Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baski


B. FELSEFE HİKMET İLİŞKİSİYüklə 25,89 Kb.

səhifə6/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

8
B. FELSEFE HİKMET İLİŞKİSİ
Hazırlanalım
Aşağıdaki şiiri dikkate alarak  soruları cevaplayınız.
SORULAR
Yukarıdaki şiirden  anladıklarınızı ifade ediniz.
Şiirden hareketle cahil ile bilge arasındaki temel farkı ifade ediniz.
Kendini bilmek ne demektir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Siz kendiniz ile ilgili neleri, ne kadar bildiğinizi düşünüyorsunuz? Belirtiniz.
l
l
l
l
O ki, bilmiyor ama biliyor bilmedi  ini; çocuktur,
onu e  itin/yeti tirin.
O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmedi  ini; cahildir,
ondan uzakça durun.
O ki, biliyor ama bilmiyor bildi  ini; (belki)
uykudad r, onu uyand r n.
O ki, biliyor ama biliyor bildi  ini; bilge ki idir, onu
izleyin.
ğ
ğ
ş
ğ
ğ
ı
ı ı
ğ
ş
Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “Nedir?” tarzındaki
felsefi sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkan ve sınırları,
insanın evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır. Bu tip soruların
eksiksiz ve kesin bir cevaba ulaşması varlık, bilgi ve değer
üzerine tam ve bütün bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın
böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi hâli
(bilgelik) dir. Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını
bilmektir. Felsefe ise böyle bir iddiada değildir. O, hikmete
ulaşmak anlamında değil, onu sevme, ona hasret duyma,
yönelme anlamında bir bilgidir.
hikmet
Bir benzetme yoluyla şunu
diyebiliriz ki hikmet, bir tümel bilgidir, yani her şeyi kuşatan
bilgidir. Bu, adeta temelinden çatısına kadar her şeyi ihtiva eden
bir bina (yapı)'ya benzemektedir. Bu binaya, hikmet binası adını
da verebiliriz: Çünkü bunun içinde bilgiler mevcuttur. Her bilgi
alanı, bu binanın içindeki bir oda gibidir. Odaların (bilgi alanlarının) hepsi de aynı çatı al ındadır. İşte felsefe, bu
çatıdan başka bir şey değildir: Demek ki felsefe, bütün bilgi alanlarını kendi kanatları altında toplayan en tümel
bilgi alanı sayılmaktadır. Hikmet ise binanın bütünüdür.
t
Uygulayalım
Aşağıdaki metne göre
hikmet ve felsefe ilişkisi hakkında düşüncelerinizi yazarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.
H
i
k
m
e
t
Felsefe


Uygulayalım
1. Aşağıdaki metni ve bir sonraki sayfadaki kavram haritasını inceleyiniz.
2. Felsefi düşünceyi özümsemiş kişiler nasıl bir bakış açısına sahip olur?
3. Metinler kavram haritasında bulunan nitelikleri açıklamaktadır. Buna göre hangi metnin
hangi nitelikle ilgili olduğunu bularak metnin karşısındaki boş bırakılan alana yazınız.
C. FELSEFİ DÜŞÜNCENİN NİTELİKLERİ
İnsan için önemli olan yalnızca felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değildir, felsefe yapmaktır, felsefi
davranabilmek veya felsefi bir tutum takınabilmektir. Felsefe yapmak ise felsefi düşünmeyi gerektirir. Felsefi
düşünce, insanın merak ve hayretine bağlı olarak soru sormanın sonucu olan ve insanla, insan yaşamıyla ilgili
problemlere karşı ilginin gelişmesiyle başlayan eleştirici ve sorgulayıcı bir düşünce türüdür.
Felsefi düşünceyi özümsemiş kişilerin ise yalnızca ağaçları değil ormanı görebildikleri ilk bilgilerle
yetinmeyip ileriye ve arka planlara da bakabildikleri, yüzeysel düşünmeyip konulara nüfuz edebildikleri
düşünülebilir. Ayrıca dogmatikliği aşabilme önyargılı olmama gibi tavırlar sergileyebilecekleri söylenebilir.
Hazırlanalım
l
l
l
Felsefede cevaplardan çok sorular
önemlidir.
Bir insanın zekası verdiği cevaplardan
çok soracağı sorulardan anlaşılır.
Dünyanın her yerinde aynı felsefi
problemler tartışılmaktadır.
SORULAR
Yukarıdaki ifadelerden hareketle felsefi düşüncenin nitelikleri konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
Siz soru sormayı mı, cevap vermeyi mi seversiniz? Bunlardan hangisiyle felsefe yapılabilir.
l
l
Aşağıdaki görsel ve ifadeleri inceleyerek sorular üzerinde düşüncelerinizi ifade ediniz.
9


1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
İnsanın kendisi, çevresi ve yaşadığı evrenle ilgili olarak sorduğu “Ben neyim ve ne
olacağım?”, “ Evren nedir?”, “Dünya nedir?”, “Varlık nedir?” gibi sorular merakın ve
hayretin, dolayısıyla da arayışın belirtisidir. Felsefenin bu soruları hep aynı kalmasına
rağmen verilen cevaplar dönemlere ve filozoflara göre değişmektedir. K.Jaspers'ın ifade
ettiği gibi “Felsefe yolda olmaktır.” Yani felsefenin sorularına verilen cevaplardan hiç birisi
son ve kesin cevaplar değildir. Bundan dolayı bu sorulara cevap arayışı her zaman kesintisiz
devam etmektedir. Bu da felsefenin özünü oluşturan temel bir özelliktir.
İnsanın yaşadığı evren karşısındaki merakı ve şaşkınlığı onu sorular sormaya yöneltmiştir. Bu da onun
düşünmeye, bilmeye ve sorgulamaya başlaması demektir. Fakat felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı
düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır. Bu çift yönlü
düşünme tavrı felsefi bir yöntemdir. Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi felsefi tavır olup buna refleksif
düşünme denir. Örnek: Alman düşünürü I.Kant'ın düşünceyi ortaya koyan aklı mahkemeye çıkararak onun neyi, ne
kadar bilebileceğini sorgulaması gibi.
3. ............................................................................................................................
4. ...............................................................................................................
Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her tür malzemeyi aklın eleştiri
süzgecinden geçirir. Çünkü her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen ve kendisine
sunulanla yetinen bir insan için, felsefe söz konusu olamaz. Felsefi düşünce, şeylerin niçin
şu anda oldukları gibi olduklarını merak eden, hayatı bütün boyutlarıyla görmeyi, hayatı
bütün yönleriyle göz önünde bulundurmayı bilen, açık ve sorgulayıcı bir zihnin ürünü
olmak durumundadır.
Felsefi düşünce aklın ürünü önermelerden oluşur. Bu tür önermeleri doğrulama ya da yanlışlama olanağı
yoktur. Çünkü felsefede ortaya atılan önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli
olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz ve kendi içinde tutarlı olmasıdır.
FELSEFİ
DÜŞÜNCENİN
NİTELİKLERİ
Sorular
cevaplardan
daha önemlidir.
Eleştirici ve
sorgulayıcı
bir düşüncedir.
Refleksif bir
düşüncedir.
Akla dayanan
bir düşüncedir.
Temellendirmeye
dayalı bir
düşüncedir.
Çözümleyici ve
kurucu bir
düşüncedir.
Evrensel bir
düşüncedir.
10
Öznel bir
düşüncedir.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə