jabrlanuvchiga jarima to‘lagan;

5) qulfbuzarga o‘lim jazosi qo‘llanilgan.

B) 2,5 C) 3,4 D) 1,4,5

91. So‘nggi paleolit davri odamlarining muhim

ixtirosini aniqlang.

1) turarjoy qurilishi, sun’iy olov;

2) ancha takomillashgan kesuvchi, mehnat

qurollari;

3) o‘q-yoy, hayvonlarni qo‘lga o‘rgatish;

4) kulolchilik, parmalovchi mehnat qurollari;

5) munchoq, tumorlar va uzuklar yasash.

B) 1, 2, 5

92. Eneolit davridan boshlab O‘rta Osiyoda : : :

1) sug‘orma dehqonchilik vujudga keldi;

2) xom g‘ishtdan keng foydalana boshlandi;

3) kulolchilik charxi va g‘ildirak kashf etildi;

4) Jarqo‘ton manzilgohi yuksak taraqqiyotga

erishdi;

5) kulolchilik xumdonlaridan keng foydalana

boshlandi;

6) sopol idishlar sirti naqshlar bilan

bezatiladigan bo‘ldi.

C) 1,2,5,6

92. Quyidagi manzilgoh va ular joylashgan hudud to‘g‘ri ko‘rsatilgan variantni aniqlang.

1) Iyerixon; 2) Sarazm; 3) Namozgoh;

4) Zamonbobo; 5) Jarqo‘ton.

a) Surxondaryo; b) Buxoro; c) Turkmaniston;

d) Tojikiston; e) Falastin.A) 1-e; 2-d; 3-c; 4-b; 5-a

93. O‘zbekiston tarixi bo‘yicha eng qadimgi yozma

manbalar ketma-ketligi to‘g‘ri keltirilgan javobni

aniqlang.C) ”Avesto”, Behustun yozuvlari,

Gerodotning ”Tarix” asari, Yunon-rim

manbalari

94. Mil.avv. III-II ming yilliklarda : : :A) O‘zbekistonning qadimgi aholisi bilan

Qadimgi Sharq elatlari o‘rtasida keng

madaniy aloqalar boshlangan.

95. Milodiy I-IV asrlardan boshlab Zarafshon va

Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat

qanday jarayon bilan bog‘liq edi?B) so‘g‘diylarning yangi yerlarni

o‘zlashtirish faoliyati va so‘g‘d

savdogarlarining harakatlari

96. Qanday jarayon insonning fikrlash qobiliyati va

tafakkurini asta-sekin o‘zgartirib bordi?

D) mehnat faoliyati, tevarak-olam

haqidagi to‘plangan bilimlar

97. Ma’lumki, Farg‘ona vodiysidan mil.avv. II ming

yillik boshlariga oid metall buyumlari xazinasi

topilgan bo‘lib, undagi bronza to‘g‘nog‘ichlarga

o‘xshash to‘g‘nog‘ichlar Sharqdagi qaysi

hududdan topilgan?D) Eronning qadimgi manzilgohlaridan

98. Quyida keltirilgan Xorazm shaharlari va ularning

qaysi davrga oid ekanligi to‘g‘ri berilgan qatorni

toping.


1) Tuproqqal’a; 2) Qal’aliqir; 3) Ko‘zaliqir;

4) Jonbosqal’a va Qo‘yqirilganqal’a.

a) mil.avv. VII asr; b) mil.avv. V-IV asrlar;

c) mil.avv. III-II asrlar; d) milodiy II-III asrlar.D) 1- d; 2 - b; 3 - a; 4 - c

99. O‘rta Osiyoda buddaviylik dinining keng

tarqalishida tayanch vazifasini bajargan

yodgorliklarni aniqlang.

1) Eski Termiz; 2) Ayritom; 3) Yerqo‘rg‘on;

4) Dalvarzintepa; 5) Qo‘yqirilganqal’aA) 1, 2, 4

100. Qoraxoniylar davlatida ”takin” kim bo‘lgan?D) ”viloyat noibi”

101. ”Iskandari Soniy” atamasi nimani anglatadi?B) ”Ikkinchi Iskandar”

102. Amir Temurning 1395-yilda To‘xtamish ustidan

qozongan g‘alabasi nimaga xizmat qilgan?

C) rus knyazliklarining birlashishiga

103. Amir Temur davlatida ijroiya hokimiyatini kim

amalga oshirgan?

B) devonbegi

104. X asr oxirida somoniylar davlatining

zaiflashishiga nima sabab bo‘lgan?

A) mahalliy hukmdor va yirik

mulkdorlarning markaziy hokimiyatga

qarshi kurashi

105. VIII asrning birinchi choragida qaysi Xuroson

noibiga so‘g‘dliklar qo‘zg‘olonini bostirish va

ularni islomga qaytarish vazifasi yuklatilgan?D) Said Xoroshiyga

106. Xuroson noibi bo‘lgan Nasr ibn Sayyor

mamlakatda o‘z mavqeini mustahkamlash

uchun : : :A) moliya islohoti o‘tkazdi.

107. 575-576-yillarda turkiy xalqlar qaysi

hududlardagi bepoyon yerlarni egallaganlar?

B) Shimoliy Kavkazdagi

108. Eftaliylar davrida qaysi davlat hukumdorlari o‘z

saroylarini O‘rta Osiyodan keltirilgan rangli

shishalar bilan bezatganlar?A) Xitoy imperatorlari

109. Turkiylar 563-yilda Eftaliylar davlati yerlariga

bostirib kirganlarida kimlarning Balxga hujumi

ko‘magidan foydalanganlar?B) Eron askarlarining

110. Quyidagi qaysi davlat qo‘shinlarida tumanboshi

”shad” deb yuritilgan?

C) Turk xoqonligida

111. Turk xoqonligi davridagi ”Qam-shomon” qanday

din bo‘lgan?

A) Ko‘k tangriga sig‘inuvchi yakkaxudolik

Dini

112. 673-yilda qaysi xalifaning farmoni bilan

Ubaydulloh ibn Ziyod Amudaryoni kechib o‘tib

Buxoro muzofotiga bostirib kirgan?

D) Muoviya I

113. Ma’lumki, 720-yilda So‘g‘dda arablarga qarshi

G‘urak va Devashtich boshchiligidagi qo‘zg‘olon

ko‘tarilgan edi. Bu qo‘zg‘olonda sug‘diylarga

yordam bergan turklar qayerdan kelgan edilar?

B) Yettisuvdan

114. VIII asrning 40-yillarida Muhammad (s.a.v.)

payg‘ambarning amakisi Abbosning nabirasi

Muhammad ibn Ali toj-taxt uchun kurash

boshlagan davrda ummaviylarga qanday ayb

qo‘ygan?


C) ummaviylar Muhammad (s.a.v.)

avlodini qirib tashlashda ayblandilar

115. Qaysi xalifa hukmronligi davrida ummaviylarga

qarshi norozilik nihoyatda kuchaygan?

D) Marvon II davrida

116. VIII asr o‘rtalarida Abu Muslim ummaviylarga

qarshi qo‘zg‘olonga da’vat etish maqsadida

qayerda qullar uchun maxsus joy tashkil

qildirgan?

B) Qatvon cho‘lida

117. Qadimda Oltoyning g‘arbida yashagan qarluqlar

keyin qayerda yashaganlar?

A) Irtish daryosining o‘rta oqimida

118. Qaysi xalifa Amr ibn Laysga Xuroson va

Movarounnahr ustidan hukmronlik qilish

huquqini beruvchi farmon chiqargan?D) Xalifa Mu’tazid

119. Somoniylar davlatida qaysi devon bosh

boshqaruv markazi hisoblangan?

A) vazir devoni

120. Somoniylar davlatida yaxshi va uzoq xizmat

qilgan sarbozlar qanday lavozimga ko‘tarilgan?

B) hojib)

121. Somoniylar davrida qaysi yo‘l orqali Janubiy

Sibir va Mo‘g‘ulistonga Movarounnahrdan turli

mahsulotlar olib borilgan?C) Shimoliy yo‘l orqali

122. Somoniy hukmdori Nuh ibn Nasrga qarshi isyon

ko‘targan shaxsni aniqlang.

A) Abu Ali Chag‘oniy

123. Chigil va yag‘mo qabilalari qachon yagona

ittifoqqa birlashganlar?

B) X asr o‘rtalarida

124. XII asrda qayerda donishmandlar uchun maxsus

”Faqihlar madrasasi” qurilgan?A) Buxoroda

125. Ma’lumki, Xo‘jand shahri hokimi Temur Malik

mo‘g‘ullarga qarshi mardonavor kurash olib

edi. U Jo‘jixonga qarshi kurashib qaysi

shaharni qaytarib olishga muvaffaq bo‘lgan?

A) Yangikent shahrini

126. Jaloliddin Manguberdi mo‘g‘ullarga qarshi

kurashib, G‘aznaga yetib olgunga qadar : : :B) Niso, Qandahor shaharlari yonida

mo‘g‘ul qo‘shinlariga qaqshatqich

zarbalar berdi

127. IV asr o‘rtalarida O‘rta Osiyoga Yettisuv va

Sharqiy Turkiston hududlaridan bostirib kelgan

qabilalarni aniqlang.A) xioniylar

128. Ilk o‘rta asrlarda O‘rta Osiyo hududida tashkil

topgan davlatlarning qaysi biri Xitoyga o‘z

elchilarini yuborgan?D) Eftaliylar

129. Turk xoqonligida kimlar ”Yabg‘u” unvoniga ega

bo‘lish huquqini qo‘lga kirita olgan?

C) xoqonning qarindoshlari

130. 585-586-yillarda Buxoroda yuz bergan

qo‘zg‘olonga boshchilik qilgan Abruy aholining

qaysi qatlamiga mansub bo‘lgan?

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə