DersliK 9-az new inddYüklə 3,69 Kb.

səhifə1/34
tarix20.09.2017
ölçüsü3,69 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT
KƏMALƏ CƏFƏRZADƏ
Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
“Təsviri incəsənət” fənni üzrə
DƏRSLİK
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
03.06.2016-cı il tarixli 369 №-li
əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2016
Müəllifl ik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və
yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq,
elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.
“Yaz nəşriyyatı” MMC
Dərsliklə bağlı rəy, irad və təklifl ərin yazneshr@mail.ru və
derslik@edu.gov.az elektron ünvanlara göndərilməsi xahiş olunur.
Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!


HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
DÖVLƏT HİMNİ
Üzeyir Hacıbəylinin,
 Əhməd Cavadındır.
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan! 
Musiqisi 
sözləri


HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
Elmi redaktor: R.Әliquliyev, АМЕА-nın həqiqi üzvü, t.е.d., professor
yazneshr@mail.ru
Bədii redaktor: T.Məlikov
Texniki redaktor: Z.İsayev
Kompüter tərtibatçısı: T.Məlikov
Ofset kağızı. Qarnituru: məktəb və arial. Ofset çapı.
İnformatika – 7. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik.  
R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva.  Bakı. “Yaznəşr”, 2016, 96 səh. 
Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər 
hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya 
vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2016
Dərsliklə bağlı rəy, irad və təkliflərin 
 və derslik@edu.gov.az 
e-mail ünvanlarına göndərilməsi xahiş olunur. Öncədən təşəkkür edirik!
Dil redaktoru: S.Hüseynov
Korrektor: 
Rəssamlar: M.Hüseynov, E.Məmmədov
1
Kağız formatı 70ґ100 /
1

 
6
Fiziki çap vərəqi 6. Tiraj 49 500. Pulsuz.
A.MəsimovİÇİNDƏKİLƏR
 1. XX ƏSRİN TƏSVİRİ SƏNƏTİ 
1-2.
Pol Sezann: kompozisiya, forma və rəng
8
3-4.
Pablo Pikasso: fərqli üslublarda işləyən rəssam
13
5.
Vasili Kandinski: abstrakt sənətdə axtarışlar
21
6.
Henri Spenser Mur: heykəltəraşlıqda təbiət fəlsəfəsi
27
7.
Pol Kli: rəngkarlıqda xətlərin hərəkəti
31
8.
Naum Qabo: heykəltəraşlıqda xətlərin həndəsəsi
35
9-10.  Salvador Dali: dahinin sürrealist kainatı
39
11.
Xuan Miro: realizmdən rəmzlərə
44
12.
Alberto Cakometti: heykəlin zərif silueti
49
 2. AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİNDƏ MÜASİRLİYİN ƏKSİ
13.
Mikayıl Useynov: memarlıqda konstruktivizmin prinsipləri
58
14.
Mircavad Mircavadov: miqyas, rəng və forma
63
15.
Ömər Eldarov: gözəllik və harmoniya
67
16.
Tahir Salahov: neft mövzusu
71
17.
Fazil Nəcəfov: insan təsvirində forma axtarışları
75
18.
Arif Hüseynov: Azərbaycan nağılı
79
19.
Fərhad Xəlilov: Abşeron motivləri
83
20.
Sakit Məmmədov: klassik və müasir üslubun sintezi
86
 
 3. ƏTRAFIMIZDA OLAN RƏSSAM YARADICILIĞI
21.
Rəssam və teatr sənəti
94
22.
Rəsm əsərindən fotoşəklə qədər
100
23.
Fotoqrafiya və kompüter
106
24.
Rəssam və kino sənəti
110
25.
Animasiya sənəti
116
26.
Karikatura və şarj: şəkilli əhvalatlar
122
27.
Televiziya: rəssam və ekran
129


D Ə R S L İ K L Ə   TA N I Ş L I Q
Dərslikdəki mövzular üzrə təlim materialları aşağıdakı ardıcıl-
lıqla verilmişdir:
1.  “İncəsənət haqqında dialoq” və “Xatırlayın” – mövzuya ma-
raq oyadan sual, şəkil, anlayışların çıxarılması əvvəllər qaza-
nılmış biliklərə əsaslanır və aktiv fəaliyyətə cəlb edir.
2.  “Tanış olun” – tədris materialı üzərində müstəqil iş və müza-
kirə üçün verilən məzmun. Burada təsviri sənətin tarixi, onun
cəmiyyətdə rolu haqqında məlumatlar, müxtəlif sxem və cəd-
vəllər əks olunur.
3.  “Görkəmli sənətkarlar” – Azərbaycanın və dünyanın görkəmli
təs viri sənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq.
4.  “Təsviri sənət qalereyası” – estetik münasibət bildirmək üçün
Azərbaycan və dünya rəssamlarının qrafika, rəngkarlıq, hey-
kəltəraşlıq və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərindən nümunələr.
5.  “Düşünün və izah edin” – məzmunun mənimsənilməsinə xid-
mət göstərən və təfək kürü fəal laş dır maq üçün düşünməyə və
izah etməyə vadar edən zəruri müzakirə sualları, fikirlər.
6.  “Bu maraqlıdır”  “Bilirsinizmi?” – mövzu ilə bağlı, habelə
dünyagörüşünü genişləndirməyə xidmət edən maraqlı faktlar
və hadisələr öz əksini tapır.
7.  “Sənətkar məsləhəti” – yeni üsul və vasitələrə, təcrübi və ya-
radıcı tapşırıqlarda əməl edilməsi vacib sayılan qaydalara dair
tövsiyələr.
8.  “Sərbəst iş üçün tapşırıqlar” – mövzu ilə bağlı nəzəri və təc-
rübi tapşırıqlar; yeni qazanılmış bacarıqların tətbiqi, onların
izahı və rəsmin çəkilməsinə yardım edən təsvir ardıcıllığı.
9.  “Müəyyən edin” və “Yaradıcı fəaliyyət” – maraq və bacarığa
görə seçim imkanı verən tapşırıqlar.
10.  “Özünüzü yoxlayın” və “Ümumiləşdirici tapşırıqlar” – özü-
nüqiymətləndirmə  və  qazanılmış  nəticələri  ümumiləşdirmək
məqsədilə verilən sual və tapşırıqlar.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə