DəDƏ qorqud a r a ş d ı r m a L a r ıYüklə 1,74 Mb.
səhifə14/77
tarix25.06.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   77

41 

 

9.  Rəcəbov  Ə.,  Məmmədov    Y.  Orxon-Yenisey  abidələri.  Bakı: “Yazıçı”, 1993. 

10.Şükürov  A.M.  Mifologiya.  6-cı  kitab  //  Qədim  türk 

mifologiyası. Bakı: “Elm”, 1997. 

11.Алиев К. Античные источники по истории Азербайджана. 

Баку: «Елм», 1986. 

12.Аммиан  Марцеллин.  История.  Пер.  Ю.Кулаковского. 

Киев: 1906-1908. 

13.Ашурбейли  С.А.  История  города  Баку.  Баку:  Азернешр, 

1992. 

14.Гладкий  В.Д.  Древний  мир.  Энциклопедический  словарь. М.: Изд. Центр полиграф, 2001. 

15.Гумилев  Л.Н.  Тысячелетие  вокруг  Каспия.  Баку: 

Аз.гос.изд., 1991. 

16.Джафаров Ю.Р.Гунны и Азербайджан.

Баку:«Елм»,1985 

17.Дорн Б. Каспий. СПб.: 1875. 

18.Древнетюркский  словарь.  Ленинград:  «Наука».  Лен.  отд., 

1969. 


19.Жирмунский  В.М.  Изб.  труды.  Тюркский  героический 

эпос. Ленинград: «Наука». Лен. отд., 1974. 

20.История  России.  С  древнейших  времен  до  конца  XVII 

века.  Ответ.  ред.  А.Н.Сахаров.  М.:  «Издательство 

АСТ»,2001. 

21.Мифы  народов  мира.  Энциклопедия.  Т.1,  М.:  Науч.  изд. 

«Большая Рос. Энц.», 2000. 

22.Плетнева С.А. Хазары. М.: «Наука», 1986. 

23.Пахомов Е.А. Краткий курс истории Азербайджана. Баку: 

1923. 


24.Divanü  luğat-it-türk  tercümesi.  Çeviren  Basim  Atalay.  T.  I, 

Ankara: 1939. 

25.Gorden C.D. The Age of Attila. Ann Arbor. 1960. 

26.Moin  M.  Fərhəng-e  farsi.  C.  I-II.  Tehran:  Enteşarat-e  Əmir-e 

Kəbir. 1377/1998. 

27.Thompson E.A.A history of Attila and the Huns.

Oxford:1948 42 

 

 Oqtay RZA, 

əməkdar müəllim, AYB-nin üzvü 

ÇALĞI ALƏTLƏRİ MİSRALARIMDA   

Yarım əsrdən də çox zaman məsafəsini arxada qoymuş əlyaz-

malarıma,  mətbuat  səhifələrində  bu  günlərədək  «məskunlaşmış» 

qələm  məhsullarıma  və  müxtəlif  illərdə  işıq  üzü  görmüş  kitab-

larıma nəzər salaraq bilmək istədim ki, sehrli səs – ruhi qida ya-

yan hansı çalğı alətlərini yeri gələndə mən də tərənnüm etmişəm Yoluma incilər düzür təbiət

Sinəm məskənidir KAMANIN, NEYİN; 

Rənglər dəryasında üzür təbiət

Sən də bənövşəyi donunu geyin… 

Yasəmən ağacı çiçəkləyəndə 

(«Yasəmən ağacı çiçəkləyəndə») 

                    Uzaq, yaşıl qitədə 

Azərbaycan toyu var. 

Görən o xeyir işdə 

Dillənirmi KAMAN, TAR? 

 

(«Uzaq, yaşıl qitədə») Səsləndikcə KAMANÇA, 

Səsləndikcə ROYAL, TAR – 

Məşhur «Əsgər marşı»nı 

Yayır həzin dalğalar. 

(«Çıxmayacaq yadımdan») Bir MİZRAB toxunur neçə min SİMƏ, 

Yeni duyğularla döyünür ürək; 

Çölün genişliyi qonur qəlbimə, 

Dağdan ucalmağı öyrənəm gərək! 

                                                        («Çöl») Yellər MİZRABIDIR, məftillər SİMİ, 

Çaldığı havalar heç tükənərmi? 

Üz-üzə dayanmış aşıqlar kimi 


43 

 

Oxuyar buruqlar, dinər buruqlar.   («Buruqlar») Ayrılıq sındırsa şüşə qəlbimi, 

İnlərəm yaralı aslanlar kimi; 

Dinsə MİZRABINLA könlümün SİMİ – 

Ceyranın olaram, quzun olaram. 

(«Olaram») Nayın, fluyerin NEYİM kimidir, 

Kobzarı çağıran SAZIN simidir. 

Telli simbalın da oxşayır TARA, 

Oxuyur mahnımı qızın Tamara. 

(«Doyna xoş gəlir») El yaşadır kəlamını Qorqudun, 

NEY TÜTƏYİN sirdaşıdır, TAR UDUN… 

(«Doğmalıq») QARMONDA çaldığım «Bayatı-Şiraz» 

Dolaşdı Bişkekin küçələrini; 

Sonra dilləndirib «Cücələrim»i, 

Alqış yağışında yuyundum bir az. 

(«Azərbaycan öyrədir») Qoşa çinar sındı… Cüt ulduz axdı… 

İki şimşəyimiz son dəfə çaxdı. 

Gəlin gələcəkdi, toy olacaqdı, 

Gözləyir QARMON da, QAVAL da sizi. 

(«Cüt ulduz axdı») Sevginin sehrli RÜBABINI mən 

Çalmaq istəyirəm Nəsimi kimi; 

İlhamı gözəldən, qüvvətii eldən 

Almaq istəyirəm Nəsimi kimi, 

  

  

 

(«Nəsimi kimi») RÜBABDIRSA – qırılmayan min simi var, 

Kitabdırsa – möcüzəsi, tilsimi var… 

(«Azərbaycan turkcəsidir dilim mənim») 
44 

 

*   *   * Ev-muzeydə ROYAL gördüm, 

Həyəcansız baxmaq olmaz! 

Xəyalımda ləpələnib, 

Səsləndirdi layla, romans. 

(«Royal») SAZA bənzədirəm şeri mən SAZA

Ürək sehrləyib fəth edən SAZA! 

Şerin misraları dinir SİM kimi, 

Qafiyə ən qədim MİZRAB deyilmi? 

(«Şeir-saz») NEYİ bəyənməyən cənab ürəksiz 

Az qalıb TARA da desin gərəksiz; 

Ozan babaların ruhu inciyər – 

SAZI dilləndirək elektriksiz! 

(«Rübai») Olma baiskarı nalənin, ahın, 

Mən də nigaranam ilk yurd yerimdən. 

SAZINDAN od qopar Aşıq Pənahın, 

İnciyər Kürçaylı, Əli Kərim də. 

(«Kür, qayıt özünə!») Sağ olsaydın dağ yarmağa gedərdin, 

Avtomata çevirərək SAZINI – 

Azərbaycan gəlinini, qızını 

Əsarətdən qurtarmağa gedərdin. 

(«Aşıq Pənah») Az deyil od, köz ustası, 

Hər peşənin öz ustası. 

Yaşasın SAZ, söz ustası 

Pənahın nəvəsi Pənah! 

 

Oqtay! İlham atını çap, 

Dillənsin SAZ, dinsin RÜBAB. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   77


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə