Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil NazirliyininYüklə 476,79 Kb.

səhifə1/61
tarix04.02.2018
ölçüsü476,79 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61 
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJĠ UNĠVERSĠTETĠ 
 
 
 
 
ELDƏNĠZ  MƏMMƏDOV 
 
 
 
 
SƏLCUQLAR 
 
Dərs vəsaiti 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
29 may 2015-ci il tarixli  619 
 
№-li 
 əmri ilə  təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – Mütərcim – 2015 


 

Elmi 
redaktoru:   
M.Ġ.Əmrahov, ADPU-nun Türk və Şərqi Avropa  
                                    
xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası  
 
 
kafedrasının professoru, tarix üzrə elmlər doktoru 
 
 
Rəyçilər:  
 
Q.Ġ.BəĢirov, ADPU-nun Türk və Şərqi Avropa 
xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası 
kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
 
B.Ġ.Məmmədli, Sumqayıt Dövlət Universitetinin 
Azəbaycan tarixi kafedrasının dosenti, тарих 
üzrə fəlsəfə doktoru 
 
 
 
 
Eldəniz ƏliĢ oğlu Məmmədov. Səlcuqlar. Dərs vəsaiti.  
– Bakı: Mütərcim, 2015.  –  204
 
səh. 
 
 
Dərs  vəsaitində  türk  xalqlarının  tarixində  mühüm  mərhələni  təşkil  edən 
Böyük Səlcuq dövlətinin yaranması, onun Mərkəzi Asiya və İrana məğlubedilməz 
yürüşləri,  Malazgird  döyüşü,  Anadolu  Səlcuq  dövlətinin  yaranması,  səlib 
yürüşlərinə  qarşı  aparılan  mübarizə,  Miryakəfalon  döyüşünün  hərbi  və  siyasi 
əhəmiyyəti  açıqlanmış,  Səlcuq  dövlətinin  Əlaəddin  Keyqubadın  hakimliyi  və 
nəhayət Anadolunun monqolların istilası dövrünün tarixinin ümumiləşdirilməsinə 
cəhd edilmişdir. 
Vəsait  ali  məktəblərin  tarix  fakültələrinin  tələbələri  və  magistrlər  üçün 
nəzərdə  tutulmuşdur.  Ondan  ümumtəhsil  məktəblərinin  müəllimləri,  həmçinin 
turk xalqlarının tarixi ilə maraqlananlar faydalana bilərlər. 
 
 
 
M
026
4301060000
 144-15 
 
 
 
© E.Məmmədov, 2015 


 
 
 
 
 
 
 
Tarix yazmaq-tarixi yaratmaq qədər çətindir.  
Əgər yazan yaradana sadiq qalmazsa,  
yazılan tarix insanları çaşdıracaq mahiyyət alır. 
 
Mustafa Kamal Atatürk 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Tarix yazmaq-tarixi yaratmaq qədər çətindir.  
Əgər yazan yaradana sadiq qalmazsa,  
yazılan tarix insanları çaşdıracaq mahiyyət alır. 
 
Mustafa Kamal Atatürk 


 

MÜNDƏRĠCAT 
 
GĠRĠġ .................................................................................................... 6 
 
I FƏSĠL.MƏNBƏLƏR VƏ TARĠXġÜNASLIQ ............................... 8 
 
II FƏSĠL. SƏLCUQ DÖVLƏTĠNĠN YARANMASI ....................... 24 
X əsrin sonu-XI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiyada 
ictimai-siyasi vəziyyət .......................................................................... 24 
Səlcuqların Kiçik Asiyada möhkəmlənməsi ......................................... 26 
 
Səlcuq dövlətinin yaranması ................................................................. 31 
Xorasan yürüşü ..................................................................................... 35 
Dəndənəkan döyüşü...............................................................................41 
Səlcuqların İran yürüşləri  .................................................................... 46 
Malazgird döyüşü ................................................................................. 51 
 
III FƏSĠL. SƏLCUQ DÖVLƏTĠNĠN PARÇALANMASI ............. 63 
İraq və Xorasan səlcuqları .................................................................... 64 
Suriya səlcuqları ................................................................................... 69  
Hələb məlikliyi  .................................................................................... 70 
Şam məlikliyi  ....................................................................................... 73 
Girman səlcuqları  ................................................................................ 74 
 
IV FƏSĠL. ANADOLU SƏLCUQ DÖVLƏTĠ ................................  75 
Anadolu Səlcuq dövlətinin yaranması ....................................................   
Sultan Cəlalüddövlə din-Müizziddin Məlik şahın 
yürüşləri ................................................................................................ 81 
Anadolu Səlcuq dövlətinin xaçlılara qarşı mübarizəsi ......................... 91 
Miryakəfalon döyüşü ........................................................................... 105 
Üçüncü və dördüncü Xaç yürüşləri ..................................................... 109 
Anadolu Səlcuq dövləti Əlaəddin Keyqubadın 
hakimliyi dövründə .............................................................................. 116 
Anadolu monqol istilası dövründə ....................................................... 121 
Məngüçlü bəyliyi (1080-1228) ............................................................ 133 
Çaka (Çaxa) bəyliyi (1081-1098) ........................................................ 134 
Danişməndlilər bəyliyi (1092-1178).................................................... 134 
Saltuklu bəyliyi (1092-1202) ............................................................... 137 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə