Daha güclü, daha etibarlı bir bp qururuqYüklə 0,93 Mb.

səhifə8/33
tarix07.04.2018
ölçüsü0,93 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33

13

2012-ci ilin sonunda BTC

• Ötürmə qabiliyyəti: gündə 1,2 milyon barel

• Orta ötürmə gücü: gündə təxminən 673,3 

min barel

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri 

Uzunluğu 1 768 km olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 

boru kəməri AÇG-dən hasil edilən nefti və ŞD-dən 

hasil edilən kondensatı Azərbaycan, Gürcüstan və 

Türkiyə ərazisindən nəql edir. Boru kəməri Xəzər 

dənizi sahilindəki Səngəçal terminalını Türkiyənin 

Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan dəniz terminalı ilə 

birləşdirir. Türkmənistandan gələn bir miqdar xam 

neft də bu xətlə nəql edilir.

2006-cı il iyunun 4-dən 2012-ci ilin sonuna qədər 

Ceyhanda 2 061 tanker yuklənib və boru kəməri 

ilə 1,588 milyard barelə yaxın (213 milyon ton) xam 

neft daşınıb. 2012-ci ildə BTC ilə 245,8 milyon barel 

(32,8 milyon ton) xam neft daşınaraq Ceyhanda 

320 tankerə yükləndi. 

BTC xəttinə il ərzində xərclənmiş əsaslı 

məsrəflər 64 milyon dollar oldu. 2013-cü il üçün 

planlaşdırılmış əsaslı xərclər təxminən 97 milyon 

dollardır.Türkm nistan

X z r d nizi

Rusiya

Qara d niz

Gürcüstan

Az rbaycan

Türkiy

Suriya

Aralıq 

d nizi

İraq

İran

Az ri-Çıraq-D rinsulu Gün şli

neft hasilatı v işl nm si

Şahd niz qaz

hasilatı v işl nm si

Ş f q-Asiman

geoloji-k şfiyyat

C nubi Qafqaz

Boru K m ri

S ng çal


terminalı

Bakı


Q rb İxrac

Boru K m ri

Bakı-Tbilisi-Ceyhan

boru k m ri

Supsa

rzurum


Ceyhan

Tbilisi


Neft k m rl ri

Qaz k m rl ri

m liyyatçısı “BOTAŞ”

olan boru k m riBP-nin Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə regionunda maraqları

a

 

Azərbaycanda BTC/CQBK boru kəmərləri 13 rayonun ərazisindən keçir: Qaradağ, Abşeron, Hacıqabul,  Ağsu, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Goranboy, Samux, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa.

2012-ci ilin sonunda CQBK

• Ötürmə qabiliyyəti: gündə 19,8 milyon 

kubmetr


• Orta ötürmə gücü: gündə təxminən 11,1 

milyon kubmetr

Cənubi Qafqaz Boru Kəməri

Uzunluğu 691 km olan Cənubi Qafqaz Boru 

Kəməri (CQBK) 2006-cı ilin sonlarından istismar 

olunur. Kəmər texnoloji emaldan keçirilmiş qazı 

Səngəçal terminalından Gürcüstan - Türkiyə 

sərhədinə çatdırır. Kəmərin texniki operatoru kimi 

BP qurğuların tikintisinə və istismarına cavabdehdir. 

CQBK-nin inzibati idarəetmə və biznesin inkişafı 

üzrə məsul operatoru isə “Statoil” şirkətidir.

2012-ci ildə CQBK-nin orta otürmə gücü gündə 

təxminən 11,1 milyon kubmetr (393 milyon 

kubfutdan artıq) qaz və ya gündə təxminən 68 000 

barel neft ekvivalenti olub. 

İl ərzində əsaslı xərclərin ümumi məbləği 11 

milyon dollardır. 2013-cü il üçün CQBK-nin əsaslı 

xərclərinin 13 milyon dollardan artıq olması 

planlaşdırılır.

Texniklər nasos stansiyasında mütəmadi ərsin 

buraxma əməliyyatını yerinə yetirirlər.

BP-nin Azərbaycanda fəaliyyəti 

BP Azərbaycanda. Davamlı inkişaf haqqında hesabat 201214

BP AGT layihələri üçün məsul olan hüquqi şəxslər

Layihə

Operator

BP səhmlərini saxlayan hüquqi şəxs

AÇG


Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti  

“Azerbaijan International Operating Company”

BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited  

“BP Exploration (Caspian Sea) Limited”

BTC

Ze Bakı-Tbilisi-Ceyhan Payplayn Kompani “The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company”

BP Payplaynz (BTC) Limited 

“BP Pipelines (BTC) Limited”

Şahdəniz


BP Eksploreyşn (Şahdəniz) Limited 

“BP Exploration (Shah Deniz) Limited”

BP Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited  

“BP Exploration (Azerbaijan) Limited”

CQBK

Sauf Kokazus Payplayn Kompani Limited “South Caucasus Pipeline Company Limited”

BP Payplaynz (SCP) Limited 

“BP Pipelines (SCP) Limited”

Şəfəq-Asiman

(təyin edilməlidir)

BP Şəfəq-Asiman Limited 

“BP Shafag-Asiman Limited”

Qərb İxrac Boru Kəməri  

Uzunluğu 829 km olan bu boru kəməri nefti 

Xəzər hövzəsindən Səngəçal terminalı vasitəsilə 

Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Supsa 

terminalına nəql edir. 1997-ci ildən sonra BP və 

onun tərəfdaşları Qərb İxrac Boru Kəmərini (QİBK) 

əsaslı şəkildə təmir edib. 2012-ci ildə Səngəçal 

terminalından QİBK vasitəsilə təxminən 29,1 

milyon barel neft nəql edilib.  

Geoloji kəşfiyyat işləri

2011-ci il may ayının 6-da Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi Xəzər dənizinin 

Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman perspektiv 

strukturunun birgə geoloji kəşfiyyatı və işlənməsi 

haqqında BP ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti (ARDNŞ) arasında imzalanmış yeni 

hasilatın pay bölgüsü sazişini (HPBS) ratifikasiya 

etdi. 

Bu blok Bakıdan təqribən 125 km (78 mil) cənub-şərqdə yerləşir. Təxminən 1 100 kvadrat kilometr 

ərazini əhatə edən bu dəniz blokunda indiyədək 

heç bir geoloji kəşfiyyat işi aparılmayıb. Blok 

dənizin dərinsulu hissəsində suyun dərinliyinin 

təxminən 650-800 metr olduğu ərazidə yerləşir və 

kollektorun dərinliyi təxminən 7 000 metrdir.

2012-ci il yanvarın 4-də “Gilavar” seysmik tədqiqat 

gəmisi Şəfəq-Asiman strukturunda üçölçülü 

seysmik məlumatların əldə olunması proqramını 

tamamladı. 2011-ci ilin noyabrında başlamış bu 

seysmik tədqiqat ərazidə ilk tədqiqat idi və Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorundakı Şəfəq-Asiman 

perspektiv strukturunun birgə geoloji kəşfiyyatı və 

işlənməsi haqqında BP ilə ARDNŞ arasında 2011-ci 

1

P

23

evron


4 tatoyl

5 TPAO


6 Total

7 ni


8 TOÇU

9 NPEKS


10. KonokoFilip

11

NGCc

30,10


25,00

8,90


8,71

6,53


5,00

5,00


3,40

2,50


2,50

2,36


1

P

23

evron


4 NPEKS

5 tatoyl


6

ksonMobil

7 TPAO

8 TOÇU


9

NGC


b

35,7828


11,6461

11,2729


10,9644

8,5633


8,0006

6,7500


4,2986

2,7213


1

9

87

6

54

3

21

P

2 tatoyl3

4 LUKOYL


5 Total

6 NİKO


7 TPAO

25,5


25,5

10,0


10,0

10,0


10,0

9,0


1

7

43

2

65

1

21

P

250

50

Ş f q-Asiman1

11

109

8

7 65

4

32

Yuxarıda qeyd edilmiş layihələrdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti öz filialları tərəfindən təmsil olunur: AÇG – 

AzAÇG; Şahdəniz – AzŞahdəniz; CQBK – AzCQBK, BTC – 

AzBTC.“Hess (ACG) Limited” 7 sentyabr 2012-ci ildə AÇG-dəki payını “ONGC Videsh Limited” şirkətinə satdı.

“Hess (BTC) Limited” 7 sentyabr 2012-ci ildə BTC-dəki payını “ONGC BTC Limited” şirkətinə satdı.

ildə imzalanmış HPBS-də müəyyən edilmiş geoloji 

kəşfiyyat planlarına uyğun aparıldı. 

2012-ci ilin qalan müddətində və 2013-cü ildə 

məlumatlar emal edilir və göründüyünə görə, bu, 

Azərbaycan sularında indiyədək aparılmış ən böyük 

üçölçülü tədqiqatdır. Bütün məlumatların şərh 

edilməsi üçün təxminən 18 ay, mümkün ilk geoloji 

kəşfiyyat quyusunun planlaşdırılması üçünsə daha 

bir il vaxt tələb olunur.

Kompleks Təchizat və Ticarət 

Dünyada ən böyük enerji satıcılarından biri olan 

BP qrupuna aid Londondakı Kompleks Təchizat 

və Ticarət qrupu BP AGT-nin payına düşən 

xam nefti bazara çıxarır. Bu qurum BP qrupuna 

səmərəli ticarət, optimallaşdırma və risklərin 

qiymətləndirilməsi xidmətləri göstərir.  

BP-nin istehsal etdiyi sürtgü yağları 

Azərbaycanda

BP-nin Azərbaycandakı bütün layihələri üçün BP 

və “Castrol” markalı sürtgü yağlarını “Petrochem” 

qrupu təchiz edir. 2012-ci ildə BP və onun 

Azərbaycandakı podratçılarına təxminən 2,5 

milyon litr sürtgü yağı çatdırılmışdır. Azərbaycanda 

işləyən və neft-qaz hasilatı xidməti göstərən əksər 

podratçılar da “BP Castrol” sürtgü yağları ilə təchiz 

edilirlər.

BP-nin Azərbaycanda fəaliyyəti 

BP Azərbaycanda. Davamlı inkişaf haqqında hesabat 2012

Azərbaycanda BP-nin əməliyyatçısı olduğu 

layihələrdə tərəfdaşların iştirak payı

a

 (%)

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə