Davraniş psikolojiSİYüklə 175,29 Kb.
səhifə1/3
tarix17.09.2017
ölçüsü175,29 Kb.
#314
  1   2   3

DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

 1. Bedensel faktörler

 2. Refleksif faktörler

 3. Genetik faktörler

 4. Kültürel faktörler


Aşağıdaki hangisi davranışın özelliklerindendir?

 1. Düşünmek

 2. Gözlemlenebilir olması

 3. Hissetmek

 4. Tasarlamak


Müşterisiyle tartışan bir şoförün yardımcısını azarlaması aşağıdaki davranışlardan hangisine örnektir?

 1. Yüceltme

 2. Ödünleme

 3. Yön değiştirme

 4. Bastırma


Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

 1. Motivasyon

 2. Refleks

 3. Algıda seçicilik

 4. İletişim


Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?

 1. Empati

 2. Etkin dinleme

 3. Statü sağlama

 4. İletişim


Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 1. Motivasyon

 2. Oto-kontrol

 3. Sinirlere hâkimiyet

 4. Sakin davranmak


Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 1. Dinlememek

 2. Önyargı ve ayrımcılık

 3. Başkalarına saygı göstermek

 4. Hoşgörüsüzlük


Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 1. Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri

 2. Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar

 3. Duygular ve düşünceler

 4. Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi


Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 1. Aile faktörü kişiliği etkilemez.

 2. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.

 3. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.

 4. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 1. Stres

 2. Depresyon

 3. Otomasyon

 4. Öfke


Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

 1. Öfke

 2. İşitme

 3. Yaş

 4. Bedensel Sakatlık


Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 1. Motivasyon

 2. Rotasyon

 3. Stres

 4. Depresyon


Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 1. Öfke

 2. Saygı

 3. Dikkat

 4. Empati


STRES NEDİR?
Bedenin ruhsal ve fizyolojik olarak dengesinin bozulmasıdır. Dışarıdan ve içeriden gelen aşırı ya da yetersiz uyarıcıların bedeni ve zihni etkileyerek dengenin bozulması durumudur. Dengenin bozulması karşısında insanın gösterdiği tepkidir. Stres tepkisi, insanda zihinsel, duygusal, fizyolojik ve davranışsal bazı değişiklikler başlatır.
Stres yaratan nedenler şunlardır:
1. Çevresel nedenler: hava kirliliği, aşırı sıcak hava, gürültü gibi. Bunlara biz dışsal faktörler de diyebiliriz.
2. Psikolojik nedenler: olumsuz düşünce biçimi, olaylara verilen anlam, acımasız olma, mükemmeliyetçi olma, saldırgan olma gibi. Bunlar bireyin kendisinden kaynaklanmaktadır. Bunlara biz içsel faktörler de diyebiliriz.

Stres çeşitleri şunlardır:
1. İyi stres:
Bireyin verimliliğini en üst seviyede tutan, bireyi sağlıklı, mutlu kılan strestir. Örneğin; uzun süre beklenen iş görüşmesinin gerçekleşmesi, evlenme, piyangodan para çıkması, yükü ya da yolcuyu sağlıklı bir şekilde istenilen noktaya ulaştırma sonucunda yaşanan stres iyi strestir.
2. Kötü stres: Yaşamımızı zorlaştıran, sağlığımızı bozan düzeydeki strestir. Kötü stres, verimimizi düşürür. Fizyolojik ve ruhsal sağlığımızı tehdit eder.
Olumsuz stresi olumlu hale getirebiliriz. Düşünce biçimimizi değiştirerek, etkili başa çıkma yöntemlerini kullanarak olumlu hale getirebiliriz.

Stresle başa çıkma yolları:
1. Hep haklı olduğumuzu düşünmeyelim,

2. Gerçek gücümüzü bilelim, gücümüzü abartmayalım,

3. Sağlığımıza dikkat edelim,

4. Gerekiyorsa ağlamaktan çekinmeyelim.

5. Yaşama pozitif bakalım, bardağın dolu tarafını görelim.

6. Ben her şeyin en mükemmelini yaparım düşüncesinden vazgeçelim.

7. Düşünce tarzımızı değiştirelim, en çok sevdiğimiz şeyi düşünelim.

8. Derin nefes alalım. ( burnumuzdan alıp, ağzımızdan verelim)

9. Zamanımızı iyi kullanalım, fiziksel rahatlığımıza önem verelim.

10. Diğer insanlarla konuşalım,

11. Dinlenmeye daha çok zaman ayıralım,

12. Gülelim, trafikte tebessüm edelim.


DEPRESYON NEDİR: kişinin kendisini endişeli, suçlu, değersiz hissetmesine neden olan, başkalarından uzaklaşmasına, uyku azalmasına-artmasına, iştah kaybına, cinsel istek kaybına ya da her zaman yaptığı faaliyetlere karşı ilgisiz olmasıyla belirginleşen bir duygu durum bozukluğudur. Ömür boyunca büyük bir çoğunluğumuz stres karşısında veya endişeli durumlarda depresif özellikler gösteririz fakat bunların hepsi depresyon tanısı gerektirmez. Depresyona sıklıkla kaygı bozukluğu, panik atak, alkol ve madde kullanımı, cinsel işlev bozukluğu eşlik eder.
OTOMASYON: Bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla makinalaşmaOtomasyon sonucu emekten tasarruf edilerek, üretimde belli hizmetler makinelere bırakılır. Bu makinelerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin gerçekleştirilmektedir.

ÖFKE: Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap.ROTASYON: çalışılan kurumda yer değiştirme.
Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

 1. Karamsar

 2. Aşırı olumlu düşünen

 3. Soğukkanlı

 4. Aşırı olumsuz düşünen


Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir?

 1. Başkasının yerine karar vermek

 2. Dinlemek-Anlamak

 3. Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak

 4. Geri bildirimde bulunmak


EMPATİ: Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hisset­mesi ve bu durumu ona iletmesi sürecini empa­ti olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımı, üç öğeye ayırarak açıklamak mümkündür.

Empati kuracak kişi:

1. Kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

2-Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru ola­rak algılamamız gereklidir.

3- Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki kişinin duygularını tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade ede­mezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız.


Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?

 1. Dikkat

 2. Kişilik özellikleri

 3. Hız-mesafe tahmini

 4. Karar verme/muhakeme yeteneği


Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gözlem  

 2. Mülakat  

 3. Anket  

 4. Test  


Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

 1. Gözlem

 2. Anket

 3. Mülakat

 4. Vaka incelemesi


PSİKOLOJİNİN YÖNTEMLERİ
Psikolojinin konularını incelemek için takip ettiği araştırma yollarına psikolojinin yöntemleri denir.
1. Gözlem: Davranışların oluşumunu herhangi bir dış etki sonucu veya hiçbir müdahale yapmadan izlemektir.
a. Doğal gözlem: Bireylerin davranışlarının doğal ortamda izlenmesidir. Örneğin caddeden geçerken intihar eden birisini gözlemlemek.

b. Sistematik gözlem: Bireylerin davranışlarının belli yönlendirmeler yapılarak, belirli amaçlar doğrultusunda izlenmesidir. Kuralların ve şartların daha önceden araştırmacı tarafından oluşturulduğu gözlem türüdür.
3. Biyografi ve Olay İncelemesi: Bireyin bu günkü davranış ve yaşantılarının anlaşılabilmesi için geçmiş yaşantılarının incelenmesi biyografi yöntemini oluşturur. Birey üzerinde önemli etkide bulunmuş geçmişteki bir olayın belirlenerek incelemeye alınması da olay inceleme yöntemini oluşturur.
4. Görüşme (Mülâkat) :Bu yöntem bireyle soru - cevap şeklinde yüzyüze konuşmaya dayanır. Bu konuşma esnasında birey tanınmaya çalışılır.
5. Test :Bireylerdeki zekâ, ilgi, kişilik, gibi özelliklerin belirlenmesine yönelik ölçme araçlarının kullanılmasıdır.
6. İstatistik: Bu teknik diğer araştırma tekniklerinden elde edilen bilgilerin sayılarla ifade edilmesine ve yorumlanmasına dayanır. Böylece araştırma bulgularının nesnel olarak İfade edilebilmesi sağlanır.

7. Anket: bireylerin herhangi bir konu ile ilgili görüşlerini toplama tekniğidir.
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 1. Yargılama yerine tanımlama

 2. Denetleme yerine işbirliği

 3. İçtenlik yerine art niyet

 4. Umursamazlık yerine değer verme


KİŞİLİK NEDİR?
Kişilik, kalıtım ve çevre tarafından şekillenir. Kalıtsal özellikler anne ve babamızdan, soyumuzdan bize geçen huylardır. Toplumsal çevre ise, kişiliğimizin karakter kısmını meydana getirir. Yani; kişilik= huy(mizaç) ve karakter diyebiliriz. Kişiliğimizin huy kısmı değişmez, ancak karakter kısmı değişebilir. Mesela dürüst olmak, öteki insanların haklarına saygı duymak birer karakter davranışlarıdır. Karakter insanın ahlaki davranışlarının yönünü ve tutarlılığını gösterir. Huy (mizaç) insanın doğuştan getirdiği fizyolojik özellikleriyle ilgili olan ruhsal tutumudur. Mesela; sakin olma, heyecanlı olma, sinirli olma huy özellikleridir. Kişiliğimizi belirleyen birçok faktör vardır. Kısaca doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz, sosyal, kültürel, coğrafi faktörlerle etkileşim içine girerek ahenkli bir bütünlük oluştururlar. Bu bütünlüğe kişilik diyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

 1. Olası seçenekleri belirleme.

 2. Düşünmeden hareket etme.

 3. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.

 4. Sonuçların istenirliğini belirleme.


Karar Alma” yaklaşımı:

 1. Olası seçeneklerin belirlenmesi

 2. Her seçenekte izlenecek yolların belirlenmesi

 3. Sonuçların istenirliğinin belirlenmesi

 4. Eylem gerçekleştirildiğinde sonuçların gerçekleşme olasılığını değerlendirmesi

 5. Mantıksal olarak savunulabilir kurallarla bu basamakları birleştirme


Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

 1. Kişilik tanımı yapabilme yeteneği

 2. Empati yeteneği

 3. Bireyin kendini ifade edebilme gücü

 4. Yaratıcılık yeteneği


DAVRANIŞ NEDİR? :Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen,ölçülebilen her türlü etkinliğidir.Davranış, içimizden ya da dışımızdan gelen etkilere karşı gösterdiğimiz tepkilerdir, hal ve hareketlerdir.
Davranışlarımızın sebebi bizden kaynaklanabileceği gibi dışımızdaki sebeplerden de kaynaklanabilir. Örneğin uykumuz geldiğinde uygun yerde uyumamız, sebebi bizden kaynaklanan bir davranıştır. Ancak kırmızı ışık yandığında aracımızı durdurma davranışımız, dışarıdan gelen bir uyarıcıya göstermiş olduğumuz bir davranıştır.

Konuşurken;

1.Kısa ve öz konuşma tercih edilmeli, uzun cümlelerden kaçınmalı,

2.Konuşma hedefe yönelik olmalı,

3.Olumlu anlamları olan sözcükler seçmeli,

4.Argo kelimeler kullanmamalı,

5.Bir şey talep ederken cümlenin sonuna lütfen kelimesini eklemeliyiz.İlişki kurulan kişilerle sözsüz iletişimde, kişinin duruşu, oturuşu, yüz ifadesi, ses tonu, mimikleri, el ve kol hareketleri bırakılan izlenim açısından önemlidir. Hal ve hareketlerin sergilenişinde, çalışan kişi, kendini, çalıştığı kurumu, meslektaş­larını temsil ediyor olduğunu düşünerek; duy­gularını kontrol edebilen, karşısındaki kişiye göre davranış biçimini anında belirleyebilen, uygulamaların nedenini açıklayabilen, kurallara önce kendisi uyan, kararlarını kesin ama yumu­şak bir dille ifade edebilen, kendisine güvenen ve saygın bir kişiliğe sahip olmalıdır.
İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.”

Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 1. Dikkat

 2. Uyarıcı

 3. Davranış

 4. Motivasyon


DİKKAT NEDİR? :Dikkat (algıda seçicilik) ,düşüncemizi belli bir olay üzerinde yoğunlaştırmaktır. Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarını seçip, sadece bunları algılamaya dikkat denir, ya da algıda seçicilik denir. Çevremizdeki çokça uyarıcıların içerisinden sadece bizi ilgilendirenleri seçeriz. Algıda seçiciliği sağlayan dikkattir. Çevremizde hangi uyarıcının üzerinde dikkatimizi yoğunlaştırırsak, o uyarıcıyı algılarız, öteki uyarıcıları algılamayız. Öteki uyarıcılara bir anlam vermeyiz. Bir kamyon sürücüsü etrafındaki çok çeşitli araçların içerisinden öncelikle kamyonları algılar. Kamyonlar öncelikle dikkat çeker.

1.Seçici dikkat:
İnsanın kendi iradesiyle bir konuya yönelerek, dikkatini o konu üzerinde toplamasıdır, yoğunlaştırmasıdır.ör: yorgunluk ve uykusuzluk sonucu arabayı durdurmak.
2.Çekilen dikkat:
Çevremizdeki uyarıcıların fiziksel özelliklerinin dikkatimizi çekmesidir. Uyarıcıların fiziksel özellikleri; uyarıcının şiddeti, tekrarı, büyüklüğü, zıtlığı, hareketidir. Mesela, parlak bir ışık zayıf ışığa göre dikkatimizi daha kolay çeker. Büyük bir levha küçüğe göre, yanıp –sönen kırmızı ışık sabit kırmızı ışığa göre daha çok dikkat çeker. Yine dörtlü ikaz lambaları daha çabuk dikkat çeker.
MOTİVASYON (GÜDÜLENME) NEDİR? :İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçip ihtiyacını gidermesi ve rahatlaması sürecidir. Motivasyon harekete geçmektir. Motivasyon sayesinde bir davranışı yapma isteği artar. Motivasyon olmazsa herhangi bir ihtiyaç karşılanmayacağından harekete geçmek de olmaz. Davranışı yapma isteği olmaz. Araç kullanarak bir sürücü bazı ihtiyaçlarını giderebiliyorsa, sürücünün araç kullanma isteği artar. Araç kullanma isteği artarsa, sürücü istekli olduğundan trafik kurallarına uyacak ve kaza riski azalacaktır.
UYARICI NEDİR? Organizmanın duyu organlarını harekete geçiren iç (İhtiyaç, meslek, kültür, beklenti,geçmiş yaşantı,önyargı) ve dış etkenlere (ışık,ses,koku,basınç v.b) uyarıcı denir.
Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

 1. Dikkat

 2. Mizaç

 3. Panik

 4. Sükunet


Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

 1. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar

 2. Hata riski artar.

 3. Verimliliğin artmasını sağlar

 4. Çalışanların moralini yükseltir


Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir?

 1. Refleks

 2. El-ayak koordinasyonu

 3. Karar verme/muhakeme yeteneği

 4. Başkalarına karşı yargı ve tutumlar


REFLEKS: Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık ses gibi bir uyarıda ani ve hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

 1. Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek

 2. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak

 3. Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak

 4. Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak


TRAFİK PSİKOLOJİSİ NEDİR ? Trafikteki insan davranışlarını, bu davranışların trafik kazalarıyla ilişkisini neden-sonuç ilişkisi ile inceleyerek, araştırma verilerini kullanarak trafik kazalarının önlenmesi için, azaltılması için önerilerde bulunan bir uygulamalı psikoloji dalıdır.
Trafik psikolojisi, bir taraftan trafikteki insan davranışlarını araştırırken, diğer taraftan elde ettiği araştırma verileriyle toplumsal mutluluk için öngörülerde bulunur. Kazaların nasıl azaltılabileceğine dair tahminlerde bulunur.
Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

 1. Yanlışlık

 2. Bilgisizlik

 3. Acemilik

 4. Dalgınlık


Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

 1. Hata

 2. Yanlışlık

 3. İhlal

 4. Dalgınlık/unutkanlık


Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 1. İhlal

 2. Hata

 3. Risk

 4. Kaza


Dalgınlıklar ve Unutkanlıklar: Eylemin istemeden niyetten sapmasıdır.

Örneğin; sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak, trafik işaretlerini yanlış okuyup yanlış yola girmek, arabayı park ettiği yeri karıştırmak, hangi viteste olduğunu hatırlamayıp elle kontrole etmek, uzun farları açık unutup başka bir sürücünün uyarmasıyla farkına varmak gibi.Yanlışlıklar: İstenen amaca ulaşmak için planlanan eylemin yolunun yanlış olması.

Örneğin; geçmeye çalıştığı aracın hızının yanlış tahmin edilmesi, bir kavşakta yanlış yere girme, park edeceği boşluğu yanlış tahmin edip park ederken bitişikteki aracı sıyırma gibi.İLETİŞİM NEDİR? İletişim, bir bilginin jestlerle, mimiklerle, sembol ve işaretlerle karşı tarafa aktarılmasıdır. Duygu ve düşüncelerimizi karşıya aktarmaktır. İletişimde beş öğe vardır: Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim. Etkili iletişimde bu öğelerin işlemesi gerekir. Trafikte iletişimin ortak dili araçlarımızdaki ışıklarımızdır. Özellikle dönüş lambalarımızdır. Trafik kazalarının önlenmesinde etkili iletişim önemlidir. Etkili iletişim mesajı uygun zamanda ve yerde vermek ve bu mesajın gerektirdiği davranışın uygun zamanda ve yerde yapılmasıdır. İletişim 3’e ayrılır:

 • Sözsel iletişim: konuşmak

 • Görsel iletişim: sinyaller

 • İşitsel iletişim: korna


Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

 1. Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde

 2. Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile

 3. Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile

 4. Hepsi


KENDİNE GÜVEN DUYGUSU VE KENDİNE SAYGI

Bireyin bulunduğu ortam içinde varlık göstere­bilmesi ve düşündüklerini dile getirmesi ya da hayata uyarlamak için çaba sarf etmesi kendine olan güveninin bir ölçütüdür. Öz saygı bireyin kendisi ile barışıklığının uzantısıdır. Kendine saygı duyan kişiler; pişmanlık ve suçluluk duy­gularından uzaktır ve yalan, gizli saklı işlerle ilgileri yoktur.

Eğer bir kişiyle görüşmenizin zorlu geçeceğine önceden karar verirseniz, muhtemelen ona az da olsa düşmanca bir tavırla yaklaşacaksınızdır. Siz bu şekilde yaklaştığınızda, onun sizinle iletişime geçeceği olumsuz zemini hazırlamış olursunuz.

Hizmet sektöründe çalışan, bireyler için kendine olan güven daha da önem kazanır. Çünkü denetimi elimizde tutmak, kontrolü sağlamak ve karşılıklı güven hissi uyandırmak kenedine güvenle olur.İnsanlar üzerinde etkili olmak, onlarla iyi geçinmek istiyorsak sahip olduğumuz güveni karşı tarafa hissettirmeyi başarmalıyız. Bireyin kendine olan güveninin yansımaları davranışlarından detaylarda saklıdır.1. Yürüyüş, Oturuş ve Duruş:Fiziki hareketlerimiz, düşüncelerimizi, ruh hali-mi-zi ve kişiliğimizi yansıtır. Bir insanın ruhuna baskı yapan bir şey varsa, bu muhakkak onun bedenini de aşağı çeker. Omuzlar düşer, kam­bur durur. Kendine Güven duyan bir insanın adımları sağlam ve cesur, omuzları geride, başı dik ve gözleri ilerde, elde edebileceğini hissettiği bir hedefe doğru bakar gibi olmalıdır. Bir kişi ile iletişim kurarken kişinin yüzüne bakarak konuşmaya ve göz temasınızı kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Karşılıklı otu­ruyor iseniz söylediklerini dinlediğinizi ve ilgilendiğinizi belli etmek için ona doğru eğiterek ve yönlenerek oturmalısınız. Sırta yaslanarak ve başka tarafa yönlenerek dinleme, konudan uzaklaş-tığınızın ve ilginizin dağıldığı anlamını taşır.

2. El Sıkma: Cansız el sıkanlar, kendine güveni az olanlardır. Elinizi kırarcasına el sıkışanlar, büyük olasılıkla kendilerine olan güven eksikliğini telafi etm­eye çalışmakta, kendine gerçekten güvenmekte olduğunu vurgulamak için aşırıya kaçmaktadırlar. Kuvvetli ama can acıtıcı olmayan, el sıkışlar kendine güveni olan kişiliği yansıtır.

3. Ses Tonu: İnsanlar ararsıdaki en gelişmiş iletişim aracı, sestir. Sesiniz fikirlerin kendisinden daha çok iletişimde bulunur ve aynı zamanda duygularınızı da iletir. Doğru iletişim kurmak için karşınızdaki ile çok alçak ve çok yüksek olmayan, onun duyabileceği ve sakin bir tonda,kelimeleri Yutmadan anlaşılır bir dille, doğru ve düzgün cümleler kurarak konuşmaya özen gösterilmelidir.

Yüklə 175,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə