Dersimiz. ComYüklə 369,72 Kb.
səhifə1/4
tarix22.05.2018
ölçüsü369,72 Kb.
#45555
  1   2   3   4

10.SINIF


BAFRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

10. SINIFLARIN KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ


DEĞERLENDİRME (Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)ÜNİTE I: ATOMUN YAPISI

17-21 EYLÜL2

1.1. Elektriklenme Deneyimlerinden

Atoma

OKUL BAŞLANGICI

1.     Atom  altı  parçacıklar  ile  ilgili

olarak öğrenciler;

1.1.   Statik        elektriklenme  ile atomun    ‘bölünmezliği’    fikri

arasında ilişki kurar.


Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
[!]   1.1Antik    dönemde    kehribar    taşı    (eski    yunanca:    elektron)    vb malzemelerde  gözlenen  elektriklenme  deneyimleri  elektrik  yüklerinin  iki türlü  olduklarının  keşfi  ve  (+)/  (-)  

işaretleri  ile  temsil  edilmesi,  elektrik akımının  çeşitli  maddelerde  yol  açtığı  değişiklikler  üzerinden,  atomlarda, atomdan   daha   küçük   taneciklerin   var   olduğu   fikrinin   nasıl   doğduğu,

tarihsel   gelişimi   içinde   işlenir.   Maddenin   nötral   olduğu   gerçeğinden, atomların da nötral olması gerektiği sonucuna ulaşılacak; elektriklenmenin atom alış-verişi ile 

ortaya çıkamayacağı yargısından, atom altı taneciklerin var olması gerektiği fikri türetilecektir.1.1 7. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” (4.Ünite)   ünitesinde   sürtme   ile   elektriklenme   konusu,   atomun   yapısı   ileilişkilendirilir.

24 – 28 EYLÜL

2

1.2. Faraday’ın Elektroliz Deneyleri

ve Atom Altı Parçacıklar

1.2.   Faraday   elektroliz   deneyleri ile    atom    altı    parçacıkların

varlığı arasında ilişki kurar.

1.3.   Elektrik         yükü         birimini,

elektrolizde        açığa        çıkan

madde       miktarı       üzerinden tanımlar.

1.4.   Atom        altı        parçacıkların

atomdaki  konumlarını, kütlelerini  ve    

yüklerini karşılaştırır.


Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme


 

       1.2    Elektriğin,    ‘maddeyi    değiştirmesi’    gerçeği    esas    alınacak, elektrotlarda  toplanan  madde  miktarının  devreden  geçen  yük  miktarı  ile doğru  orantılı  olduğu,   

 m=  A.I.t  (A:  Maddeye  bağlı  bir  sabit)  bağıntısı üzerinden vurgulanacak, buradaki I.t çarpımının elektrik yükü miktarını(Q) gösterdiği belirtilecektir.1.2 Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı, akım, zaman, eşdeğer kütle ve   Faraday   sabiti   arasındaki   ilişki   Kimya   dersi   11.   sınıf   4.   Ünitede işlenecektir.

  1.2  Bu  kazanımlarda  esas  olan,  madde-  elektrik  ilişkileri  temelinde atom altı parçacıkların varlığını sezdirmek olup, Faraday deneyleri ile ilgili

m=   A.I.t   bağıntısı   da,   sadece   elektrik   yükü   birimi   olan   Coulomb’u tanımlama  amacı  ile  verilmektedir.  Çünkü  elektronun  yükü  verilirken  bu birimi kullanmak 

gerekmektedir ve öğrenciler, Coulomb birimi ile ilk defa karşılaşmaktadırlar.   Konudan   sapma   anlamına   geleceği   için,   Faraday bağıntısı ile farklı maddelere ilişkin hesaplamalara girilmez.

[!] 1.3  AgNO3   çözeltisinden  1.118  mg  Ag  açığa  çıkaran  elektrik  yükü miktarı 1 C’ dur.

[!] 1.4  Proton  ve  nötronların  topluca  “Nükleon”  terimi  ile  ifade  edildiği belirtilecektir.


AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ


DEĞERLENDİRME (Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)1-5 EKİM

2

2.1. Atom Modeli

2.2. Işınların Enerjisinin Dalga

Özelliği

2.3. Elektromanyetik Işımanın

Dalga ve Parçacık Özelliği

2.2.Elektromanyetik Işınların

Dalga Modeliyle

Açıklanması

2.     Atom     modelleri     ile     ilgili     olarak

öğrenciler;

2.1.   Nükleonların           ve           elektronun

yüklerinden        ve        konumlarından

kaynaklanan çelişkileri irdeler.

2.2.   Işınların   enerjisini   dalga   özellikleri

ile ilişkilendirir.

2.3.   Işınların tanecik  modelini  kullanarak

ışın enerjisi birimini (foton) betimler.
Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

    2.1    Nükleonların    bir    arada    bulunma eğilimlerinin    kuarkların    özellikleri    üzerinden açıklamasına bu düzeyde girilmeyecektir.

   2.2   Bu   kazanımda   esas   olan   ışınların özelliklerinden     atomda     elektronun     hareket düzenine     geçiştir      ve     dalga     parametreleri arasındaki ilişkiler ilgi odağı yapılmamalıdır.

 2.3 Siyah cisim ışıması ve fotoelektrik olay konularına  girilmeyecek,  tanecik  modeli  sadece bir  alternatif  olarak  işlenecektir.  Bu  konularla ilgili bir okuma metni verilebilir.

8-12 EKİM2

2.5. Bohr Atom Modeli ve

Varsayımları

2.4.   Bohr   modelini   kullanarak,   hidrojen

atom     spektrumundaki     ışınlar     ile

yörüngeler arasında ilişki kurar.

2.5.   Bohr    modelinde    atomların    enerji

katmanlarındaki    elektron    sayılarını

(katman- elektron dizilimlerini) belirler.Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

   2.4   Bohr   modelinde   elektronun   toplam enerjisini     hesaplamada     kullanılan     bağıntıya girilmeyecektir.

   2.5   Bu   evrede   katmanlardaki   elektron sayısı belirlenirken s, p, d, f orbital kodlamaları kullanılmayacak,  bu  ünitenin sonunda   yer  alan  EK  1.1’  deki  kurallar  esas alınacaktır.15-19 EKİM

2

4.2. Kuantum Sayıları

Baş Kuantum Sayısı

Açısal Momentum (İkincil)

Kuantum Sayısı

Manyetik Kuantum Sayısı4.3. Orbital Çeşitleri

s Orbitalleri

p Orbitalleri

d Orbitalleri

Orbitallerin Enerjileri


3.     Atomun   kuantum   modeli   ile   ilgili

olarak öğrenciler;

3.1.   Atomlar/   iyonlar   için,       ‘orbital

kavramını,   elektronların   bulunma

olasılığı    ile   ilişkilendirerek tanımlar.

3.2.   Orbitallerin  sembol  gösterimlerini,

geometrilerini,   yönlenmelerini   ve

elektronun       enerjisini       kuantum

sayıları ile ilişkilendirir.

Ders kitabı, Akıllı tahta,

Bilgisayar, Eğitim CD'leri,

Yardımcı kaynaklar ,

Labaratuar malzemeleri


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

[??? 3.1 n, l, ml kuantum sayıları orbitali belirlerken, ms kuantum sayısı, elektronun kendi ekseni etrafında dönme  hareketi  (spin)  ilgili  olup  orbital  tanımı  ile ilgisi yoktur.

[!]  3. 1; 3. 2  Dolu orbitaller  için fiziksel gerçekliğe en yakın   olduğu   kabul   edilen   yaklaşım   olan   bulut modeli   açıklanır.   “Yörünge”   kavramının   fiziksel gerçekliği     ifade     etmediği     için     kullanılmaması gerektiği vurgulanır.

[!]      3. 2      n,  l,  ml,  kuantum  sayılarının  mümkün değerleri   (kombinasyonları)   ile   s,   p,   d,   f   orbital sembollerini içeren bir tablo verilir.

AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ


DEĞERLENDİRME (Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)22-24 EKİM

2

Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün “Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur” özdeyişini açıklama

25-26-27-28 KURBAN BAYRAMI

29 EKİM – 2 KASIM2

4.4. Atomların Elektron Dizilişleri

Pauli İlkesi

Atomlarda Elektron Diziliş

Sırası

Hund Kuralı3.3.   Çok          elektronlu          sistemlerde

orbitallerin enerji sırasını belirler.

3.4.   Atomlar   ve   iyonlar   için   elektron

dizilimlerini yazar.Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

[!] 3.3  Temel hâl için Aufbau kuralları, elektronların orbital seçiminde en düşük enerjili orbitali tercihiyle ilgili  Kletchkowski-Madelung  (Kleçkovski-Madelug) kuralı (n+l kuralı),

 Hund (Hund) kuralları ve   Pauli   (Pauli)   kuralı   sırasına   göre   işlenecektir. Elektronların    orbitallere    dağılımı    ile    temel    ve uyarılmış hâller arasında ilişki kurulmalıdır.[!] 3.4 Nötral atomların yanı sıra, iyonların (özellikle katyonların) elektron dizilimlerinin özel durumlarına da  örnekler  verilmeli,  küresel  simetri  temelli  özel hâller belirtilmelidir.

5 – 9 KSAIM1+1

5.1. Bağıl Atom Kütlelerinin Tarihsel

Gelişimi

Atatürk’ün “Hakiki Rehberiniz İlim ve Fen Olacaktır” özdeyişi.4.     Bağıl  atom kütlesi  ve  mol  kavramı  ile

ilgili olarak öğrenciler;

4.1.   İkili     hidrojen     bileşiklerinde,     1g

hidrojen   ile   birleşen   diğer   element

kütleleri      temelinde      bağıl      atom

kütlesini tanımlar.

4.2.   Hidrojen      ile      bileşik      yapmayan

elementlerin  bağıl  atom  kütlelerinin

nasıl bulunabileceğini açıklar.

Atatürk’ün “Hakiki Rehberiniz İlim ve Fen Olacaktır” özdeyişi ile Bilim ve Fen’in uygulaması olan tekniğin ne kadar önemli olduğunun kavratılması.


Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI


[!] 4.1 Bağıl  atom  kütleleri  fikrinin  tarihsel  gelişimi açıklanır.  Bağıl  atom  kütlesi  birimi  olarak  atomik kütle birimi (akb) ve dalton (Da) tanıtılır.

  4.1;  4.2  Hidrojenin  1  g’  ı  ile  birleşen  element kütleleri  verilirken  en  fazla  bir  ondalıklı  değerlere yuvarlatma  yapılarak  rakam  ayrıntılarının  getireceği analiz güçlüklerinden kaçınılmalıdır.[!]4.1- 4.5 “Mol” ve “Avogadro sayısı” kavramları, bu kavramların  ortaya  çıkışını  getiren  tarihsel  gelişim içinde,   yani   buradaki   kazanım   sırasına   uyularak verilmeli,  

  açıktan         tanımlamalarla         kavram eğitiminden kaçınılmalıdır.AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ


DEĞERLENDİRME (Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)12-16 KASIM

2

5.2. Mol Kavramı

5.3. İzotop Kütleleri ve Bağıl Atom

Kütlesi

4.3.   Elementler   ve   bileşikler   için   mol

kavramını açıklar.

4.4.    Elementlerin  mol  kütleleri  ve  tek

tek   atomların   kütleleri   üzerinden

Avogadro sayısını hesaplar.

4.5.    Mol  kavramı  ile  Avogadro  sayısı

arasında ilişki kurar.

4.6.   İzotop   kavramını   kullanarak   bazı

elementlerin   mol   kütlelerinin   tam

sayı çıkmayışını açıklar.

4.7.   Kütle,  mol  sayısı,  molekül  sayısı,

atom            sayısı            kavramlarını

ilişkilendiren problemleri çözer.


Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
   4.3   Moleküllerde   ve   formül   birimlerinde   her atomdan  kaç  tane  bulunduğu  fikri  ilköğretim  fen  ve teknoloji dersi 8. sınıfta işlenmiştir.

[!]    4.3    Element     mol     kütlelerini     ve     formülleri kullanarak  bileşiklerin  mol  kütlesinin  hesaplanması ve 1 mol bileşikte her elementten kaç mol bulunduğu

ile ilgili alıştırmalar bu kazanım kapsamında verilir.??? 4.3 Mol kütlesi” ile “tek bir molekülün kütlesi” ni bir ve aynı şey sanma yanılgısı oldukça yaygındır. Aradaki fark vurgulanmalıdır.

   4.6   Elementlerin   mol   kütlelerinin   tam   sayıdan sapması       yalnızca      izotopların      varlığı      temelinde açıklanacaktır. Gerçekte, nükleonlar çekirdekte bir araya

gelirken kütlelerinin bir kısmının enerjiye dönüşmesi ve bunun  yanı  sıra  mol  kavramının,  zaman  içinde  “1  g hidrojen ile birleşen madde miktarı” tanımından “12g C-12 izotopu

 ile birleşen madde miktarı” tanımına kayması ayrı ayrı tam sayıdan sapma nedenleridir. Ayrıca proton ve     nötron     kütleleri     de     birbirine     eşit     değildir.

Elementlerin   mol   kütlelerinin   tam   sayıdan   sapması açıklanırken bu konulara girilmez.


ÜNİTE II: PERİYODİK SİSTEM

19-23 KASIM

1+1

1.1. Periyodik Sistemin Tarihçesi
Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişi
I.Yazılı Yoklama


1.     Elementlerin  sistematik  düzenlenmesi  ile  ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Elementlerin  özelliklerine  göre  düzenlen-mesinin tarihsel bir süreç olduğunu fark eder.


Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemini kavratma.

Ölçme ve Değerlendirme

Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme


24 KASIM

ÖĞRETMENLER

GÜNÜ
1.DÖNEM

1. YAZILI

 [!] 1.1 Mendeleyev’in o zaman bilinmeyen elementler ile   ilgili   tahminleri   ve   bu   tahminlerin   dayandığı bilimsel temeller örneklerle açıklanır.AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ


DEĞERLENDİRME (Kazanımlara

Ulaşma Düzeyi)26-30 KASIM

2

1.2. Moseley ve Modern Periyodik

Yasa

1.3. Modern Periyodik Sistem

1.4. s ve p Blok Elementleri ile

Yaygın Kullanılan Elementler

1.     Elementlerin  sistematik  düzenlenmesi  ile  ilgili olarak öğrenciler;

1.2. Elementleri   atom    numaralarına          göre

düzenlemenin faydalarını açıklar.

1.3. Periyodik  sistemde  s  ve  p  bloku  element-leri  ile yaygın  kullanılan  elementlerin 

 ad  ve  sembolleri arasında eşleme yapar.


Ders kitabı, Akıllı tahta, Bilgisayar, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar , Labaratuar malzemeleri

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

    1.2    Atom   numarasının    belirlenmesine    ilişkin Moseley deneyleri bir önceki ünitede işlenmiştir.

[!]  1.2   Atom   numarası-   kimyasal   özellik   ilişkileri, elektron  dizilimleri  ve  oktet  üzerinden,     örneklerle işlenecektir.

[!] 1.2;  1.3  Periyodik  sistemdeki  18  sütunu  A  ve  B gruplarına ayıran yaygın sistem yanında, bu sütunları 1-  18  sırası  ile  numaralayan  nispeten  yeni  (IUPAC

tarafından tavsiye edilen) sistem de verilecektir. 1.3   s ve p bloklarındaki bütün elementler ad ve sembolleri ile işlenecektir. Ayrıca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pd, Ag, Cd, W, Pt, Au, Hg, La, Ac,   U   ve   Th   

elementleri   ad   ve   sembolleri   ile tanıtılacaktır.
Yüklə 369,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə