Dərslik kimi tövsiyyə edilir. B a k I 1 6Yüklə 88,7 Kb.

səhifə1/63
tarix26.09.2018
ölçüsü88,7 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


 
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
 
 
 
 ___________________________ 1 ____________________________ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 
 
 
 
MÜASIR İNFORMASİYA 
SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ 
EDİLMƏSİ 
 
Dərslik kimi tövsiyyə edilir. 
 
 
B A K I – 2 0 1 6 


 
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
 
 
 
 ___________________________ 2 ____________________________ 
 
 
 
 
 
Redaktoru: 
i.e.d., prof., İsayev Fəvrəddin Qurban oğlu 
Rəyçilər:  i.e.d.,  prof., Balayev Rəsul Ənvər oğlu   
 
p.e.n., prof., 
Məmmədov Əlif Məmmədhəsən oğlu 
 
i.e.n., dosent 
Məmmədova Arzu İmanverdi qızı 
 
i.e.n.,  dosent  
Salmanova Mahilə Əlif qızı 
Dizayner: 
Naşir: 
Əliyev Zaur Nəsrəddin oğlu 
Mayılov Valeh Bayram oğlu 
 
 
ƏLİZADƏ MƏTLƏB NURUŞ OĞLU 
MUSAYEV 
İSA KƏRİM OĞLU 
ƏLİYEV ELMAN BƏHMƏN OĞLU 
 
 
    
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ 
EDİLMƏSİ, Bakı 2016, “MSV NƏŞR“ nəşriyyatı, Dərslik, şəkilli, 
248 
səhifə. 
 
 
 
 
 
 
 
© Əlizadə M.N., Musayev İ.K., Əliyev E.B. 2016 
 


 
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
 
 
 
 ___________________________ 3 ____________________________ 
 
M Ü N D Ə R İ C A T 
 
Giriş......................................................................................... 

İdarəetmədə informasiya sistemlərindən istifadənin əsasları..   15 
Şirkətin informasion infrastrukturu.........................................   33 
Müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsinin elektron 
sisteml
ərinin inkişafının təhlili................................................ 
 
51 
İnformasiya sistemləri və idarəetmə........................................  75 

əssisə modelləri sistemi..................................................... 
81 

əssisələrin müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri sisteminin 
quruluşu və yaradılması prinsipləri......................................... 
 
95 
İnformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə şirkətin 
strategiyasının reallaşdırılması................................................ 
 
127 
İnformasiya sistemləri xidmətlərinin idarə edilməsi: 
funksiyalar, prosesl
ər, ölçmələr............................................... 
 
141 
İnformasiya sistemləri xidmətinin nəticəliliyinin ölçülməsi...  177 
İnformasiya sistemlərinin fəaliyyəti və inkişaf etdirilməsi 
x
ərclərinin qiymətləndirilməsi................................................ 
 
179 
İnformasiya texnologiyaları servisləri və biznes üçün 
sahibolmanın icmal dəyəri....................................................... 
 
193 
İnformasiya texnologiyalarınin inkişafı layihələri və 
t
əşkilatların yenidən qurulması............................................... 
 
199 
Mür
əkkəb informasiya sistemlərinin tətbiqinin standart 
metodikaları............................................................................. 
 
209 
Müştərilərin idarə edilməsinə yönəldilmiş sistemin şəbəkə 
t
əminatı.................................................................................... 
 
221 
Ədəbiyyat................................................................................  237 
 
 
 


 
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
 
 
 
 ___________________________ 4 ____________________________ 
 
ŞƏRTİ  İXTİSARLARIN  SİYAHISI 
 
BES 
Bilik emalı sistemləri 
BPR 
Biznes-proseslərin reinjinirinqi 
CIO 
İnformasiya sistemləri üzrə vitse-prezident 
CRM 
Müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarə 
edilməsi sistemi 
DSL 
Etalon proqram təminatı kitabxanası 
ERP 
Korporativ informasiya sistemləri 
FN 
Fəaliyyət növü 
FUNAS 
Funksional altsistemlər 
İNEDİS  İnteqrasiya edilmiş idarəetmə sistemləri 
İNSİ 
İnformasiya sistemləri 
İNTEX 
İnformasiya texnologiyalari 
ITIL 
İnformasiya texnologiyaları infrastrukturu üzrə 
kitabxana 
ITSM 
İnformasiya texnologiyaları servislərinin idarə 
edilməsi 
QQDS 
Qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemlər 
MDBMS  Çoxölçülü verilənlər bazası 
NAG 
Nəticəliliyin açar göstəriciləri 
OAS 
Ofisin avtomatlaşdırılması sistemləri 
OLAP 
Operativ analitik emal 
OLTP 
Tranzaksiya emal sistemləri 
RDBMS  Relyasiyalı verilənlər bazası 
RDS 
Rəhbərliyi dəstəkləyən sistemlər 
SCM 
Malgöndərmə zəncirini idarə edən sistemlər 
SİD 
Sahibolmanın icmal dəyəri 
SIS 
Strateji informasiya sistemləri 
SLM 
Servis xidmətinin səviyyəsinin idarə edilməsi 


 
MÜASİR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI
 
 
 
 ___________________________ 5 ____________________________ 
prosesi 
SSBR 
Servisin səviyyəsi barədə razılaşma 
TES 
Transaksiya emal edən sistemlər 
TP AİS 
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması 
sistemi 
TPS 
Transaksiya informasiya sistemləri 
VBİS 
Verilənlər bazasını idarə edən sistem 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə