Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24. 07. 2014-cü il tarixli 842 nömrəli əmri ilə təsdiqYüklə 0,71 Mb.

səhifə1/60
tarix02.01.2018
ölçüsü0,71 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
24.07.2014-cü il tarixli 842 nömrəli əmri ilə təsdiq 
olunmuşdur.
Yaqub Qəribov
Nərminə Seyfullayeva 
Şəfiqə Hümbətova
Yelena Şabanova
Təranə İsmayılova
Bakı–2014
7


Coğrafiya – 7. 
 
Y.Qəribov, N.Seyfullayeva, Ş.Hümbətova, Y.Şabanova, T.İsmayılova
“Bakınəşr”, Bakı – 2014, 144 səh. 
Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik.
1
Format  0ґ100 /
1
. Ofset kağızı
1. Fiziki çap vərəqi  . 
6
Çapa imzalanmışdır.  07.08.2014.  Tiraj: 113 450, pulsuz.
7
 №
9
Elmi redaktor: Elbrus Əlizadə, coğrafiya elmləri doktoru, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları 
və proqramları (kurikulumları) əsasında hazırlanmışdır. 
www.bakineshr.az
ISBN 978-9952-430-19-6 (1)  
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014
Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı 
hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə 
yaymaq qanuna ziddir.
Dil redaktoru 
S.Hüseynov
Rəssam 
M.Hüseynov, E.Məmmədov
Dizayn-konsepsiya 
“TM” group 
Korrektor 
A.Məsimov


Coğrafiya_–_7.'>Coğrafiya – 7. 
 
Y.Qəribov, N.Seyfullayeva, Ş.Hümbətova, Y.Şabanova, T.İsmayılova
“Bakınəşr”, Bakı – 2014, 144 səh. 
Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik.
1
Format  0ґ100 /
1
. Ofset kağızı
1. Fiziki çap vərəqi  . 
6
Çapa imzalanmışdır.  07.08.2014.  Tiraj: 113 450, pulsuz.
7
 №
9
Elmi redaktor: Elbrus Əlizadə, coğrafiya elmləri doktoru, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları 
və proqramları (kurikulumları) əsasında hazırlanmışdır. 
www.bakineshr.az
ISBN 978-9952-430-19-6 (1)  
© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014
Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı 
hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə 
yaymaq qanuna ziddir.
Dil redaktoru 
S.Hüseynov
Rəssam 
M.Hüseynov, E.Məmmədov
Dizayn-konsepsiya 
“TM” group 
Korrektor 
A.Məsimov


Coğrafiya
7
5
4
B a ş l ı q l a r
Dərsliyinizlə tanış olun! . . . . . . . 6
1. İlk coğrafi biliklərin toplanması . . . 8
2. Yeni dünyanın kəşfi . . . . . . . . 10
3. Avstraliya və Antarktidanın kəşfi . . 12
4. Debat dərs. Yeni materiklərin                             
kəşfi nə verdi? . . . . . . . . . . . 14
5. Coğrafiya elmi müasir dövrdə . . . 15
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . 18
6. Coğrafi koordinatlar . . . . . . . . 20
7. Praktik dərs. Xəritədə nöqtələrin               
coğrafi mövqeyinin təyin edilməsi . 22
8. Miqyas . . . . . . . . . . . . . . . 24
9. Relyefin təsviri . . . . . . . . . . . 27
10. Planaalma və onun növləri . . . . 29
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . 32
11. Səma cisimləri . . . . . . . . . . 34
12. Günəş sistemi planetləri . . . . . 36
13. Planetlərin qruplaşdırılması. . . . 38
14. Həyat planeti . . . . . . . . . . . 40
15. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti . . 42
16. Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti . . 44
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . 46
17. Yerin daxili prosesləri . . . . . . . 48
18. Xarici amillərin relyefə təsiri  . . . 50
19. Dağların yaranması . . . . . . . . 52
20. Düzənliklərin müxtəlifliyi . . . . . 54
21. Okean dibinin relyefi . . . . . . . 56
22. Yeraltı sərvətlər necə paylanıb . . 58    
23. Praktik dərs. Azərbaycan                        
Respublikasının relyefi  . . . . . . 60
24. Azərbaycan Respublikasının                   
faydalı qazıntıları . . . . . . . . . 62
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . 64
25. Havanın temperaturunun                                     
dəyişməsi . . . . . . . . . . . . . 66
26. Atmosfer təzyiqi . . . . . . . . . . 68
27. Küləklərin yayılması  . . . . . . . 70
1. YER HAQQINDA BİLİKLƏRİN İNKİŞAFI
2. YER KÜRƏSİNİN KARTOQRAFİK 
TƏSVİRİ
3. YER GÜNƏŞ SİSTEMİNDƏ
4. YER SƏTHİNİN RELYEFİ
5. YERİN HAVA TƏBƏQƏSİ
28. Havanın rütubəti . . . . . . . . . . . . 72
29. Yağıntıların paylanması . . . . . . . . . 74
30. İqlim və iqlim qurşaqları . . . . . . . . . 76
31. Azərbaycan Respublikasının iqlimi . . . . 78
32. Dünya okeanının hissələri . . . . . . . 84
33. Okeanda quru sahələri . . . . . . . . 86
34. Çaylar . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
35. Yer kürəsinin gölləri . . . . . . . . . . 91
36. Praktik dərs. Azərbaycan                                        
Respublikasının çayları və gölləri . . . 94
37. Çaylarımızın ekoloji vəziyyəti  . . . . . 96
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . . . 98
38. Canlı aləmin müxtəlifliyi. . . . . . . . . 100
39. Torpaqların quruluşu və xüsusiyyətləri .  102
40. Torpaqların müxtəlifliyi . . . . . . . . . 104
41. Torpaqların mühafizəsi  . . . . . . . . . 107
42. Azərbaycan Respublikasının                             
torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmi . 109
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . . . . 112
· 
Respublikasının                   
· 
Xəritə – “Azərbaycan Respublikasının              
faydalı qazıntıları” . . . . . . . . . . . . 143 
· Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . . . . 82
6. YER KÜRƏSİNDƏ SUYUN PAYLANMASI
7. YERİN CANLI TƏBƏQƏSİ
8. DÜNYA DÖVLƏTLƏRİNİN MÜXTƏLİFLİYİ
9. İQTİSADİYYAT VƏ COĞRAFİYA
43. Biz hansı regionda yaşayırıq . . . . . . 114
44. Türk dünyası birliyi . . . . . . . . . . . 116
45. Dövlətlərin idarə edilməsi formaları . . . 118
46. Dövlətlərin inzibati ərazi bölgüsü  . . . . 120
47. Əhalinin yerləşməsi . . . . . . . . . . 122
48. Praktik dərs. Dünya əhalisinin                                                        
dil tərkibi və əhalinin məskunlaşması . . 124
Dünyanın siyasi xəritəsi . . . . . . . . 126
Ümumiləşdirici tapşırıqlar . . . . . . . . . 128
49. İqtisadi fəaliyyət . . . . . . . . . . . 130
50. Təsərrüfat və iş yerləri . . . . . . . . 132
51. İqtisadi əməkdaşlıq . . . . . . . . . . 134
52. Azərbaycan 
iqtisadiyyatı . . . . . . . . . . . . . . 136
53. İqtisadiyyat və ətraf mühit . . . . . . 138
54. Praktik dərs. “Ekoloji məhkəmə” . . . 140
Ümumiləşdirici tapşırıqlar. . . . . . . . 142
Dünyanın fiziki xəritəsi . . . . . . . . . . 144
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə