Dərsliyə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 21 aprel 2003-cü IL tarixli 305 saylı əmri ilə qrif verilmişdirYüklə 1,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/80
tarix20.09.2018
ölçüsü1,72 Mb.
#69519
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


 
C.Q. Nuriyev,  A.Ə. Əliyev, M.C.Atakişiyev 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gömrük işinin təşkili və  
idarə edilməsi 
 
 
Ali məktəblər üçün dərslik 
 
 
 
 
 
Dərsliyə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin  
21 aprel 2003-cü il tarixli 305 saylı əmri ilə  
qrif  verilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI -2009 
 
Az2 
 
 
 
Redaktor: Gömrük xidməti general-mayoru, i.e.n. Ş.S.Bağırov. 
 
Rəyçilər: i.e.d., prof. M.X.Meybullayev, Əmgkdar elm xadimi., i.e.d.,  prof. A.Ş.Şəkərəliyev 
 
 
 
C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev,  M.C.Atakişiyev. «Gömruk işinin təşkili və idarə 
edilməsi». Ali məktəblər üçün dərslik (yenidən işlənmiş və tamamlanmış variantda). 
Azərb. dilində. Bakı, 2009. 293 səh.  
 
 
 
 
Təqdim olunan “Gömrük işinin təşkili və idarəedilməsi” dərsliyi ali məktəb tələbələri üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu dərslikdən iş adamları, gömrük orqanlarında çalışan məmurlar və elmi 
işçilər də istifadə edə bilərlər. 
 
 
 
  
 
MÜNDƏRİCAT 
 
 
                 ÖN SÖZ  
 
         MÖVZU 1
  
             Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti 
          MÖVZU 2 
              İlham Əliyev Azərbaycanın XXI əsr gömrük siyasətinin memarıdır 
MÖVZU 3 
MÖVZU 4 
MÖVZU 5 
MÖVZU 6 
MÖVZU 7 
MÖVZU 8 
MÖVZU 9 
MÖVZU 10 
MÖVZU 11 
MÖVZU 12 
MÖVZU 13 
MÖVZU 14 
MÖVZU 15 
MÖVZU 16 
MÖVZU 17 
MÖVZU 18 
MÖVZU 19 
MÖVZU 20 
 
                   İSTİFADƏ OLUNMUŞ NORMATİV - HÜQUQİ 
                   AKTLARIN VƏ ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI   
Ön söz 
 
Ötən  əsrin sonlarında  ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik  əldə etdikdən sonra müstəqil gömrük siyasəti 
formalaşmağa başladı və lazım olan gömrük qanunvericiliyi aktları qəbul olundu. Eyni zamanda, gömrük işinin 
daha səmərəli təşkil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən lazım olan 
təlimat və əsasnamələr işlənib hazırlandı. Bütün sənədlərin əsasını Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin 
və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi təşkil edir. Həmin sənədlərdə ölkəmizin strateji inkişaf istiqamətinə 
uyğun olaraq yürüdüləcək vahid gömrük siyasəti də öz əksini tapmışdır.  
Ölkəmizin iqtisadi həyatında gömrük işinin öz yeri vardır. Bildiyiniz kimi respublikamızın milli 
iqtisadiyyatı xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafından çox asılıdır. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə 
olan digər ölkələr kimi, iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və dünya təsərrüfat  əlaqələri sisteminə 
inteqrasiya məsələsini eyni zamanda həll etməlidir, onda gömrük işinin təşkilinin nə qədər mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini görmək mümkündür. Gömrük işinin  əhəmiyyətini  xalqımızın  Ümummilli Lideri,  müasir 
Azərbaycan dövlətinin banisi və memarı Heydər Əliyevin dahiyanə fikirləri ilə çatdırırıq: 
“...Həqiqi gömrük işini təşkil etmək üçün iki əsas  şərt lazımdır. Birincisi, gömrük işçisi gərək 
bilikli olsun, öz peşəsini yaxşı mənimsəmiş adam olsun, mənəviyyatca təmiz olsun, müstəqil Azərbaycanın 
iqtisadiyyatının möhkəm-ləndirilməsinə sadiq olsun. İkinci tərəfdən, gərək onun təcrübəsi ola, biliyi ilə 
yanaşı, maddi texniki bazası, müasir texnikası, ləvazimatları olsun. Bunları yaratmaq lazımdır. Bu da 
sizin vəzifənizdir...” (Azərbaycan” qəzeti, 31 yanvar 1997-ci il). 
Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər  Əliyevin bu tapşırığını özlərinin gələcək fəaliyyət proqramı 
kimi qəbul edən Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasını 
genişləndirmək, müasirləşdirmək və gömrük sistemini inkişaf etdirməklə  bərabər, yüksək səviyyəli gömrük 
işçilərinin hazırlanması üçün də çox işlər görmüşdür. Belə ki, Ümummilli Liderin tapşırığını əldə rəhbər tutan 
K.F. Heydərov dərsliklərin və  dərs vəsaitlərinin hazırlanması üçün hər cür şərait yaratmışdır. Məhz onun 
təşəbbüsü  və  rəhbərliyi altında  4 cildlik “Gömrük işinin  əsasları” (I cild. “Gömrük işinin təşkili və 
texnologiyası”. Bakı - 1998; II cild. “Gömrük orqanlarının iqtisadi fəaliyyəti”. Bakı-1999; III cild. “Gömrük 
orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti”. Bakı-2000; IV cild. “Gömrük işinin idarə edilməsi və inkişafı”. Bakı-
2000), C. Nuriyev tərəfindən “Gömrük hüququ” (ali məktəblər üçün dərslik, Bakı-2002). C.Q.Nuriyev, 
A.Ş.Şəkərəliyev, A.Ə.Əliyev və b. tərəfindən “Gömrük ekspertizası” dərsliyi (Bakı– 2003),  A.Ə.  Əliyev 
tərəfindən “Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı” (rus dilində, Bakı-2002), Heydərov K.F. tərəfindən 
«Gömrük işinin əsasları» (ali məktəblər üçün dərslik, Bakı-2004), Heydərov K.F., Əliyev A.Ə., Nuriyev C.Q., 
Mehdiyev S.M. tərəfindən «Gömrük rəsmiləşdirilməsi», (ali məktəb tələbələri üçün dərslik, Bakı-2006)   habelə 
bir sıra yardımçı  vəsaitlər  -        K. Heydərov və T. İbrahimov tərəfindən “Gömrük işi - iqtisadi suverenlik və 
təhlükəsizlik” (Bakı-1999), C. Nuriyev, Z. Əliyev və G. İsmayılov tərəfindən, “Gömrük statistikası” (Bakı-
2000),   C.Q.Nuriyev tərəfindən «Gömrük etikası» (Bakı- 2007) və «Azərbaycanın gömrük tarixi» (Bakı-2007)   
hazırlanıb, nəşr olunmuşdur.   
Təqdim olunan “Gömrük işinin təşkili və idarəedilməsi” dərsliyi ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Lakin bu dərslikdən iş adamları  və gömrük orqanlarında çalışan məmurlar və elmi işçilər də 
istifadə edə bilərlər. 
Dərsliyin yenidən işlənməsinin  əsas səbəbləri – Azərbaycan Respublikasının RGömrük 
Məcəlləsinəedilmiş 30.X11. 2003-cü il (GM-nin X bölməsi və 60-cı fəsli çıxarılmışdır), 5 mart 2004-cü il (GM-
nin 217-ci maddəsinə  əlavə  və  dəyişiliklər edilərək gömrük orqanlarına gömrük işi sahəsindəki cinayət işləri 
üzrə istintaq aparmaq səlahiyyəti verilmişdir),  21.05.2004-cü il,  «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında» 
Əsasnaməyə  (№851-IIQD / 04.03.2005; №969-IIQD / 28.06.2005; №158-IIIQ / 10.10.2006;  16.08.2008)  
edilmiş əlavələr və  dəyişikliklər, Milli Məclis tərəfindən son beş ildə gömrük işinin təşkili ilə əlaqədar qəbul 
edilmiş qanunlar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İ.Ə.Əliyev cənablarının 11.02.2004-cü il, 12.09.2005-ci 
il, 16.X11.2005-ci il, 02.X1.2006-cı il, 22.05.2007-ci il,  22.05. 2007-ci il, 02.07.2008-ci il və 11.X1.2008-ci il 
tarixli Fərmanları, habelə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi çoxsaylı  qərar və 
sərəncamlarıdır. 
Kitabın hazırlanması prosesində bizə koməklik göstərənlərin hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk.  Yüklə 1,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə