Danmarks MiljøundersøgelserYüklə 11,07 Kb.
tarix31.10.2018
ölçüsü11,07 Kb.
növüReferat

Danmarks Miljøundersøgelser

Afdeling for Ferskvandsøkologi

28-09-2006

JBOReferat af møde i styringsgruppen for ferskvand den 27. september 2006, Vejle
Mødedeltagere:

Tenna Jespersen (TJ), Roskilde Amt

Peter Bundgaard (PB), Ringkøbing Amt

Susanne Simonsen (SS), Københavns Kommune

Jørgen Bidstrup (JBI), Nordjyllands Amt

Karin Dahlgren (KD), MST

Jens Bøgestrand (JBO), DMU

Kurt Nielsen (KNI), DMU

Torben Lauridsen (TL), DMU

Afbud fra:

Keld Rasmussen (KR), Vejle Amt

Ivan B. Karottki (IBK), SNS


 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden omfatter kun revisionen af NOVANA, herunder muligheden for insourcing.


 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde er godkendt og sendt ud til amterne. Ikke behandlet på mødet.


 1. Status for styringsgruppen

Statusnotat er godkendt og blev ikke behandlet på mødet. 1. Meddelelser

Der blev ikke udvekslet meddelelser på mødet.


 1. Revision af NOVANA

Processens forløb gennem styringsgruppen

Der skal foreligge en tilbagemelding til Revisionsgruppen 1. november og en revideret programbeskrivelse med lister over stationer, frekvenser og parametre 7. december.

Styringsgruppens møde i dag tager en overordnet drøftelse af prioriteringerne, på næste møde 12. oktober vil der blive en drøftelse af konsekvenserne af de forskellige muligheder, både i forhold til direktiver og andre behov, og i forhold til den samlede økonomi. Herefter udarbejdes en samlet løsning. Stationerne vil blive udvalgt i dialog mellem FDC og de enkelte amter. Takket være kommunalreformen skal der ikke tages særlige hensyn i forhold til fordelingen af aktiviteter mellem amterne.

Drøftelse af reduktionsmulighederne

Amtsrepræsentanterne har indsamlet bemærkninger fra mange amter til reduktionsforslagene. Disse vil blive videresendt til FDC for at kunne indgå i de faglige overvejelser. Amterne har generelt fokuseret meget på de akutte behov for viden til vandplanerne.

For sø var der især forslag og bemærkninger om at:


 • reducere planktonundersøgelserne

 • undersøgelser af fugle og bundfauna kan stoppes

 • undersøgelser af padder bør kun foregå i artsprogrammet og kun med én metode

 • ekstensiv-1 søerne er den vigtigste kategori i forbindelse med vandplanerne

 • flyt et antal intensiv søer til ekstensiv-1

 • reducer antallet af ekstensiv-2 og -3. De er som regel under 5 ha og dermed ikke interessante for vandplanerne

 • overvej at lave nogle undersøgelser kun hvert andet/tredje år

For vandløb var der især forslag og bemærkninger om at:

 • ekstensivere de intensive økologiske stationer til kun at undersøge dem hvert andet år

 • undersøgelser af vegetationen på de vandløbsnære arealer kan stoppes

 • rumlig fordeling af vandløbsplanter kan stoppes

 • profilopmålinger i vandløb og ådal kan stoppes

 • faunaundersøgelserne kan forsimples, kun DVFI, svære grupper droppes

 • der kommer til at mangle stoftransportstationer til opgørelsen af belastningen af visse fjorde, overvej i stedet for reduktion i antal stationer at reducere frekvensen (kun hvert andet/tredje år) eller antallet af parametre (kun total P og total N), eller modelberegne vandmængderne.

Nogle af forslagene blev kort drøftet, en mere substantiel diskussion vil komme på næste møde. Fagdatacentret sender en forespørgsel til alle amter om en oversigt over deres regionalt drevne stoftransportstationer (stationsnavn/vandløb, fjordområde som den leder ud til, længden på tidsserie).

Insourcing (dansk: hjemtagning af opgaver)

Styringsgruppen fandt det svært at tage stilling til det udleverede notat. Der er nævnt en række udmærkede muligheder for at hjemtage opgaver, men det er ikke muligt at anbefale noget frem for noget andet på det foreliggende grundlag. Valget vil i sidste ende skulle foretages i det enkelte miljøcenter under helt konkrete forudsætninger. Styringsgruppen besluttede at svare på dette. FDC laver udkast til svar.DEVANO

Styringsgruppen fik udleveret et udkast til bestilling på DEVANO. Der skal foreligge en programbeskrivelse med specifikke stationer 1. februar 2007. Der var bemærkninger angående: • størrelsesgrænse for vandløb (2 m) udelukker for mange

 • lige mange søer/vandløb i hvert vanddistrikt?

 • hvor mange/hvilke vanddistrikter taler vi om?

FDC afklarer disse spørgsmål med FORS, som derefter kan udsende den endelige bestilling.


 1. Næste møde

Beslutning: Næste møde afholdes 12. oktober.


 1. Eventuelt

Intet under eventuelt


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə