Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə51/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   72

.....................:_.....................:_.....................:_.....................'>.....................:
.....................:
.....................:
.....................:
Zatı itibarıyla doğa ve evrenin ötesinde olan ve varlığını doğa ve evrenden almayan, her şeyin
yaratıcısı olduğuna inanılan, zamandan ve mekândan bağımsız olarak var olan sonsuz ve yüce
varlıktır.
Her türlü ölçü ve değer üstünde yer alan, en üst noktada bulunan, mutlak, sonsuz, eksiksiz, en
güçlü varlık için kullanılan özellik.
Tanrı tarafından peygamberlere bildirilen ilahi emir ve sözlerdir. Vahiy, ilahi veya tanrısal bilgi
türü olup inanç temellidir.
Tanrı'nın bildirdiği emir ve sözleri insanlara iletmek için Tanrı tarafından seçilmiş insanlardır.
Genel olarak birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile
benimsemek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek anlamına gelir. Dinî anlamda ise evreni
yaratan ve yasalarını koyan bir Tanrı'nın varoluşuna duyulan güven ve bağlanma duygusudur.
.....................:
.....................:
.....................:
.....................:
.....................:
.....................:
.....................:
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, inanılan şey, görüş, öğreti. Tanrı'ya, bir dine ve dinin
öğretilerine inanma durumu, duygusu.
Bir şeyin tek olduğuna hükmetmek ve onun böyle olduğunu bilmek anlamına gelen tevhit,
Tanrı'nın zatını bütün tasavvurlardan soyutlamaktır. Bu Tanrı'nın ilahlığını tanımak, bir olduğunu
tasdik etmek ve ona hiçbir eş, ortak koşmamaktır.
Tanrı'nın emri gereği yapılan saygı gösterişi ve tapınma etkinliklerine ibadet denir. Her dinin
kendine ait ibadet şekilleri vardır. Örneğin; İslam inancına göre namaz, oruç birer ibadettir.
Dini emir ve yasaklara bağlı olarak inanan insanda gerçekleşen her türlü dini yaşantı içerikleri
(dini duygu, düşünce, uygulama vs.)'dir.Örneğin; kutsal mekânı ziyaret eden bir kişinin o esnada
duyduğu manevi haz durumu.
Yaratılıştan gelen, dış etkiler ile bozulmayan yapı.
Din açısından saygıya layık, değerli ve anlamlı olandır. Tanrı veya Peygamber tarafından değer
atfedilen her şey. Örneğin; dinler tarafından önemli görülen yerler kutsal yerlerdir. Kudüs şehri
hem Museviler hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından kutsal sayılan bir mekândır.
148
Bütün dinlerin özünde sevgi, ho
karde
şgörü,
şlik, yardımlaşma gibi duygular vardır.


Hazırlanalım
C. DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ
A
görsel ve aç
şağıdaki
ıklamayı inceleyerek soruları cevaplayınız.
Bilimsel anlamda evrenin oluşumu “Big Bang” ile başladığı kabul edilmektedir.
l
l
l
l
Evrenin varoluşuna ilişkin bilimsel ya da din açıklamalar konusunda bir bilginiz var mı?
Dinlere göre insanın evrendeki yeri neresidir? Tartışınız.
İçinde yaşadığımız evrenin nasıl meydana geldiğini biliyor muyuz? Tartışınız.
Ruhun ölümlü ya da ölümsüz olduğu konusunda düşüncelerinizi ifade ediniz.
î
Din felsefesinin konusunu oluşturan sorunlar çeşitli sorular ile ortaya konulur. Bütün evrensel dinlerde
ortak olan bu soruları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Tanrı var mıdır? Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi? Bu kanıtlar nelerdir ve onların geçerliği nedir? Bu
sorular ile ortaya konulan “Tanrı'nın varlığı sorunu” yeni soruları da beraberinde getirir. Çünkü Tanrı nın
varlığının kabul edilmesi durumunda, bu kez Tanrı'nın varlığının özüne ilişkin sorular gündeme gelir.Tanrı'nın
tek mi yoksa çok mu olduğu sorulur.
Evren yaratılmış mıdır? Yoksa ezeli ve ebedi midir? Bu sorular evrenin yaratılış sorunu ile ilgili başka
sorularla temellendirilerek ele alınır. Örneğin, Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır? Tanrı evrenin
kendisi midir yoksa ondan ayrı mıdır?” gibi sorular gündeme gelir.
a.Tanrı nın Varlığı Problemi
b.Evrenin Yaratılışı Problemi
'
'

149
Aşağıdaki metinden yola çıkarak kavram haritasında boş bırakılan alanlara
“Evren
yaratılmış mıdır?”, “Tanrı, buyruklarını bir insan ile nasıl bildirebilir?” ,“Tanrı'nın Varlığı
Problemi” ,“Ruhun Ölümsüzlüğü Problemi” sözlerinden uygun olanlarını yazınız.
Uygulayalım
SORULAR


c.Vahyin İmkânı Problemi
ç.Ruhun Ölümsüzlüğü Problemi
Tanrı, buyruklarını bir insan ile nasıl bildirebilir? Bu mümkün müdür? İki farklı varlık olan Tanrı ile bir insan
(peygamber) arasında iletişim nasıl gerçekleşmektedir? Ölümlü ve sonlu olan peygamber, ezeli ve ebedi bir varlık
olan Tanrı'yı nasıl görüp ilişki kurmaktadır?
Dünyada her şey bir değişme içindedir.İnsan bedeni de değişir ve ölür.İnsanın ruhu da bedeniyle beraber ölür
mü? Yoksa ruh, bedenin ölümünden sonra da yaşar mı? Ruh ölümsüz müdür? Eğer ruh ölümsüz ise bu nasıl
kanıtlanabilir?
Tanrı var mıdır?
Evrenin Yaratılışı
Problemi
Vahyin İmkânı
Problemi
Ruh ölümsüz müdür?
Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, (1901- 1974). Türk düşünce yaşamında ve
Türkiye'de bir felsefe geleneğinin oluşmasında büyük etkisi olmuş bir
düşünürdür. 70'i aşkın kitabı ve farklı dillerde yazılmış 1300'e yakın makalesi ile
kültür ve düşünce tarihimize etkileri hala sürmektedir. Hilmi Ziya Ülken'in
etkileri daha çok Türkiye'de felsefe tarihi ve İslam Felsefesi tarihi alanlarında
olmuştur. Türk Düşünce Tarihi, Türk Filozofları Antolojisi, İslam Düşüncesi:
Türk Düşünce Tarihi Araştırmalarına Giriş, Tarihi Maddeciliğe Reddiye,
Felsefeye Giriş ve Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi eserlerinden sadece
birkaçıdır.
B
İ
İ
Y
Y
D
N
Z
O
R
M U
U
U
L
?
150
Din Felsefesinin Temel Problemleri
Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə