Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə54/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72

SORULARI'>A. SİYASET FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
1. Siyaset Felsefesinin Konusu
2. Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları
B. SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI
1. İktidarın Kaynağı ve Meşruiyetin Ölçütü Nedir?
2. Egemenliğin Kullanılış Biçimleri Nelerdir?
3. Bürokrasiden Vazgeçilebilir mi?
4. Sivil Toplumun Anlamı Nedir?
5. Bireyin Temel Hakları Nelerdir?
C.  DEVLET NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
1. Devletin, Doğal Bir Varlık Olduğunu Savunanlar
2. Devletin, Yapay Bir Varlık Olduğunu Savunanlar
Ç. İDEAL DÜZEN ARAYIŞLARI
1. İdeal Düzeninin Olabileceğini Reddedenler
2. İdeal Düzeninin Olabileceğini Kabul Edenler
3. Ütopyalar
D. BİREY DEVLET İLİŞKİSİ
157
Adalet
Meşruiyet
Demokrasi
Despotizm
Özgürlük
Devlet
İktidar
İnsan hakları
Sivil toplum
Egemenlik
Hak
Nihilizm
Yönetim
Bürokrasi
Liberalizm
Sosyalizm
Sosyal devlet
Temel Kavramlar
VII. ÜNİTE
SİYASET FELSEFESİ


158
Hazırlanalım
A. SİYASET FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLARI
A
görselleri ve özdeyi
şağıdaki
şleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Aristoteles
:
M. Kemal Atatürk
:
Siyaset, yurttaşların toplumu ve devleti ilgilendiren işlerle ilgili yaptığı her
şeydir.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar
yanar, mahvolur.
SORULAR
M.Kemal Atatürk'ün sözü ile görseller arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Kısaca ifade
ediniz.
l
l
Siyasetin  hayatımıza etkileri nelerdir? Kısaca ifade ediniz.
Siyasetçi olsaydınız ülke toplum ve devlet yönetimiyle ilgili neler yapmak isterdiniz?
Düşüncelerinizi paylaşınız.
Devletin vatandaşlarına karşı görevleri neler olmalıdır?
Demokrasi olmadan siyaset yapılabilir mi? Sınıfta tartışınız.
l
l
l
Siyaset sözcüğü, Arapça kökenli olup “idare etmek, işleri yoluna koymak” anlamına gelir. Politika ise
Yunancada “şehir devleti” anlamına gelen “polis” sözcüğünden gelmektedir ve “şehir halkının hayatıyla ilgili her şey”
demektir.
Aristoteles politika adlı eserinde siyaseti “Vatandaşların toplumu ve devleti ilgilendiren işlerle ilgili yaptığı her
şeydir.” şeklinde tanımlamıştır. Günümüzde ise siyaset en genel anlamıyla ülke, toplum ve devlet yönetimiyle ilgili
tüm etkinlikleri ifade eder. Bu anlamda siyaseti kendisine konu edinen birkaç disiplinden söz edilebilir. Bunlardan
birincisi siyaset felsefesi olup bu disiplin, toplumsal ve siyasal hayatla ilgili problemlere çözüm bulmak amacıyla
ortaya çıkan düşünsel bir etkinliktir. Bu düşünsel etkinlikte hedeflenen, insani-toplumsal düzenin nasıl olması
Uygulayalım-1
Aşağıdaki metni inceleyerek metnin sonundaki kavram ve önerme eşleştirme tablosunu
doldurunuz.
1. Siyaset Felsefesinin Konusu


159
gerektiğine yönelik teorik bir zemin hazırlamaktır. Bu zeminin hazırlanmasında Platon'un “Devlet” ve “Yasalar”
ardından Aristoteles'in “Politika” adlı eserleri etkili olmuştur. İyi hayatın, iyi toplumun bilgisine yönelik bu eserler
siyasetin, felsefenin bir konusu hâline gelmesini sağlamıştır. Görüldüğü üzere, Antik Dönemde doğan siyaset
felsefesi genel olarak siyasetin problemlerini, siyasi sistemleri, bireyin belli bir siyasi sistem içindeki davranışlarını;
devletin özü, kaynağı ve değerini konu edinir. Ayrıca insanın siyasi ve toplumsal gelişim sürecinde ortaya çıkan
devlet tipleri, bu devletlerin oluşmasında etkili olan düşünceler, ideal düzen arayışları, ütopyaların yapısı, sivil
toplum, devlet ve demokrasi ilişkisi de siyaset felsefesinin konusu içinde yer alır.
Günümüzde ise siyaset felsefesi; siyasal otoriteyi, bu otoritenin oluşumunu, kaynağını, gücünü nasıl
sürdürdüğünü, siyasal otoriteyle birey arasındaki ilişkiyi ve bunların daha iyi, daha adil duruma gelip gelmeyeceğini
ele alan bir felsefe disiplinidir.
Devlet yönetimiyle ilgilenen diğer bir disiplin de siyaset bilimidir. Bu bilim devlet kurumu başta olmak üzere
siyasal kurumları, siyasal rejimleri, bu kurumların ve rejimlerin oluşmasında ve ilerlemesinde rol oynayan tutum ve
davranışları olması gerekene göre değil, olduğu biçimiyle inceler.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi siyaset felsefesi ile siyaset biliminin devlet ve toplum
yönetimi olgusuna yaklaşımları birbirinden farklıdır. Bu farklar şunlardır:
Siyaset bilimi, diğer bilimler gibi siyasette “olanı” inceler, açıklar ve yasalarını bulmaya çalışır. Temel
konusu devlettir; bunun yanında siyasi ve sivil kurumları, siyasal rejimleri araştırır; problemleri üzerine çözümler
önerir. Siyaset alanına giren tüm olguları, bilimsel yöntemlerle araştırır, genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya
çalışır. Siyaset felsefesi ise siyasette olanı değil, “olması” gerekeni ele alır ve yorumlar. Siyasal yaşamı ve özellikle
de devletin özünü araştırır. Yönetimin tanımını, doğasını ve amacını ele alır. Buna bağlı olarak var olmuş devletleri,
iyi-kötü gibi değer yargılarında bulunarak sınıflar; var olması istenen devletin tanımını ve özelliklerini araştırır. Var
olması düşünülen devletin temelindeki felsefe anlayışına uygun olarak bireyin, toplumun, devletin görev ve
haklarını belirler.
Siyaset konusunda olanı olduğu gibi yansıtmaya çalışır.
ÖNERME
Var olandan hareketle olması gerekeni ideal olanı ortaya koymaya
çalışır.
Siyasal olayları değerlendirirken iyi-kötü gibi yargılarda
bulunmaktan kaçınarak objektif olmaya çalışır.
Tüm siyasal kurum ve rejimleri, bunların ortaya çıkışını, yapısını ve
işleyişini bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışır.
İktidarın kaynağını, kazanılışını ve elde tutulmasını, birey devlet
ilişkisini konu alır.
Siyasal olaylarla ilgili değer yargılarında ( iyi-kötü gibi) bulunur.
SİY
ASET
FELSEFESİ
SİY
ASET
BİLİMİ
KAVRAM
EŞLEŞTİRME TABLOSU
Dostları ilə paylaş:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə