Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə70/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Ekonomi biliminin temel kavramları
VIII. ÜNİTE
Ölçme ve Değerlendirme
A.  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilim felsefesinin konusu ve işlevi nedir?
Bilim ile felsefenin ortak nitelikleri nelerdir?
Paradigma kavramını açıklayarak örnek veriniz.
Bilimsel yöntemin amacı nedir?
Bilim ve teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir?
1. ………………
2.
3.
4.
5.
., belli bilim insan topluluğunun kabul ettiği bir bakış açısı olarak, bilimsel
kuramların ve yasaların uygulamasını gerçekleştiren yöntem veya bilimsel görüşlerdir.
Popper'a göre, bilimin ölçütü, önermelerin ……………………. olmasıdır.
Orta Çağ Hristiyan skolastik dünyasında ……………...bilimleri gelişmemiştir.
Bilimin belli başlı işlevleri; doğa olaylarını , toplumsal yaşamla ilgili olguları betimlemek,
açıklamak, kontrol altına almak ve meydana gelecek olaylar hakkında ………………...de
bulunmaktır.
Eğer varsayımın öğeleri arasındaki bağlantı matematikle ifade edilebiliyorsa o zaman,
………………lara ulaşılmış olur.
Ekonomi biliminin temel kavramları
Ç. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
Ekonomi biliminin temel kavramları
C. Aşağıdaki ifadelerin sonundaki boşluğa doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız.
1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilimin niteliği değildir?
A
B
C
D
E
Akla dayalıdır.
Genelleştirilmiş bir bilgidir.
Sonuçları kesindir.
Subjektiftir.
Evrenseldir.
)
)
)
)
)
201
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
1. Newton, modern bilimin kurucuları arasında yer alır.
( )
2. İlk Çağda matematik ve astronomi Mısır ve Mezopotamya'da çok geri idi.
( )
3. İslam bilginlerinin eserleri İspanya ve Sicilya yoluyla Batı ya geçti.
( )
4. Varsayım, denemeleri başarıyla atlatırsa o zaman yasa adını alır.
( )
5. Teknoloji, bilimsel bilginin kullanımı sonucu üretilmiş araç ve gereçlerdir.
( )
'
Yanlışlanabilir
Doğa
Yasa
Doğrulanabilir
Paradigma
Öngörü


Ekonomi biliminin temel kavramları
D. Aşağıda verilen kavramları tanımlarıyla eşleştiriniz.
1. Mekanik ve determinist  dünya görüşüne sahip bilim adamı.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Varsayımın problemi çözüp çözmediğinin anlaşıldığı bilimsel
yöntem aşaması.
Belli bilim insan topluluğunun kabul ettiği bir bakış açısı olarak,
bilimsel kuramların ve yasaların uygulamasını gerçekleştiren
yöntem veya bilimsel görüşler.
Özelden genele, belli sayıda olgulardan onların tümünü içine
alan bir genellemeye giden akıl yürütme biçimi.
İlk defa Güneş merkezli Dünya anlayışını getiren bilim adamı.
Bilinen ya da gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen ya
da gözlenmeyen durumlar hakkında bilimsel tahminde
bulunma.
Bir varsayımın doğruluğunu göstermek için yapılan işlemlerin
tümü.
o
o
o
o
o
o
o
Tümevarım
Paradigma
Öngörü
Newton
Doğrulama
Deney
Kopernik
2.
Bu tanımda bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
3.
Kuhn'un bu görüşlerine dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Paragrafa göre Kuhn aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır?
5.
Paragrafta bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
Bilim, üzerinde herkesin birleşebileceği yargıları konu alan bir faaliyettir.
) Objektif olmasının
) Kişisel olmasının
) İlerlemesinin
) Evrensel olmasının
) Akla dayalı olmasının
Kuhn'a göre bilimin tarihsel ve toplumsal bir boyutu vardır. Bu nedenle bilimin ne olduğunu anlayabilmek için bilim
adamları topluluğunun yaşadıkları dönemi, dönemin olaylarını, özelliklerini, inançlarını bilmek gereklidir.
) Bilim adamları nesnel olmalıdır.
) Bilim adamları, önceki bilimsel çalışmalardan yararlanmalıdır.
) Bilimin yanlışları dış dünyanın yapısından kaynaklanır.
) Bilim adamları içinde yaşadıkları çağın koşullarından etkilenirler.
) Çağına göre ileri toplumlar, bilimin gelişmesine katkıda bulunurlar.
T. Khun'a göre bilim kesintisiz birikimli bir süreç değil tam tersine sürekli kesintilere uğrayan kopmalar ve geri
dönüşler yaşayan bir süreçtir. Bu nedenle de sürekli sıçramalar ve atılımlar şeklinde ilerlediği için eski ve yeni bir
bağ kurulamamaktadır.
) Bilim adamlarının sosyal yapıdan etkilendiği
) Geçmişten geleceğe bilimin düzgün bir doğru şeklinde ilerlediği
) Bilim çalışmalarının insanlığa fayda getirdiği
) Bilimsel çalışmalarda kopmalar olduğu
) Bilimi paradigmaların  yönlendirdiği
Bugün sahip olduğumuz astronominin açıklamalarına ve bilgilerine dayanarak, ilerde meydana gelecek bütün
güneş ve ay tutulmalarını güç ve tarihi ile kesin olarak kestirebiliriz.
) Öndeyi (Öngörü) imkânı sağlaması
) Nesnel olması
) Dinamik olması
) Determinist olması
) Birikimli olarak ilerlemesi
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
202


Ekonomi biliminin temel kavramları
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.
2.
3.
4.
7.
10.
Varsayımın problemi çözüp çözmediğinin
anlaşıldığı bilimsel yöntem aşaması.
Bilinen ya da gözlenen durumlardan yola
çıkarak bilinmeyen ya da gözlenmeyen
durumlar hakkında bilimsel tahminde
bulunmak.
Max Planck'ın kuramı.
İlk defa Güneş merkezli dünya anlayışını getiren
bilim adamı.
Belli bilim insan topluluğunun kabul ettiği bir
bakış açısı olarak, bilimsel kuramların ve
yasaların uygulamasını gerçekleştiren yöntem
veya bilimsel görüşlerdir.
Nesnel anlamına gelen sözcük.
SOLDAN SAĞA
5.
6.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
Mekanik ve determinist  dünya görüşüne sahip bilim
adamı.
Cabir İbni Hayyan'ın kurduğu doğa bilimi.
60 tabanlı sayı sistemini  geliştiren uygarlık.
Bir varsayımın doğruluğunu göstermek için yapılan
işlemlerin tümü.
Bilimin pratiğe uygulanmasına ne ad verilir?
Doğrudan ya da dolaylı olarak gözlenebilen şeye denir.
Teori teriminin eş anlamlısı olan sözcük.
Özelden genele, belli sayıda olgulardan onların tümünü
içine alan bir genellemeye giden akıl yürütme biçimi.
203
E.
Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda aşağıda verilen sorulara göre bulmacayı cevaplayınız.
1
2                                                                                                                                                                                                                3
4
5                                                                                                                        6
7
8
9         10
11
12
13                                                                                                                                            14
Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə