Dekret františek václav lobkowiczYüklə 16,99 Kb.
tarix31.08.2018
ölçüsü16,99 Kb.

DEKRET


FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ
BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÝ
po projednání s kněžskou radou

rozhodl:
Každá římskokatolická farnost Diecéze ostravsko-opavské

má právo s platností od 1. 9. 1997

zřídit si ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva

a za podmínek specifikovaných ve stanovách

PASTORAČNÍ RADU FARNOSTI.

č.j. 2031/97 - V Ostravě 1.9.1997


Biskupství ostravsko-opavské, nám. Msgre Šrámka 4,728 02 Ostrava l

STANOVY


PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE
Kánon l

§ 1. Knězi ať v pastorační práci v jim svěřených farnostech co nejvíce spolupracují s věřícími. Za tím účelem ať zakládají v souladu s kán. 536 §1 CIC pastorační rady.

§ 2. Pastorační rada farnosti je společenství aktivních farníků, kterým leží na srdci dobro farností. Jejím úkolem je pomáhat knězi v pastorační práci tím, že se snaží vytvářet hezké vztahy mezi věřícími, pomáhá pod vedením kněze s pastoračními aktivitami ve farnosti a zvláště na sebe vezme starost o provádění oprav a údržbu objektů farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl věnovat duchovní práci.

§ 3. Pastorační rada podle kánonu 536 §2 CIC má jen hlas poradní a vyvíjí svou činnost pod vedením faráře, který jediný je zodpovědný za farnost a pastorační radě předsedá.


Kánon 2

§ l. Členy farní pastorační rady jsou:

1° Všichni knězi a jáhni ustanovení ve farností.

2° Věřící, kteří se podílejí na pastorační péči ve farností určitou službou, jako katecheté, animátoři skupin mládeže a jednotlivých společenství ye farnosti, akolyté a jiní.

3° K nim pak přistupují další farníci buď na základě jejich dobrovolné aktivity ve farnosti, nebo zvolení ve farním shromáždění, jmenovaní farářem, určení kombinací těchto kritérií nebo i jiným způsobem, který se jeví v podmínkách dané farnosti jako nejvhodnější.
§ 2. Počet členů pastorační rady může být podle aktuální potřeby a zájmu farníků o spolupráci ve farnosti kdykoli rozšířen.

§ 3. Členem pastorační rady nemůže být věřící stížený kanonickým trestem, který vynesla nebo deklarovala církevní autorita.

§ 4. Člena, který narušuje práci pastorační rady nebo kazí její dobré jméno, může farář z rady vyloučit. Doporučuje se, aby předtím vyslechl názor ostatních členů rady. Stejně může farář zbavit farníka, který si neplní své povinnosti, služby ve farním společenství, čímž ztrácí i členství v radě.

§ 5. Kterýkoli člen se smí z rozumného důvodu vzdát členství v radě. Člen zastávající službu ve farnosti až poté, kdy přestal službu zastávat. Kdo se z rozumného důvodu vzdal jen služby, ale chce být nápomocen pastorační radě, smí se souhlasem faráře členem rady zůstat.

§ 6. Jednou do roka se ve farnosti uskuteční slavnostní zasedání pastorační rady, na němž se vyhotoví listina aktuálních členů pastorační rady s datem a jejich podpisy, která se bude uchovávat ve farním archivu.

Kánon 3

§ 1. Pastorační radu svolává farář podle vlastního uvážení, nejméně však jednou v roce, a předsedá jí. Na zasedání pastorační rady smí být přizváni i jiní farníci, jejichž názor na projednávané téma je užitečné si vyslechnout.

§ 2.Doporučuje se vyhotovit stručný zápis zjednání rady a uchovávat ho ve farním archivu. Zároveň se doporučuje s ním seznámit ostatní věřící prostřednictvím farní nástěnky nebo jiným vhodným způsobem.

Kánon 4

§ l. Pastorační rada zaniká

l "jestliže farář ve farnosti pozbude svůj úřad;

2° rozpuštěním farářem po předchozím souhlasu diecézního biskupa nebo samým diecézním biskupem, jestliže se její působení stalo pastoračně neúčinné nebo škodlivé.

§ 2. Termín a podmínky obnovení pastorační rady zaniklé podle kán. 4 § l č. 2° stanoví diecézní biskup po poradě s farářem.
Kánon 5

Nový farář farnosti může pastorační radu svého předchůdce převzít a potvrdit, nebo v průběhu jednoho roku vytvoří radu novou. Upustit od zřízení pastorační rady smí jen z velmi vážných důvodů se souhlasem diecézního biskupa.


Kánon 6

Administrátor farnosti má vůči pastorační radě farnosti stejná práva a povinnosti jako farář a administrátor diecéze jako diecézní biskup.


Kánon 7

Tyto stanovy jsou platné do odvolání. Jakoukoliv změnu může uskutečnit jen diecézní biskup po poradě s kněžskou radou.


V Ostravě l. září 1997František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə