Dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin elmi-metodiki monitorinqi şöbəsi


Parametrlər üzrə monitorinq meyarlarıYüklə 179,93 Kb.

səhifə2/7
tarix14.10.2017
ölçüsü179,93 Kb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7

Parametrlər üzrə monitorinq meyarları

1. Məzmunun işlənməsi baxımından

1.11. Dərsliyin strukturu ilə məzmun standartları arasındakı 

uyğunluq

1.12. Pedaqoji və metodiki baxımdan mövzuların xronoloji  

və metodiki baxımdan vaxtında verilməsi 

1.13. Yeni termin və sözlərin göstəricisinin təmin olunması

1.14. Materiallarda milli ənənələrə, gender, irq, etnik və 

sosial inklüziya, tolerantlıq prinsiplərinin təmin 

olunması

1.15. Digər xalqların adət-ənənələrinə, mədəniyyətinə və 

tarixinə hörmətin gözlənilməsi

1.16. Ətraf mühiti qorumağın və təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadənin təbliğ olunması 


Parametrlər üzrə monitorinq meyarları

2. Dil və yazı üslubu baxımından

2.1. Materialların dilinin və üslubunun, mətnlərdəki 

fikirlərin, onların ifadə tərzinin şagirdlərin yaş 

səviyyəsinə uyğunluğu

2.2. Yeni termin və sözlərin onların izahı ilə verilməsi. Bir 

dərs üçün nəzərdə tutulmuş materialda yeni termin və 

sözlərin sayının həddindən artıq olmaması

2.3. Qrammatik və orfoqrafik  qaydalara əməl olunması

2.4. Materialların  şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşdı-

rılmasına, söz ehtiyatının və  nitq mədəniyyətinin 

inkişafına təsir səviyyəsi


Parametrlər üzrə monitorinq meyarları

3. Dizayn və bədii tərtibat baxımından

3.1. Üz qabığının tərtibatı, orada verilmiş illüstrasiyaların 

dərsliyin məzmununa uyğunluğu 

3.2. Səhifələrin tərtibatının məzmunun asanlıqla mənimsənil-

məsinə köməkliyi

3.3. İstifadə  edilən şriftlərin müvafiq yaş qrupuna uyğunluğu

3.4. İllüstrasiyalarla mətnin həcm nisbətinin məqsədəuyğun-

luğu


Parametrlər üzrə monitorinq meyarları

3. Dizayn və bədii tərtibat baxımından

3.5. İllüstrasiyaların  orjinallığı, rəngarəngliyi və onların 

reallığı əks etdirməsi

3.6. İllüstrasiyaların ifadəli və dəqiq olması

3.7. Yeni anlayışların izahında illüstrasiyalardan istifadə 

olunması

3.8. Vahid dizaynın qorunması


Parametrlər üzrə monitorinq meyarları

4. Tapşırıqların elmi-metodiki uyğunluğu baxımından

4.1. Tapşırıqların mövzularla uyğunluğu

4.2. Biliklərin tətbiqini tələb edən idraki bacarıqların 

formalaşdırılmasına yönəlmiş tapşırıqlara üstünlük 

verilməsi

4.3. Şagirdin özünü müstəqil qiymətləndirə bilməsi üçün 

tapşırıqların verilməsi

4.4. Qapalı, açıq və yarımaçıq tapşırıqların sayının 

mütənasibliyi

4.5. Tapşırıqlardakı nümunələrin reallığı əks etdirməsi, 

elmiliyi, gündəlik həyatdan götürülməsi


“Müəllim üçün metodik vəsait”in (MMV-nin) 

məzmununun işlənməsi baxımından

1. Giriş

1.1. Dərslik və  MMV-dən istifadə qaydaları, məzmun xəritəsi, 

tədris vahidləri, bölmələr üzrə struktur, standartların şərhi, 

tövsiyə olunan iş planı 

1.2. Təlim texnologiyaları haqqında məlumat

1.3. Mövzular üzrə alt standartların xəritəsi


“Müəllim üçün metodik vəsait”in (MMV-nin) 

məzmununun işlənməsi baxımından

2. Planlaşdırma

2.1. Hər bir dərsin təlim məqsədlərinin müəyyən olunması

2.2. Hər bir  dərsdə yeni materiala keçərkən əvvəl öyrənilmiş 

materiallarla əlaqənin təmin olunması 

2.3. İstifadə olunan təlim texnologiyasının  idrak taksonomiyası-

nın mərhələləri ilə əlaqələndirilməsi

2.4. Hər bir mövzu üzrə istifadə olunan fəaliyyət növlərinin  

koqnitiv, psixomotor və sosial vərdişlərin inkişafına 

yönəlməsi


“Müəllim üçün metodik vəsait”in (MMV-nin) 

məzmununun işlənməsi baxımından

2. Planlaşdırma

2.5. Dərs zamanı əlavə vəsaitlərdən ( elektron resurslar

xəritələr, sxemlər, atlaslar və s.) istifadənin nəzərdə tutulması

2.6. İllik və gündəlik  planlaşdırma nümunəsi

2.7. Məzmun standartlarının reallaşdırılması cədvəli

2.8. Hər bir dərs üçün müəllimə verilən metodiki tövsiyələr


“Müəllim üçün metodik vəsait”in (MMV-nin) 

məzmununun işlənməsi baxımından

3. Mövzuların tədrisi texnologiyası

4. Qiymətləndirmə

5. Əlavə materialların verilməsi 

6. İstifadə olunan mənbələr 


Dərsliyin strukturu

Dərslik komplekti dərslik və müəllim üçün metodik

vəsaitdən ibarətdir. Dərslik komplektində verilmiş materiallar

“Dinləyib-anlama və danışma”“Oxu”“Yazı”“Dil

qaydaları” məzmun xətləri üzrə 6 əsas və 19 alt standartın

reallaşdırılmasına yönəlmişdir.

Dərslik 6 bölmə, 160 səhifədən ibarətdir. Burada

həmçinin “Giriş”, “Şərti işarələr”, “Kompleks lüğət”,“Mündəricat” adlı hissələr, “Dinləyib anlama və danışma”,

“Nitqi zənginləşdirmə”, “Qrammatik sual və tapşırıqlar”,

“Yazı”, “Lüğət”, “Dil qaydaları”, “Açar sözlər” rubrikaları

verilmişdir.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə