Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə30/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   72

Ekonomi biliminin temel kavramları
E. Aşağıda verilen sorulara göre bulmacayı tamamlayınız
.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.   Gerçekliğin birden çok ilke ile açıklanabileceğini
savunan görüş.
2. İnsan bilincinden bağımsız var olan varlık.
3.   Gerçekte yalnızca bir töz'ün var olduğunu savunan
görüş. Bircilik.
5.   Belirlenimcilik. Evrende olup biten her şeyin
neden sonuç ilişkisiyle belirlenmiş olduğunu ileri
süren görüş.
8. Var olan her şeyin kendisinden çıktığı ilk neden.
11. Varlık bilimi. Var olanları sırf var olmalarından
dolayı inceleyen felsefi görüş.
12. Nesneyi özneye, bilineni bilene bağlı kılan görüş.
Her türlü maddi varlığın ruhsal temele
indirgenebileceğini savunan yaklaşım.
13. Hareketli. Hızlı ilerleyen.
18. Başka bir varlık türüne indirgenemeyen. Cevher.
SOLDAN SAĞA
4. Var olanların gerçek doğasını, ilkelerini ortaya
koymaya çalışan temel felsefe disiplini.
6. Birbirine indirgenemeyen iki ayrı varlık öğesi
olduğunu kabul eden öğreti. İkicilik.
7. Platon'da sırf düşünmeyle kavranabilen, asıl
gerçeklik. Varlıkların değişmeyen   ilk örnekleri.
9. İnsan bilincinden bağımsız olarak nesnelerin var
olduğunu kabul eden görüş. Gerçekçilik.
10. İnsan zihninin ürünü olan varlık.
14. Duyularla algılanabilen her şey.
15. Her türlü bilgiyi, varlığı ve değeri reddeden görüş.
Hiççilik.
16. Duragan, yavaş ilerleyen.
17. Bir kavramdan diğer kavrama çelişmeleri ortadan
kaldırarak ilerleyen mantıklı düşünme yolu.
19. İnsan zihninde doğuştan içerikli bilgiler
bulunduğunu savunan felsefe anlayışı.
20. Asıl varlığın madde olduğunu savunan görüş.
74
1                                                      2                                                                                                                        3
4
5
6
7                                8
9
10
11                                         12
13                                                                          14
15
16
17                                                                          18
19
20
82


A. AHLAK FELSEFESİ NEDİR?
B. KÖTÜ, DOĞRU-YANLIŞ, GÜZEL-ÇİRKİN
C. ERDEM-YAŞAM İLİŞKİSİ
Ç. NE KADAR ÖZGÜRÜZ?
D. AHLAKİ EYLEMİN AMACI
E. EVRENSEL AHLAKİ İLKELER VAR MIDIR?
1. Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler
2. Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler
F. ANADOLU BİLGELERİNDE AHLAK
G. UYGULAMALI ETİK SORUNLARI
83
Ahlak
Etik                       Ödev
Ahlak yargısı
Hazcılık
İyi                        Kötü                     Erdem                 Bencilci ahlak
Ahlaki karar
Özgürlük            Hazcılık
Vicdan                Sorumluluk
Ahlaki eylem
Temel Kavramlar
IV. ÜNİTE
AHLAK FELSEFESİ


Ahlak
moral
Ahlak felsefesi,
, kelime olarak huy, karakter gibi anlamlara gelmesine rağmen yaygın olarak kullanımı Latince
kökenli
kelimesidir. Bununla birlikte ahlak, insanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan
ilişkilerini düzenlemek amacıyla kabul edilen ilkeler bütünüdür. Ahlak ve ahlak felsefesi(etik), genellikle aynı
anlamda kullanılmasına rağmen birbirlerinden farklı kavramlardır.
ahlakı felsefi açıdan inceleyen ve açıklayan bir düşünce sistemidir. Ahlakın ne olduğunu,
ahlaki eylemin nasıl oluştuğunu, insan eylemlerinin dayandıkları temelleri, iyi ve kötü eylemlerin nedenini
inceler.Ahlak felsefesi ahlak üzerine sistemli bir şekilde düşünme, soruşturma, ahlaki hayata dair bir araştırma ve
tartışma olarak tanımlanabilir. Kısaca ahlak iyi ve kötü eylemlerin pratikteki değeri, ahlak felsefesi ise iyi ve kötü
eylemin teorisi şeklinde tanımlanır.
84
A. AHLAK FELSEFESİ NEDİR?
Hazırlanalım
Aşağıdaki görsel ve özdeyişleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
SORULAR
Sokrates’in sözlerine katılıyor musunuz? Neden?
Aristoteles’in sözünü değerlendiriniz. Ahlaklı olmak ne demektir?
Kant’ın sözüne katılıyor musunuz? Bir eylem nasıl ahlaki olabilir?
l
l
l
Sokrates
: Hiç kimse bilerek kötülük yapamaz.
Aristoteles
: Ahlaklı olmak ölçülü olmaktır.
Kant
: Bir eylem, arzu, haz veya yarar göze-
tilmeden, yalnızca ödevden dolayı
yapılmışsa ahlaki bir eylemdir.
Uygulayalım-1
Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Tablodaki açıklamaların karşısına ahlak, ahlak felsefesi(etik)
kavramlarından uygun olanlarını yerleştiriniz.
Açıklamalar
Kavramlar
Huy, karakter gibi anlamlara gelir.
İnsanların toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.
İyi ve kötünün teorisidir.
İyi ve kötü davranışların pratiğidir.
Ahlak üzerine sistemli bir şekilde düşünme, soruşturma, ahlaki hayata dair bir
araştırma ve tartışmadır.


78
85
……………….…: Yapılması istenmeyen, değersiz ve faydasız olan, iyinin karşıtı.
……………….…: Kişinin iradesini kullanarak seçim yapabilme durumudur. En geniş anlamda dışsal bir zorlama
olmadan, serbestçe hareket edebilme.
……………….…: Ahlaki öznenin yapmış olduğu veya yapacağı eylemin sonuçlarına katlanabilmesi, sonuçlarını
üstlenebilmesidir.
……………….…: Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar sistemidir. Bu kurallar, bize hangi amaçları,
nasıl gerçekleştireceğimizi gösterir.
……………….…: Ahlaki bakımdan sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlardır. Ahlak felsefesinin yücelttiği,
övdüğü, arzuladığı ve ön plana çıkarttığı değerlerdir. Örnek olarak bilgelik, adalet, cesaret,
çalışkanlık, ölçülülük, dürüstlük, hoşgörü, doğruluk vb. verilebilir.
……………….…: İnsana neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyen ayırt edici güçtür. İnsanı iyi davranmaya
yönelten iç ses, bir çeşit iç mahkemedir.
………………….: Genel olarak insanın insan olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır. Bu
ise neticede yapılması istenilen ve beklenilen, kötünün karşıtıdır.
……………….…: Bireyin, kendi özgür iradesi ile bilerek ve isteyerek ahlak yasasına uygun olarak verdiği
karardır. Özgür verdiğimiz bu karar ahlaki bir temele dayanmalıdır.
……………….…: Ahlak açısından değerlendirilebilen, ahlaki bir değere uygun düşen eylemdir. Bu eylem, ahlak
yasalarına uygun ve bilinçli olarak yapılmalıdır.
……………….…: İnsanın, yaptığı iyi eylem sonunda duyacağı iç huzur.
……………….…: İnsanların gerçekleştirilmesinden kendilerini sorumlu tuttukları, üstlendikleri görev.
AHLAK FELSEFESİNİN
TEMEL KAVRAMLARI
vicdan
özgürlük
ahlaki eylem
erdem
ödev
ahlaki
sorumluluk
Kötü
ahlak yasası
iyi
ahlaki karar
mutluluk
Uygulayalım-2
Aşağıdaki kavram haritasını ve açıklamaları inceleyiniz. Haritadaki kavramlardan uygun olanını
açıklamaların başındaki boşluklara yazınız.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə