Ders iÇERİkleri okl 521 İstatiSTİKYüklə 16,92 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü16,92 Kb.

DERS İÇERİKLERİ

OKL 521 İSTATİSTİK

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.OKL 513 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.OKL 511 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Erken çocukluk döneminde yurt içi ve yurt dışında farklı eğitim modellerinin araştırılması, bu eğitim modellerinde kullanılan yöntem, teknik ve materyallerin incelenmesi, değerlendirilmesi.


OKL 522 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Türkiye'de ve Dünyada okulöncesi eğitimin durumu, çocuk yetiştirme ve çocuk eğitiminde kültürel etkilenmeler. 0-6 yaş dönem çocukları için kurum ve ev modelli gelişimsel eğitim programları hazırlama ve uygulama örnekleri geliştirme.OKL 512 ÇAĞDAŞ GELİŞİM KURAMLARI

Erken çocukluk  dönemindeki gelişim ve eğitim konusunda son yıllarda öne sürülen yeni yaklaşımları, eğitim modelleri ve stratejilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve ülkemiz şartlarına uygunluğunun tartışılması.


OKL 523 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Okul öncesi kurumun varoluş nedenleri, kimler için varolduğu, kurumda hangi nitelikte elemanların görev aldığı ve  hedeflerinin ne olduğunun sorgulanması. Mesleki nitelikler ve stratejik kalite planlaması proje çalışması. 


OKL 590 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SEMİNERİ

Erken çocukluk eğitimi araştırmalarında son eğilimler ve gelişmelerin incelenmesi. Bir problem alanı seçilmesi ve araştırma önerisinin geliştirilmesi.OKL 514 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR

Okul öncesi eğitimde güncel konuların literatürden incelenerek bu konularda yapılan araştırmaların konu başlıkları, içerik, kullanılan yöntem ve verilerin yorumlanması bakımından değerlendirilmesi.BİLİMSEL HAZIRLIK DERS İÇERİKLERİ

OKL 531 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.


OKL 532 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I

0-8 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramları (Piaget, Vygotsky), dil gelişimi ile ilgili kavramlar, dili oluşturan sistemler, dilin nörolojik ve fizyolojik temelleri, 0-8 yaş çocuklarının dil gelişimi, dil gelişimini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, dilin işlevi ve dil ile düşünce arasındaki ilişki, iki dillilik.


OKL 542 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II

0-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.


OKL 534 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ

Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.OKL 533 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.


OKL 543 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları, vb.). Bilgisayar laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. öğretmenlik yeterlilikleri.OKL 544 DRAMA

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.OKL 545 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə