Dekret z dnia 12 września 1947 r o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie1Yüklə 31,5 Kb.
tarix31.08.2018
ölçüsü31,5 Kb.
#65978

DEKRET

z dnia 12 września 1947 r.

o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie1)

(Dz. U. z dn. 17. IX. 1947 r. Nr 59, poz. 320; zmiany: Dz. U. z 1950 r. Nr 13, poz. 125 oraz z 1955 r. Nr 11, poz. 66)

(Wyciąg)
Art. 1. 1. Pomoc sąsiedzka w rolnictwie ma na celu pomoc gospodarstwom rolnym, pozbawionym siły pociągo­wej, narzędzi rolniczych lub środków transportowych dla zabezpieczenia terminowego dokonania orki, zasiewów oraz zbiorów i obejmuje obowiązek oddawania do użytku sprzężaju i maszyn rolniczych wraz z obsługą oraz uprzę­ży, wozów i narzędzi rolniczych.

  1. Do świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej obowiąza­ni są posiadacze (właściciele, użytkownicy) gospodarstw rolnych, zaopatrzonych w siłę pociągową lub maszyny rolnicze.

  2. Do korzystania z tej pomocy są uprawnieni posiada­cze gospodarstw rolnych, określonych w ust. 1, jeżeli nie rozporządzają zasobami potrzebnymi do nabycia siły pocią­gowej, narzędzi rolniczych lub środków transportowych.

  3. Prawo to nie przysługuje tym posiadaczom gospo­darstw rolnych, którzy bez gospodarczego uzasadnienia wyzbyli się koni lub posiadają poza rolnictwem inne stałe wydatne źródło dochodu.


Art. 4. 1

2. Świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej są odpłatne. Normy opłat ustala na wniosek prezydium gminnej 2) rady narodowej prezydium właściwej powiatowej rady narodo­wej według zasad słuszności, mając na uwadze zarówno interes uprawnionych, jak i obowiązanych do świadczeń.


Art. 8.3) 1. Kto uchyla się od spełnienia obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie lub utrudnia innym wykonanie tego obowiązku albo też pobiera za świadczenia zapłatę wyższą od ustalonej na pod­stawie przepisów niniejszego dekretu, podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3 000 złotych albo obu tym karom łącznie. 2. Kto, będąc obowiązanym z tytułu swego urzędu lub zajmowanego stanowiska do organizowania pomocy są­siedzkiej w rolnictwie, zaniedba tego obowiązku lub wy­konywa go w sposób niezgodny z przepisami niniejszego dekretu albo rozporządzeń na podstawie tego dekretu wy­danych, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny do 6 000 złotych albo obu tym karom łącznie, jeżeli czyn ten nie jest zagrożony karą surowszą na mocy innych przepisów prawa.

3.2) Do orzekania o przestępstwach, przewidzianych

w ust. 1, są powołane powiatowe władze administracji ogólnej.5)
Art. 10. I.6) Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2 (skreślony).7)1) Por. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wy­dane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie (Dz. U. z 1948 r. Nr 11, poz. 89).

2) Obecnie: gromadzkiej, zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1953 r. o radach narodowych (jednolity tekst : Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172).3) W brzmieniu ustalonym przez art. l pkt l ustawy z dnia 20 mar­ca 1950 r.
o zmianie niniejszego dekretu (Dz. U. Nr 13, poz. 125)

24) Przepis dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisku 3 do niniejszego dekretu.

5) Obecnie: kolegia karno – administracyjne przy prezydiach rad narodowych zgodnie z ustawą a dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno –administracyjnym (jednolity tekst: Dz. U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 11 marca 1955r. o zmianie niniejszego dekretu ( Dz. U. Nr 11, poz. 66 )

7) Przez art. 1 pkt 2 dekretu wymienionego w przypisku 6 do niniejszego dekretu

Yüklə 31,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə